2014-01-15

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 743Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
16 Януари 2014 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 743

До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

-------------

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
наличие на организирана и системно провеждана
от всички досегашни
КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ
български правителства
зловеща практика
на държавен тероризъм,
евгеника,
социално-икономически геноцид,
социално-медицински и медикаментозен геноцид,
образователно-професионален геноцид,
пенсионен геноцид,
извънсъдебни убийства
и множество други форми на геноцидно
и терористично насилие
над и изтребление на гражданите на България.

Второ:
извършвана от прокурори престъпна дейност,
изразяваща се в предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на
десетки или дори СТОТИЦИ хиляди
съдебни преписки и дела относно
извършвана от правителствени и мафиотски структури геноцидна дейност,
която престъпна прокурорска дейност
има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на фактическо съучастие и укривателство на геноцидните престъпници,
както и на противоправно фактическо амнистиране или помилване на геноцидните престъпници.
-------------

Към:
Прокурорска преписка в досегашен общ обем
ПОВЕЧЕ ОТ
2500 (две хиляди и петстотин) СТРАНИЦИ

СИСТЕМАТИЧНО НАЧАЛО НА ПРЕПИСКАТА – 2007 ГОДИНА

            01. Преписка на ВКП № 4459  / 2007 г., ІІ-1;

            02. Преписка на ВКП № № 6414 / 2007 г;

            03. Преписка на ВКП № 6419 / 2007 г.; 

            04. Преписка на ВКП № 4584 / 2007 г.;

            05. Преписка на ВКП № 25707 / 2007;  

            06. Преписка на ВКП № 11512  / 2007 ;

            07. Преписка на ВКП № 8370  / 2008;

            08. Преписка на Софийска градска прокуратура  № 9316  / 2009;

            09. Преписка на ВКП № 13285 / 2010 г.–ІІ-1 / 13.12.2010 г.;

            10. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата! - 25-А,
15.09.2011 г., ВКП 6639/ 99, ІІІ  - 15.09.2011;

            11. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!- 27-А,
17.09.2011 г., ВКП 14281/19.09.2011;

            12. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!- 61-А,
ВКП 13285 / 21(24).10.2011 г.;

            13. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 514,
27.06.2012 г., ВКП 25707/ 06.ІI;

            14. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 521,
21.11.2012 г., ВКП 15132/ 06.ІІ.;

            15. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 544,
05(08).04.2013 г., ВКП 5252 ----- 05(08).04.2013;

            16. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 545,
06(08).04.2013 г., ВКП 5254 ----- 06(08).04.2013;

            17. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 563,
02 (07).05.2013 г., ВКП 14281 / 07.05.2013;

            18. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 568 /
30.05.2013 г., ВКП 38257/ 06 ----- 30.05.2013;

            19. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 570,
05.06.2013 г., ВКП 38257/ 06 ----- 05.06.2013;

            20. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 585,
27.06.2013 г., ВКП 16399 / 07, ІІ ----- 27.06.2013,  с препоръчана пощенска пратка, подадена на 28.06.2013, час 10:19:41 -  София-Ц;

            21. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 586,
28.06.2013 г., ВКП 16399 / 07, ІІ ----- 28.06.2013, с   препоръчана пощенска пратка, подадена на 29.06.2013, час 14:37:09 - София-Ц;  

            22. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 587,
30.06.2013 г., ВКП 13285 / 10, ІІ ----- 02.07.2013,  регистрация в офиса на ВКП;

            23. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 25,
ВКП, вх. рег. № 6639 / 99, ІІІ-б, 15.09.2011 г.
ОБЩО 175 (сто седемдесет и пет) страници предшествуващи преписки:
Прокуратура на Въоръжените сили № 1350/ 1992 г.,
Главен Прокурор № 3114/ 01.06.2004 г.,
Главен Прокурор № 6527/ 06 г.,
ВКП № 6639/ 99, ІІІ-Б, 15.01.2007 г.;

            24. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 597,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13 --- --- ---  14(17).07.2013 г.;

            25. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 605,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13, ІІ --- --- --- 28 (29).07.2013 г.;

            26. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 635,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13, ІІ --- --- --- 30 (29).08.2013 г.;

            27. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 636,
ВКП, вх. рег. № 3307 / 13, ІІ --- --- --- 30.08.2013 г.;

            28. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 690,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 25.10.2013 г.;

            29. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 736,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 16.12.2013 г.;

            30. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 739,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 20 (19).12.2013 г.;

            31. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 740,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 13.01.2014 г.;

            32. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 741,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 14.01.2014 г.;

            33. Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! - 742,
ВКП, вх. рег. № 13033 / 13, ІІ --- --- --- 15.01.2014 г.;

            34. ТУК ПРИЛОЖЕНО предоставям НАСТОЯЩЕТО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ („Всички карти на масата и отговорност за ... – 743“, датирано на 16.01.2014 г.);  
В тази папка се съдържат общо 95 (деветдесет и пет) страници документация относно геноцидно мотивираните престъпни нарушения на:
***Международния пак за икономически, социални и културни права,
***Европейската социална харта и
***Международната харта за правата на човека.
В частност тук са визирани:
***официално регистрираните в офисите на Председателя на Парламента, Президента и Премиера и публикувани в Том 5 на „Документ за самоличност“: *писмо от 29 Септември 2000 г. (с.269-274) и *Писмо от 06.03.2001 г. (с.310-311);
***Писмо от 07.11.2006 г., ГП, вх. рег. №17212: 07.11.2006 г.;
***„Всички карти на масата ... – 36“ от 26.09.2011 г.,;
***Отворено писмо от 22.10.2012 г., ВКП, вх. рег. № 42913/2006, /23.10.2012 г.;
***„Всички карти на масата ...-596“ от 11.07.2013 г., ВКП рег. вх. № 3307/2013, 11.07.2013 г.;
***„Всички карти на масата ...-714“ от 17.11.2013 г., ВКП вх. рег. № 13033/2013, V, 15.11.2013 г.  
         В този нов комплект документация се обосновава така визираната теза за наличие на престъплението ГЕНОЦИД, извършвано от българския паравоенен ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим НАД ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,

и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
16 Януари 2014 г.                                                    Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар