2011-10-16

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 57-А (Петдесет и седем-А)

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=1

================================================================

17 Октомври 2011 г.

Преписка на ВКП № 3637 / 08. 03. 2010

Преписка на ВКП № 8231 / 2008, ІІ

Преписка на ВКП № 8231 / 2008, ІІ---- 19.05.2011

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни

служби и на прокуратурата! – 57-А,

(Петдесет и седем - А)

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС

и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга

на българския клан на руската Червена мафия и на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие

До: Trojanov Ilija,

82178 Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

E-mail: obsofia@online.bg

Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

E-mail: nformation@british-embassy.bg

Федерална Република Германия -

ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

E-mail: sofamb@um.dk

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

E-mail: info@embassyofireland.bg

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: emb.sofia@maec.es

E-mail: embespbg@mail.mae.es

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: emb.sofia@mfa.no

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) -

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: Sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: sof@minbuza.nl

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

E-mail: vertretung@sof.rep.admin.ch

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.se


Европейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! – 57-А (Петдесет и седем-А) ,

http://iankov.blogspot.com/2011/10/57.html

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично ЗАЯВЯВАМ, че е крайно време прокурорските и полицейските субекти, при които биват изпращани („в глуха линия“) моите искания за разследвания,

да спрат прилагането на престъпния ченгеджийско-мафиотски трик,

изразяващ се в това, че първото (и обикновено единственото!) нещо, което предприемат и правят, Е ДА МИ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ДА МИ ИЗПРАЩАТ ПРИЗОВКИ,

с които искат от мен да се „явя“ при тях, за да дам „ОБЯСНЕНИЕ“ по написаното от мен.

Тъй като този възложен им от Мафията за изпълнение трик е многоаспектен, не считам за нужно тук и сега да разглеждам всичките му аспекти,

но ще наблегна върху това, че

ВСИЧКО НАПИСАНО ОТ МЕН Е НАПИСАНО НА ПРЕЦИЗНО НОРМАТИВЕН (т.е. официален) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,

който, всъщност, е официален и задължителен за владеене от всичките функционери на българските държавни институции;

И ЧЕ АКО ТЕЗИ държавно-властнически и мафиотски СУБЕКТИ СА НЕГРАМОТНИ И НЕ РАЗБИРАТ КАКВО СЪМ НАПИСАЛ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ „ОБЯСНЕНИЕ“, ТО ТЕ СА ДЛЪЖНИ

ИЛИ ДА ПОДАДАТ ОСТАВКАТА СИ КАТО НЕПРИГОДНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

ИЛИ ДА СИ НАЗНАЧАТ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КОЙТО ДА ИМ „ОБЯСНИ“ КАКВО ТОЧНО СЪМ НАПИСАЛ.

При това обръщам внимание върху обстоятелството, че както на българската юридическа общност, така и на европейските дипломатически кръгове е превъзходно известен фактът, че

механизмът на призоваванията“ „в качеството на свидетел“ е метод,

който прокурорските и полицейските слуги на Мафията използуват,

ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ доброволното или принудителното ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

В БЪРЛОГАТА НА ЗВЯРА (Полицията и Прокуратурата),

КЪДЕТО ТЕ БИВАТ ПОДЛАГАНИ НА НЕИМОВЕРЕН психически и физически ШАНТАЖ,

целта на който шантаж е

пострадалите от престъпленията да се „вразумят“

и да се откажат от претенциите си за Правосъдие,

и така благодарение на полицейските и на прокурорските слуги на Мафията да бъде обезпечена безотговорност за престъпниците.

ИМЕННО НА ТАКЪВ ШАНТАЖ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СА ПОДЛОЖЕНИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ПАРАВОЕННИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

И ИМЕННО ТОВА Е МЕТОДЪТ,

БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЙТО ХИЛЯДИ ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА СА СМЪРТНО ЗАПЛАШЕНИ И ПОРАДИ ТОВА НЕ СМЕЯТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ДА ТЪРСЯТ ПРАВАТА СИ.

Това, впрочем, е официално и публично признато в медиите не от кого и да е, а именно от бившия Министър на вътрешните работи и бивш Председател на Парламента Йордан Соколов.

За съществуването на ТАЗИ ПРЕСТЪПНА ПРАКТИКА както ЛИЧНО АЗ, така И членовете на РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ И ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ не само РАЗПОЛАГАМЕ С ВНУШИТЕЛЕН БРОЙ КОНКРЕТНИ ФАКТИ,

но многократно и официално сме протестирали пред Прокуратурата.

Освен това: обръщам специално внимание на факта, че

тъй като по същество всичките мои искания за разследвания са искания за разследвания на отделни конкретно посочени и описани престъпни дейности,

извършени от специалните служби на държавата и от Прокуратурата;

тъй като съгласно установените от Правото и Законите изисквания за функционално-йерархична компетентност на разследващите държавни органи

преписките по тези мои искания за разследвания

подлежат на възлагане на специализираните висшестоящи и високопоставени органи и институции;

то очевидно е, че самото изпращане и възлагане на въпросните преписки на низовите (районните) прокуратури и низовите полицейски управления

има характера на противоречащо на Правото и на Закона преднамерено (предумишлено) престъпно замотаване на преписките и обезпечаване на безотговорност за престъпните дейци.

(По повод и във връзка с този пункт от моята аргументация държа да посоча следното:

когато преди няколко години поисках разследване на конкретно посочената престъпна дейност, извършена от актуално, реално и официално действуващия по онова време Министър на вътрешните работи Румен Петков,

по телефона ми се обади една жена, която се представи като „разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи“, и поиска да ме разпита по казуса.

На моя въпрос „Дали тя, като намираща се в служебно и професионално подчинение именно на същия този Министър

е „независима“ от него и е „функционално компетентна“ да извърши разследване на престъпната дейност на същия този Министър?“,

тя ми изтъкна абсолютно кретенския „двоен“ аргумент,

че била имала правото да извърши разследване по казуса,

тъй като … това й е било възложено от Районния прокурор

(който, впрочем, съгласно Правото и Закона въобще не е оправомощен (т.е НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН!!!) да извършва разследвания на лица, които са членове на Правителството като заемащи длъжността Министър, при това Министър на вътрешните работи!!!)

и тъй като … тя била имала две висши образования и освен това в момента следвала да получи трето висше образование).

*************

Трето предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА – ВЕЧЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - НЕ СА ПРЕДПРИЕМАЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ

от Специалните държавни служби, от Прокуратурата и от други ангажирани с държавната власт институции и лица

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ПРОТИВ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ, РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗРИЧНО ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН ТРЕТИ ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА

КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ,

ТАКА И ЗА ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО АНГАЖИРАНИТЕ С МАФИЯТА И С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНАТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,

А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

КАКТО И ДА ПОСТИГНАТ ФАКТИЧЕСКО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОТ ДЪРЖАВАТА.

*************

Четвърто предварително уточнение:

Обръщам специално внимание върху това, че НЕСЪМНЕНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ИЗХОДНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА, ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И ЦЕЛТА ИМ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

Е ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНО ТОТАЛНО ОБЕЗМОЗЪЧАВАНЕ И ОБЕЗКОСТЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ТАКА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО

ДА НЯМА В ОБЩЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО НИКАКВИ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ДА СА МОТИВИРАНИ И ДА ИМАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ, ВОЛЕВИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРЕСТЪПНА ПАРАВОЕННА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ;

ТАКА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАЗИ ИМЕННО СТРАТЕГИЯ ПОНАСТОЯЩЕМ СИТУАЦИЯТА Е ТАКАВА, ЧЕ

ДОКАТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ОСЪЩЕСТВЯВАН И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, обезпечил физическото унищожаване (ПЛАНОМЕРНАТА СМЪРТ) на 1 850 000 (един милион и осемстотин и петдесет хиляди) души,

И ДОКАТО 85% (осемдесет и пет процента) ОТ ОСТАНАЛОТО ВСЕ ОЩЕ ЖИВО НАСЕЛЕНИЕ ЖИВЕЕ НА ГРАНИЦАТА НА ТОТАЛНАТА и по същество ЛЕТАЛНА (смъртоносна) БЕДНОСТ,

ТО САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2010) ГОДИНА, благодарение на тази именно обезпечена от държавата (Парламент, Правителство, Прокуратура, Съдебна система, Специални служби) ПАРАВОЕННА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА престъпност и геноцидна ситуация,

НА ВСЕКИ 4 (четири) ДНИ Е ИЗНИКВАЛ НОВ МИЛИОНЕР, при това с минимум два милиона и половина лева,

А ПОСЛЕДНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ разкриват, че само за една година – само през изтеклата 2010 г. – благодарение именно на ПАРАВОЕННИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ на българската държавна власт в контеста или условията на т.нар. световна, европейска и българска икономическа криза, милионерите в България са се увеличили точно 60 (шестдесет) пъти (виж:

14 Май 2011 г., Новини. Dir.bg, http://novini.dir.bg/news.php?id=8623322 ,

14 Май 2011 г., Блиц.бг, http://www.blitz.bg/news/article/108296 ,

14 Май 2011 г., Куриер.бг, http://kurier.bg/bulgaria/18530.html ,

25 юли 2011 г., 24chasa.bg, http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=977381 ,

26 юли 2011 г., Блиц.бг, http://www.blitz.bg/news/article/114151 ,

26 юли 2011 г., Днес.бг., http://www.dnes.bg/business/2011/07/26/milionerite-u-nas-60-pyti-poveche.124867 ,

26 юли 2011 г., btv.bg/news, http://www.btv.bg/news/bulgaria/story/1930988487-Milionerite_u_nas_niknat_kato_gabi.html ).

*************

Пето предварително уточнение:

Обръщам внимание върху това, че

по повод на всичките ми ДОСЕГАШНИ (В ПРОДЪЛЖEНИЕ НА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ) отделни конкретни искания за разследване на особено значимите престъпни посегателства върху мен, членовете на семейството ми, ръководените от мен обществени организации и трети пострадали лица,

ВИНАГИ СЪМ БИЛ СТАВАЛ ОБЕКТ НА НОВИ И ОЩЕ ПО-ИНТЕНЗИВНИ, ПО-ЗЛОВЕЩИ И ПО-ПЕРВЕРЗНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

ИЗВЪРШВАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

целта на които мероприятия винаги е била да бъда мотивиран да спра да търся защита на правата ни,

при което ПРОКУРАТУРАТА абсолютно винаги не е предприемала абсолютно нищо за защита на нарушените ни права,

и абсолютно винаги, по несъмнено престъпен начин, е обезпечавала пълна безотговорност за престъпниците.

В контекста на това ТУК И СЕГА УТОЧНЯВАМ:

Само през изтеклите (миналите) ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ поне 15 (петнадесет) души от жилищния блок, в който живея, от квартала, от приятелския и от професионалния (преподавателски и студентски) кръг изрично ме уведомиха,

че при ПРЕДНАМЕРЕНИ И ЗЛОНАМЕРЕНИ (направени със „строг“ и фактически заплашителен тон и ситуативно поведение) покани по телефона, писмени призовавания, внезапни или уговорени лични посещения у дома им или дори при напълно случайни срещи

КАКТО представители на Полицията (МВР),

ТАКА и представители на ДАНС

(която ноторно известна престъпна държавна структура бе официално и публично определена като „машина на мафията“ дори и от нейни служители!!!)

са ги призовавали за официален или конфиденциален разпит, са ги посещавали в домовете им или са ги спирали на улицата,

при което НЕ САМО са им задавали множество чисто битови въпроси относно мен, съпругата ми и непълнолетната ни дъщеря,

НО И СА изисквалrи от тези лица ДА НАПИШАТ СПЕЦИАЛНИ И ОБШИРНИ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ИЛИ ОБЯСНЕНИЯ“ относно това:

откога ме познават?“, „как ме познават?“, „какво мислят за мен?“, „какви личности ме посещават у дома?“, „с какви хора са ме виждали да се срещам и общувам“, „виждали ли са ме да посещавам заведенията в квартала и ако да – с какви хора?“, „често ли са ме виждали пиян?“ (Nota bene: Не дали въобще са ме виждали пиян, а дали често пъти са ме виждали пиян!!!), „конфликтна личност ли съм?“, „представлявам ли заплаха и опасност за живеещите в блока, в квартала и в професионалната ми общност?“, „известно ли им е (дали са чули да се говори), че аз имам връзка с украинската мафия и се занимавам с пласиране на наркотици и антики?“, „известно ли им е, че съм кум на бившия главен прокурор Никола Филчев и че съм съучастник в неговите и на брат му престъпления?“, „известно ли им е, че като депутат във Великото Народно събрание съм бил ползувал служебния си „Мерцедес“ и дипломатическия си паспорт, за да пренасям контрабандни стоки през границата?“, „известно ли им е, че благодарение на връзките ми с украинската мафия и от престъпната ми дейност (с наркотици и с антики) притежавам десетки милиони във валута, както и жилища в Швейцария и в Лондон?“, „известно ли им е, че съм бил в затвора заради тероризъм?“,

и множество други подобни въпроси.

Дори нещо повече – преди тези няколко акции, през последните години, СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИТЕ СИ И ПРЕДИ ДА ЗАМИНАТ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА мои вече бивши (т.е. дипломирали се) студенти изрично са ми казвали, че при опитите им да постъпят на работа в системата на Полицията, Прокуратурата и Съда съвсем директно им е било казвано, че условие да бъдат назначени е да напишат доноси срещу мен, като ме обвинят в някаква злоупотреба с преподавателския ми статус.

Тъй като КАКТО САМИЯТ АЗ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО, ТАКА И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ, ТАКА И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕ СМЕ ИЗВЪРШИЛИ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ДОРИ МИНИМАЛНО НАРУШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ОБЩЕСТВЕН РЕД,

СЧИТАМ, ЧЕ така осъществяваните от визираните институционални лица „проверки“, „разследвания“ или „обзорни разговори

ИМАТ ХАРАКТЕРА НА ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ, ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЩИ НАШИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ.

Считам, също така, ЧЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА СА ОСЪЩЕСТВИЛИ ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТЪЙ КАТО НЕ СА БИЛИ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ И ДА МАНИПУЛИРАТ ХОРАТА, С КОИТО СА СЕ СРЕЩАЛИ, КАТО СА ИМ КАЗВАЛИ, ЧЕ ИМАТ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛИ“ относно свързани с МЕН СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ най-елементарни ПРАВОСЪОБРАЗНИ факти и обстоятелства,

И ЧЕ ВИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НЕ СА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЗИ ХОРА, ЧЕ ТЕ ИМАТ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛИ“ И

ЧЕ КАТО ТАКИВА СА ДЛЪЖНИ ДА ГОВОРЯТ И ДА ПИШАТ ОНОВА,

КОЕТО Е БИЛО ПОИСКАНО ОТ ТЯХ ИЛИ ДОРИ ИМ Е БИЛО ТЕКСТУАЛНО ДИКТУВАНО - независимо от обстоятелството, че писаното по абсолютно никакъв начин не се отнася за престъпна дейност.

Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от времето на класическия комунистически режим през 70-те и 80-те години, и че разполагам с ксерокс-копия от няколко от строго секретните оперативни дела на Държавна сигурност, от които е видно,

че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен „морален авторитет“ на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60–85 години,

както и че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани почти 90% от тогавашното младо поколение мои колеги от Българската академия на науките (БАН) и от Софийския университет (СУ).

Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

Тук и сега ще посоча само това:

***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ

ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд

ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,

ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА

ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен

да търся наказателна и репараторна отговорност

както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС

или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО

видни свръхбогати бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, вицепремиери, министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието), видни висши прокурори (включително и Главен прокурор), видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Стразбург, съдия в Хагския трибунал за Югославия, съдия в Междудържавния арбитражен съд на ООН, съдия в Конституционния съд в Косово, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели

на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС);

***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ВИЗИРАНИ ПО-ГОРЕ ВИНОВНИ ЗА НАШЕТО РЕПРЕСИРАНЕ ЛИЦА

всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,

СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,

НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

(за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*************

*************

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса:

ОБРЪЩАМ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ФАКТА, ЧЕ

на 08 Март 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура и в офиса на Министъра на вътрешните работи

искане за разследване на извършено от специалните служби престъпление, обусловило смъртта на брат ми Камен Николов Янков,

ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОЕТО ИСКАНЕ ДОСЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР и не е било извършено абсолютно никакво следствено действие;

който факт несъмнено има характера на

престъпление по служба,

престъпление отказ от правосъдие и

престъпление преднамерено СЪУЧАСТНИЧЕСКО обезпечаване на безотговорност за престъпниците за извършените от тях престъпления,

които престъпления са извършени

от Главния прокурор,

от Министъра на вътрешните работи и

от подчинени на тях служебни лица,

Уточнявам, че текстът на визираното мое искане за разследване гласи следното:

Ваше престъпно прокурорско величие,

Господин Министър,

Преди около половин година, на 22-28 август 2009 г., в брой 29 (509) на печатния вестник „Шоу”, както и в неговата електронна версия „Блиц” от 09 август 2009 г. (виж: http://www.blitz.bg/news/article/57509 ) е публикувано интервю на бившия прокурор от Софийската градска прокуратура и Директор на Националната следствена служба полковник Ани Крулева, което е озаглавено „Татарчев вкара Луканов на „Развигор” по мое дело!”.

В това интервю тя разкрива, че през 1990 г. на нея й е било разпределено от Главния прокурор едно дело, което е било образувано по жалба на Андрей Луканов, което дело е било против мен, Янко Н. Янков. Впрочем, точният текст в този аспект гласи следното:

- Жалбата беше срещу депутата Янко Янков, който го беше нарекъл във Великото народно събрание престъпник за това, че разпоредил на Главно следствено управление да се извадят от едно дело над сто страници. Така по това дело служител на Второ главно управление, вместо да получи орден, беше вкаран в затвора за дълги години, за да се прикрие една гигантска неуспешна афера с оръжие. Прекратих преписката, като уведомих жалбоподателя, че престъпления, извършени от депутати, се разследват само от Главна прокуратура. Тогава Луканов отишъл при главния прокурор Мартин Гунев, светла му памет, и му вдигнал страхотен скандал. Беше му крещял, заплашвал го, заканвал се. Мога да си представя какво е ставало, защото, когато Гунев ме повика, гълташе хапове - около него се суетяха лекари, които му оказваха спешна медицинска помощ. Беше в прединфарктно състояние, но успя да ми съобщи нарежданията на Луканов – като главен прокурор ми възлага същото дело, връчи ми и втора жалба на Луканов срещу мен, че съм прекратила делото”.

По-натътък в интервюто си Ани Крулева казва:

(...) Но да се върна на Андрей Луканов. Знаете ли, защо Луканов се озова зад решетките?”. „Значително по-късно, когато бяхме с Татарчев във ВСС, веднъж се спомена, че Луканов е бил задържан именно по онова дело с Янков. Тогава Главна прокуратура ни потвърди постановлението за прекратяването на делото (срещу Янко Янков), потвърди и направеното от мен заключение, че с основание Янко Янков е нарекъл Луканов престъпник. Не си спомням да е имало други дела срещу Луканов. Задържането на Луканов е било по тази преписка и оттогава той се превърна в моя главен враг. Пишеше от ареста писма до ВСС, лично до Татарчев и тогавашния министър на правосъдието Лучников. (...) Нямах представа срещу кого съм се изправила. Отмъщението на Луканов пролича при освобождаването ми от ВСС през 1995 г. и невъзможността да се върна на предишната си прокурорска длъжност, на което имах право по закон. Но най-зловещата разправа, която роди сатанинският му ум, се състоя преди това. Знаеше, че моята ахилесова пета е брат ми. Той беше баща на пет сирачета, вдовец, който работеше в тиловите служби. Не можа да прежали смъртта на жена си и започна да пие. Затова направих така, че да не носи оръжие със себе си. Докато стигне кулминацията си, разправата беше мъчително бавна и садистична. Крадоха му картата, пребиваха го от бой няколко пъти. След всеки побой му казваха, че е заради мен. Последното активно мероприятие чрез него срещу мен беше, когато една вечер той си тръгва за дома. Той всяка вечер пиеше и играеше шах в едно кафене с колегите и се прибираше по един и същи път. Върви си по “утъпканата пътека” в пълна тъмнина, настъпва нещо и се чува изстрел. Наоколо няма жива душа. Изведнъж полицаите, с които е играл шах, излизат и го пребиват от бой. Избиват по-голяма част от зъбите му и го завеждат в 9-то РПУ. Делото срещу него беше образувано по разпореждане на Татарчев и реализирано от покойния Николай Колев. Следовател по делото от военна прокуратура беше сегашният окръжен военен прокурор Илиев. По същото време в Главна прокуратура се образува дело с повече от 50 тома. Разпитват се всички служители на 9-то РПУ. Всички следователи и служители на НСлС. (...) Въпросът към всички е един и същ – дали аз съм проявила интерес към това дело, дали съм говорила с някой от тях? По това време близо до съдебната палата срещнах един приятел от младежките години, който отиваше на “Позитано”, той ми каза: “Благодари се, че не те хванаха да се намесваш и да питаш за това дело. Не знаеш какво щеше да ти се случи!” На самото съдебно дело в Софиийски военен окръжен съд се доказа, че на дръжката на оръжието, което бе настъпил брат ми – ЧЗ, допълнително е изчегъртана буквата “К”. Брат ми се казваше Камен. При разпита на следователя се изясни, че оръжието по делото му е било искано от оперативния работник от СДВР и е престояло там. Оперативен работник от РПУ-то, който след задържането на брат ми е бил там, стоял и чакал нещо, още на другия ден беше повишен в СДВР. Доказа се, че изстрелът, който се чул наблизо, е бил от друго оръжие някъде наблизо. Доказа се, че с ЧЗ-то изобщо не е стреляно. Полицаите, които го бяха пребили, както и тези, които са правили обиска, също разказаха цялата история. Как им било наредено да го пребият. Служителят, който му беше правил обиска, обясни, че чакащият навън оперативен работник от РПУ-то му предал няколко пълнителя от различни видове оръжия, като настоял да бъдат вписани като иззети от брат ми. Човекът обаче отказал. Скъсали му протокола за обиска и изземване, но той така и не вписал лъжливите данни. Полицаите, които го бяха пребили, разказаха как са ги накарали, щом излезе, да го смелят от бой, но не са знаели, че цялата комбинация ще бъде насочена срещу мен. (...) Когато напусках кабинета си, се обадих по правителствената свръзка на Виденов. Попитах го "Г-н премиер, ще мога ли да работя държавна работа". Той отговори - да. Веднага след като затворих телефона, ми се обади пак по телефона оня познат от младежките години, който се беше запътил към “Позитано”, този, който ми каза да паля свещи, че не съм се намесила по делото срещу брат ми. Та той ме попита: "Ани ти имаш ли намерение да започваш държавна работа", веднага след разговора ми с премиера. Знаете ли какво означаваше това? Този мой познат очевидно държеше да ми покаже, че съм под контрол, както и Жан Виденов, когото могат да си позволят да подслушват. Този човек тогава беше на много високи позиции в една фирма с Луканова закваска, която беше на най-високите позиции в икономиката на България. Явно беше, че всичко, което бе направено по отношение на мен и близките ми, беше в изпълнение на волята на Андрей Луканов..

Едно интервю на Славей Костадинов”

------------

Ваше престъпно прокурорско величие,

Господин Министър,

Първо: както много добре е известно, прокурор Ани Крулева има офицерски чин „полковник от Държавна сигурност”;

Второ: както много ясно е видно от интервюто й, нейната теза е, че именно по повод и във връзка с депозираното от мен, Янко Н. Янков, за разглеждане дело тя е била подложена на строго секретно оперативно мероприятие, имащо отмъстително-възмездителен характер;

Трето: както много ясно е видно от нейното интервю тя, въпреки прокурорския си статус, и отделно от това - въпреки нейния изключително висок офицерски статус в структурата на Държавна сигурност, НЕ Е БИЛА МОГЛА ДА СЕ СПАСИ ОТ ПРОВЕЖДАНИТЕ ПРОТИВ НЕЯ ОТМЪСТИТЕЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЛУЖБИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ;

Четвърто: както много ясно е видно от интервюто й, като главен обект на репресивно отмъщение към нея е бил възведен именно нейният брат, към когото тя е била изпитвала изключително силна грижовна привързаност и към когото е имала висок морален дълг.

Избирането именно на нейния брат (а не на самата нея) като обект за оперативно посегателство е имало за цел тя да бъде поставена в т.нар. „ситуация на виновност” („въвличане във вина”) поради съображението, че именно заради нейното принципно и напълно правосъобразно преследване на престъпниците е пострадал нейният най-близък човек, който не е щял да пострада, ако тя се е била съгласила да оневини престъпниците;

Пето: както много ясно е видно от нейното интервю, нейният брат също така не е бил случаен човек - той също така е бил офицер от службите на МВР (той „работеше в тиловите служби).

Както е видно, това обстоятелство (посоченият висок служебен статус на нейния брат!) въобще не е представлявало каквато и да е пречка за провеждането на жестокото и перверзно оперативно мероприятие против него именно с оглед на престъпната отмъстителна цел - тя да бъде наказана чрез неговите страдания и да живее цял живот с мисълта, че именно тя е виновна за страданията му.

-------------

Ваше престъпно прокурорско величие,

Господин Министър,

Първо: Обръщам вашето внимание върху факта, че въпреки техния висок статус в структурите на МВР както Ани Крулева, така и нейният брат са били „отмъстително наказани” чрез тайни репресивни операции, извършени от специалните слежби на МВР ИМЕННО ЗАРАДИ НЕЙНОТО ПРИНЦИПНО РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО, КОЕТО Е БИЛО ОБРАЗУВАНО ИМЕННО ПО МОЕ ИСКАНЕ И НАСТОЯВАНЕ;

Второ: обръщам вашето внимание върху факта, че точно по същото това време аз съм бил написал и депозирал както в МВР, така и в Прокуратурата изключително голям брой искания за разследвания на извършените от МВР против мен и моите близки репресивни оперативни мероприятия, по които не е било взето абсолютно никакво правосъобразно решение;

Трето: обръщам вашето внимание върху факта,

че точно по същото това време моят брат Камен Николов Янков е бил официално регистриран като обект на строго секретни оперативни наблюдения и разработвания,

при което в оперативното мероприятие против него са били ангажирани абсолютно всички лица, с които той е контактувал, като специално внимание е било отделено на възможността за посегателство именно върху неговото здраве и неговия живот и за легендиране на смъртта му като произтичаща или от битови конфликти, или от болест;

Четвърто: обръщам вашето внимание върху факта, че както в архива на Прокуратурата, така и в архивата на МВР съм депозирал изключително голям брой искания за разследване на смъртта на брат ми, по повод и във връзка на (с) които до днес нямам абсолютгно никакъв законосъобразен отговор;

Пето: обръщам вашето внимание върху факта, че на 27 септември 1996 г., петък, в брой 265 (1857) на в-к „24 часа” е публикувана редакционна статия, озаглавена „Прокурори уличени в престъпление с документи”, в която е посочено,

че аз съм обвинил в престъпно унищожаване на депозирани от мен документи военния прокурор полковник Цеко Йорданов, прокурора от Главна прокуратура Л. Бончева, Софийския заместник-градски прокурор и военния прокурор полковник Пендаров,

ЧЕ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ СА СВЪРЗАНИ ИМЕННО СЪС СМЪРТТА НА БРАТ МИ КАМЕН НИКОЛОВ ЯНКОВ,

и че от тези документи по недвусмислено ясен начин е видно, че смъртта му е била предизвикана именно от престъпната дейност на специалните служби на ДС и МВР;

Шесто: обръщам вашето внимание върху това,

че за пореден път настоявам както за пълен достъп до архивната документация на МВР,

така и за разследване на престъпната дейност на специалните служби на МВР (и на тяхната агентура),

които именно обвинявам като виновници за смъртта на брат ми Камен Николов Янков.

08 Март 2010 г. Янко Н. Янков

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

Уточнявам, че визираният по-горе текст на моето искане за разследване,

впоследствие, на 19 Май 2011 г., е включен в обемист доказателствен масив относно това, че

смъртта на брат ми Камен Николов Янков е била предизвикана именно от специалните държавни служби,

който текст е надлежно регистриран в офиса на Върховната касационна прокуратура под заглавието

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата, Три-А“.

Уточнявам, също така, че

до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор, и

този факт е АБСОЛЮТНО НЕСЪМНЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО,

че Главният прокурор и институционално подчинените му прокурори СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

Уточнявам, че преди около един месец, през Септември 2011 г., в медиите, по-точно във в-к „Уикенд“ и „Свободно слово

са публикувани две нови интервюта с визираната Ани Крулева,

С КОИТО ТЯ ОТНОВО, МАКАР И ПО-БЕГЛО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ВЕЧЕ СЪОБЩЕНАТА ОТ НЕЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО Е БИЛА ИЗВЪРШЕНА ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ ПРОТИВ НЕЯ

ПО ПОВОД И ВЪВ ВРАЗКА СЪС ПАПКАТА, КОЯТО АЗ, ЯНКО ЯНКОВ,

СЪМ БИЛ ПРЕДОСТАВИЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

КОЯТО ИМЕННО ПАПКА Е ПОСЛУЖИЛА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА АРЕСТУВАНЕТО И ОСЪЖДАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ МАСТОДОНТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ.

Възпроизвеждам НАКРАТКО текста:

Бившата шефка на Националната следствена служба Ани Крулева:

Желю Желев ме уволни под натиск на Луканов

понеделник, 12 септември 2011 10:31

Цветана Пешунова, в. "Уикенд"

vsekiden.com

http://www.vsekiden.com/102385/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82/

svobodnoslovo.com

http://www.svobodnoslovo.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82/

Ани Крулева е легенда в съдебната ни система. Родена е на 10 септември 1941 г., юрист с над 40 години стаж. Дълги години е работила като прокурор, а в зората на демокрацията бе и началник на Националната следствена служба. През 90-те популярната юристка бе и член на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Като шеф на НСлС Крулева разследваше знакови случаи като „Оня списък”, далаверите на Андрей Луканов, мафиотски убийства и др.

След отстраняването й от държавната служба пък стана адвокат и дори Иво Карамански я пожела за свой защитник.

Уви, днес 70-годишната Ани вече не може да практикува професията си. Поразена е от коварна болест и както сама казва, животът й е към края си.

- Г-жо Крулева, защо ви намирам в инвалидна количка?

Имам три пирона в крака. Видях, че внучката ми пада и се хвърлих да я спася. Така си счупих крайника. По цял ден седя вкъщи. Трета година съм в инвалидна количка. Имах големи болки и по цяла нощ виех от болка. В Хърватска паднах и си разбих главата, а в болницата ми откриха и рак.

Какъв рак?

Злокачествен рак на лимфните възли. Оперираха ме преди три месеца.

Добре ли сте?

(Усмихва се горчиво – б.а.) Имам метастази в цялото тяло.

(. . . )

Вашите родители какви са били?

Майка ми и баща ми са били верни на идеите на РМС и партията много преди 9 септември 1944 г. Притежавам служебна бележка за годините, в които баща ми е бил задържан в Дирекция на полицията. Той е бил изключен от всички гимназии в София по разпореждане на Гешев.

С какво се е занимавал баща ви след 9 септември?

Работил е в Контраразузнаването.

(. . . )

Имали ли сте сериозни сблъсъци с Луканов?

-Преди Татарчев главен прокурор беше Мартин Гунев.

-Веднъж във ВНС Янко Янков нарече Луканов престъпник. Андрей Карлович пък написа жалба до главния прокурор на републиката. Оттам ми я разпределиха на мен, тогава прокурор в Градска. Прекратих преписката на следното основание: Янко Янков и Андрей Луканов са депутати и според разпоредбите в НПК депутатите могат да бъдат работени от прокурор в Главна прокуратура.

-Луканов вероятно е побеснял…

-Андрей Луканов пристига в Главна прокуратура с постановлението за прекратяване и вдига луд скандал на Мартин Гунев. Той разтреперан пие хапчета за сърце. Луканов му казва да ме унищожи и да ме уволни незабавно. Негов адвокат е Георги Гатев, бивш следовател в Прокуратурата и член на ВСС.

(. . . )

-Имаше ли разправа с вас след отстраняването ви от НСлС?

-Понесла съм хиляди удари, дори съсипаха живота на брат ми, който е вдовец. Пребиваха го няколко пъти, скалъпиха му някакъв процес. Това беше компромат, който излезе в деня на моето уволнение.

(. . . )

***

Ани Крулева: Луканов затри кадрови офицер от Второ главно,

за да се спаси.

23 септември 2011, 18:46

http://www.blitz.bg/news/article/118370

Ани Крулева е безспорно най-проклетата жена в историята на българското правораздаване. Бившата прокурорка и шефка на Националната следствена служба е съсипала нервите и самочувствието на куп мъже, окичени с власт и пагони.

Днес Ани е на прага между живота и смъртта и с тъга си спомня за някои от тежките битки, в които е кръстосвала шпаги с властници от ранга на Луканов за сметка на собственото си здраве.


- Как стана така, че прекратихте делото на всемогъщия по онова време Луканов срещу вечния дисидент Янко Янков, който го беше нарекъл престъпник?

- Просто изисках делото, годината беше 1990-а. От него бяха извадени 150 страници, в които беше решението на партийно-правителствената комисия, оглавявана от Луканов. След драматични перипетии получих тези 150 стр. И шокът беше пълен.

(. . . )

- А вие?

- Както ви казах, като прокурор направих анализ и прекратих делото срещу Янко Янков. Произнесох се, че Янко Янков, наричайки Луканов престъпник, е имал такова право за конкретните обстоятелства.

( . . . )

Едно интервю на Славей КОСТАДИНОВ

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

КАКТО Е ВИДНО ОТ ТЕКСТОВЕТЕ НА ИНТЕРВЮТАТА НА АНИ КРУЛЕВА,

ТЯ ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ТВЪРДИ, ЧЕ ИМЕННО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ДАДЕНАТА ОТ МЕН ПАПКА, СЪДЪРЖАЩА ОПИСАНИЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ,

И ИМЕННО ПО ПОВОД НА НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ПАПКА И ОТНОСНО МОЯТА ПРАВНА И ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ,

ТЯ И ОТДЕЛНО ОТ ТОВА НЕЙНИЯТ БРАТ

СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ЖЕСТОКИ ИЗДЕВАТЕЛСТВА,

ИЗВЪРШЕНИ ИМЕННО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ.

Както е видно от моите текстове, моята позиция е:

ТЪЙ КАТО ТОЧНО ПО СЪЩОТО ТОВА ВРЕМЕ И МОЯТ БРАТ БЕ ПОДЛОЖЕН НА ЖЕСТОКИ ПРОВОКАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ,

И ТО ТАКА, ЧЕ НАСКОРО СЛЕД ТОВА ТОЙ ПОЧИНА,

КАТО ФАКТИЧЕСКИ НЕГОВАТА СМЪРТ БЕ ДЕЛО НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ.

Както е видно от моите текстове, моята позиция е:

МОЕТО ЯСНО И ИЗРИЧНО ИСКАНЕ Е БИЛО

ПРОКУРАТУРАТА ДА РАЗПИТА АНИ КРУЛЕВА ОТНОСНО ТОВА ДАЛИ ТЯ, КАТО ВИСОКОПОСТАВЕНО ДЪРЖАВНОВЛАСТНИЧЕСКО ЛИЦЕ, Е РАЗПОЛАГАЛА С ИНФОРМАЦИЯ, ОБОСНОВАВАЩА ТЕЗАТА, ЧЕ

ЩОМ ТЯ И НЕЙНИЯТ БРАТ СА БИЛИ ПОСТРАДАЛИ ТОЛКОВА ЖЕСТОКО ИМЕННО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МЕН И ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ МЕН ПАПКА,

ДАЛИ ТЯ СЧИТА, ЧЕ НА АНАЛОГИЧНИ, А ВЕРОЯТНО И ОЩЕ ПО-ЖЕСТОКИ ПОСЕГАТЕЛСТГВА, СМЕ БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НИЕ С МОЯТ БРАТ.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че

СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ,

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР И

МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И

ПОДЧИНЕНИТЕ НА ТЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ПРОТИВ МЕН И МОЯ БРАТ,

В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е БИЛА ПОСТИГНАТА

ЦЕЛЯНАТА ОТ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА СМЪРТ НА БРАТ МИ.

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса:

От приложените и визираните доказателства е видно, че

В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

въпреки несъмнено много добре известните й цитирани по-горе факти

ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИИ

ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*************

*************

*************

Раздел ІІІ

Заключително уточнение по съществото на казуса:

Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че:

настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Международното, на Европейското и на Българското Право!

*************

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че

съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права,

като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Което означава, че Техни превъзходителства посланиците са акредитирани

НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

и в този смисъл от една страна

всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани

СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,

съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;

а от друга страна

всяка аргументация (каквато често пъти ми е била изтъквана лично на самия мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други европейски държави,

издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,

НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Впрочем, позволявам си също така да припомня, че ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“.

***

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да обърна внимание върху факта, че

тоталното шествие на толерираното от българската държава МАФИОТСКО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО НАСИЛИЕ и пълната липса на Правосъдие

характеризират ситуацията съвсем не като хуманитарна КРИЗА,

а именно като хуманитарен КОЛАПС;

и че в контекста на тази ситуация в очите на българските юристи и на обикновените граждани съвсем не изглежда да има характера на същинска човеколюбива загриженост наскоро лансираната от някои западни дипломати

теза за необходимостта от ДЕБАТ“.

Позволявам си да обърна внимание на западните дипломатически представители на факта, че сред българските интелектуални кръгове вече доста отдавна битува констатацията и възгледът,

че българското общество се нуждае съвсем не от „ДЕБАТ“ по повод и във връзка с тотално липсващото правосъдие,

а от съвсем реална и ефективна ЧУЖДЕСТРАННА ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – граждани и на Европейския съюз!

***

Позволявам си да обърна внимание на европейските дипломатически представители на факта, че

българските граждани, които поне официално и документално са и граждани на Европейския съюз,

имат правото да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,

и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз

СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право,

ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ

НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН

ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА,

отколкото, примерно казано, гражданите на Ирак или Либия.

17 Октомври 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар