2011-10-16

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 56-А (Петдесет и шест-А)

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=1

================================================================

16 Октомври 2011 г.

Преписка на ВКП № 6405 / 2006

Преписка на ВКП №15132 /2006, ІV

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни

служби и на прокуратурата! – 56-А,

(Петдесет и шест - А)

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС

и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга

на българския клан на руската Червена мафия и на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие

До: Trojanov Ilija,

82178 Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

E-mail: obsofia@online.bg

Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

E-mail: nformation@british-embassy.bg

Федерална Република Германия -

ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

E-mail: sofamb@um.dk

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

E-mail: info@embassyofireland.bg

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: emb.sofia@maec.es

E-mail: embespbg@mail.mae.es

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: emb.sofia@mfa.no

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) -

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: Sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: sof@minbuza.nl

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

E-mail: vertretung@sof.rep.admin.ch

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.se


Европейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! – 56-А (Петдесет и шест-А) ,

http://iankov.blogspot.com/2011/10/56.html

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично ЗАЯВЯВАМ, че е крайно време прокурорските и полицейските субекти, при които биват изпращани („в глуха линия“) моите искания за разследвания,

да спрат прилагането на престъпния ченгеджийско-мафиотски трик,

изразяващ се в това, че първото (и обикновено единственото!) нещо, което предприемат и правят, Е ДА МИ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ДА МИ ИЗПРАЩАТ ПРИЗОВКИ,

с които искат от мен да се „явя“ при тях, за да дам „ОБЯСНЕНИЕ“ по написаното от мен.

Тъй като този възложен им от Мафията за изпълнение трик е многоаспектен, не считам за нужно тук и сега да разглеждам всичките му аспекти,

но ще наблегна върху това, че

ВСИЧКО НАПИСАНО ОТ МЕН Е НАПИСАНО НА ПРЕЦИЗНО НОРМАТИВЕН (т.е. официален) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,

който, всъщност, е официален и задължителен за владеене от всичките функционери на българските държавни институции;

И ЧЕ АКО ТЕЗИ държавно-властнически и мафиотски СУБЕКТИ СА НЕГРАМОТНИ И НЕ РАЗБИРАТ КАКВО СЪМ НАПИСАЛ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ „ОБЯСНЕНИЕ“, ТО ТЕ СА ДЛЪЖНИ

ИЛИ ДА ПОДАДАТ ОСТАВКАТА СИ КАТО НЕПРИГОДНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

ИЛИ ДА СИ НАЗНАЧАТ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КОЙТО ДА ИМ „ОБЯСНИ“ КАКВО ТОЧНО СЪМ НАПИСАЛ.

При това обръщам внимание върху обстоятелството, че както на българската юридическа общност, така и на европейските дипломатически кръгове е превъзходно известен фактът, че

механизмът на призоваванията“ „в качеството на свидетел“ е метод,

който прокурорските и полицейските слуги на Мафията използуват,

ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ доброволното или принудителното ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

В БЪРЛОГАТА НА ЗВЯРА (Полицията и Прокуратурата),

КЪДЕТО ТЕ БИВАТ ПОДЛАГАНИ НА НЕИМОВЕРЕН психически и физически ШАНТАЖ,

целта на който шантаж е

пострадалите от престъпленията да се „вразумят“

и да се откажат от претенциите си за Правосъдие,

и така благодарение на полицейските и на прокурорските слуги на Мафията да бъде обезпечена безотговорност за престъпниците.

ИМЕННО НА ТАКЪВ ШАНТАЖ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СА ПОДЛОЖЕНИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ПАРАВОЕННИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

И ИМЕННО ТОВА Е МЕТОДЪТ,

БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЙТО ХИЛЯДИ ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА СА СМЪРТНО ЗАПЛАШЕНИ И ПОРАДИ ТОВА НЕ СМЕЯТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ДА ТЪРСЯТ ПРАВАТА СИ.

Това, впрочем, е официално и публично признато в медиите не от кого и да е, а именно от бившия Министър на вътрешните работи и бивш Председател на Парламента Йордан Соколов.

За съществуването на ТАЗИ ПРЕСТЪПНА ПРАКТИКА както ЛИЧНО АЗ, така И членовете на РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ И ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ не само РАЗПОЛАГАМЕ С ВНУШИТЕЛЕН БРОЙ КОНКРЕТНИ ФАКТИ,

но многократно и официално сме протестирали пред Прокуратурата.

Освен това: обръщам специално внимание на факта, че

тъй като по същество всичките мои искания за разследвания са искания за разследвания на отделни конкретно посочени и описани престъпни дейности,

извършени от специалните служби на държавата и от Прокуратурата;

тъй като съгласно установените от Правото и Законите изисквания за функционално-йерархична компетентност на разследващите държавни органи

преписките по тези мои искания за разследвания

подлежат на възлагане на специализираните висшестоящи и високопоставени органи и институции;

то очевидно е, че самото изпращане и възлагане на въпросните преписки на низовите (районните) прокуратури и низовите полицейски управления

има характера на противоречащо на Правото и на Закона преднамерено (предумишлено) престъпно замотаване на преписките и обезпечаване на безотговорност за престъпните дейци.

(По повод и във връзка с този пункт от моята аргументация държа да посоча следното:

когато преди няколко години поисках разследване на конкретно посочената престъпна дейност, извършена от актуално, реално и официално действуващия по онова време Министър на вътрешните работи Румен Петков,

по телефона ми се обади една жена, която се представи като „разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи“, и поиска да ме разпита по казуса.

На моя въпрос „Дали тя, като намираща се в служебно и професионално подчинение именно на същия този Министър

е „независима“ от него и е „функционално компетентна“ да извърши разследване на престъпната дейност на същия този Министър?“,

тя ми изтъкна абсолютно кретенския „двоен“ аргумент,

че била имала правото да извърши разследване по казуса,

тъй като … това й е било възложено от Районния прокурор

(който, впрочем, съгласно Правото и Закона въобще не е оправомощен (т.е НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН!!!) да извършва разследвания на лица, които са членове на Правителството като заемащи длъжността Министър, при това Министър на вътрешните работи!!!)

и тъй като … тя била имала две висши образования и освен това в момента следвала да получи трето висше образование).

*************

Трето предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА – ВЕЧЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - НЕ СА ПРЕДПРИЕМАЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ

от Специалните държавни служби, от Прокуратурата и от други ангажирани с държавната власт институции и лица

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ПРОТИВ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ, РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗРИЧНО ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН ТРЕТИ ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА

КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ,

ТАКА И ЗА ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО АНГАЖИРАНИТЕ С МАФИЯТА И С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНАТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,

А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

КАКТО И ДА ПОСТИГНАТ ФАКТИЧЕСКО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОТ ДЪРЖАВАТА.

*************

Четвърто предварително уточнение:

Обръщам специално внимание върху това, че НЕСЪМНЕНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ИЗХОДНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА, ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И ЦЕЛТА ИМ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

Е ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНО ТОТАЛНО ОБЕЗМОЗЪЧАВАНЕ И ОБЕЗКОСТЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ТАКА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО

ДА НЯМА В ОБЩЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО НИКАКВИ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ДА СА МОТИВИРАНИ И ДА ИМАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ, ВОЛЕВИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРЕСТЪПНА ПАРАВОЕННА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ;

ТАКА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАЗИ ИМЕННО СТРАТЕГИЯ ПОНАСТОЯЩЕМ СИТУАЦИЯТА Е ТАКАВА, ЧЕ

ДОКАТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ОСЪЩЕСТВЯВАН И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, обезпечил физическото унищожаване (ПЛАНОМЕРНАТА СМЪРТ) на 1 850 000 (един милион и осемстотин и петдесет хиляди) души,

И ДОКАТО 85% (осемдесет и пет процента) ОТ ОСТАНАЛОТО ВСЕ ОЩЕ ЖИВО НАСЕЛЕНИЕ ЖИВЕЕ НА ГРАНИЦАТА НА ТОТАЛНАТА и по същество ЛЕТАЛНА (смъртоносна) БЕДНОСТ,

ТО САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2010) ГОДИНА, благодарение на тази именно обезпечена от държавата (Парламент, Правителство, Прокуратура, Съдебна система, Специални служби) ПАРАВОЕННА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА престъпност и геноцидна ситуация,

НА ВСЕКИ 4 (четири) ДНИ Е ИЗНИКВАЛ НОВ МИЛИОНЕР, при това с минимум два милиона и половина лева,

А ПОСЛЕДНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ разкриват, че само за една година – само през изтеклата 2010 г. – благодарение именно на ПАРАВОЕННИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ на българската държавна власт в контеста или условията на т.нар. световна, европейска и българска икономическа криза, милионерите в България са се увеличили точно 60 (шестдесет) пъти (виж:

14 Май 2011 г., Новини. Dir.bg, http://novini.dir.bg/news.php?id=8623322 ,

14 Май 2011 г., Блиц.бг, http://www.blitz.bg/news/article/108296 ,

14 Май 2011 г., Куриер.бг, http://kurier.bg/bulgaria/18530.html ,

25 юли 2011 г., 24chasa.bg, http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=977381 ,

26 юли 2011 г., Блиц.бг, http://www.blitz.bg/news/article/114151 ,

26 юли 2011 г., Днес.бг., http://www.dnes.bg/business/2011/07/26/milionerite-u-nas-60-pyti-poveche.124867 ,

26 юли 2011 г., btv.bg/news, http://www.btv.bg/news/bulgaria/story/1930988487-Milionerite_u_nas_niknat_kato_gabi.html ).

*************

Пето предварително уточнение:

Обръщам внимание върху това, че

по повод на всичките ми ДОСЕГАШНИ (В ПРОДЪЛЖEНИЕ НА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ) отделни конкретни искания за разследване на особено значимите престъпни посегателства върху мен, членовете на семейството ми, ръководените от мен обществени организации и трети пострадали лица,

ВИНАГИ СЪМ БИЛ СТАВАЛ ОБЕКТ НА НОВИ И ОЩЕ ПО-ИНТЕНЗИВНИ, ПО-ЗЛОВЕЩИ И ПО-ПЕРВЕРЗНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

ИЗВЪРШВАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

целта на които мероприятия винаги е била да бъда мотивиран да спра да търся защита на правата ни,

при което ПРОКУРАТУРАТА абсолютно винаги не е предприемала абсолютно нищо за защита на нарушените ни права,

и абсолютно винаги, по несъмнено престъпен начин, е обезпечавала пълна безотговорност за престъпниците.

В контекста на това ТУК И СЕГА УТОЧНЯВАМ:

Само през изтеклите (миналите) ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ поне 15 (петнадесет) души от жилищния блок, в който живея, от квартала, от приятелския и от професионалния (преподавателски и студентски) кръг изрично ме уведомиха,

че при ПРЕДНАМЕРЕНИ И ЗЛОНАМЕРЕНИ (направени със „строг“ и фактически заплашителен тон и ситуативно поведение) покани по телефона, писмени призовавания, внезапни или уговорени лични посещения у дома им или дори при напълно случайни срещи

КАКТО представители на Полицията (МВР),

ТАКА и представители на ДАНС

(която ноторно известна престъпна държавна структура бе официално и публично определена като „машина на мафията“ дори и от нейни служители!!!)

са ги призовавали за официален или конфиденциален разпит, са ги посещавали в домовете им или са ги спирали на улицата,

при което НЕ САМО са им задавали множество чисто битови въпроси относно мен, съпругата ми и непълнолетната ни дъщеря,

НО И СА изисквалrи от тези лица ДА НАПИШАТ СПЕЦИАЛНИ И ОБШИРНИ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ИЛИ ОБЯСНЕНИЯ“ относно това:

откога ме познават?“, „как ме познават?“, „какво мислят за мен?“, „какви личности ме посещават у дома?“, „с какви хора са ме виждали да се срещам и общувам“, „виждали ли са ме да посещавам заведенията в квартала и ако да – с какви хора?“, „често ли са ме виждали пиян?“ (Nota bene: Не дали въобще са ме виждали пиян, а дали често пъти са ме виждали пиян!!!), „конфликтна личност ли съм?“, „представлявам ли заплаха и опасност за живеещите в блока, в квартала и в професионалната ми общност?“, „известно ли им е (дали са чули да се говори), че аз имам връзка с украинската мафия и се занимавам с пласиране на наркотици и антики?“, „известно ли им е, че съм кум на бившия главен прокурор Никола Филчев и че съм съучастник в неговите и на брат му престъпления?“, „известно ли им е, че като депутат във Великото Народно събрание съм бил ползувал служебния си „Мерцедес“ и дипломатическия си паспорт, за да пренасям контрабандни стоки през границата?“, „известно ли им е, че благодарение на връзките ми с украинската мафия и от престъпната ми дейност (с наркотици и с антики) притежавам десетки милиони във валута, както и жилища в Швейцария и в Лондон?“, „известно ли им е, че съм бил в затвора заради тероризъм?“,

и множество други подобни въпроси.

Дори нещо повече – преди тези няколко акции, през последните години, СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИТЕ СИ И ПРЕДИ ДА ЗАМИНАТ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА мои вече бивши (т.е. дипломирали се) студенти изрично са ми казвали, че при опитите им да постъпят на работа в системата на Полицията, Прокуратурата и Съда съвсем директно им е било казвано, че условие да бъдат назначени е да напишат доноси срещу мен, като ме обвинят в някаква злоупотреба с преподавателския ми статус.

Тъй като КАКТО САМИЯТ АЗ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО, ТАКА И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ, ТАКА И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕ СМЕ ИЗВЪРШИЛИ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ДОРИ МИНИМАЛНО НАРУШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ОБЩЕСТВЕН РЕД,

СЧИТАМ, ЧЕ така осъществяваните от визираните институционални лица „проверки“, „разследвания“ или „обзорни разговори

ИМАТ ХАРАКТЕРА НА ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ, ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЩИ НАШИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ.

Считам, също така, ЧЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА СА ОСЪЩЕСТВИЛИ ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТЪЙ КАТО НЕ СА БИЛИ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ И ДА МАНИПУЛИРАТ ХОРАТА, С КОИТО СА СЕ СРЕЩАЛИ, КАТО СА ИМ КАЗВАЛИ, ЧЕ ИМАТ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛИ“ относно свързани с МЕН СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ най-елементарни ПРАВОСЪОБРАЗНИ факти и обстоятелства,

И ЧЕ ВИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НЕ СА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЗИ ХОРА, ЧЕ ТЕ ИМАТ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛИ“ И

ЧЕ КАТО ТАКИВА СА ДЛЪЖНИ ДА ГОВОРЯТ И ДА ПИШАТ ОНОВА,

КОЕТО Е БИЛО ПОИСКАНО ОТ ТЯХ ИЛИ ДОРИ ИМ Е БИЛО ТЕКСТУАЛНО ДИКТУВАНО - независимо от обстоятелството, че писаното по абсолютно никакъв начин не се отнася за престъпна дейност.

Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от времето на класическия комунистически режим през 70-те и 80-те години, и че разполагам с ксерокс-копия от няколко от строго секретните оперативни дела на Държавна сигурност, от които е видно,

че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен „морален авторитет“ на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60–85 години,

както и че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани почти 90% от тогавашното младо поколение мои колеги от Българската академия на науките (БАН) и от Софийския университет (СУ).

Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

Тук и сега ще посоча само това:

***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ

ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд

ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,

ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА

ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен

да търся наказателна и репараторна отговорност

както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС

или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО

видни свръхбогати бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, вицепремиери, министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието), видни висши прокурори (включително и Главен прокурор), видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Стразбург, съдия в Хагския трибунал за Югославия, съдия в Междудържавния арбитражен съд на ООН, съдия в Конституционния съд в Косово, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели

на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС);

***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ВИЗИРАНИ ПО-ГОРЕ ВИНОВНИ ЗА НАШЕТО РЕПРЕСИРАНЕ ЛИЦА

всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,

СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,

НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

(за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*************

*************

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса:

Приложено представям текста на мои записки, посветени на темата „Има ли давност за Възродителният процес?“.

Предварително, ясно и изрично уточнявам, че

ВЪПРЕКИ МОИТЕ МНОГОГОДИШНИ ОПИТИ ДА ПОЛУЧА ДОСТЪП ДО СЛЕДСТВЕНОТО И СЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО, свързано с визираната тема,

ВЪПРЕКИ ПРАВОТО МИ ДА ПОЛУЧА ТАКЪВ ДОСТЪП,

ПО ВИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРОКУРОРСКИ И СЪДЕБНИ ОРГАНИ

В ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО,

ДО ДНЕС ТАКЪВ ДОСТЪП ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ДАДЕН.

------------- ------------- -------------

Т. нар. „Възродителен процес е наименование на проведената през 70-те и 80-те години на ХХ век от бългаската комунистическа власт система от опити за асимилация на българското мюсюлманско население (по-точно на българските граждани с мюсюлманска верска принадлежност – етнически цигани, помаци, татари и турци).

Мерките, включени в механизма на провеждането на тази престъпна политическата стратегия на българското комунистическо правителство, са се състояли в:

*принудителна смяна на арабско-турските имена с български;

*ограничения в използуването на майчиния език;

*насилствено ограничаване на традиционните обичаи и ритуали и изповядването на религията.

Впрочем, в литуратурата се сочи, че балканските съседи на България и особено Югославия, Турция и Гърция отдавна имат аналогична геноцидна последователна и брутална политика към чуждите народностни групи, които са били останали върху тяхната територия след разпада на Османската империя, като тези хора са били депортирани, разменяни, прогонвани и унищожавани или е бил постиган подобен резултат след серия от десетилетни репресии и ограничения.

В литературата се сочи, че такава е съдбата на турското малцинство в гръцката Беломорска Тракия, на гръцкото малцинство в турската Мала Азия и Одринска Тракия, на арменското малцинство в Турция, на албанското и влашкото малцинство в Гърция, на българското мнозинство в Беломорието и в Егейска и Вардарска Македония и Одринска Тракия. Сочи се също така, че от времето на Балканските войни до времето на т.нар. „Разведряване“ визираните балкански държави са били направили всичко възможно, за да се хомогенизират и да приключат във възможната степен този процес.

В литературата се сочи, също така, че до 1944 г. България, макар да не е била абсолютно чужда на тези балкански политики, се е интересувала повече от сънароднците си в Беломорието и Македония, отколкото от единството на нацията вътре в страната. В литературата се приема, че причините за това са обективни и се състоят в това, че от припокриващите се национални землища на Балканите българското землище в най-голяма степен е било включено в съседни държави, а българскита държава в доста по-малка степен е била включвала чужди национални землища.

В литературата се отбелязва, че след 1944 г. през по-голямата част от управлението си комунистическата паритя е била провеждала напълно шизофренично непоследователна политика

към македонските българи, каракачаните, циганите християни и др.,

но най-вече към най-чувствителния компонент - българските мюсюлмани;

като тази политика „се е мятала“:

от възмутителни брутални репресии, насилствена асимилация и параноична подозрителност

до предоставяне на привилегии, мащабно създаване на тюркоезична интелигенция и управленски кадри във всички ешелони, със специални квоти в учебните заведения и партийно-държавния апарат, издаване на масова периодична преса на турски език, както и предавания на новини на турски език по националната телевизия, поставяне на театрални постановки на турски и пр., които процеси са били съпроводени със задължително връщане на турско-арабските имена и сегрегиращо облекло, отделяне на осезаема част от държавния бюджет за благоустрояване, развитие и индустриализация и инвестиции в т. нар. „смесени райони“ за сметка на останалите райони, предоставяне на високи детски надбавки и други социални привилегии на многодетните мюсюлмански семейства.

Сочи се, също така, че всичко това е било правено поради икономически, политически и социални причини:

икономическите причини са включвали намеренията на комунистическата партия и правителство за извършване на тотална колективизация в селското стопанство и индустриализация на икономиката;

политическите причини са включвали съображенията, свързани от една страна със стратегията на българските специални служби да се противопоставят на „империалистическите“ домогвания на Турция към разширяване на нейните граници за сметка на български територии, населени с турско етническо малцинство; а от друга страна - със стремежа на българските служби да имат подготвени свои управленски кадри, които да проникват в Турция и да работят за реализирането на една бъдеща утопична „социалистическа революция“ в Турция;

социалните пречини са включвали съображенията за намиране на аргументи за оправдаване на реалната скрита сегрегационна стратегия, насочена към обезпечаване на лошо образование и затваряне на общността.

В литературата се отбелязва:

*че не е напълно ясно дали комунистическият режим в България наистина е считал, че в стратегически план е в състояние до края на века да догони развитието на другите балкански държави в осъществяването на концепцията за чиста нация;

*че не е напълно ясно дали комунистическият режим просто е изпълнявал исканията на СССР за провеждане на поредния социален и етнически експеримент относно интегрирането на етносите;

*че не е напълно ясно дали комунистическият режим просто се е стремял към разединяване на нацията чрез изсипване на репресии върху една част от нея, за да респектира и увлече останалата част и така да отклони вниманието от същинските причини за предстоящия икономическия крах.

В литературата се подчертава, че

същността на визирания процес се е изразявала в извършено от държавата отнемане на основни индивидуални и групови човешки права, като правото на самоопределение и свобода на вероизповедението.

Впрочем, самото понятие „възродителен процес“ е било въведено от кръга около Людмила Живкова.

След смъртта й обаче кръгът около нея е разбит, най-близките й сътрудници са запратени в затвора по скалъпени процеси (с двама от тях – Кръстю Мутафчиев и Емил Александров – бяхме заедно в затвора), а разработената програма за широка автономия на турскоезичния етнос е била заменена с диаметрално противоположната концепция за "радикално решаване на проблема" чрез "Голямата екскурзия". Интимната идея на това може би най-мащабно активно мероприятие на част от върхушката на КДС синхрон с КГБ) обаче е била тотално компрометиране на Тодор Живков и най-верното му обкръжение. За целта Държавна сигурност организира няколко кървави атентати, активира и агентурата си сред турците, която оглавява „съпротивително движение“.

Така за първи път то е било използувано като общо название на предстоящи асимилационни политически действия на среща на Политбюро на ЦК на БКП, проведена на 18 Януари 1985 г.

Приема се, че това понятие се корени в официалната доктрина, че всички турци, които живеят върху територията на България, всъщност са наследници на българи, които са били насилствено ислямизирани по време на управлението на Османската империя и „във вените им тече българска кръв“; което, дори и да е вярно от антропологическа гледна точка, с нищо не оправдава отвратителните насилия над съвестта и физическия тормоз над туркоезичните български граждани.

Освен насилствената смяна на имената конкретно реализираните мерки по осъществяването на тази политика на комунистическата държавна власт включват и

серия забрани и ограничения, засягащи основни права:

*забранява се употребата на турски език;

*драстично се ограничава практикуването на исляма и посещението на джамии;

*традиционните мюсюлмански погребални ритуали са заменени със „социалистически“;

*стриктно се прилага забраната за обрязването на мюсюлманските момчета;

*забранява се носенето на традиционното облекло от представителите на мюсюлманската общност, особено на шалвари от жените.

Една от най-съществените последици от въдворяването на стратегията на т. нар. „Възродителен процес“ е проведената през 1989 г. т. нар. „Голяма екскурзия“, при която около 360 хиляди души се изселват в Турция, след което около половината от тях се завръщат обратно в България.

------------- ------------- -------------

След извършените през 1989-1990 г. т. нар. „политически промени“

през 1991 г. Прокуратурата предявила обвинения срещу Тодор Живков, Димитър Стоянов, Петър Младенов, Георги Атанасов и Пенчо Кубадински,

като първоначалният състав на обвинението е чл.162, ал.1 от Наказателния кодекс и се отнася до проповядване и подбуждане на расова и религиозна вражда;

през 1993 г. обвинението е заменено с ново, формулирано като „престъпление по служба“.

После, през следващите години делото е разделено на пет отделни дела.

------------- ------------- -------------

През февруари 1995 г. Военната колегия на Върховния съд при едно от поредните връщания на делото за доразглеждане издава изрично указание

да бъдат разпитани всички лица, които имат отношение към репресиите през периода 1984-1989 г.,

което значително забавя и затруднява по-нататъшните следствени действия.

------------- ------------- -------------

В края на 1997 обвинителен акт все пак е внесен,

но след няколко месеци състав на Върховния касационен съд връща делото за доразследване

с аргумента, че не е изпълнено указанието за разпитване на всички лица.

Междувременно Тодор Живков и Димитър Стоянов отпадат като обвиняеми поради смъртта им.

------------- ------------- -------------

През 1998 г. делото е прехвърлено от Прокуратурата на въоръжените сили към Софийска военноокръжна прокуратура поради промяна в Наказателно-процесуалния кодекс.

