2014-01-17

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 746Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
19 Януари 2014 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 746

До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

На вниманието на новото, ръководено лично от Вас,
Специализирано звено за разследване на магистрати!!!


            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Знаете ли, че абсолютно никак не се изненадах, когато разбрах за съществуването на това специализирано звено още по времето на неговото дискретно формиране, което е поне три месеци преди Вие официално да оповестите съществуването му?!?
            И знаете ли, че абсолютно никак не се изненадах, когато узнах, че дискретният офис на това дискретно специализирано звено се намира в съвсем недискретната сграда на ДАНС и ГДБОП на бул. „Черни връх“,
            топологичното разположение на която сграда е, ама съвсем неслучайно, символично или дори симптоматично до ... така наречените „Кошарите“ ?
            Впрочем, би трябвало да се досетите – че точно по същото време аз съвсем неслучайно Ви „отрупах“ с описания на престъпления, извършени най-вече от съдиите при  Софийския административен съд и, разбира се, някои други техни колеги.
            Та, както се казва, „номерът Ви ми е пределно ясен!“ – „номерът Ви“ да се представите пред Европа като „независим прокурор“, всъщност
            неволно Ви демаскира като напълно независим от себе си и от Правото,
            и като напълно зависим от ДАНС и
            от ГДБОП (за която престъпна структура вече цял свят знае, че е била ударният юмрук на Цветан Цветанов и Станимир Флоров).

            Припомням Ви, господин Главен Прокурор Цацаров,
            че още в присъдата ми от 1984 г. и в документацията към нея изрично и пределно ясно е записано, че още като съвсем млад преподавател в единствения по онова време Юридически факултет, още през 70-те и 80-те години, съм говорел на студентите, че
            в България прокурорите и съдиите са независими от себе си и от Правото и са тотално зависими от Комунистическата партия и от нейния ударен юмрук - Държавна сигурност;
            Припомням Ви, че през последния  четвърт век не съм спирал да пиша и да говоря, че
            прокурорите и съдиите са агентурни лица, внедрени в съдебната система от Мафията и от нейния ударен юмрук – специалните служби.

            Припомням Ви, че през първите пет-шест месеци на Вашето назначение за Главен прокурор изрично съм Ви писал, че Вие разполагате с невероятния шанс да промените тази ситуация,
         и обръщам Вашето мнимание върху факта,
         че днес, вече една година и един месец след Вашето назначаване,
         Вие не сте дал абсолютно никакво доказателство, че имате намерението на направите промяна в тази област.

Първо:
            На 11 Октомври 2011 г. датирах и на същата дата  регистрирах в офиса на Върховната касационна прокуратура текст, индивидуализиран като „Всички карти на масата и отговорност ... -51-А“,  имащ вх. рег. № 13285/10 ---11.10.2011 г.  
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че:
            в раздела първо, второ, трето и четвърто „уточнение по съществото на казуса“ изрично и пределно ясно съм записал и посочил множество конкретни факти относно това,
            че зависими от Мафията и от специалните служби магистрати (прокурори) издават престъпни разпореждания,
            по силата на които под предлог за привикването им или дори принудителното им отвеждане за разпит именно „като свидетели“,
            определени граждани биват подлагани на престъпни шантажни оперативни мероприятия,
            целта на които е тези лица да се откажат от намерението си да настояват за спазването на Правото и за търсене на отговорност от определени лица (лицата, на които именно Мафията и специалните служби са били възможили извършването на определени престъпни актове).
Уточнявам, че на това мое официално и надлежно регистрирано искане за разследване ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР!

Второ:
            На 04 Септември 2013 г. датирах и на 02 Септември с.г. регистрирах в офиса на Върховната касационна прокуратура текст, индивидуализиран като „Всички карти на масата и отговорност ... -640“,  имащ вх. рег. № 3307/13 -02.09.2013 г.,
            с който отново описах по-горе визирания казус и отново настоях да бъде извършено разследване и да ми бъде отговорено.
            В това мое официално искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал следното:
„Впрочем, ноторно известно е КАКТО че
в България са извършени повече от триста (300)
поръчкови убийства
и почти още толкова
безследни изчезвания,
ТАКА И че
почти никой от близките
не проявява интензивен интерес към разследване
на казусите.
Според „добре информирани източници“,
този ефект се постига именно след проведен  именно в тази сграда „разпит като свидетел“.
(... ... ... )
Днес, 04 Септември 2013 г.
категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,

за дейността на които
е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.“


            Господин Главен Прокурор Цацаров,
Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.

Уточнявам, че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил абсолютно никакъв отговор!

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
19 Януари 2014 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар