2016-07-11

11 Юли 2016 г., Десето официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

11 Юли 2016 г. (Понеделник)

 

Десето официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,  

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН И ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КОРПОРАТИВИЗЪМ, абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог де дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци, така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност; и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че

            специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между американските и руските субекти

         българските специални служби са изготвили специални т. нар. „типови оперативни пакети” за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда и представляващи „пречка” за функционирането на съществуващия в България шизофренен политически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“,

            ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

            МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ СУБЕКТИ

            специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус” винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

 

            и тъй като поне за мен „новите елиминационни мероприятия” на уж новите, но тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални слежби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

 

            тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО  „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.), продължавам и ще продължа да настоявам

за Правосъдие по абсолютно всички,

вече в продължение на няколко десетилетия, 

надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

 

ІІ

            В частност, в тук визираният казус става въпрос за

извършеното на 29 Декември 1995 г.

ВЪРХУ МЕН

ОСАКАТЯВАЩО

(СЪС СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА)

ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ

 

и за извършената от МВР, от Прокуратурата

и фактически от цялостната държавна власт

престъпна дейност,

изразяваща се в престъпен отказ да бъде извършено легитимно разследване

на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.

 

            Уточнявам, че така визираната ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА съдържа абсолютно непократими доказателства и аргументи, фиксирани върху 449 (четиристотин и четиредесет и девет) страници;

            Уточнявам, че по ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА с предварителните (предшествуващите)

„предупреждения”, ЗАПЛАХИТЕ, самото ПОКУШЕНИЕ и отказите да бъде извършено легитимно разследване

съм регистрирал ОФИЦИАЛНИ ТЕКСТОВЕ със следните дати по години:

            (01)на 04 Октомври 1994 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (02)на 11 Ноември 1994 г.  - описание на ситуацията и заплахите;

            (03)на 29 Март 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (04)на 15 Май 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (05)на 26 Юни 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (06)на 04 Септември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (07)на 25 Септември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (08)на 28 Септември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (09)на 03 Октомври 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (10)на 04 Октомври 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (11)на 07 Декември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            (12)на 29 Декември 1995 г. – съставен от дежурен следовател КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЕ;

            (13)на 29-31 Декември 1995 г. - медицинска епикриза за получена на същия ден (29.12.1995 г.) „ФРАКТУРА ХУМЕРИ ДЕК. МУЛТИФРАГМЕНТОЗА. КОНТУЗИО ТОРАЦИС ДЕК.“

            (14)на 29 Февруари 1996 г. – текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;

            (15)на 05 Март 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;

            (16)на 06 Март 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;

            (17)на 07 Март 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;

            (18)на 29 Април 1996 г.,

            (19)на 06 Май 1996 г.,

            (20)на 10 Май 1996 г.,

            (21)на 10 Май 1996 г. - друг текст на същата дата;

            (22)на 11 Май 1996 г.,

            (23)на 23 Май 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;

            (24)на 28 Май 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;

            (25)на 22 Май 1996 г.- писмо на отдел „Следствен“ на Главна прокуратура до Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура;

            (26)на 28 Май 1996 г. ,

            (27)на 02 Август 1996 г.,

            (28)на 16 Февруари 1998 г.,

            (29)на 13 Август 1998 г.,

            (30)на 14 Август 1998 г.,

            (31)на 05 Декември 1998 г.,

            (32)на 06 Декември 1998 г.,

            (33)на 10 Декември 1998 г.,

            (34)на 06 Август 1999 г.,

            (35)на 13 Октомври 2001 г.,

            (36)на 31 Август 2006 г.,

            (37)на 20 Септември 2006 г.,

            (38)на 30 Януари 2007 г.,

            (39)на 06 Февруари 2007 г.,

            (40)на 09 Май 2011 г. – „Всички карти на масата – две“, вх. рег. №36770/2006, ІІ   ---   09.05.2011 г.;

            (41)на 17 Октомври 2011 г. - „Всички карти на масата – 57“, вх. рег. №8231/2008, ІІ    ---   17.10.2011 г.;

            (42)на 20 Октомври 2011 г. - „Всички карти на масата – 60“, вх. рег. №15132/2006, VІ   ---   21.10.2011 г.;

            (43)на 04 Ноември 2011 г. - „Всички карти на масата – 75“, вх. рег. №36770/2006, ІІ   ---   03.11.2011 г.;

            (44)на 08 Декември 2011 г. - „Всички карти на масата – 107“, вх. рег. №36770/2006, ІІ   ---   14.12.2011 г.;

            (45)на 18 Април 2013 г. - „Всички карти на масата – 552“, вх. рег. №3307/2013, V   ---   19.04.2013 г.;

            (46)на 15 Юли 2013 г. - „Всички карти на масата – 598“, вх. рег. №3307/2013   ---   17.07.2013 г.

            (47)на 01Май 2014 г. – „ЦацароМафия – 56”, вх. рег. № 23033/2013 – 07.05.2914 г.

 

            Тук и сега, специално за вас, поредни престъпни еничарски изверги, изрично и пределно ясно уточнявам, че

от визираната документация е очевидно ясно, че:

 

        ***ПОКУШЕНИЕТО Е БИЛО ПОРЪЧАНО ОТ НАЙ-ВИСОКОТО ПО ОНОВА ВРЕМЕ МАФИОТСКО НИВО;

 

        ***същото това „ниво” все пак ПРЕДВАРИТЕЛНО ми е „демострирало” „нещо” като „висок мафиотски морал” или по-скоро прилагане на методите на вербалната и конфликтната ситуационна дисциплинарна (дисциплинираща) практика,

        изразяваща се в това, че чрез интензивното ми подлагане на рискови силови ситуации ПОНЕ ЕДИНАДЕСЕТ (11) ПЪТИ фактически съм „предупреждаван” или сериозно заплашван,

        че ако „доброволно” не се подчиня на престъпната воля на Мафията

        и ако „доброволно” не спра да се съпротивлявам на тяхната престъпна дейност,

        те „ще бъдат принудени” („от мен”, разбира се!) да извършат върху мен остро елиминационно ПОКУШЕНИЕ;

 

        ***„поръчката” НЕСЪМНЕНО е била направена в контекста на моята неимеворно интензивна и обществено „заразителна” по онова време официална публична дейност в качеството ми на ярко изразен опозиционен политически лидер;

 

        ***при това в качеството ми на намиращ се в постоянен остър публичен, политически, юридически (включително и прокурорски), парламентарен (като депутат във Великото Народно Събрание) и медиен конфликт с комунистическия мастодонт и екс-премиер Андрей Луканов

        (нещо повече - добре известно е, че продължителният официален следствен арест на Андрей Луканов

        е бил ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО обезпечен именно благодарение на СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПАПКАТА ,

която най-официално и публично бе предоставена

ОТ МЕН на Председателя на Великото Народно събрание

по време на официално парламентарно заседание);

 

        ***както и в остър специфично прокурорски конфликт с босовете на съветско-руско-българската

ПЕТРОЛНА МАФИЯ

Димитър Христов Иванов,

Борислав Христов Дионисиев

(зет - съпруг та дъщерята - на Председателя на КГБ на СССР и член на Политбюро на ЦК на КПСС Владимир Шчербицки)

и още няколко други престъпни субекти от същия ченгеджийски и мафиотска ранг;

 

        ***а също така и в остър конфликт с поне една дузина бивши високопоставени офицери от ДС,

подвизаващи се като високопоставени функционери в онези отдели на „Мултигруп”,

които са специализирани в сферата на

шпионско-информационно-аналитичната дейност,

атентатите, покушенията и убийствата,

както и обучението на т нар. „бойни единици”,

а също така и прилагането на методите на химическия, фармацевтичния, медикаментозния и медицинския остро-елиминационен тероризъм,

        които офицери,

впрочем, са били известни и като функционери на така наречената СЕКТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЧОРАПИ.

 

 

ІІІ

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

            И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

 

ІV

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

11 Юли 2016 г.                                 Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар