2016-06-20

20 Юни 2016 г., Пето официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

20 Юни 2016 г. (Понеделник)

 

Пето официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, официално и изрично ви припомням, че

            когато още през средата на 90-те години, непосредствено след бутафорните политически промени и по време на интензивния вихър на официално шестващата мутренска престъпност в общественото пространство се появиха все още доста крехките намеци или твърдения, че в българската държава има Мафия;

            аз бех първият, който публичното и официално,

            не само в многобройните си (публикувани в ИНТЕРНЕТ) изявления пред институциите (с искания за разследвания на конкретни престъпни дейности),

            не само пред медиите (напр. в-к „Стандарт” и др., включително и в документален филм на немската телевизия ZDF),

            но и в строго научните си публикации, предприе обосноваването на тезата,

 

         че вътре в българската държава няма мафия, и че несъмнено брутално шестващият реален феномен изисква друга визия,

         а именно, че така, както по-рано държавата бе вътрешно-структурен компонент на Червената Партия и на Червената Армия,

         днес поради техното преструктуриране или преподреждане („перестройка”, „престрояване”) в Червена Мафия,

         държавата си е останала пак „вътре”,

         но вече в Мафията;

 

            при което тя, държавата, е позиционирана на едно от най-ниските (и низките!) йерархически структурни нива на Мафията, каквато е напр. структурата на организираната проституция, при което и поради което напр.

Председателя на Парламента, Президента, Премиера, Главния прокурор, министрите (и, разбира се, Минитъра на вътрешните работи) имат статуса на

         Мадам на съответния престъпен мафиотски политико-държавнически проститутски бардак .

 

            Впрочем, при това, изрично и пределно ясно съм обосновавал и продължавам да обосновавам тезата, че

            въпреки факта на относително нископоставената йерархичност на Министерството на вътрешните работи и на Специалните (секретните) служби (ДАНС и пр.),

            те, все пак, са и един от основните стълбове на Мафията, при това са нейният основен публично видим „ударен юмрук”  срещу населението и гражданите.

 

            Впрочем, както ви е известно, малко по-късно, макар и без споменаване на тук визираната стратегическа и научнотеоретическа изходна теза за преструктурирането на комунистическата система в мафиотска, лаконично и с по-друг изказ, по темата се изказаха и поне трима вече бивши вътрешни министри, които по същество официално и публично признаха, че

         МВР и специалните служби изпълняват престъпни мафиотски поръчки за елиминиране НЕ САМО ОТ СЪОТВЕТНОТО икономическо, политическо и прочее пространство, НО И ОТ ЖИВОТА

       на онези, които настояват за спазване на Принципите и Пормите на Правото и на Справедливостта.

 

 

ІІ

            Разбира се, във всичките ХИЛЯДИ страници на моите надлежни официални писмени настоявания за разследване се съдържат конкретни описания на съответните конкретни престъпления.

            Така напр. САМО специално конкретните описания на фактите и исканията ми за разследване на извършваната от държавната власт и институционалните лица

            ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА ГЕНОЦИДНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

            са „разпростряни” върху около 5000 (пет хиляди) страници;

            отделно от това е издадена една документална книга - Виж: Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)

            и е подготвено издаването на още 5 (пет) тома.

 

 

ІІІ

            Днес, тук и сега, ОБАЧЕ, изрично, категорично и пределно ясно настоявам пред всичките вас, тук визирани поредни престъпни еничарски изверги на българския интернационален и транснационален неоколониален паравонен политически режим,

за ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕЦИЗНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ на фактите и обстоятелствата по казусите, съдържащи се в ОТДАВНА надлежно депозираните в съответните институции мои официални искания за разследване,

         СИНТЕТИЧНОТО ОБОБЩЕНО ФОРМУЛИРАНЕ НА КОИТО (по-късно) Е ПРЕДСТАВЕНО В 8 (ОСЕМ) ОТДЕЛНИ ОФИЦИАЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, събрани в папка, съдържаща 255 (двеста и петдесет и пет) страници.

 

            01.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Юни 2011 г. и регистрирано на 27 Юни 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 20“, вх. рег. №ВКП№4866/2011,VІ - 27.06.2011;

            02.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 09 Септември 2011 г. и регистрирано на 12 Септември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 22“, вх. рег. №ВКП №13285/2010, VІ  - 12.09.2011;

            03.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 24 Септември 2011 г. и регистрирано на 26 Септември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 34“, вх. рег. №ВКП №4063/2010, VІ - 26.09.2011;

            04.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 14 Ноември 2011 г. и регистрирано на 16 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 85“, вх. рег. №ВКП №15132/2006, VІ -16.11.2011;

            05.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 03 Декември 2011 г. и регистрирано на 07 Декември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 102“, вх. рег. №ВКП №15132/2006, VІ - 07.12.2011;

            06.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Юли 2013 г. и регистрирано на 26 Юли 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 603“, вх. рег. №ВКП №3307/2013 - 26.07.2013;

            07.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 29 Октомври 2013 г. и регистрирано на 29 Октомври 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 695“, вх. рег. №ВКП №13033/2013 - 29.10.2013;

            08.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Май 2014 г. и регистрирано на 19 Май 2014 г., озаглавено „ЦацароМафия – 112/25.05.2014”, вх. рег. №ВКП №13033/2013 - 99.05.2014.

 

            В тази така позиционирана казусна съвкупност става въпрос за ЗЛОВЕЩА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВИСОКООПАСНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНА ИМЕННО ОТ Министерството на вътрешните работи (МВР) и от Специалните (секретните) служби и свързаните с тех институционални лица,

            за МАСОВОТО съществуване на която престъпна дейност официално и публично бе признато и оповестено от екс-Министъра на вътрешните работи и ексПредседател на българския Парламент Йордан Соколов.

 

            Уточнявам, че визираното извършено от Йордан Соколов публично оповестяване е станало два пъти:

***на 30 Март 1993 г. в интервю за в-к „Демокрация“ брой 73 (959), и

***на 23 Май 2008 г. в интервю за електронната информационна агенция „Блиц“.

 

            Уточнявам, че във визираните официални публични изявления на визираното високопоставено лице изрично и пределно ясно е посочено, че

         в структурата на МВР и специалните служби съществуват специални секретни екипи от „лекари”-психиатри, които изпълняват секретни поръчения за

         ПРЕЧУПВАНЕ НА ВОЛЯТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ПРОЧЕЕ АНГАЖИРАНИ ЛИЦА,

         ЗА ДА БЪДАТ ПОДЧИНЕНИ НА МАФИЯТА

         И ЗА ДА БЪДАТ ЕЛИМИНИРАНИ ОТ СЪОТВЕТНОТО ЗАЕМАНО ОТ ТЕХ ПРОСТРАНСТВО,

         ОТ ПОЗИЦИЯТА НА КОЕТО ВЕЧЕ СА СЕ ПРОЯВИЛИ КАТО ПРЕЧЕЩИ ИЛИ КАТО ПРОЯВЯВАЩИ ГОТОВНОСТ ЗА В БЪДЕЩЕ ДА ПРЕЧАТ НА ПРЕСТЪПНАТА МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ.

 

            Уточнявам, че във визираната официално предоставена от мен документация са посочени МНОЖЕСТВО факти и обстоятелства доказващи наличието на така визираната престъпна дейност.

 

            В ЧАСТНОСТ съм посочил, че публично най-известните и най-скандалните факти по така визирания казус са свързани с имената на двама главни прокурори

– Иван Татарчев и Никола Филчев - 

своенравността“ или „чепатостта“ на които

в един момент бе станала заплаха за властта на престъпния политически режим

и ЗА УСМИРЯВАНЕТО И ЕЛИМИНИРАНЕТО НА КОИТО

този именно специализиран отдел при МВР бе изработил

СПЕЦИАЛНИ ФАЛШИВИ ПСИХОПОРТРЕТИ,

КОИТО БЕХА МОЩНО НАЛОЖЕНИ ЧРЕЗ МЕДИИТЕ (подчинени на държавната власт и на Мафията).

            Уточнявам, че чрез специално изготвен от т. нар. Институт по психология при МВР масирано публично презентиран ФАЛШИФИКАТЕН МАТЕРИАЛ, озаглавен „Психопортрет на един прокурор” бе осъществено преследването и реализирането на три главни задачи:

            *да бъде представен Главния прокурор не само като професионално негоден и

            *ПОРАДИ ПСИХИАТРИЧНИ ПРОБЛЕМИ наказателно неотговорен за действията си,

            но и

         *да бъде отправено към обществото семантичното послание, че

         щом Главният прокурор не може да защити правата и достойнството си,

         то и никой обикновен човек не бива да разчита,

         че ще може да се противопоставя и да защити правата и достойнството си,

         ако реши да се съпротивлява и да не се подчинява на Мафията.

 

            Както вече изрично и ясно съм посочил, в тук визираната папка са описани и МНОЖЕСТВО ДРУГИ КОНКРЕТНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ТОЗИ ИМЕННО ПРЕСТЪПЕН ТИП ИЛИ ПРЕСТЪПЕН ЖАНР,

            ИЗВЪРШЕНИ ИМЕННО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЕХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦ.

            Така напр. самият Соколов изрично и ясно е посочил, че визираните секретни служители на МВР и специалните служби са извършвали и извършват

            КАКТО т. нар. престъпно насилствено „дрогиране на когото трябва”,

            ТАКА И престъпно „вкарване в лудница на когото трябва”.

 

            Посочен е и казусът, при който един пенсиониран полковник от криминалните служби и бивш областен шериф на МВР прояви висока доблест и достойнство като зае независима гражданска позиция по определена група публични казуси, той стана жертва на няколко систематични елиминационни оперативни мероприятия, след които бе обявен за намиращ се в състояние на интелектуален сенилитет, след което не само бе елеминиран от неговата високоавторитетна гражданска и съдебна експертна позиция, но и беха иззети ценните му оръжейни колекции и ръкописите на книгите, които бе написал.

 

            Посочен е и казуса, свързан с престъпното посегателство върху д-р Р. Х., дългогодишен научен работник, университетски преподавател, доктор на науките, журналист, учредител и член на множество български и международни правозащитни организации, включително и на Световната асоциация на данъкоплатците;

            който без негово знание и съгласие е бил подложен на съдебно-психиатрична експертиза поради неговото „престъпно провинение”, изразяващо се в това, че е написал и издал книга относно престъпната дейност на една електроснабдителна и една топлофикационна фирма и свързаните с тези две фирми ДКЕВР и Агенцията за метрологичен и технически надзор, в които, впрочем, „се прехранват” чрез престъпна дейност няколко видни личности, подвизаващи се в политиката и в Мафията.

 

            Посочен е и категорично констатираният факт, че в една от централните дирекционни сгради на МВР целият последен етаж е предоставен на ДАНС и именно в тази сграда се извършват ако не всичките, то поне повечето от онези т. нар.

            доброволни разпити” на принудително отведени за разпит т. нар. „свидетели”, каквито са пострадалите от престъпленията на Мафията лица или възходящо или низходящо родствето близки на убити лица;

         при които „разпити” именно визираните психиатрични екипи са тези, които ВРАЗУМЯВАТ пострадалите лица и ги отказват от намерението им да търсят Справедливост и Правосъдие.

 

            В документацията е посочен казуса, свързан с Г. К., който е бил интензивно преследван от ДС в продължение на 60 (шейсет) години, 10 (десет) от които е бил в затвора и после два пъти по толкова в емиграция;

            който с Решение № 205 от 17.04.1992 г. на Върховния съд официално е бил признат за абсолютно невинно осъден и преследван;

            за него през Септември 2003 г. немският в-к „Франкфуртер алемайнге цайтунге публикувал статия, в която е посочено, че от 1953 г. до 1998 г. този човек е бил изключително интензивно преследван не само от комунистическата ДС, но и от „демократичните” специални служби;

            при това е посочено, че по времето на неговото пребиваване като емигрант във Франция не само българската ДС, но и съветската КГБ са го третирали не само като „ръководител на базирана в Париж опасна международна терористична организация”, но и като лице, което е разполагало с „ЛИЧНО преносимо ядрено оръжие”.

            В представената от мен документация е посочено, че когато през Март 2007 г. този човек е бил предложен за член на Парламентарната Комисията за разкриване на досиетата на комунистическата ДС,

            тогава високопоставеният служител на МВР и ДАНС Главния комисар генерал Иван Драшков

            е бил предоставил в Парламента официален Доклад,

            в който е обосновал тезата, че включително и днес, през 2007 г., този човек продължава да е опасен за българската национална сигурност,

            тъй като ... въпреки напрадналата му възраст се характеризира с необичайно висока и публично видима енергична всекидневна отдаденост на темата за ДС и КГБ,

            че от съдържанието на текстовете на многобройните книги, които той е написал и от съдържанието на многобройните разговори, които той всекидневно продължава да провежда с голямо множество хора,

            е видно, че ...

            той страда от остро маниакално заболяване със силно изразена обсесивност на темите, свързани с ДС и КГБ.

 

         Впрочем, в официално предоставената от мен на Прокуратурата папка са посочени са още голямо множество отделни конкретни факти и обстоятелства, които категорично и ясно доказват и обостовават тезата, че

         МВР и специалните служби извършват зловеща престъпна дейност

         като използуват както абсолютно непозволени и по същество престъпни терористични химически и медикаментозни методи и средства,

         така и абсолютно непозволени не само личностноориентирани шантажни методи и средства,

         но и методите и средствата на изготвянето на официални експертни становища и диагнози,

         които нямат абсолютно нищо общо с истината,

         и целта на които е за бъде постигнато абсолютно престъпно елиминиране на визираното лице от неговото естествено политическо, икономическо, културно, професионално и прочее „поле”,

         но и за неговото елиминиране от сферата на живота, от сферата на живите същества.

 

            Впрочем, ЗА СЪПОСТАВКА НА ДНЕШНАТА СИТУАЦИЯ С ТАЗИ ОТ ВРЕМЕТО НА СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО припомням, че

            ДОКАТО през 80-те години КАКТО СССР, ТАКА И България

            БЕХА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В СВЕТОВНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И В ЧАСТНОСТ ПСИХИАТРИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРУМИ ИМЕННО ПОРАДИ ЗЛОУПОТРЕБАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА НА МЕДИЦИНАТА И ПСИХИАТРИЯТА,

            ТО ДНЕС СЪЩИТЕ ТЕЗИ ПРЕСТЪПНИЦИ,

            МАКАР И ДА СА НЕ ПО-МАЛКО ЗЛОВЕЩИ ОТ ПРЕДИШНИТЕ СА МНОГО ПО-БЕЗОТГОВОРИ И МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНИ.

 

 

ІV

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

20 Юни 2016 г.                                Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документ

Няма коментари:

Публикуване на коментар