2011-02-25

МАРГАРИТА ПОПОВА И СЛАВИНА ВЛАДОВА - ЖРИЦИ НА ЧЕРВЕНИЯ ФЕНЕР-2

Address for letters:

Янко Николов Янков –

единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

25 Февруари 2011 г.

До Маргарита Попова – Министър на „правосъдието“

на поредното престъпно марионетно Правителство

на българския ПАРАВОЕНЕН

ченгеджийско-мафиотски политически режим

Министерство на правосъдието,

ул. „Славянска” № 1, 1040 София

Съдебно дело:

До:Административен съд-София-град

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

адм. д. № 6516 / 2009,

Второ административно отделение, 37-ми състав,

съдия”-докладчик Славина Владова

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст - вж.: Маргарита Попова и Славина Владова – жрици на Червения фенер - 2”, http://iankov.blogspot.com/2011/02/2_25.html.

*************

Първо уточнение

по съществото на казуса:

На 23 Септември 2009 г. регистрирах в Административния съд София-град Иск срещу Министерския съвет (Правителството),

СЛЕД КОЕТО

НА ВСЯКА МОЯ КОРЕКТНОСТ

„СЪДЪТ“ ВИНАГИ МИ ОТВРЪЩАШЕ

С НАЙ-ДОЛНОПРОБНА ЧЕРВЕНОФЕНЕРСКА КУРВЕКТНОСТ.

*************

Второ уточнение

по съществото на казуса:

На 14 Юни 2010 г. депозирах в регистрационния офис на Административния съд - София-град т. нар. Частна жалба,

след което:

***на 06 Декеври 2010 г. депозирах протестно волеизявление поради факта,

че не само не съм получил никакво съобщение и документация относно хода на процеса,

не само не мога да получа никакъв достъп до самата папка на делото,

но и при посещението ми в сградата на съда съм станал обект на опит да бъда въвлечен в провокативни отношения.

В същото протестно волеизявление съм уточнил, че обвинявам „съдия“-докладчика по делото Славина Владова в това, че в интерес на престъпниците от специалните служби на държавата и на Мафията провежда стратегия, чрез която се опитва да блокира и да провали моята възможност да използувам процедурата през Европейския съд в Стразбург.

***на 21 Януари 2011 г. депозирах второ протестно волеизявление, с което препотвърдих обвиненията си към визирания „съдия“ и посочих,

че вече са станали две посещенията ми, при които при опит да получа непосредствен достъп до папката по делото съм станал обект на опит да бъда въвлечен в провокативни отношения,

и отново настоях да получа обикновено ксерокс-копие от акта, който е издаден по повод и във вразка с моята частна жалба.

В същото протестно волеизявление ЗА ВТОРИ ПЪТ съм уточнил, че обвинявам „съдия“-докладчика по делото Славина Владова в това, че в интерес на престъпниците от специалните служби на държавата и на Мафията провежда стратегия, чрез която се опитва да блокира и да провали моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург.

***на 10 Февруари 2011 г. депозирах трето протестно волеизявление, с което

ЗА ТРЕТИ ПЪТ съм уточнил, че обвинявам „съдия“-докладчика по делото Славина Владова в това, че в интерес на престъпниците от специалните служби на държавата и на Мафията провежда стратегия, чрез която се опитва да блокира и да провали моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург.

*************

Трето уточнение

по съществото на казуса:

Вчера, на 24 Февруари 2011 г., получих

Призовка за страна“,

съгласно текста на която ИМПЕРАТИВНО СЪМ ПРИЗОВАН да се явя в деловодството на „съда“.

В изрично ясния текст на визираната „Призовка за страна

ИМПЕРАТИВНО МИ Е ЗАЯВЕНО,

че е „РАЗПОРЕДЕНО

да ми бъдат дадени „УКАЗАНИЯ“,

съгласно които исканите от мен „преписи

(АЗ, ОБАЧЕ, СЪМ ИСКАЛ „КСЕРОКС-КОПИЯ“, А НЕ „Преписи“!!!)

СЛЕДВА“ да ми бъдат дадени лично, и то само при лично посещение в деловодството на съда.

*************

Четвърто уточнение

по съществото на казуса:

С настоящите редове обръщам внимание на обстоятелството, че

несъмнено съм „поласкан“ от не само неласкавото, но дори пределно бруталното желание на „съдията“ да ме види лично като „посетител“ в неговото деловодство,

НО ЧЕ ВСЕ ПАК НЕ СЪЩЕСТВУВАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ФАКТИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ

ДА МИ БЪДЕ ОТКАЗВАНО ПРИЛАГАНЕТО НА ТРАДИЦИОННОТО КУРИЕРСКО ИЛИ ПРИЗОВКАРСКО

(чрез куриерския или призовкарския отдел при съда!!!)

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИЗИРАНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Впрочем, намирам за уместно да подчертая, че чрез своя визиран по-горе „съдийски“ акт визираната „съдия“-докладчик по делото Славина Владова

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ОПИТВА ДА ПРИЛАГА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПРОЦЕДУРНИ ТРИКОВЕ,

чрез които да блокира и да провали моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург.

25 Февруари 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар