2014-01-16

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 744Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
17 Януари 2014 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 744

До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Специална селективна
оперативно-елиминационна
геноцидно-престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството ми,
срещу членовете на фамилията ми,
срещу лицата от приятелското ми обкръжение -
  
ИНТЕНЗИВНО ИЗВЪРШВАНА
от началото на 70-те години до наши дни (до днес)

от офицерския и агентурния апарат на комунистическата Държавна сигурност,
от посткомунистическите специални служби
и
от ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА,
включително и от правосъдната система – от прокурори и съдии.

--- --- ---
            Тук и сега ще посоча само това:

            ***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА, ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

            ***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,
            ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

            ***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

         ***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС
         или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО
         видни свръхбогати бизнесмени,
         демократични генерали,
         върховни съдии,
         конституционни съдии,
         вицепремиери,
         министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието),
         видни висши прокурори (включително и Главен прокурор),
         видни адвокати,
         видни функционери на Парламента,
         видни дипломати,
         съдия в Стразбург,
         съдия в Хагския трибунал за Югославия,
         съдия в Междудържавния арбитражен съд на ООН,
         съдия в Конституционния съд в Косово,
         професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

            и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на
повече от 250 (двеста и петдесет)
агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите специални служби (НСС, ДАНС, ГДБОП),
някои от които дори и днес
не само продължават да работят,
но дори и да заемат отговорни ръководни постове
в сега функциониращата система на
специалните служби на държавата;

            ***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И НА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ВИНОВНИ ЗА НАШЕТО РЕПРЕСИРАНЕ ЛИЦА
            всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,
         СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ,

         НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ
         НА ФАМИЛИЯТА И
НА ПЪРВОТО И НА ВТОРОТО МИ СЕМЕЙСТВО

            (за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*** *** *** *** *** *** ***
Към:
            01.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 03 Октомври и регистрирано на 04 Октомври 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 43“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 2006, VІ   ----    04.10.2011;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Ноември и регистрирано на 30 Ноември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 96“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 2006, VІ   ----    30.11.2011;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 24 Януари и регистрирано на 25 Януари 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 130“,
вх. рег. №-ВКП-12489 / 2011, V   ----    25.01.2012;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Февруари и регистрирано на 28 Февруари 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 140-252“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 2006, V   ----    28.02.2012;

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 07 Март и регистрирано на 07 Март 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 253-504“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 2006   ----    07.03.2012;

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Юли и регистрирано на 29 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 604“,
вх. рег. №-ВКП-3307 / 2013, ІІ   ----    29.07.2013. 

            07. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 01 Ноември и регистрирано на 01Ноември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 698“,
вх. рег. №-ВКП-13033 / 2013   ----    01.11.2013. 

            08. НАСТОЯЩЕТО Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Януари 2014 г.,
на 17 Януари 2014 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 744“,
вх. рег. №-ВКП-13033 / 2013   ----    17.01.2014. 

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.

Уточнявам, също така, че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,

и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
17 Януари 2014 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар