2013-05-27

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 566Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
26 Май 2013 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 566


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: „Всички карти на масата ... 531,
ВКП вх. №3307/2013, V-13.03.2013  

Относно:
Разкритията на проф. Георги Василев за геноцидната престъпна дейност, извършвана от ДАНС чрез т. нар. оръжие за дистанционно поразяване на живи цели

І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, а с това поне за мен (или спрямо мен) ВЕЧЕ са отпаднали почти всичките онези високи принципни съображения, които, както знаете, официално и писмено съм изтъквал, за да провеждам спрямо Вас
            стратегията на АПРИОРНА ЛИЧНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УВАЖИТЕЛНОСТ
         и на обезпечаване на напълно достатъчно начално или „стартово“ време, необходимо да се ориентирате в конкретната световна, европейска и българска ситуация и СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.
            При това от моите многобройни адресирани до Вас писмени текстове Вие несъмнено превъзходно знаете
            КАКТО ТОВА, че през цялата си вече почти половинвековна дейност на юрист аз интензивно съм изтъквал тезата, че в комунистическа и посткомунистическа България прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията;
            ТАКА И ТОВА, че не храня дори и капка наивност относто характера на Вашето лично и институционално поведение.

         Така, след вече половингодишно Ваше лично и институционално поведение считам, че несъмнено са налице определени групи внушително и пределно ясни факти и основания
         за предяваване на мое ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
         в контекста на което ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.

            В частност, КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност, ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!

*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Така, в контекста на по-горе пределно ясно формулираното мое
            КОНКРЕТНО ИСКАНЕ ЗА ТОТАЛЕН ПРОКУРОРСКИ НАДЗОР ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА,
            и в частност като допълнение към текста на „Всички карти на масата ... 531“  
            тук привеждам следния текст:  

„Отворено писмо на проф. Георги Василев
Гражданско питане към министър-председателя Бойко Борисов
ТЕРОРИЗЪМ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
         Господин министър-председател, Вие казвате, че сте от вярващо семейство, често споменавате името Божие.
         Но как може вярващ човек да поддържа такова страшно престъпление, като смъртоносно облъчване на беззащитни хора, при това на Рождество Христово и на Нова година?
         Отговаряйки на въпросник, задаван навремето на френския писател Марсел Пруст, съзирате като своя слабост „прекалената ви доброта“.
         Но как Вие, „прекалено добрият“ човек, можете да допускате нашият блок 252 (кв. Гоце Делчев, София), в който има над 50 деца, да бъде подложен на убийствено електромагнитно лъчение?
---
АНТИЧОВЕШКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ В XXI ВЕК
         Уважаеми съотечественици и приятели,
         към вас се обръща професор Георги Василев от София с важно предупреждение и апел за помощ.
         Група влиятелни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, очевидно под закрилата на министър-председателя Бойко Борисов,
         извършва престъпна дейност, модерен тероризъм, който напомня от една страна на страшните експерименти в нацистките и съветските концлагери, а от друга - на атентатите в Осло на 22.7.2011 година
         Аз не обвинявам цялата институция ДАНС, а тези нейни служители, които извършват този тероризъм.
         Живея във вх.7 на бл.252 (кв. Гоце Делчев), който от няколко години системно е облъчван нощно време с много силно електромагнитно поле от квартира на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС), намираща се в съседния блок 260, вх.В.
         Най-добрият специалист на Военно-медицинска академия – физикът Петър Чобанов направи измервания с модерна апаратура и ето неговия извод (с.7, с.8 от доклада за измерването):
         „наличие на посочените по-горе превишения над хигиенните норми (достигащи по „интензитет на електричното поле” до 15,2 пъти, а по „интензитет на магнитното поле – до 111,11 пъти), установени в кабинета , използуван като спалня и в кухнята в посоченото в таблици 1.3.1 време от денонощието.”

         В резултат на облъчването аз и моя съседка, медицинската сестра Павлина Йотова, заболяхме от диабет.
         През 2009 г. г-жа Капка Христова от нашия вход, която чистеше споменатата квартира на ДАНС, за два месеца разви рак в мозъка и почина.
         От болести от такъв порядък се оплакват жители от съседния блок 3 на улица „Деян Белишки”, а семейство Хари и Блага Харалампиеви от самия блок 260, вх.В, счита, че неизлечимата и неподдаваща се на диагностика болест на майката на Хари Харалампиев, която завърши със смърт също през 2009 година, е вследствие на излъчването.
         Над 100 семейства сме застрашени от излъчването, а в неговия обхват е и детска площадка.
         Случаят бе изнесен многократно в печата, а престъпната група в ДАНС не спира своя страшен експеримент, сравним с подобни експерименти в нацистките и съветските концлагери.
         След като изпратихме петиция до председателката на Народното събрание Цецка Цачева, тя пренасочи нашата молба към Комисията по здравеопазване, и нейната председателка Десислава Атанасова на 27.7.2010 отправи официално искане до министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и до председателя на ДАНС Цветлин Йовчев да се вземат мерки срещу това явление.
         И досега нито мерки са взети, нито писмото на г-жа Десислава Атанасова е получило отговор от министър Цветан Цветанов и Цветлин Йовчев. Изпратен бе само формален отговор с голословни отрицания на фактите, подписан от главния секретар на ДАНС Младен Георгиев.
         На 2.6.2011 имах среща с г-н Иван Драшков, заместник-председател на ДАНС, който призна, че ДАНС не са правили никакви собствени измервания и обеща да реши случая, като дори поиска прокурорско разрешение за влизане в квартирата, от която идва излъчването. Действително, след две седмици дойдоха негови служители, огледаха въпросната квартира отвън, но вътре не влязоха.
         За съжаление и до днес, нищо реално не е направено, а излъчването продължава.
         Последното измерване, което бе направено от ст.н.с. д-р Димитър Теодосиев от Института за космически и слънчево-земни изследвания потвърждава превишаването на интензитета на магнитното поле 100 пъти над хигиенната норма (прилагам в прикачен файл и неговото измерване).

       По неофициална информация, изтекла от средите на самата ДАНС, този зловещ експеримент е под пряката протекция на министър-председателя Бойко Борисов, който дори заявил, четази апаратура ще бъде използвана срещу най-упоритите противници на ГЕРБ по време на изборите.

         Уважаеми посетители на този сайт, вашата публична реакция срещу тази престъпна дейност в точния смисъл на на думата може да помогне за спасяването на човешки животи.
         Това е нов вид тероризъм и той, повтарям, е в някакъв резонанс със страшните събития в Осло от 22 юли тази година.
         проф. дфн Георги Василев,
член на Съюза на учените в България,
член на френското дружество за Милтънови изследвания,
член на редколегията на списание Toronto Slavic Quarterly

Документи, доказващи престъпния експеримент:  
         1/Доклад експертиза от измерване на електромагнитното поле в стая-кабинет в жилището на проф. Георги Василев, извършено в нощта на 5 срещу 6 май 2010 година.
         2/Протокол за измерване електромагнитното поле в стая-кабинет в жилището на проф. Георги Василев, извършено в нощта на 29 срещу 30 юни 2011 година.
         3/Публикация на в. Труд от 28.6.2010, посветена пагубното излъчване. Моля Ви, обърнете внимание на думите на инж. Иван Хиновски, председател на Българския енергиен форум и бивш изпълнителен директор на Националната електрическа компания: Недопустимо високи стойности са замерени в дома на проф. Василев. Как е възможно - те са в пъти по-високи от разрешените дори в подстанциите на електропреносната мрежа у нас, а става дума за жилище”, коментира инж. Иван Хиновски, който е и бивш изпълнителен директор на НЕК.
         4/Открито писмо на професор Георги Василев до министър Цветан Цветанов, публикувано в електронното издание frognews.bg на 21.7.2010
         5/Копие от писмо на г-жа Десислава Атанасова до министър Цветанов Цветанов и председателя на ДАНС Цветлин Йовчев от 29.7.2010.
         6/Информация за моя книга, издадена в САЩ, 2007 година:
Представям я, уважаеми читатели, за да видите (простете за нескромността), че съм учен с международно признание и със сериозно аналитично мислене. Моля, вижте сайта на моите изследвания върху богомилството и свързаните с него движения в Европа: www.bogomilism.eu

Други случаи:
Драги съотечественици,
в развитите европейски страни такова престъпление не може да се случи, тъй като там електромагнитните излъчвания се контролират от гражданско-медицински и военно-полицейски институции. Тъй като в България никой не контролира тези излъчвания, в страната се е развила масова престъпна злоупотреба с тях.
Ето някои други случаи на престъпно електромагнитно въздействие върху невинни хора:
         ● София 1404, отново в кв. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки, бл.2, ап. 31, г-жа Спаска Георгиева
         ● гр. Враца, ул. Ив. Андрейчин №3, ап.10/12, г-жа Павлина Василева
         ●София 1407, ул. Драгалевска 30, г-н Спартак Арнаудов
         ●София 1463, ул. Цар Самуил 13, г-н Стефан Хинков

Някои други публикации:
         ●в. "Република", 1.7.2010
         ●в. "Шоу", 7-13.9.2011: част първа с.68; част втора с.69
         ●видеозапис на предаването "Има ли отдел "Тихи убийства в ДАНС?", осъществено в рубриката "Неудобните” на Маргарита Димитрова (Михнева) от 2.3.2011, в Канал3, в което е представен по-цялостен обзор на проблема:
users/mm1316/view/4/
Руската търсачка "Яндекс" му е направила импровизиран превод на руски
users/mm1316/view/2/
на английски
users/mm1316/view/3/
на френски http://video.yandex.ru/
users/mm1316/view/6/
на немски
users/mm1316/view/5/
Вижте и най-новото предаване по този проблем на Маргарита Димитрова (Михнева) по Канал 3 от 1.8.2012 http://kanal3.bg/?p=36771

 

--- --- --- --- --- --- ---

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Специализиран прокурорски екит и на Националната следствена служба
         КАКТО прецизно да извърши легитимните процедури,  
         ТАКА И своевременно да ме уведомяват за хода и резултата от тези процедури.
            Впрочем, Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото.
26 Май 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар