2016-06-13

13.Юни 2016 г., Четвърто официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

13.Юни 2016 г. (Понеделник)

 

Четвърто официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ официално и изрично ви припомням, че:

            когато през късната есен на 1989 г.,

            след абсолютно престъпнен шестгодишен кошмарен комунистически затворническа ад,

            бях освободен и се включих в политическите процеси като участник в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание,

            аз бех единствения, който изрично и категорично се противопоставяше на умело поощряваната от българския клан на КГБ официална пропагандна камуфлажно-бутафорна теза на фалшивата антикомунистическа опозиция за колективната отговорност на комунистите („всички са”) и комунизма („всички сме”) виновни (която теза фактически обезпечаваше и обезпечи пълната безотговорност!)

            и обосновавах тезата, че

            единствената реална и легитимна отговорност е личната (а не колективната!) наказателна и репараторна отговорност;

            при това само и единствено за конкретно прецизно доказани отделни престъпни и деликтни деяния;

         и че като израз на висока цивилизована хуманност към ВСИЧКИ престъпни дейци, включително и за осъдените комунистически престъпници,

         трябва да бъдат осигурени модерни затвори „тип ШЕРАТОН”.

 

         Тъй като      НИКОЙ, АБСОЛЮТНО НИКОЙ, от прецизно тотално режисираното бутафорно

         българско

         И НАЙ-ВЕЧЕ – Малтенско СЪВЕТСКО-ЗАПАДНО

         политическо пространство не искаше „да чуе” и да позволи това да стане,

         то, разбира се, въобще не стана.

 

            Така, именно поради това, през последните десетина години, все по-често, официално и публично, не само публицистично, но включително и в строго научните си статии, студии и обемисти книги, аз започнах да обосновавам тезата:

         че така наречените „Избори” и „Протести” са ероточен масаж за всяка власт, а за българската са си баш кеф;

         че КАКТО ПРИ СЕКСА, ТАКА И ПРИ ПОЛИТИКАТА ШЕСТВИЯТА, ПРОТЕСТИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕФОРМИ, ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ СМЕНЯТ САМО ПОЗАТА, А ПОЗИЦИЯТА СЕ СМЕТЯ ЕДИНСТВЕНО С БУНТ.

         И че единственият начин да се оправят нещата в България е

         УРАГАННИЯ БУНТОВЕН ВИХЪР,

         при който всяка седмица в центъра на София да бъдат бесени МИНИМУМ по трима души – банкер, прокурор и съдия!

         Докато другите си вземат поука!

         И ако пак не вървят нещата, ще трябва да бъдат добавени и Главен прокурор, Президент и Премиер! И всички такива предишни, разбира се!

         И че за съжаление, обаче, поне засега, поради спецификата не само и не толкова на българските етно-ментални условия, но и най-вече на стратегическите условия на геоикономическото и геополитическото Малтенско Съветско-Западно пространство

         това е само литературна фантастика, и поне засега май няма как да стане и управляващите разчитат точно на това.

         НО ЧЕ, ВСЕ ПАК, обаче, не е изключено визираната остра историческа необходимост да се случи именно поради това, което правят, а също и поради това, което не правят, КАКТО ВСИЧКИ СЕГАШНИ, ТАКА И ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ УПРАВЛЯВАЩИ;

         че аналогични предпоставки и събития отпреди време беха стананали Национален празник на французите;

         и че не е изключена вероятността ИМЕННО ЧРЕЗ ПОДОБНО ТОТАЛНО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИТЕ С ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

         и българите да положат историческите основи на свой Нов наистина автентичен и наистина Достоен Национален Празник!

 

ІІ

            Така, по повод и във връзка с това за пореден път Ви припомням, че тъй като имам голямо множество „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

         настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия,  надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

         Впрочем, за пореден път ви уведомявам и припомням, че не само лично на мен ми е много добре известно, но и на широката общественост чрез медиите е известно, че при едно от конфиденциалните заседания на Парламентарната Комисия за контрол на (над) Специалните служби при един от предшествуващите Парламенти

         високопоставени представители на същите тези служби са изнесли „строго конфиденциалната информация”,

 

         КАКТО ЧЕ високопоставени представители на поне няколко базирани в София

         официални дипломатически мисии

         и на специалните служби на същите тези държави,

         ТАКА И ЧЕ високопоставени функционери на ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ (ТНК),

         са настоявали и настояват КАКТО пред Българското Правителство и неговите Специални служби,

         ТАКА И пред определени господарствуващи (сутеньорствуващи) над Правителството утвърдени ноторно известни престъпни мафиотски структури

         да бъдат осъществени и систематично осъществявани драстични, включително и така наречените „максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елиминационни оперативни мероприятия

         срещу абсолютно всички отделни български граждани,

         КОИТО ПРОЯВАВАТ НЕПРЕКЛОННО ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО И

         ОТСТОЯВАТ ТЕЗАТА ЗА СЪДЕБНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

         ЗА ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИ И ДЕЛИКТНИ

ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНОВИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ.

 

            Впрочем, в непосредствена взаимовръзка с така визираната скандална и абсолютно престъпна дипломатическа и ченгеджийска интернационална и транснационална ситуация битува информацията, че в случая представителите на тук визираните правителства изрично и пределно ясно са дали да се разбере, че

            още по времето на действието през 1944-1947 г. на т. нар. „Съюзна Контролна Комисия” членовете на същата (СССР, САЩ и Великобритания) са се били дискретно джентълменски съгласили и са били приели като (за) ИМАЩА АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

            издадената в Москва (на 02.06.1947 г.) от НКВД/КГБ така наречена „Строго секретна КАА/08.113 Инструкция НК/003-47”;

         и че т. нар. „Малтенски Споразуметелни Проколиимплицитно са препотвърдили валидността на тази Строго секретна Инструкция, включително и за периода след бутафорните политически промени през 1989-1990 г., т.е ДО ДНЕС И ЗА В БЪДЕЩЕ.

 

            По-точно, онова, което е важното като валидно в случая е регламентацията на чл.41 и чл.42 на (от) Иструкцията, съгласно която е разпоредено:

            ***„да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение”;

            ***”Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени им от Партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба, като се използуват за кадрови резерв за друго време”.

            Впрочем, вече ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, поне в България,

ИМЕННО ПО ПРИЧИНА НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ДЖЕНТЪЛМЕНСКИ” СПОРАЗУМЕНИЯ

всичките жертви на класическия съветски интернационален комунизъм по същество станахме и останахме жертви и на тези именно престъпни изроди, чиято безотговорност е и продължава да бъде обезпечена включително в частност и от валидизирането на тази Инструкция.

 

ІІІ

            Всичките вие, тук визирани поредни престъпни еничарски изверги на българския интернационален и транснационален неоколониален паравонен политически режим,

            КАТО СЪУЧАСТНИЦИ В ИЗВЪРШВАНАТА ПООТДЕЛНО И ЗАЕДНО ОТ ВСИЧКИТЕ ПРЕДИ ВАС И ОТ САМИТЕ ВАС  

            МНОГО ПО-ГЛОБАЛНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

            несъмнено и разбира се, сте „жизнено” заинтересовани ВСЕКИДНЕВНО, СИСТЕМАТИЧНО, С ПРЕСТЪПЕН ПРЕДУМИСЪЛ И С ВИСОКООПАСНА ПРАКТИЧЕСКА РЕЦЕДИВНА УПОРИТОСТда блокирате” всичките опити на такива като мен и на самият мен

            за търсене и налагане на наказателна и репараторна отговорност

            КАКТО на всеки един от вас поотделно и заедно,

            ТАКА И НА ВСИЧКИТЕ ВАШИ ПРЕСТЪПНИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ, УЧАСТВУВАЛИ В СЕЛЕКТИВНИЯ ГЕНОЦИД НАД „КЛАСОВИЯ ВРАГ” ОТ 1944 Г. ДО 1989-1990 Г.,

            И ОСОБЕНО НА ВСИЧКИ, КОИТО СА УЧАСТВУВАЛИ И УЧАСТВУВАТ В ТОТАЛНИЯ ГЕНОЦИД НАД ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ОТ 1989-1990 Г. ДО ДНЕС.

 

            Днес, тук и сега изрично, категорично и пределно ясно настоявам пред всичките вас, тук визирани поредни престъпни еничарски изверги на българския интернационален и транснационален неоколониален паравонен политически режим,

         за ОБРАЗУВАНЕ НА СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ на фактите и обстоятелствата по следния казус отнасящ се

конкретно и специално за престъпната дейност на

всички функционери на официалната българска държавна власт

по повод и във връзка с драстичното демонстративно осакатяващо (със средна телесна повреда) покушение,

извършено срещу мен на 21 Юни 2010 г.,

при това съвсем неслучайно извършено

не само публично на официално обществено место,

но и точно пред охранителните монитори на Съдебната палата в София.

            Уточнявам, че моята лична папка по така визирания казус се състои от 327 (триста и двадесет и седем) страници, съдържащи голямо множество мои официални, надлежно и акуратно регистрирани искания за разследване на виризаното демонстративно публично извършеното върху мен на 21 Юни 2010 г. осакатяващо покушение.

 

ІV

            От така посочената документация е видно:

         ***че на 20 Май 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Министерския съвет (№4379) текст, в който пределно ясно и изрично съм посочил името и длъжността на лицето, което ми бе казало, че официално е упълномощено да ме предупреди, че ако не спра да пиша това, което пиша, ще пострадам;

 

         ***че тъй като отказах да се подчиня, на 10-11 Юни ми бе „изпратено” семантично послание чрез безпардонен взлом върху къщата на родителите ми, при който абсолютно нищо не бе откраднато, а просто бе отбелязано нагло демонстративно силово присъствие и послание за готовност и решимост за следващи нападения с по-друг, вече не само предметно-веществен, но и личностен телесен увреждащ характер;

 

         ***че на 21 Юни 2010 г., посред бял ден, около 15 часа, точно пред централната съдебна палата в София,

         в присъствието на десетки очевидци на събитието,

         при това точно пред мониторите на видеокамерите,

         бях нападнат и с един-единствен удар със железен предмет,

         очевидно целейки да ме ударят по главата

         ме удариха по рамото, което бе счупено на пет парчета;

 

         ***че оттогава до днес ченгеджийско-мафиотските престъпниците от Прокуратурата отказват да извършат легитимно разследване;

 

         ***както и че високопоставени магистрати (които познавам доста отдавна по силата на моя ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВЕН професионален статус като учен-изследовател и като университетски преподавател)

         открито са ми доверявали, че по силата на техния професионален статус са получавали дискретна информация, съгласно която

         НЕ САМО българските мафиотски и правителствени специални служби,

         НО И дипломатическите и специалните служби на поне няколко държави

         изрично са определяли или характеризирвали

         КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА И ОПАСНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ (или по-точно – СУТЕНЬОРИ!)

      моята непримирима юридическа позиция, насочена към търсенето на наказателна и репараторна отговорност от всички престъпни и деликтни лица;

 

         И ЧЕ ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО СА НАСТОЯВАЛИ И НАСТОЯВАТ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ МАФИОТСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СЛУЖБИ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ И ПРИЛОЖЕНИ

         СПРЯМО МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН МОЙ СЕМЕЙНИ, ФАМИЛНИ, ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЙ-БЛИЗКИ ЛИЦА

         т. нар. максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елиминационни оперативни мероприятия”.

 

V

            От така посочената документация е видно, че по повод и във връзка

            КАКТО С предварителните заплахи или предупреждения,

            ТАКА И СЪС самото покушение,

            ТАКА И С неимоверно демонстартивно наглите откази за извършване на разследвания надлежно и акуратно съм регистрирал официални текстове със следните дати по години:   

            01. На 24 Януари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            02. На 10 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            03. На 27 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            04. На 19 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, регистрация в офиса – вх. рег.№4379/20.05.2010 г.;

            05. На 20 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. №4379/20.05.2010 г.;

            06. На 18 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. №4379/21.06.2010 г., офис на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи -  препоръчано писмо, пощенска разписка №613-RPS1202001:EF2, пощенски клон 1202, дата 20.06.2010 г.;

            07. На 19 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег.№4379/21.06.2010 г.;

            08. На 07 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, офис на Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, препоръчани писма с пощенски разписки;

            09. На 08 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки - приложение на епикризата с диагноза – „фрактура коли хирургици хумери декстри“;   

            10. На 24 Юли 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            11. На 03 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            12. На 15 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание,  препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            13. На 15 Октомври 2010 г. - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            14. На 18 Октомври 2010 г. - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            15. На 09 Февруари 2011 г. – До Софийска градска прокуратура чрез Районна прокуратура; Жалба срещу Постановление за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската районна прокуратура;

            16. На 28 Март 2011 г. – До Апелативна прокуратура чрез Софийска градска прокуратура - Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската градска прокуратура;

            17. На 15 Юни 2011 г.  – До Върховна касационна прокуратура чрез Апелативна прокуратура - Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство; регистрация в офиса на Софийската апелативна прокуратура. ЛИПСВА КАКЪВТО И ДА Е ОТГОВОР ОТ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО Е ДЛЪЖНА ДА ДАДЕ  ОТГОВОР!!!

 

Серия:

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни  институции!

            18. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 1“, датирано на 26 Април 2011 г., регистрирано на 26.04.2011 г., вх. рег. №4866/2011, VІ,   ---   26.04.2011 г.;

            19. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 127“, датирано на 20 Януари 2012 г., регистрирано на 19.01.2012 г., вх. рег. №15132 / 06 VІ,   ---   19.01.1012 г.;

            20. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 128“, датирано на 21 Януари 2012 г., регистрирано на 23.01.2012 г., вх. рег. №15132/2006, VІ,    ---   23.01.1012 г.;

            21. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 569“, датирано на 04 Юни 2013 г., регистрирано на 05.06.2013 г., вх. рег. №4866/20111 VІ,   ---   05.06.1013 г.; ТЕКСТЪТ СЪДЪРЖА 37 (тридесет и седем) страници ОПИСАНИЕ НА АГЕНТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ на едно от главните действуващи лица;

            22. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 599“, датирано на 16 Юли 2013 г., регистрирано на 17.07.2013 г.      , вх. рег.№3307/2013,   ---   17.07.1013 г.;

            23. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 600“, датирано на 23 Юли 2013 г., регистрирано на 24.07.2013 г., вх. рег. №3307/2013,   ---   24.07.1013 г.;

            24. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 692“, датирано на 26 Октомври 2013 г., регистрирано на 25.07.2013 г., вх. рег. №13033/2013, V   ---   25.10.1013 г.;

            25. ДоГлавния прокурор Сотир Цацаров, „Цацаро-Мафия – 57/02.05.2014 г.“, датирано на 02 Май 2014 г., регистрирано на 07.05.2014 г., вх. рег. №13033/2013, V   ---   07.05.1014 г..

 

            От посочените и приложените доказателства и аргументации е видно, че:

            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби 

            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,

            съм посочил и съм призовал като свидетели:

            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който изрично и ясно е заявил в медиите, че МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“. Виж:


Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж


Последна редакция на 17/04/14 18:27


МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет


18 април 2014, 18:27 | Мира Боева


РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!Публикувано на от afera


 

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти, не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого, когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство - виж: http://news.bgnes.com/view/1077441.

 

            ***естествено, посочил съм както текстовете на разсекретение архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,

            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,

            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,

            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),

            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва

            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и

            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.

 

            ***посочил съм, че така визираната ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ, но че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор, че налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт

на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

 

            ***посочил съм, че съгласно европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и   т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,

         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  

         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И официалните български институции и институционални лица.

 


За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

13 Юни 2016 г.                                Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документ

Няма коментари:

Публикуване на коментар