2013-05-30

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 568


Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
30 Май 2013 г.                                                                                                       


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 568


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП № 14281 /// 2011 г., ----- 07.05.2013 г.

Относно:
Българският посткомунистически геноцид
Прокурорска преписка в досегашен обем ПОВЕЧЕ ОТ 1700
(ХИЛЯДА И СЕДЕМСТОТИН) страници,
надлежно регистрирани в
офиса на Главния прокурор на България и
офиса на Прокурора при Международния наказателен съд, Хага, Холандия

Към:
Преписка на ВКП № 4459  / 2007, ІІ-1 ###  № 6414;   6419;  4584;  25707  / 2007;  
Преписка на ВКП № 11512  / 2007 ###  № 8370  / 2008;
Преписка на Софийска градска прокуратура  № 9316  / 2009;
ВКП № 13285 / 2010 г.–ІІ-1 / 13.12.2010 г.;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!
27-А / 17.09.2011 г., ВКП 14281/19.09.2011;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!
61-А /, ВКП 13285 / 21(24).10.2011 г.;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
514 / 27.06.2012 г., ВКП 25707/ 06.ІІ.;

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
563 / 02 (07).05.2013 г., ВКП 14281 / 07.05.2013


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, а с това поне за мен (или спрямо мен) ВЕЧЕ са отпаднали почти всичките онези високи принципни съображения, които, както знаете, официално и писмено съм изтъквал, за да провеждам спрямо Вас
            стратегията на АПРИОРНА ЛИЧНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УВАЖИТЕЛНОСТ
         и на обезпечаване на напълно достатъчно начално или „стартово“ време, необходимо да се ориентирате в конкретната световна, европейска и българска ситуация и СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.
            При това от моите многобройни адресирани до Вас писмени текстове Вие несъмнено превъзходно знаете
            КАКТО ТОВА, че през цялата си вече почти половинвековна дейност на юрист аз интензивно съм изтъквал тезата, че в комунистическа и посткомунистическа България прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията;
            ТАКА И ТОВА, че не храня дори и капка наивност относто характера на Вашето лично и институционално поведение.

         Така, след вече половингодишно Ваше лично и институционално поведение считам, че несъмнено са налице определени групи внушително и пределно ясни факти и основания
         за предяваване на мое ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
         в контекста на което ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.

            В частност, КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност, ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!
*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Така, в контекста на по-горе пределно ясно формулираното мое КОНКРЕТНО ИСКАНЕ тук и сега обръщам Вашето внимание върху факта, че
            считано от Март 2007 г. досега
            по надлежен начин и ред съм регистрирал в офиса на Главния прокурор на България ПОВЕЧЕ ОТ 1700 (ХИЛЯДА И СЕДЕМСТОТИН) страници документация,
            която, отделно от това,
            считано от Август 2012 г. дoсега
            по надлежен начин и ред съм изпратил и регистрирал в офиса на Прокурора при Международния наказателен съд в Хага, Холандия,
в която документация съм обосновал и доказал тезата

за наличие на организирана и системно провеждана
от всички досегашни
посткомунистически български правителства
зловеща практика
на държавен тероризъм, евгеника,
социално-икономически геноцид,
социално-медицински и медикаментозен геноцид,
образователно-професионален геноцид,
пенсионен геноцид,
извънсъдебни убийства
и множество други форми на геноцидно
и терористично насилие
над и изтребление на гражданите на България.

-------------
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тук приложено Ви предоставям копие от 86 (осемдесет и шест) страници документация, имаща непосредствено доказателствено значение относно така визираната теза, и изрично и ясно настоявам за ПРЕЦИЗНО И ОБСТОЙНО НАКАЗАТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ.
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото.
Приложение: копие от 86 (осемдесет и шест) страници документация.
30 Май 2013 г.                                                          Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар