2014-06-24

Покана до Главния прокурорAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
---
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
24 Юни 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Покана
            В качеството ми не само на участник, но и на организатор и на „институционално лице“, имам удоволствието да Ви поканя да присъствувате на организираната от Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Сръбската кралска академия на науките и изкуствата и Европейския център за бизнес, образование и наука
            МИРНА МЕЖДУНАРОДНА ЧИСТО НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема „Иновационно поведение, предприемачество и устойчиво развитие“,
            която ще се състои на 28 и 29 юни 2014 г. от 9.00 часа в Киносалона на ВМА, ул. „Георги Софийски“ №3. Работните езици на конференцията са български и английски.

            Освен това имам удоволствието да Ви уведомя, че участвувам с два доклада, а именно:
            Цената на иновациите и предприемачеството в комунистическа и посткомунистическа България (Моят половинвековен опит)“ и
            Политическият маркетинг“;
            при което изрично и ясно подчертавам, че:
            по същество и двата ми доклада, и най-вече първият, са неразривно свързани с акцента на моята „дипломатическа“ „кореспонденция“ с всички Ваши предшественици и лично със самия Вас,
            а именно – тоталната и селективната - от 1944 г. и особено от 1990 г. до днес - геноцидна комунистическа и посткомунистическа практика, пълната липса на Правосъдие в България (включително и по лично Ваша вина като високопоставен съучастник в престъпната дейност) и
            пълната незаинтересованост (или дори напротив – пълната заинтересованост!) на определени корумпирани и властващи европейски и световни елити от точно това състояние на българската действителност.

            Също така имам удоволствието да Ви уведомя, че:
            *сборникът с докладите вече е отпечатан;
            *английският текст на първия ми доклад предстои да бъде издаден като брошура в самостоятелно книжно издание и отделно от това да бъде публикуван в моя Интернет-сайт;
            *българските текстове на моите два доклада са пубикувани в моя Интернет-сайт на следните електронни адреси:
            *в несъмнена своеобразна връзка с темата на тези доклади се намира и моето адресирано до 36 посолства в София т. нар. „Второ отворено официално писмо“ „Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие 
в което съм обосновал тезата, че от 1944 г. и особено от 1990 г. до днес всички правителства са провеждали и провеждат както стратегията на селективен и тотален геноцид над българските граждани, така и стратегията на тотална липса на Легитимно Правосъдие,
            поради което е изключително остра необходимостта дипломатическите представители да спомогнат и обезпечат прилагането на международноправните принципи и норми относно т. нар. универсална юрисдикция, и да гарантират разследването и осъждането на онези извършители на престъпления, които институциите на българската държава отказват да разследват, както и респективно да обезпечат пълното обезщетение на жертвите на престъпленията.

            Както несъмнено превъзходно знаете, вече официално съм Ви писал, че макар и нелегитимно избран и назначен, Вие разполагане с неимоверния шанс да се покаете за съучастието си в престъпната дейност на българския клан на руската Червена Мафия и да направите всичко, което е нужно да бъдат възстановени поне част от нанесените на жертвите щети и пропуснати ползи.
            За това, обаче, по повод и във връзка с текущите през последните дни банкови скандали е нужно не да участвувате като главен фарсов, бутафорен и циркаджийски актьор, а да последвате примера на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора,
            който, разследвайки през 1932 г. отговорността на банките за кризата от 1929 г. бе изготвил разгромяващ доклад, в който, за да обозначи „банкерите-гангстери“ бе обосновал и предложил термина „банкстер“ (bankster),
            върху основата на който именно негов доклад Президентът Рузвелт бе обезпечил издаването на специален закон („Glass-Steagall Act“), с който бе наказал всички банки, за които е било установено, че чрез осъществяваната от тях два несъвместими вида дейности (депозитна и инвестиционна) фактически са били широко отворили вратите на жестоката финансова и икономическа криза.

            Впрочем, обръщам Вашето внимание върху това, че по повод и във връзка с отдавна обоснованата от специалистите теза, че именно престъпната дейност на банките стои в основата на съвременната финансова и икономическа криза, подчертавам обстоятелството, че както сред световните, така и сред българските интелектуални кръгове отдавна се поставя въпросътДокога демократичните общества ще търпят тази система на безнаказаност?!“.

         Така, в контекста на горното предлагам да предприемете разследване на започнатата още в началото на 80-те години водеща престъпна роля на банките за източването на личното (на гражданите) и на националното (държавното) българско богатство и за съсредоточаването му в шепа мафиоти, опитващи се да измамят жертвите си,  представяйки се  за легитимни олигарси.

            Впрочем, като имам предвид лично Вашата и на Вашите подчинени прокурори охотна готовност да използувате фактически и юридически необосновани, доказателствено необезпечени, нелегитимни, неадекватни и циркаджийско-зрелищни силови похвати и други престъпни, некоректни и курвектни средства,
            по повод и във връзка с поканата ми да удостоите с вниманието си нашата МИРНА И ЧИСТО НАУЧНА международна конференция
            Ви уведомявам, че ако благоволите да ни посетите, бихме предпочели да бъдете ПРИДРУЖЕН от съпругата или асистентката Ви,
            но не и (не дай си Боже!) от ДАНС, баретите, хеликоптерния взвод, легендарните мутри, или ...
            (впрочем, макар и да разполагам с множество изходящи от подчинените Ви прокурори официални доказателствени средства, все пак нямам пълна и ясна представа докъде биха могли да се разпрострат Вашите и на подчинените Ви прокурори ПЕРВЕРЗНИ ПРЕСТЪПНИ хрумвания и възможности!).
24 Юни 2014 г.                                                                     Янко Н. Янков
***

Няма коментари:

Публикуване на коментар