2016-06-24

23 Юни 2016 г., Седмо официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

23 Юни 2016 г. (Четвъртък)

 

Седмо официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, официално и изрично ви припомням, че вече в продължение на повече от четвърт век, от началото на бутафорните политически промени у нас до днес,

            в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред МВР, Прокуратурата, Съда и Изпълнителната власт

            за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност;

 

            при което изрично и пределно ясно съм обосновавал и обосновавам тезата, че именно

в съвкупния резултат на тези престъпни дейности

България днес е доведена до състояние

на тежка национална катастрофа и

на жесток селективен и тотален геноцид.

 

            Припомням ви, че в хилядите надлежно регистрирани в посочените институции мои официални искания за разследвания съм обосновал тезата за наличие на организирана и системно провеждана от всички комунистически и нео(пост)комунистически български правителства на

зловеща практика на

държавен тероризъм, евгеника,

социално-икономически геноцид,

социално-медицински и медикаментозин геноцид,

образователно-професионален геноцид,

пенсионен геноцид,

извънсъдебни убийства

и множестгво други форми на геноцидно и терористично насилие

над и изтребление на гражданите на България.

 

 

ІІ

За пореден път Ви припомням, че

от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК,

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ДЕЛИКТИТЕ,

които българските държавни институции и институционални лица са извършили срещу (против) мен и непосредствено СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО свързаните с мен лица са

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци ВЪПРЕКИ МОИТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени.

 

            Всъщност, така посочената ситуация на пълна безотговорност за злодеянията съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК

СЛЕД КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ

(от Септември 1944 г. до края 1989 г.).

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите (НЕОкомунистическите) секретни служби

абсолютно всички все още живи жертви на класическия комунизъм

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” и „получават” статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние, на абсолютно пълната политическа, социална, битова и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност от сферата на здравословното състояние, и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

            Дори нещо още повече – докато по-рано, по времето на класическия ИНТЕРнационален съветски комунизъм геноцидът в България така или иначе беше ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАН И ПО СЪЩЕСТВО СЕЛЕКТИВЕН и фактически бе прилаган ПОЧТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО (единствено) спрямо обявените за „врагове на народа” няколко стотици хиляди души;

            то след политическите промени в България от 1989 г. ДО ДНЕС жертвите на НЕОкомунистическия ТРАНСнационален НЕОколониален, ГЕОикономически и ГЕОполитически режим са несъизмеримо колосално по-големи:

 

            ***ДНЕС отделно от нормалната смъртност в България са геноцидно умъртвени повече от 2,5 милиона души, а други 2,5 милиона, уж доброволно и за техна собствена „транспортна” сметка, но фактически геноцидно, са депортирани в европейски и други емигрантски трудови гета;

 

            ***ДНЕСс само 7-8 (седем-осем) процента от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен”, но всъщност мафиотски, икономически обмен”, и това са изключително „лица” произлизащи от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което именно тези „лица” притежават или владеят  97% от т. нар. „национално богатство”;

 

            ***ДНЕС всички останали, около 92% от населението разполагат със „Свободата” да организират и ръководят параметрите и условията на своя „домашен” икономически и политически концлагер или затвор и да вегитират в полуживо битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч

            КАКТО от (под) официалните изисквания на класическото Римско Право относно задълженията на робовладелците към робите,

            ТАКА И от (под) официалните нормативни изисквания на ЕС относно жизнения минимум на домашните животни;

 

            ***ДНЕС само 2% от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система;

 

            ***ДНЕС все още липсва пълна и адекватна официална информация, но на специалистите е пределно ясно, че всичките ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, КРЕДИТИ И ДЪЛГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комунистическите и особено на НЕО)комунистическите правителства са били и са подчинени на главната цел

            получените парични суми на практика да бъдат ПРЕСТЪПНО разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,

            при което в крайна сметка погасяването на задълженията да бъде осъществено чрез още по-интензивно тотално ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности

            и така българските граждани и България да бъдат ТОТАЛНО ОГРАБЕНИ и да бъдат поставени в пълно безизходно положение (състояние);

 

            ***ДНЕС, въпреки Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българския клан на Съветската КГБ – ДС фактически е пълният и абсолютен господар на абсолютно всички икономически, политически, държавно-властови и прочее сфери;

 

            ***ДНЕС минимум 95% от персоналния състав на Прокуратурата, Съда и Адвокатурата са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани както с престъпната дейност на комунистическата ДС, така и с престъпната дейност на новите специални служби, така и с престъпната дейност на българския клан на ИНТЕРнационалната и ТРАНСнационалната банкстерска и мафиотска корпоративност;

 

            ***ДНЕС, все повече и повече се налага категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм” съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията”, „извън сферата” на комунизма, а е ЕТАП ИЛИ СТАДИИ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самият комунизъм;

            и че ДНЕС МНОГО ПО-АКТУАЛНО Е ОСЪЖДАНЕТО НА ПОСТКОМУНИЗМА, чиито функционери са не само максимално дълбоко генетично свързани с класическият комунизъм, не само са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сфера,

            НО И злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.

 

Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана

и пределно ясна за мен ситуация

за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

 

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

КАКТО и

в името на болките и страданията на стотиците, на хилядите и на милионите мъртви и все още живи лично непознати за (на) мен хора,

към които аз изпитвам дълбоко човешко съчувствие;

 

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

към което всичките вие принадлежите и чиито функционери сте

и ще продължа да настоявам

за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност

на (за) съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

            Впрочем, всичките вие, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,

            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,

            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,

            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,

            пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура

            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,

            така и срещу онези институционални магистратски и държавно-властови дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

 

            Впрочем, всичките вие, поредни престъпни еничарски изверги, макар и несъмчнено да сте имали реалната възможност да постъпите и да постъпвате съобразно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото, не сте правели това, именно заради заедно и поотделно систематично извършената и извършваната от всичките вас престъпна дейност

тук и сега аз ви проклиням и заявявам

проклети да сте до ПЕТО (5-о, V) поколение!

 

Проклети да са до ПЕТО (5-о, V) поколение

и всички функционери

на МВР, Прокуратурата, Съда,

и на които и да са други държавно-властови институции,

които са извършвали и извършват престъпна дейност

и все още не са се покаяли и не са положили усилия

да репарират нанесените от тех болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации!

 

            И все пак, вие, поредни престъпни еничарски изверги, повярвайте, че би било разумно да имате предвид, че адът, който неоснователно, несправедливо и престъпно обезпечавате на стотици, на хиляди и дори на милиони хора тук на българската Земя, рано или късно ще ви постигне и вас, при това напълно основателно и Справедливо,

            а заради вас ще постигне и най-близките ви хора

            (не само като възползували се от облагите от вашата престъпна дейност, но и като ментално солидарни с вашата зловеща престъпна дейност)!

            Не се съмнявайте, че рано или късно Истината, Справедливостта и Правосъдието ще постигнат не само лично вас, но и най-близките ви хора, и то не само в Отвъдното, но и тук, на Земята!

 

За злодеянията ви ще има Разплата – естествено не чрез бесилки и гилотини,

А СЪОБРАЗНО ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ

НА СЪВРЕМЕННОТО ЗЕМНО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ!

 

 

ІІІ

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

23 Юни 2016 г.                                Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документ

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар