2016-07-18

18 Юли 2016 г., Eдинадесето официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

18 Юли 2016 г. (Понеделник)

 

Единадесето официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,  

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНОИДЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ,

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог де дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност; и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че

            специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ

И

ДЪРЖАВНИ субекти

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

българските мафиотски и държавни специални служби

са изготвили специални т. нар.

типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда

и са характеризирани като СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН

съветско-руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН

НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

политически режим,

абсолютно тотално функционално обезпечаван

именно от

престъпните „бойни кадри”

на класическия

комунистически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“,

ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ

АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

            и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия” на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

            тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО  „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и

„стари кожи за дране“ (англ.),

продължавам и ще продължа да настоявам

за Правосъдие по абсолютно всички,

вече в продължение на няколко десетилетия, 

надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

 

ІІ

            В частност, в тук визираният казус, позициониран в рамките на 184 (сто и осемдесет и четири) страници става въпрос за

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, директно и непосредствено извършена и извършвана най-вече от българските специални държавни служби – ДАНС, НСО, ГДБОП и НРС;

както и за

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, директно и непосредствено извършена и извършвана от МВР, Прокуратурата, Съда и целостния апарат на държавната власт.

 

            Уточнявам, че в тук визираният казус моята ОСНОВНА документация и аргументация е позиционирана в следните надлежно регистрирани в офиса на изпълняващия

            официалната длъжност Главен Прокурор на България, както и

            ФАКТИЧЕСКАТА ДЛЪЖНОСТ Главен ръководител на престъпна Мафиотска структура, ТОТАЛНО СИСТЕМАТИЧНО извършваща т. нар. „престъпления по служба”,

            които престъпления, впрочем, от социологическа гледна точка имат характера на т. нар. „услуга” и по същество превръщат цялостната система на Прокуратурата в такова нискойерархично звено на Мафията, което се характеризира като звено за извършване на политико-мафиотски проститутски услуги и фактически обуславят статуса Главна Мадам на прокурорския бардак.

 

         Впрочем, и без аз да ви го казвам, всичките вие сами си знаете, че всичкото това се отнася и за самите вас и че вашият ЮРИДИЧЕСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ СТАТУС Е СЪЩИЯТ.

 

            01. Искане за разследване датирано на 05 Март и регистрирано на 05 Март 2013 г., вх. рег. № ВКП №3307/2013 - 05.03.2013;

            02. Искане за разследване датирано на 07 Март и регистрирано на 11 Март 2013 г., вх. рег. №ВКП №3307/2013, V- 11.03.2013;

            03. Искане за разследване датирано на 08 Март и регистрирано на 11 Март 2013 г., вх. рег. №ВКП №3307/2013, V - 11.03.2013;

            04. Искане за разследване датирано на 13 Март и регистрирано на 13 Март 2013 г., вх. рег. №ВКП №3307/2013, V - 13.03.2013;

            05. Искане за разследване датирано на 20 Март и регистрирано на 20 Март 2013 г., вх. рег. №ВКП №3307/2013, V - 20.03.2013;

            06. Искане за разследване датирано на 09 Април и регистрирано на 10 Април 2013 г., вх. рег. №ВКП №5387/2013 - 10.04.2013;

            07. Искане за разследване датирано на 10 Април и регистрирано на 10 Април 2013 г., вх. рег. №ВКП №5388/2013 - 10.04.2013;

            08. Искане за разследване датирано на 16 Април и регистрирано на 17 Април 2013 г., вх. рег. №ВКП №3307/2013, ІІ - 17.04.2013;

            09. Официален текст, адресиран до инсперктор М. Иванова, МВР - Главна дирекция Национална полиция, датиран и предоставен на 21 Май 2013 г.;

            10. Искане за разследване датирано на 25 Май и регистрирано на 27 Май 2013 г., вх. рег. №ВКП № 3307/2013 - 27.05.2013;

            11. Искане за разследване датирано на 26 Май и регистрирано на 27 Май 2013 г., вх. рег. №ВКП № 3307/2013 - 27.05.2013;

            12. Искане за разследване датирано на 13 Юни и регистрирано на 13 Юни 2013 г., вх. рег. №ВКП №3307/2013, VІ - 13.06.2013;

            13. Искане за разследване датирано на 26 Август и регистрирано на 22 Август 2013 г., вх. рег. №ВКП №3307/2013, ІІ - 22.08.2013;

            14. Искане за разследване датирано на 21 Май и регистрирано на 15 Май 2014 г., вх. рег. №ВКП №13033/2013, ІІ - 15.05.2014;

 

--- --- ---

            Уточнявам, че в искането ми за разследване от 07(11) Март 2013 г. се съдържа следният текст:

          Господин Главен Прокурор Цацаров,

          Само преди двадесетина дни, в деня на официалното национално честване на саможертвата на Васил Левски, минавайки край паметника на Апостола видях паркирана военна бронирана машина, каквато преди това бех веждал единствено в телевизионни репортажи и екшън-филми – брониран автомобил „Пустинна котка”. Това стана повод да се поинтересувам и да узная, че ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИТЕЖАВА И ИЗПОЛЗУВА МИНИМУМ ЧЕТИРИ ТАКИВА МАШИНИ.

          Тъй като по силата на професионалната ми специфика на научен изследовател още през 90-те години бех официално заявил, че Червената Армия е трансформирана в Червена Мафия и че българската държава като цяло и всичките нейни институции имат статуса на най-нискойерархични структурни звена на Мафията, проумях, че

          българския клан на руската и световната мафия разполага с едно от най-модерните оръжия за ударен репресивен контрол над населението

          и най-вече над зараждащото се и все още неродено или неформирано гражданско общество.

 

          Съгласно българското законодателство бронираният автомобил „Пустинна котка” е класифициран като имащ относително секретен правно-нормативен статус, поради което едно от основните изисквания е неговата експлоатация да бъде осъществявана при условията на

          ОТНОСИТЕЛНО СЕКРЕТНИ ВОЕННИ, преди всичко НАПАДАТЕЛНИ МИСИИ,

          ПРОВЕЖДАНИ ОТ ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО И СЪЮЗНИТЕ АРМИИ

          СРЕЩУ ВОЕННИ ИЛИ ПАРАВОЕННИ ОБЕКТИ,

          при това при мисии, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА ВОЕННО-ОТБРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА (държавата) И НА СЪЮЗЕНИТЕ СТРАНИ;

          НО НЕ И ПРИ оперативни мероприятия, свързани с РУТИННАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНИ ЛИДЕРИ,

          задължението за осъществяването на която сигурност НЕ Е НА ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО, а е на Министерството на вътрешните работи и на другите вътрешнодържавни охранителни структури.

 

          Относително секретният правно-нормативен статус на бронирания автомобил „Пустинна котка” КАТЕГОРИЧНО НЕ ДОПУСКА неговото използуване с аргумент за охрана на гражданите при национални празници и други масови граждански изяви, и всеки аргумент, обосноваващ използуването в такива ситуации всъщност има характера на зле прикрито оправдание -  уж за защита на гражданите, а всъщност за защита на престъпните политически и правителствени лидери от легитимния гняв на гражданите.

          При това едно от основните правно-нормативни изисквания е използуването на бронирания автомобил „Пустинна котка” да бъде осъществявано при стремеж към минимална степен на публичност, или иначе казано - при забрана за каквато и да е степен и форма на демонстративност спрямо цивилното население.

          В този именно смисъл официалното, публичното и дори демонстративното позициониране на бронирания автомобил „Пустинна котка” пред паметника на Апостола в деня на визирания национален празник

          ИМА НЕ САМО ХАРАКТЕРА НА ГАВРА С ПАМЕТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ,

          НО И ХАРАКТЕРА НА БРУТАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВНО-НОРМАТИВНИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ, А НАЙ-ВЕРОЯТНО И ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

          Според нас позиционирането на споменатата модерна бойна техника на посоченото място и време съвсем неслучайно съвпада с масовите протести на българските граждани против четвъртвековното престъпно използуване на държавната власт срещу българските граждани и в полза на Мафията.

          Ние разполагаме с всички основания да считаме, че използуването на въпросната бойна техника в контекста на визираната ескалираща гражданствено-протестна ситуация,

          макар и евентуално ФОРМАЛНО да е било обосновано като осъществено върху основата на Закона за военната полиция, едно такова обосноваване е фалшиво, неоснователно и нелегитимно (като противоречащо на Правото, като основано върху антиправова законова норма!!!) , и по същество

          има характера на провеждане на секретна психотронна нападателна акция срещу българските граждани,

          нескопосано прикрита (камуфлирана) зад словоблудствени аргументи, че уж става дума за защитно-охранителна акция.

 

          Господин Главен Прокурор Цацаров,

          Обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че:

          Първо: категорично не съществуват правно-нормативни правила, разрешаващи позиционирането на този тип бойно-нападателни машини

          КАКТО в цивилни населени места,

          ТАКА И в публична площадна територия,

          ТАКА И по време на легитимни граждански проявни форми не само на протест, но и на бунт

          (Виж: 3-ти абзац от Преамбюла на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, съгласно който текст бунтът е напълно легитимно средство за последен изход от тиранията и потисничеството),

          ТАКА И В СИТУАЦИИ, ИМАЩИ ХАРАКТЕРА НА ЕДИНСТВО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТРИ СИТУАЦИИ.

 

          Второ: Министерството на отбраната няма и не може да има и няма правото, задължението и възможността да участвува в бойно-силови оперативни мероприятия по осъществяването на обществения ред.

 

          Трето: посоченият тип бойно-нападателна техника разполага с възможността за генериране и разпръскване на мощна струя т. нар. дезориентираща мъгла или психотропна суха или влажна субстанция, която автоматично оказва върху обектите силно парализиращ и дезориентиращ ефект, привеждащ хората в състояние на пълна психоментална дезориентация и физическа неспособност за движение;

 

          Четвърто: посоченият тип бойно-нападателна техника разполага с монтирано в автомобила различни типове изключително мощно модулно оборудване, предназначено

          КАКТО ЗА заглушаване на мобилни телефони, радиостанции, телевизионни сигнали,

          ТАКА И ЗА задействане на т. нар. психотронно оръжие, основано върху използуването на различни параметри и различен интензитет на ултразвуковите вълни, въздействието на които е изключително вредно за човешкото физическо и психоментално здраве, тъй като предизвиква краткотрайни или трайни увреждания, водещи до главоболие, загуба на съзнание, дозориентация, физическа и умстрена отпадналост, загуба на зрение, слух и двигателна активност, и пр.

 

          Пето: преди неколко години официално съм издал и разпространил едно мое научно изследване в обем от 470 страници, имащо следните библиографски характеристики: Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

 

          Шесто: В продължение на много години съм водил академични (университетски) лекционни курсове на студенти от юридическите факултети по „Психология на правото“, „Психология на политиката“ и „Политически мениджмънт,

          което обстоятелство ми дава категоричното право и възможност пределно ясно да Ви заявя, че е категорично няма да приема и няма да се съглася с кретеноидните аргументи на каквито и да са лица, които биха се опитали да оправдават този тип престъпления срещу българския народ.

 

--- --- ---

            Уточнявам, че в искането ми за разследване от 08(11) Март 2013 г. се съдържа следният текст:

         Тук и сега, Господин Главен Прокурор Цацаров, ще обърна Вашето внимание върху една друга аналогична съвкупност от факти относно престъпното използуване срещу българските граждани на този тип оръжие,

         които факти са изнесени в публичното пространство от проф. Георги Василев, и които факти аз вече многократно съм поставял на вниманието на Главния Прокурор, но никога не съм получавал какъвто и да е отговор на искането ми за разследване.

         Така, в мое официално изложение, адресирано до и регистрирано в офиса на Главния Прокурор Борис Велчев, датирано на 22 Юли 2010 г. (препоръчано писмо разписка № 000689/PS1172000YZ4Т, тегло 44 грама) (публикувано и в Интернет - виж: 2010-07-22, ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-2-А, http://iankov.blogspot.com/2010/07/2_22.html  ) съм записал следното:

„Вчера, сряда, 21 юли 2010 г., в българските електронни медии (виж напр. http://www.frognews.bg/news_25581/Taina_kvartira_na_DANS_plashi_sasedi/ ) е публикувано адресирано до Вас т. нар. „Открито писмо”, написано и подписано от българския учен проф. Георги Василев (член на Съюза на българските учени, член на Френското дружество за Милтънови изследвания, член на редколегията на списание „Toronto Slavic Quarterly”).

         В това писмо той посочва, че още на 14 април т. г. е бил депозирал в приемната на Министъра на вътрешните работи специално писмено изложение, съдържанието на което е свързано

         с престъпна дейност, при която се ползват ресурси на днешната ДАНС”,

         по повод и във връзка с което негово писмо, в нарушение на разпоредбите на Закона, той все още не е получил никакъв отговор.

         В своето „Открито писмопроф. Георги Василев сочи, че живее в столичния жилищен квартал „Гоце Делчев” бл.252, вх.7, етаж 2, ап.150; и че точно срещу неговото жилище, „в нова кооперация 260 В, също на втория етаж, е разположена квартира на ДАНС”; той е уточнил, че фактът, че въпросното жилище има статуса именно на „квартира на ДАНС” той е бил установил върху основата на това, че преди време, когато Директор на ДАНС е бил именно широко медийно известният Петко Сертов, същият многократно е бил виждан да посещава въпросното жилище заедно със свои служители.

         В своето „Открито писмопроф. Георги Василев сочи, че именно от посоченото, собственост на ДАНС, жилище, „нощем се излъчват електромагнитни сигнали с голяма мощност, които предизвикват кошмари, силна отпадналост, ... и заболяване”, като уточнява, че освен самият той, са пострадали и други хора – негови съседи.

         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че в потвърждение на неговите думи той притежава протокол за техническа експертиза, извършена със съвременна апаратура, част от която се използува в НАТО, и която експертиза е била „извършена през нощта на 26/27 февруари 2010 и през нощта на 5/6 май 2010 г.”.

         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че съгласно официалното заключение на техническата експертиза става дума за това, че именно от въпросната територия на ДАНС се извършва излъчване на електрично поле, което е 15,2 (повече от петнадесет) пъти над допустимите хигиенни норми, както и за излъчване на магнитно поле, което е 111,11 (повече от сто и единедесет) пъти над допустимите хигиенни норми.

         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че ректорът на висшето учебно заведение, в което той преподава, още на 8 (осми) март т.г. е бил изпратил официално писмено изложение, адресирано до Председателя на ДАНС Цветелин Йовчев, но че въпросното държавно длъжностно лице не е дало никакъв отговор.

         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че след като на 31 март тогавашният Председател на парламентарната Комисия за контрол над ДАНС Иван Костов е бил написал официално писмо до Председателя на ДАНС Цветелин Йовчев, той бил получил писмо, имащо дата 26 май, което е подписано от Секретаря на ДАНС Мартин Георгиев; в което писмо е било записано, че „според измервания на ДАНС такива излъчвания нямало”; като същевременно била направена уговорката, че „ДАНС не разполага с адекватната апаратура” за извършване на такива измервания. Във връзка с това проф. Георги Василев изрично подчертава, че

         отговорът на ДАНС” има характера на „отговор, който отрича сам себе си.

         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че в резултат на въпросните облъчвания както самият той, така и мнозина от неговите съседи са получили сериозни заболявания, и че това обстоятелство е било намерило своето журналистическо отражение в специален репортаж, поместен в броя на вестник „Труд” от 28 юни т. г.

         В своето официално писмо, адресирано до Премиера и до Министъра на вътрешните работи, проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че

         става въпрос за престъпна дейност, наподобяваща дейността, която е била извършвана в нацистките и в съветските концлагери; и че извършването на такава дейност би трябвало да е абослютно недопустимо върху територията на Европейския съюз“.

 

         След това, в мое официално изложение, адресирано до и регистрирано в офиса на Главния Прокурор Борис Велчев, датирано на 06 Юни 2011 г., рег №4670/06.06.2011 г.,  (публикувано и в Интернет, виж: 2011-06-06, ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 7-А (Седем-А) (I I част),  http://iankov.blogspot.com/2011/06/7-i-i.html ,

         съм записал същия текст и отново съм настоял да бъде извършено разследване и да ми бъде отговорено.

 

         След това, в мое официално изложение, адресирано до и регистрирано в офиса на Главния Прокурор Борис Велчев, датирано на 24 Ноември 2011 г., ВКП рег.№3637/01.03.2010., 08.03.2010 г., 19.10.2010 г.; ВКП рег.№15132/2006 г., VІ , [публикувано и в Интернет, виж: 2011-11-25, ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! -95А (Деветдесет и пет-А), http://iankov.blogspot.com/2011/11/95.html ],

         съм записал същия текст и отново съм настоял да бъде извършено разслидване и да ми бъде отговорено.

 

--- --- ---

            Уточнявам, че в искането ми за разследване от 13 Март 2013 г. се съдържа следният текст:

         Господин Главен Прокурор Цацаров,

         Към фактите и обстоятелствата, които са посочени в предишните три преписки, тук и сега добявам и следните:

         Само преди неколко месеци, на 09 Юли 2012 г., в контекста на пределно ясната ситуация на назряващите антиправителствени протести, в българските електронни медии е публикувана статията Геноцид над българи, разкрит от проф. Георги Василев“. Текстът гласи следното:

         Извършва се геноцид над българския народ!

         Геноцид, за който знаят всички високопоставени лица в ДАНС и МВР, включително и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.

         Тайно оръжие за дистанционно поразяване на живи цели чрез електромагнитно лъчение убива бавно и мъчително жители в различни краища на България.

         Рак, диабет, аномалии -- това са само част от пораженията, които може да извърши адската машина на ДАНС.

         Тайната квартира на ДАНС в столичния квартал „Гоце Делчев“, в която електромагнитно лъчение бавно убива жителите.

         Там, в блок 260, вх.В, на първия етаж всяка нощ от прозореца се вижда странно блещукаща светлина. Апартаментът е даден под наем на агенти от ДАНС, а в него се намира оръжието за дистанционно поразяване на живи цели чрез електромагнитно лъчение.

         Пръв за геноцида над българите съобщи проф. Георги Василев от Института по библиотекознание. Той живее в същия блок и заедно със своите съседи е станал жертва на смъртоносното облъчване. Проф. Василев е заболял от диабет, негова комшийка наскоро е починала от рак, чистачката на входа се е разболяла от тумор на главата, всички жители на блока се оплакват от главоболие, световъртежи и стомашни проблеми. В близост до блока има и детска площадка.

         При направено замерване за електромагнитни лъчения уредът показал ужасяващи стойности -- интензитетът на магнитното поле е над 100 пъти над нормата. Освен в София, такива квартири има и в други градове в България, твърди проф. Георги Василев.

         Оръжието е внесено от Германия от генерал Бриго Аспарухов. Затова, че се експлоатира в България, ДАНС получава милиони. Всеки от дежурните агенти, които посещават квартирата нощем, също взима тлъсти хонорари на вечер“, твърди проф. Василев.

         Той е писал официално писмо и до Цветан Цветанов, на което вътрешният министър така и не отговаря.

 

         Както много добре е известно, само преди два месеци, в 21 часа вечерта на 10 януари, в апартамент в жилищния квартал „Гоце Делчев“ в София беха открити пет (5) трупа на цяло едно семейство, избити от авторитетен офицер от Министерството на отбраната, чиято съпруга пък е офицер-служител на Министерството на вътрешните работи!. 

         Както много добре е известно, само около един час след това служители на МВР са били „подали“ или „предоставили“ на медиите НЕСЪМНЕНО АБСОЛЮТНО МАНИПУЛАТИВНАТА КАМУФЛАЖНА информация, че в дома на семейството е бил „избухнал скандал“ „заради неизмити чинии, натрупани в мивката“ и заради „конфликт между синовете, единият от които е имал психически заболявания“.

         По повод и във връзка с това убийство на 18 Януари 2013 г. в електронните медии (напр. http://www.newsmaker.bg, дата: 2013-01-18 15:11:44) и на 19-25 Януари 2013 г. в книжното издание на в-к „Уикенд“ е публикуван следният текст:

Бащата убиец е бил облъчван от ултрависоки честоти


Дата: 2013-01-18 15:11:44

         Опасен апарат, разположен в тайна квартира на ДАНС, може да е винов­ник за трагедията.

         Това подозира изтъкнатият български професор Георги Василев, който в продължение на няколко години алармира всички висшестоящи инстанции у нас за машината, която се „активира“ предимно нощем, когато хората спят. Тя предизвиква различни видове ракови заболявания, безсъние, нервно неразположение и депресии.

         „Блок 254 е само на 100 метра от апартамента на ДАНС в бл. 260, вх. В.

         На­пълно е възможно в някаква степен убиецът да е повлиян от излъчванията, защото те, дори в малки дози, бият силно психически болните хора, предизвикват пристъпи у тях. В апартамента под мен дос­коро имаше семейство с две братчета - едното около 12, другото на 13 години. Те пона­чало бяха шумни и се караха, но когато имаше излъчване, направо побесняваха, почваха да се бият. Неведнъж това ставаше посред нощ.

         Показах на майка им измерването на Петър Чобанов от ВМА от 2010 г. със засечените много високи стойности на излъчване и семейството напусна този апартамент.

         Между другото, нощем се извършват измервания от специалистите и ви уверявам, че стойностите, които съм виждал с очите си, не са били малки.

         Части от квартал „Гоце Делчев“ имат завишено електромагнитно лъчение, което прави лабилните граж­дани още по-лабилни. Те не могат да се контролират и буквално излизат от релси.

         Донякъде съм склонен да раз­бера поведението на Васил Савов, макар че убийствата по никакъв начин не бива да бъдат оправдавани“, разказа пред „Уикенд“ ученият.

         Впрочем, обръщам внимание и на факта, че съвсем наскоро след това в град Пловдив стана аналогично избиване на цяло семейство, извършено също така от служител на Министерството на отбраната, чиято професионална дейност  е била почти същата, каквато и тази на офицера от София – а именно:

работа с професионална военна апаратура, излъчваща определен вид електронни вълни.

 

         Господин Главен Прокурор Цацаров, Обръщам Вашето внимание и върху следния текст, публикуван рано тази сутрин.


Заглушителни устройства оставят затворниците без GSM


Нови скенери спират забранени вещи и дрога в пандизите

Публикувано: 12 март 2013, 02:55 | Обновено: 12 март 2013, 02:55

прочитания: 212, София, България

         Заглушителни устройства, които ще пречат на лишените от свобода да говорят по мобилни телефони, ще бъдат монтирани в затворите у нас. Това съобщи вчера министърът на правосъдието в оставка Диана Ковачева.

         Все още се подбирала техника, която да потиска сигнала само в определени помещения. Причината е, че част от пандизите се намират в центъра на града или до жилищни квартали и заглушаването трябва да бъде изчислено така, че да не пречи на комуникациите на живеещите в района.

 

         Господин Главен Прокурор Цацаров,

         както от публикациите в печатните и електронните медии,

         така и от лични разговори с големо множество от протестиращите (почти всички, с които съм разговарял, са хора с авторитетни професии и висок културен статус),

         по недвусмислено ясен и категоричен начин съм констатирал, че спонтанно и объркано споделят, че по време и непосредствено след участието си в протестите са връхлетени от проявата НА СИМПТОМИ, наподобяващи тези при така наречената „морска болест“ или кинетоза,

         с подчертано изразени нарушения на вестибуларния апарат, виене на свят, гадене, повръщане и на напълно безпричинни остри пристъпи на безпокойство и на страх,

         при това съпроводени с усещане за личностнова деперсонализация (сякаш събитието става с некой друг), за нереалност на общото и на индивидуалното минало, настояще и бъдеще, както и за частична загуба на инстинкта за персонално и общностно самосъхранение.

         При това, Господин Главен Прокурор Цацаров, точно тук и точно в този контекст съм длъжен да Ви заявя,

         че аз съм автор на 64 (шестдесет и четири) излeзли от печат научни и документални книти,

         при това от списъка на една част от тех, а именно долупосочените – е видно, че

         съм и единственият български хабилитаран юрист, сравнително компетентно

         навлязъл в „дълбоките тъмни дебри“ на посочената зловеща сфера.

         Янко Янков, Увод в Психологията на правото, С., „Янус”, 1998, 322 с. ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16);

         Янко Янков, Психология на правото, Том 1, С., Янус”, 2002, 517 с. ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16];

         Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2004, 76 с. ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, С., „Янус”,  2004, 134 с. ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, С., „Янус”, 2004, 202 с. ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Руският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 130 с. ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С.,   Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков,  Убийството. Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2006, 142 с. ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Самоубийството (Танатологически аспекти), С., „Янус”, 2006, 125 с. ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

         Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

         Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;

         Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ., С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

         Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, С., Янус”, 2007, 752 с. ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

         Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

         Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

         Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

В процес на проучване, разработване и предлагане за печат:

         Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, С., „Янус”, 2013-2014,  780 c., ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

         Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 2014, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

         Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, С., Янус”, 2014, 350 с. ISBN: 978-954-8550-41-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

         Янко Янков, Психология на политиката, С., Янус”, 2015, 500 с. ISBN: 978-954-8550-38-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

         Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Янус”, 2015, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

 

         Така, че в контекста на всичкото това, Господин Главен Прокурор Цацаров, съм длъжен изрично и ясно да Ви заявя, че

         и като юрист, и като специалист във визираните зловещи сфери,

         КАТЕГОРИЧНО НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСЯ с това, „демократичната“ Прокуратура да продължава да ми прилага досегашната вече четвъртвековна практика на престъпно брутално несъобразяване с фактите и обезпечаване на безотговорност за престъпниците от съвременния ченгеджийско-мафиотски елит,   И ЧЕ

         ЩЕ ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО КОНКРЕТНО, ТОЧНО, ЯСНО И МАКСИМАЛНО ОБОСНОВАНО ЮРИДИЧЕСКО ГЛЕДИЩЕ.

 

        Господин Главен Прокурор Цацаров, нека все пак се върнем на темата за заглушителни устройства, които ще бъдат монтирани в затворите, за да пречат на лишените от свобода да говорят по мобилни телефони; които устройства, съгласно изричното и пределно ясното изявление на Министъра на правосъдието в оставка Диана Ковачева, макар и да бъдат предназначени да потискат сигнала само в определени затворнически помещения, все пак съдържат в себе си способността и опасността ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА БЪДАТ НАСТРОЙВНАИ ТАКА, че да могат да пречат на комуникациите на гражданите, които живеят в района в близост до затвора.

        Преди всичко в изявлението на Министъра на правосъдието се съдържа информацията, че ТОВА МИНИСТЕРСТВО, което съгласно конституционния си статус ВЪОБЩЕ НЕ Е т. нар. „силово“ министерство, в противоречие със стандартите на Международното, Европейското и българското Право разполага с техника, която ИМА СПЕЦИФИЧНО СИЛОВО ВОЕННО-НАПАДАТЕЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, която техника е и може да бъде притежание единствено на Министерството на отбраната и            може да бъде използувана единствено при специалните операции на българската армия и на съюзническите армии, при това може да бъде прилагана единствено спрямо външни вражески военни формирования,

        НО НЕ И СПРЯМО ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ,

        НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА лишени от свобода затворници, та дори и да се намират в затвори от тип „Гуатанамо“, какъвто тип в България, все пак, и все още, няма, както и

        НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА  уж свободни граждани, ПРОТЕСТИРАЩИ ИЛИ БУНТУВАЩИ СЕ СРЕЩУ ПОТИСНИЧЕСТВОТО, ТИРАНИЯТА И ДЕСПОТИЗМА.

 

        На второ место в изявлението на Министъра на правосъдието се съдържа информацията, че визираната техника се прилага и ще бъде прилагана спрямо така наречените „лишени от свобода“.

        Какво, обаче, означава понятието „лишени от свобода“?

        Припомням Ви, че като АБСОЛЮТНО противоправно осъден в продължение на ЦЕЛИ ШЕСТ ГОДИНИ съм имал статуса набазиран или принудително настанен в затвора„лишен от свобода“, и че

        само пет месеци след пълното изтърпяване на наложената ми присъда, през март 1990 г., Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд отмени присъдата и ме призна за напълно невинен и осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства.

        При това обръщам Вашето внимание на обстоятелството, че КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПРЕБИВАВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА както усещането ми, така и реалният ми фактически и законов статус ВИНАГИ Е БИЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НА ЧОВЕК, ТОТАЛНО ЛИШЕН ОТ СВОБОДА.

        В този именно смисъл не само често пъти сам казвал, но и в документалните и в научните си книги съм подчертавал, че специално в България както преди политическите промени от 1990 г., така и след това

        95% (деветдесет и пет процента) от българските граждани имат статуса на фактически „лишени от свобода“;

        при което само една малка част от тех се намират в затворите, а другите, макар и да се намират у дома си и да имат хипотетичната (но не и икономическата, и в частност - финасовата!!!) възможност да пътуват (дори и да е в чужбина!!!), също така са именно лишени от свобода.

 

        На трето место в изявлението на Министъра на правосъдието се съдържа информацията, че визираната техника може да бъде настанявана в едно от помещенията на дадена сграда и да бъде настройвана така, че да облъчва само едно от съседните помещения на същата сграда.

        Във връзка с това встъпвам в качеството си на свидетел за престъплението, което многократно е извършено от специалните държавни служби на България, като свидетелствувам, че често пъти (многократно) от апартамента, в който живея съм констатирал, че са изключени и не работят

        не само двата ми GSM-апарати (двете ми SIM карти), които са регистрирани на мое име в системата на една базирана в България телекомуникационна компания, но и единият записан на мое име GSM-апарат (SIM карта), регистриран в мрежата на обслужвания от Монако косовски телекомуникационен клон ptk, както и ползуваният от мен, но регистрационно записан на друго име GSM-апарат (SIM карта).

 

        На четвърто место в изявлението на Министъра на правосъдието се съдържа информацията, че визираната техника може да бъде настанявана в една сграда и да бъде настройвана така, че да облъчва една или повече от съседните сгради, какъвто е именно случаят, който е надлежно констатиран, документиран и публично оповестен от проф. Георги Василев от софийския жилищен квартал „Гоце Делчев“.

 

--- --- ---

            Уточнявам, че в искането ми за разследване от 26(27) Май 2013 г. се съдържа следният текст:

АНТИЧОВЕШКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ В XXI ВЕК

         Уважаеми съотечественици и приятели, към вас се обръща професор Георги Василев от София с важно предупреждение и апел за помощ.

         Група влиятелни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, очевидно под закрилата на министър-председателя Бойко Борисов,

         извършва престъпна дейност, модерен тероризъм, който напомня от една страна на страшните експерименти в нацистките и съветските концлагери, а от друга - на атентатите в Осло на 22.7.2011 година

         Аз не обвинявам цялата институция ДАНС, а тези нейни служители, които извършват този тероризъм.

         Живея във вх.7 на бл.252 (кв. Гоце Делчев), който от няколко години системно е облъчван нощно време с много силно електромагнитно поле от квартира на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС), намираща се в съседния блок 260, вх.В.

         Най-добрият специалист на Военно-медицинска академия – физикът Петър Чобанов направи измервания с модерна апаратура и ето неговия извод (с.7, с.8 от доклада за измерването):

         „наличие на посочените по-горе превишения над хигиенните норми (достигащи по „интензитет на електричното поле” до 15,2 пъти, а по „интензитет на магнитното поле – до 111,11 пъти), установени в кабинета , използуван като спалня и в кухнята в посоченото в таблици 1.3.1 време от денонощието.”

         В резултат на облъчването аз и моя съседка, медицинската сестра Павлина Йотова, заболяхме от диабет.

         През 2009 г. г-жа Капка Христова от нашия вход, която чистеше споменатата квартира на ДАНС, за два месеца разви рак в мозъка и почина.

         От болести от такъв порядък се оплакват жители от съседния блок 3 на улица „Деян Белишки”, а семейство Хари и Блага Харалампиеви от самия блок 260, вх.В, счита, че неизлечимата и неподдаваща се на диагностика болест на майката на Хари Харалампиев, която завърши със смърт също през 2009 година, е вследствие на излъчването.

         Над 100 семейства сме застрашени от излъчването, а в неговия обхват е и детска площадка.

         Случаят бе изнесен многократно в печата, а престъпната група в ДАНС не спира своя страшен експеримент, сравним с подобни експерименти в нацистките и съветските концлагери.

         След като изпратихме петиция до председателката на Народното събрание Цецка Цачева, тя пренасочи нашата молба към Комисията по здравеопазване, и нейната председателка Десислава Атанасова на 27.7.2010 отправи официално искане до министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и до председателя на ДАНС Цветлин Йовчев да се вземат мерки срещу това явление.

         И досега нито мерки са взети, нито писмото на г-жа Десислава Атанасова е получило отговор от министър Цветан Цветанов и Цветлин Йовчев. Изпратен бе само формален отговор с голословни отрицания на фактите, подписан от главния секретар на ДАНС Младен Георгиев.

         На 2.6.2011 имах среща с г-н Иван Драшков, заместник-председател на ДАНС, който призна, че ДАНС не са правили никакви собствени измервания и обеща да реши случая, като дори поиска прокурорско разрешение за влизане в квартирата, от която идва излъчването. Действително, след две седмици дойдоха негови служители, огледаха въпросната квартира отвън, но вътре не влязоха.

         За съжаление и до днес, нищо реално не е направено, а излъчването продължава.

         Последното измерване, което бе направено от ст.н.с. д-р Димитър Теодосиев от Института за космически и слънчево-земни изследвания потвърждава превишаването на интензитета на магнитното поле 100 пъти над хигиенната норма (прилагам в прикачен файл и неговото измерване).

            По неофициална информация, изтекла от средите на самата ДАНС,

            този зловещ експеримент е под пряката протекция на министър-председателя Бойко Борисов,

            който дори заявил, че

            тази апаратура ще бъде използвана срещу най-упоритите противници на ГЕРБ по време на изборите”.

            (... ... ... )

 

--- --- ---

            Уточнявам, че в искането ми за разследване от 13 Юни 2013 г. се съдържа следният текст:


Николай Марков: Службите събират информация за шантаж

21 Април, 2012  автор: frognews.bg

Нов грандиозен скандал се завихря около Националната служба за охрана (НСО).

Години наред тя събирала тайно информация за представители на НАТО, политици и чужди дипломати.

Част от информацията била използвана за шантажиране, отивала и към престъпни босове.

Българското разузнаване пък развивало бизнес чрез фирми на прикритие у нас. Същите фирми финансирали шпионски операции.

         За тези и други проблеми на сектора „Сигурност” говориха в предаването „Факторът Кошлуков” по ТВ-7 ген. Атанас Атанасов, бивш шеф на НСС и подп. Николай Марков, екс служител на НСО.

*** *** ***Президентът Първанов е събирал информация за личния живот на политици, прокурори и съдии?!

21.04.2012 15:34

Има служители в НСО, които работят за хора от престъпния свят

*** *** ***


Н. Марков: Във всяка "мокра поръчка" има човек от службите

Неделя, 15 Януари 2012, автор: frognews.bg

         НСО служи на човека Първанов, а не на президента.

         Хобито му струва на държавата много милиони лева.

         В организираната престъпност има хора от националната служба за охрана на всички нива. Служителите й събират нерегламентирана информация за НРС.

         Няма организирано убийство или отвличане, в което да не са замесени хора от службите.

         Това каза Николай Марков в предаването „Насреща Люба Кулезич”.

*** *** ***

         (... ... ... )неотдавна високоотговорни представители на МВР официално заявиха, че ПО ВРЕМЕ НА ТАКА ВИЗИРАНИЯ ПРЕСТЪПЕН ПРОЦЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ И ОСОБЕНО ПО ВРЕМЕТО НА ПРОГОНВАНЕТО НА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СЪСЕДНА ТУРЦИЯ, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ Е БИЛА ИЗВЪРШИЛА ПОРЕДНОТО СИ ПРЕСТЪНО ДЕЯНИЕ, КАТО Е

         ШАНТАЖИРАЛА И ПРИНУДИТЕЛНО ВЕРБУВАЛА ПОВЕЧЕ ОТ 300 000 (ТРИСТА ХИЛЯДИ) ДУШИ,

         НА КОИТО, ВСЪЩНОСТ, НЕ Е ВЪЗЛОЖИЛА И ВЪОБЩЕ НЕ Е БИЛА ИМАЛА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА ВЪЗЛАГА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА СА ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

         А Е БИЛА НАПРАВИЛА ТОВА, ЗА ДА МОЖЕ ПО-КЪСНО ДА ОСЪЩЕСТВИ НОВ ШАНТАЖ ВЪРХУ ТЕЗИ ХОРА И ДА ГИ ПРИНУДИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ТЪРСЕНЕТО НА РЕПАРАТОРНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ ТЯХ И ПРОТИВ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ.

         В КОНТЕКСТА НА ТОВА ТУС И СЕГА ПРЕДЯВЯВАМ ИСКАНЕТО ПРОКУРАТУРАТА ДА ИЗВЪРШИ ПЪЛНА ОФИЦИАЛНА СПРАВКА ДАЛИ ВСИЧКИТЕ ОНЕЗИ 126 ДУШИ, ЗАРАДИ КОИТО СЪДЕБНОТО ДЕЛО ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, ВСЪЩНОСТ НЕ СА СРЕД СПИСЪЦИТЕ НА ОНЕЗИ ИМЕННО, КОИТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ „ГОЛЯМАТА ЕКСКУРЗИЯ ДО ТУРЦИЯ“ СА БИЛИ ШАНТАЖИРАНИ И ВЕРБУВАНИ ИМЕННО ЗА ДА МОГАТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В ЕДИН ПО-КЪСЕН ПЕРИОД ОТНОВО ДА ГИ ШАНТАЖИРАТ И ТАКА, В СЛУЧАЯ С ВИЗИРАНОТО ДЕЛО, ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПРОЦЕСУАЛНА АРГУМЕНТАЦИЯ, ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

         Има, разбира се, и още нещо, което е изключително съществено. Става дума за това,

         дали лицата – следователи, прокурори и съдии  - които са извършвали официални служебни действия по процедурата на това дело, всъщност, са били свързани (като агенти или служители) с комунистическата Държавна сигурност, която именно е извършвала визираната престъпна дейност.

         Става дума, също така, за това, дали лицата – следователи, прокурори и съдии  - които са извършвали официални служебни действия по процедурата на това дело, всъщност, са били деца или други роднини които са се били възползували от облагите на своите родители или роднини, които облаги те са били получили по повод и във връзка с извършваните от тях престъпления, включително и по визираното дело.

         Тъй като познавам лично визирания Николай Чирипов, с когото сме състуденти и сме следвани в един и същ курс на юридическия факултет, и тъй като много добре зная, че той е син от семейство на видни комунистически функционери и се е възползувал от облагите, които неговото семейство е получавало от престъпната комунистическа система, считам, че неговото участие като магистрат по визираното дело е равнозначно на участие на син на нацистки престъпник в обвинителната колегия на Нюрнбергския процес.

*** *** ***


2013-04-05 07:39:09

Генерал от МВР: Стотици са подслушвани незаконно в рамките на законното


         Cъществува реална хипотеза, в която може в рамките на законно разрешеното подслушване да се извършват незаконни подслушвания. Тези хора, които са подслушвани незаконно в рамките на законното подслушване са стотици.

Това каза пред БГНЕС бившият директор на ОДМВР Стара Загора генерал Тончо Михайлов.

(... ... ... ) Генералът е категоричен, че в Закона за Специалните разузнавателни средства (ЗСРС) няма хипотеза, която да каже, че могат да бъдат сложени телефоните и на други лица, които не са обект и не са съпричастни към престъплението.

(... ... ... ) Полицаят казва и че Цветанов е използвал всякакви възможни методи за подслушване, за да събира информация и да я използва срещу някого. Той даде за пример конкретен случай, в който тя е използвана като оръжие, с което човек се унищожава в обществото пространство и се дискредитира. Той е с ареста преди около седмица на директора на Инспекцията по труда в Стара Загора Камен Маринов, мотивите, за което се оказали кухи, обясни генералът.

Периодът, в който той е слушан те са набрали някакви данни от личния му живот. Хващат жена му и започват да я изнудват тя да стане свидетел срещу него. На жена му казват, че има любовница, че се среща с нея, че й е купил подаръци. Ето как начинът опорочава основанието.

Ти можеш да имаш основание примерно да вървиш срещу тоя човек, обаче ти отиваш да разследваш престъпление ли, да вървиш срещу грешката му, или да му унищожаваш семейството, да му създаваш душевен дискомфорт в обществото, за това ли си тръгнал?!“, пита генералът. /БГНЕС.

 

--- --- ---

            Уточнявам, че в искането ми за разследване от 21 Май 2014 г. се съдържа следният текст:

         Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби относно техната престъпна дейност включително и в наши дни, посочвам и призовавам като свидетели:

         ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че

МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“.

Виж:


Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж


Последна редакция на 17/04/14 18:27


МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет


18 април 2014, 18:27 | Мира Боева


РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!


Публикувано на от afera

 

         *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,

         не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение

         да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,

         когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -


 

         ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС, така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,

         които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,

         извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),

         която дейност е обслужвала и продължава да обслужва престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.

 

 

ІІІ

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

            И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

 

V

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

18 Юли 2016 г.                                 Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 
nfo

Няма коментари:

Публикуване на коментар