2014-01-19

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 749Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
22 Януари 2014 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 749

До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

На вниманието на новото,
ръководено лично от Вас,
Специализирано звено за разследване на магистрати!!!


            Господин нелегитимен Главен Прокурор Цацаров,
            Знаете ли, че абсолютно никак не се изненадах, когато разбрах за съществуването на това специализирано звено още по времето на неговото дискретно формиране, което е поне три месеци преди Вие официално да оповестите съществуването му?!?
            И знаете ли, че абсолютно никак не се изненадах, когато узнах, че дискретният офис на това дискретно специализирано звено се намира в съвсем недискретната сграда на ДАНС и ГДБОП на бул. „Черни връх“,
            топологичното разположение на която сграда е, ама съвсем неслучайно, символично или дори симптоматично до ... така наречените „Кошарите“ ?
            Впрочем, би трябвало да се досетите – че точно по същото време аз съвсем неслучайно Ви „отрупах“ с описания на престъпления, извършени най-вече от съдиите при Софийския административен съд и, разбира се, някои други техни колеги.
            Та, както се казва, „номерът Ви ми е пределно ясен!“ – „номерът Ви“ да се представите пред Европа като „независим прокурор“, всъщност
            неволно Ви демаскира като напълно независим от себе си и от Правото,
            и като напълно зависим от ДАНС и
            от ГДБОП,
за която престъпна структура вече цял свят знае,
че е била ударният юмрук на
Цветан Цветанов и Станимир Флоров,
които, впрочем, май бяха
едни от най-важните членове на
предишния
високопоставен
ротационен слугински екип на Мафията,
който именно обезпечи
Вашето нелегитимно интронизиране на
длъжността Главен прокурор на България.

            Припомням Ви, господин нелегитимен Главен Прокурор Цацаров,
            че още в присъдата ми от 1984 г. и в документацията към нея изрично и пределно ясно е записано, че още като съвсем млад преподавател в единствения по онова време Юридически факултет, още през 70-те и 80-те години, съм говорел на студентите, че
            в България прокурорите и съдиите са независими от себе си и от Правото и са тотално зависими от Комунистическата партия и от нейния ударен юмрук - Държавна сигурност.
            Припомням Ви, че през последния  четвърт век не съм спирал да пиша и да говоря, че
            прокурорите и съдиите са агентурни лица, внедрени в съдебната система от Мафията и от нейния ударен юмрук – специалните служби.

            Припомням Ви, че през първите пет-шест месеци на Вашето назначение за нелегитимен Главен прокурор изрично съм Ви писал, че Вие разполагате с невероятния шанс да промените тази ситуация,
         и обръщам Вашето внимание върху факта,
         че днес, вече една година и един месец след Вашето назначаване,
         Вие не сте дал абсолютно никакво доказателство, че имате намерение да направите промяна в тази област.

            Господин нелегитимен Главен Прокурор Цацаров,
            Тук приложено предоставям
12 (двaнадесет) страници документация,
обединена под идеята за разкриване на истината за
„Схемата продажба-дарение на имоти“
при Веселина Тенева,
съдия във Върховия администартивен съд (ВКС).

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин нелегитимен Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
22 Януари 2014 г.                                                    Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар