2016-06-25

24 Юни 2016 г., ТРЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република САЩ


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info










Skype: Veliovski3

=========================================================

24 Юни 2016 г. (Петък)

 

ТРЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ

            До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

 

            Ваше Превъзходителство,

            Като изрично и пределно ясно Ви обещавам, че няма да можете съвсем лесно да се отървете от мен,

            тук и сега надлежно Ви предоставям копия от текстовете на ТРИ мои отворени писма, датирани на 20 Юни, 21 Юни и 23 Юни, адресирани до и надлежно регистрирани в офисите на Председателя на Народното събрание, Президента на България, Министър-Председателя, Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи.

 

            Впрочем, наречете го както Ви е удобно, това, което аз още преди ЧЕТВЪРТ ВЕК съм го определил като

моя отбранително-защитна юридическа война

срещу всичките Ваши дипломатически предшественици и други официални лица на САЩ,

            които, за да обезпечат пълна наказателна и репараторна БЕЗотговорност за престъпната дейност на функционерите на българския клан на интернационалния съветски комунистически режим,

            ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СА ПОВЕЛИ И ВОДЯТ

            СРЕЩУ МЕН

            И СРЕЩУ ВСИЧКИ ТАКИВА КАТО МЕН

            НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА,

            НО МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

            В СРАВНЕНИЕ С ТАЗИ, НА КОЯТО АЗ, МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА И МНОЗИНА ДРУГИ

            БЕХМЕ ОБЕКТИ НА „ВНИМАНИЕТО” НА КЛАСИЧЕСКИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗВЕРГИ.

 

            Впрочем, Ваше Превъзходителство, също така, за пореден път предявявам искането

да бъдат официално резсекретени,

да получат официален публичен характер и

ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ

от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ и

отнасящи се за мен и свързаните с мен лица.

            С настоящето мое ТРЕТО ПЕРСОНАЛНО официално писмо-меморандум, адресирано лично до Вас, Ваше Превъзходителство,

             настоявам да получа Вашият официален отговор, съдържащ Вашето становище относно така визираните проблеми.

            Приложение: съгласно текста.

24 Юни 2016 г.                                                        Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар