2016-06-02

Jun 2 МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ)


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

02 Юни 2016 г. (Петък)

 

МЕМОРАНДУМ

            До Негово Превъзходителство Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

 

            Ваше Превъзходителство,

            Както несъмнено превъзходно знаете или би трябвало да знаете, именно моите интензивни обръщения към институциите и институционалните лица

            най-вече на САЩ, а също така и на редица ЗападноЕвропейски държави

            послужиха през 80-те години като единственото фактическо и юридическо основание

            КАКТО за моето абсолютно противоправно осъждане и жестоко кошмарно „ПРЕБИВАВАНЕ” И ПРЕБИВАНЕ в комунистическите български затвори в продължение на точно ШЕСТ (6) години,

            ТАКА и за тоталното физическо (смъртоносно) унищожение на моите семейно и фамилно най-близки хора.

 

            Впрочем, както несъмнено превъзходно знаете или би трябвало да знаете, същите тези престъпни изверги, които по онова време извършиха тези жестоки престъпления срещу мен и моите най-близки хора,

     ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК нагло, цинично и откровено са ми заявявали и продължават да ми заявяват, че

     аз и моите последни останали живи близки хора сме и ще продължим да бъдем техни жертви

     вече не само по волята на техните интернационални съветско-руски „партньори” (или сутеньори),

     но и по волята на техните транснационални, включително и американски и европейски, такива.

 

            Вие, Ваше Превъзходителство, несъмнено превъзходно знаете моята отстоявана вече в продължение на много десетилетия официална и непреклонна позиция, свеждаща се до или имаща концентриран израз в моите категорични настоявания за спазване на Принципите и Нормите на Истината, Справедливостта и Правото,

            за индивидуална (а не колективна!) наказателна и репараторна отговорност

            за всеки пресонално-личностен и/или корпоративен субект, който е извършил престъпна и/или деликтна дейност. 

 

            Вие, Ваше Превъзходителство, несъмнено знаете, че и след бутафорните политически промени след 1989-1990 г. официалните български институции и институционални лица така или иначе

            стриктно са обезпечавали абсолютно пълната безотговорност за абсолютно всички престъпни субекти,

         при което не само имплицитно, но дори и нагло изрично лично на самият мен ми е казвано или ми е давано да разбера,

         че тази безотговорност се обезпечава по изричното конкретно искане на НЯКОЛКО БАЗИРАНИ В СОФИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЕКРЕТНИ СЛУЖБИ;

         ПРИ КОЕТО, ПОНЕ ПРЕД МЕН, ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО Е СПОМАНАВАНА КАКТО ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ НА САЩ, ТАКА И СЕКРЕТНИТЕ СЛУЖБИ НА САЩ.

       Нещо повече, Ваше Превъзходителство, Вие несъмнено знаете, че по време на заседенията на Комисията за контрол над специалните служби при един от предходните български парламенти

       точно същата информация е била официално изказана и обсъждана от депутатите. 

 

            Вие, Ваше Превъзходителство, несъмнено разполагате с текставете на моите официални писма-меморандуми, адресирани до и предоставени на 51 (петдесет и една) дипломатически мисии в България, и разбира се, включително и до самият Вас (КАТО ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПРИЕМНИК НА ВАШИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ).

 

            Все пак, тук и сега надлежно Ви предоставям копия от текстовете на следните документи:

            (01)Датирано на 16 Май 2016 г. мое официално отворено писмо-Протестен МЕМОРАНДУМ до Негово Превъзходителство Юрий Николаевич Исаков - Извънреден и Пълномощен посланик на Руската Федерация в Република България, 1113-София, бул. Драган Цанков, №28;

 

            (02, 03, 04)Датирани на 27 Май, 17 Май и 04 Май 2016 г. мои три официални отворени писма, адресирани до и надлежно регистрирани в офисите на Председателя на Народното съмчрание, Президента на България, Министър-Председателя, Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи;

 

            (05, 06, 07)Датирани на 14 Март, 02 Февруари и 12 Януари 2016 г. мои три официални отворени писма, адресирани до и надлежно регистрирани в офиса на Министъра на вътрешните работи;

 

            (08)Датирано на 09 Май 2007 г. мое официално отворено писмо, адресирано до His Excellency Gen. Michael V. Hayden, Director CIA, с когото, струва ми се, лично сме се запознавали преди арестуването ми през 80-те години;

 

            (09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)Датирани на 27 Март 2015 г., 13 Май 2015 г., 21 Май 2015 г., 05 Юни 2015 г., 18 Юни 2015 г., 26 Юни 2015 г., 07 Септември 2015 г., 08 Септември 2015 г., 15 Септември 2015 г., 17 Септември 2015 г., 23 Септември 2015 г., 06 Октомври 2015 г., 18 Декември 2015 г., 15 Април 2016 г., 01-03 Май 2016 г. мои официални отворени писма-Меморандуми до всичките 51-адресати на серията на моята „дипломатическа“ кореспонденция, Cry for Justice / Cry for Law / Вик за Правосъдие.

 

            Впрочем, Ваше Превъзходителство,

            Вие, несъмнено, превъзходно знаете, че досега  многократно официално съм се обръщал към МНОЖЕСТВО  димломатически мисии и към множество официални западни правителствени институции с искането

            ДА МИ БЪДЕ ДАДЕНА И ОСИГУРЕНА РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДЯВЯ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ИСКОВЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА –  

         тъй като тук, в България, вече четвърт век ВСИЧКИТЕ МОИ ОПИТИ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ТАКИВА ИСКОВЕ НЕ САМО СА ЗАВЪРШВАЛИ БЕЗ ДА ИМ БЪДЕ ДАВАН ХОД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО СЪЩЕСТВО,

         НО И КАТО ВЪРХУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА СА ИЗВЪРШВАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛЯЩИ ДА МЕ МОТИВИРАТ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ЗАВЕЖДАНЕТО (ПРЕДЯВЯВАНЕТО) НА ТАКИВА ИСКОВЕ.

 

            Също така, Ваше Превъзходителство, за пореден път предявявам искането

    да бъдат официално резсекретени,

    да получат официален публичен характер и

    ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ

    от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ и

    отнасящи се за мен и свързаните с мен лица.

 

            С настоящето мое официално писмо-меморандум, адресирано до Вас, Ваше Превъзходителство, настоявам да получа Вашият официален отговор, съдържащ Вашето становище относно така визираните проблеми.

            Приложение: съгласно текста.

02 Юни 2016 г.                                                        Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар