2014-01-11

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 742Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
15 Януари 2014 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 742

До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

-------------

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
казуса Марин Мидилев –
тривиално престъпление или
замаскиран селективен геноцид над
един талантлив български инженер-офицер
и семейството му?

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            познавам Марин Мидилев единствено от медиите (тъй като чета всичко или почти всичко) и
            ВИНАГИ, когато съм срещал неговото име, съм се питал:
            ДАЛИ неговият казус следва да бъде квалифициран като
            рутинно и тривиално престъпление – замислено, планирано и организирано от малцина кретеноиди, заемащи високопоставени постове само във военния сектор на държавната машина,  

            ИЛИ КАТО един от хилядите казуси на замаскирания (камуфлирания) СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД,
            извършван и обезпечаван от цялата държавна власт (цялата държавна машина),
            НО замислен и планиран от престъпния комунистически и посткомунистически елит, който именно е формирал и наложил господствуващия в България ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПАРАВОЕНЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ.

            При това, господин Главен Прокурор, без ни най-малкото да съм пристрàстен, моята катгорична ориентация е именно към втория отговор на така формулирания въпрос!
            А защо ли?
            Защото, видно от фактическия състав на този казус, ВИЗИРАНИТЕ КРЕТЕНОИДИ ОТ ВОЕННИЯ СЕКТОР НА ДЪРЖАВАТА, всъщност, съвсем не са кретеноиди в специфичния смъсъл на думата,
            А СА НЕ САМО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В ЦЯЛОСТНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ НА СТРАНАТА,
            НО И СА АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА  ПАРЛАМЕНТАРНАТА ВОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА!!!

Вижте:
Марин Мидилев: Напускам чалга-територията Абсурдистан
Интервю на Красен Бучков с Марин Мидилев
09.01.2014, frognews.bg/news

Случаят ‘Марин Мидилев’ или наказанието да си български гражданин
eurochicago.com, 2013.12.12,

Военен, със сертификат на МЕНСА, уволнен незаконно и по политически причини, живее 21 години с тази несправедливост
Понеделник, 8 Април, 2013 15:37:05, Интервю - Катя Стоянова

СЛУЧАЯТ “инж. МАРИН МИДИЛЕВ”, или как се отнасят в българския пост-комунистически държавен сектор към един иноватор –
ИМАШ ИДЕЯ? - Дай ни я и се махай!
Подборът и обобщението на материалите от личните архиви на инж. Марин Мидилев са направени от Галя Маринова,
28 март 2007 г.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тук приложено Ви предоставям 35 (трдесет и пет) страници документация (взета от публичното интернет-пространство), доказваща и обосноваваща моето твърдение за наличието на организиран и обезпечен
            от мафиотските господари на държавата, и
            от държавата и нейните публични и специални институции, включително и специални служби,
замаскиран селективен геноцид над
един талантлив български инженер-офицер и семейството му.

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,

и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
15 Януари 2014 г.                                                    Янко Н. Янков

1 коментар:

  1. Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!

    15 Януари 2014 г. Янко Н. Янков (y) УСПЕХ !!

    ОтговорИзтриване