2012-10-18

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 518 (петстотин и осемнадесет)Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
18 Октомври 2012 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството
и на другите държавни институции!
– 518 (петстотин и осемнадесет)


До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София
Към:рег. № 12489 / 2011 V,

До Бойко Борисов –
ноторно известен мафиотски престъпник,
изпълняващ длъжността Министър-Председатал
на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст 
Припомням, че съгласно чл. 105 от Конституцията
ремиерът е длъжен да ръководи и осъществява
вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което
едно от неговите най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава сигурността, зачитането на правата и
защитата на българските граждани,
включително и от престъпните посегателства
на контролираните от самия него специални служби
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2012 г.


До Управителя
на Националния осигурителен институт –
бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64
1303 - София 


            Тук приложено представям шест (6) страници копия от официална документация, от която е видно, че:

            Първо: ПРЕДИ ЧЕТИРИ (4) МЕСЕЦИ, на 14 Юни 2012 г., лично съм посетил офиса на Столичното управление „Социално осигуряване“, където чрез надлежното „Заявлениесъм предприел определена официална процедура, в която, съгласно правните нормативни изисквания, на абсолютно всички необходими за това документи официално и безпогрешно е направено вписване
            КАКТО НА моите официални паспортно-легитимационни три имена,
            ТАКА И НА моя така наречен „Единен граждански номер (ЕГН)“.

            Второ: още същит ден (!!!) официалното длъжностно лице „началник отдел“ е изпратило до мен и до Института за правни науки при БАН официален документ, в който, обаче,
            по силата на АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ личностно и корпоративно ментални, включително и АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ официални и правно-нормативни държавно-административно-организационни механизми,
            моят така наречен Единен граждански номер (ЕГН)Е ПОДМЕНЕН С ДРУГ,
            който не само няма абсолютно нищо общо с мен, но и по абсолютно никакъв начин не се съдържа в моята официална документация.

            Впрочем, логиката на всяка такава ПОДМЯНА НА СЪЩНОСТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТЕФИКАЦИЯ НА ДАДЕНО ЛИЦЕ в сферата на науките за правото се интерпретира:
            ИЛИ КАТО АКТ НА НЕПРЕДУМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ, имащо характера и статуса на фактическа грешка - което, обаче, все пак е виновно, наказуемо и репараторно отговорно - и за което се приема, че е дължащо се на ментална професионална непригодност, изискваща автоматично освобождаване от длъжност;
            ИЛИ КАТО АКТ НА ПРЕДУМИШЛЕНО ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ - което, като правило, се дължи на изпълнение на възложени от специалните служби секретни оперативни мероприятия - насочени към увреждане на интересите на лицето, чиито истински идентификационни параметри са подменени с неистински.

            Трето: в отговор на това, на 25 Юли 2012 г. в текста на моето официално препоръчано писмо (с надлежно върнато „Известие за доставяне“) изрично и пределно ясно съм написал следното:
  „По повод издадения от ръководената от Вас служба официален документ, в съдържанието на който моето име e свързано с т.нар. ЕГН, който няма абсолютно нищо общо с мен,
  тук и сега официално декларирам, че ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал аналогични уж случайни грешки или обърквания с други хора,
  както такива, чиито имена напълно съвпадат с моите имена, но, разбира се, техният т. нар.„единен граждански номер“ (ЕГН) все пак е различен;
  така и такава, чиито имена нямат абсолютно нищо с нито едно от моите три имена (лично, бащино и фамилно),
  а и отделно от това не са съществували абсолютно никакви нито фактически, нито юридически, основания за смесването на мен и на съответния друг човек;
  и че впоследствие съм установявал, че причината за това е била т. нар. „дълга ръка на специалните служби“, които „на мой гръб и на моя сметка“ са си разигравали своите престъпни ченгеджийски игри.
  Тук и сега официално декларирам, че ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал случаи на объркване с друг Янко Николов Янков, какъвто например беше кметът на град Елин-Пелин, който бе убит преди няколко години, като както преди, така и след убийството му неговият ЕГН е бил уж случайно приложен (прилаган) към няколко комплекти на мои документи, от което обстоятелство, разбира се, са били произлезли, а и продължават да произлизат, дръзки неприятности за мен.
  Така, предвид на горното, с настоящето официално писмо до Вас питам:
  Чий е ЕГН 51 08 01 65 36, който необяснимо защо и по какъв начин ми е бил приписан на мен в писмото, издадено на 14.06.2012 г. и имащо №МП-50894, което писмо е изпратено до Института за правни науки при БАН и до мен?

            Четвърто: тъй като от момента на визираното мое изявление и легитимно искане да получа отговор до днес
            са се изминали три (3) месеци,
            и тъй като през това време АЗ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР И АБСОЛЮТНО НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ВИЗИРАНИЯ ФАКТ,
            считам, че имам пълното право да приема, че
            това формално мълчание на визираната официална държавна институция има конклудентния характер на
            абсолютно красноречив отговор-потвърждание на моята теза,
            че визираната промяна и подмяна на елементите и параметрите на моята официална личностнова идентификация има характера на ПРЕСТЪПНА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ.

            Пето: по повод и във връзка с това за пореден път официално и публично декларирам, че
  ПРИ РЕДИЦА МОИ ПЪТУВАНИЯ В РЕДИЦА СТРАНИ (ДЪРЖАВИ) ОТ ЕВРОПА СЪМ КОНСТАТИРАЛ,
  ЧЕ ИМЕННО ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ТАКИВА ПОДМЕНЯНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ОФИЦИАЛНА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ,

  ЗА ДА МЕ КОМПРОМЕТИРАТ И ЗА ДА МИ СЪЗДАДАТ ЗАТРУДНЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ,  
  БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
  КАТО СА „ПОДХВЪРЛЯЛИ“ ФАЛШИФИ „ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ“, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕ
  КАКТО КАТО ТРАФИКАНТ НА АНТИЧНИ ЦЕННОСТИ,
  ТАКА И КАТО ТЕРОРИСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИНСТРУКТОР) В БАЗИРАН В КОСОВО РАДИКАЛЕН ИСЛЯМИСТКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРОРИСТИ-КАМИКАДЗЕТА.
-------------
            Предвид на така изнесените факти, обстоятелства, аргументи и концeптуални тези
            НАСТОЯТЕЛНО ИЗИСКВАМ ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР, В КОЙТО ДА СЕ СЪДЪРЖАТ РЕАЛНИ ОБЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПОСОЧЕНИЯ ФАКТ НА ПОДМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
18 Октомври 2012 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар