2016-06-21

21 Юни 2016 г., Шесто официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

21 Юни 2016 г. (Вторник)

 

Шесто официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, официално и изрично ви припомням, че още през 1990 и 1991 г.

            в качеството ми на народен представител (депутат) във Великото Народно Събрание

            получих достъп до секретните архиви на Военната прокуратура,

            след което предприех надлежни официални систематични искания за разследвания на

            престъпната дейност на комунистическата ДС и най-вече от УБО под непосредственото ръководство на отдела за специални поръчки с ръководител генерал Иван Горинов,

            в сферата на химико-медикаментозния и оперативно-медицинския тероризъм и геноцид;

 

            която престъпна дейност е била насочена срещу изключително голяма част от българското население и се е изразявала най-вече в злоупотреба със субстанции и злоупотреба с медицински оперативни и други практики.

 

            Впоследствие, още през 90-те години и най-вече през изтеклият вече ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, КАКТО МОЯТА ЦЯЛОСТНА обвинителна теза, ТАКА И ОБВИНИТЕЛНАТА МИ ТЕЗА специално в тази специфична сфера

            ВЕЧЕ Е РАЗПРОСТРЯНА

            НЕ САМО спрямо функционерите на престъпната комунистическа Държавна сигурност и на комунистическата държавна власт като цяло,

            НО И спрямо функционерите на престъпното посткомунистическо МВР, престъпната посткомунистическа Прокуратура и престъпния цялостен посткомунистически държавен апарат.

 

 

ІІ

            Днес, тук и сега, изрично, категорично и пределно ясно настоявам пред всичките вас, тук визирани поредни престъпни еничарски изверги на българския интернационален и транснационален неоколониален паравонен политически режим,

за ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕЦИЗНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ на фактите и обстоятелствата по казусите, съдържащи се в ОТДАВНА надлежно депозираните в съответните институции мои официални искания за разследване,

         СИНТЕТИЧНОТО ОБОБЩЕНО ФОРМУЛИРАНЕ на които (по-късно) Е ПРЕДСТАВЕНО В 17 (седемнадесет) отделни официални изложения до Главния Прокурор и до други институционални лица,

         събрани в папка, съдържаща 455 (четиристотит и петдесет и пет) страници.

 

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 15 Септември и регистрирано на 15 Септември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 25“, вх. рег. №ВКП №6639/1999, ІІІ - 15.09.2011;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Септември и регистрирано на 20 Септември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 28“, вх. рег. №ВКП №6405/2006 - 20.09.2011;  

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 03 Ноември и регистрирано на 03 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 74“, вх. рег. №ВКП №15132/2006, VІ - 03.11.2011;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 11 Ноември и регистрирано на 10 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 82“, вх. рег. №ВКП №15132/2006, VІ - 10.11.2011;

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 23 Ноември и регистрирано (изпратено с препоръчана поща) на 23 Ноември 2012 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 523“, Препоръчана пощенска пратка № 001600 / PS 11420037AGP, тегло 43 грама, прието в пощенската станция на 23.11.2012 г., 12часа, 57 минути и 48 секунди;  

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Март и регистрирано на 18 Март 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 533“, вх. рег. №ВКП №6639/1999, ІІІ - 18.03.2013;  

            07. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 29 Март и регистрирано на 29 Март 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 538“, вх. рег. №ВКП №3307/2013 - 29.03.2013;  

            08. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 30 Март и регистрирано на 01 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 539“, вх. рег. №ВКП №3307/2013 - 01.04.2013;

            09. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 31 Март и регистрирано на 01 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 540“, вх. рег. №ВКП №3307/2013 - 01.04.2013;

            10. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 01 Април и регистрирано на 01 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 541“, вх. рег. №ВКП №3307/2013 - 01.04.2013;  

            11. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 02 Април и регистрирано на 01 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 542“, вх. рег. №ВКП №3307/2013 - 01.04.2013;

            12. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 03 Май и регистрирано на 07 Май 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 542-А“, вх. рег. №ВКП №3307/2013 - 07.05.2013;

            13. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 07 Април и регистрирано на 08 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 546“, вх. рег. №ВКП №5253/ - 08.04.2013;

            14. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 22 Април и регистрирано на 24 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 556“, вх. рег. №ВКП №3307/2013, ІІ - 24.04.2013;

            15. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 29 Юли и регистрирано на 29 Юли 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 606“, вх. рег. №ВКП №3307/2013, ІІ - 29.07.2013;  

            16. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 30 Октомври и регистрирано на 29 Октомври 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 696“, вх. рег. №ВКП №13033/2013, V - 29.10.2013;

            17. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 24 Май 2014 г., регистрирано на 19 Май 2014 г., озаглавено „ЦацароМафия 111/24.05.2014”.

 

 

ІІІ

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

21 Юни 2016 г.                                Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

Няма коментари:

Публикуване на коментар