------------- ------------- -------------

В началото на 2007 г. има изказвания от прокуратурата, че делото може да бъде прекратено поради изтичане на давност.

------------- ------------- -------------

На 25 януари 2005 г. бе съобщено, че след изслушването в парламентарната зала на заместник-главния прокурор Валери Първанов е станало ясно, че съществува възможност делото за Възродителния процес да бъде прекратено поради изтичане на давностния срок за преследване на виновните лица.

Делото е било заведено през 1991 г. „за престъпление против националното равенство“ (така съобщава Мediapool, но по- вероятно е било заради „подбуждане на етническа и расова омраза“),

но три години по-късно същият прокурор Първанов преценява, че няма подобно престъпление, и снема обвинението.

При възобновяване на делото основен обвиняем се оказва само Димитър Стоянов:

*за превишаване власт и права;

*за подбуждане на свои служители;

*за „несвойствени“ деяния (погроми, извънредно положение); и

*за задържане на граждани без правни основания; Тодор Живков и Георги Атанасов са били обвинени само в подбудителство.

------------- ------------- -------------

Но и това дело е спряно, след като председателят на военната колегия на Върховния съд Николай Чирипов го връща с указание да се издирят и разпитат всички пострадали.

Пред парламентаристите прокурорът Първанов обяснява, че

три пъти било пращано такова искане до Турция, но и досега не били издирени и разпитани 126 души от пострадалите“.

И в резултат именно на това обстоятелство делото не може да стигне до съдебната зала.

------------- ------------- -------------

Информационната агенция Mediapool цитира независими магистрати, които твърдят, че

вторият обвинителен акт, написан от прокурора Първанов

е бил написан така,

че задължително да гарантира сигурни оправдателни присъди на обвиняемите,

тъй като са им били вменени престъпления, които те наистина не са били извършили и

въобще не са им били предявени обвинения за действително извършените от тях престъпления.

В контекста на това събитие един журналист сравни ситуацията със ситуацията, съдържаща се в един виц:

при условията на „пълна равнопоставеност“ трима кандидати се явяват на изпит за научни изследователи в Института по история при БАН.

На първия, който бил син на Директора на Института, бил зададен въпросът: „Коя поред е била Втората световна война?“;

на втория, който въобще не е бил известен на Комисията, бил поставен въпросът: „Посочете броя на загиналите в нея?“;

а на третия било поставено искането: „Избройте поименно всички, които са загинали в нея!“.

------------- ------------- -------------

Тъй като пострадалите от т.нар. Възродителен процес вероятно са повече от един милион български граждани,

то очевидно е, че отправеното изискване всичките те да бъдат разпитани е направено провокационно, за да бъде обезпечен резултат или ефект те никога да не бъдат разпитани

И ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРОКУРАТУРАТА И НА СЪДА ДА НАМЕРИ ПРОЦЕСУАЛЕН „ДЕФЕКТ“ И ДА ОБЕЗПЕЧИ ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

Освен това очевидно е, че аргументът, че трябва да бъдат разпитани 126 души пострадали

не е от най-убедителните за спирането на делото,

тъй като …

на толкова души винаги може да бъде платена удовлетворяваща ги сума пари, която да ги мотивира никога да не се явяват за разпит.

------------- ------------- -------------

Има, обаче, още нещо, което е изключително важно:

неотдавна високоотговорни представители на МВР официално заявиха, че

ПО ВРЕМЕ НА ТАКА ВИЗИРАНИЯ ПРЕСТЪПЕН ПРОЦЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ И

ОСОБЕНО ПО ВРЕМЕТО НА ПРОГОНВАНЕТО НА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СЪСЕДНА ТУРЦИЯ,

КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ Е БИЛА ИЗВЪРШИЛА ПОРЕДНОТО СИ ПРЕСТЪНО ДЕЯНИЕ,

КАТО Е ШАНТАЖИРАЛА И ПРИНУДИТЕЛНО ВЕРБУВАЛА ПОВЕЧЕ ОТ 300 000 (ТРИСТА ХИЛЯДИ) ДУШИ,

НА КОИТО, ВСЪЩНОСТ, НЕ Е ВЪЗЛОЖИЛА И ВЪОБЩЕ НЕ Е БИЛА ИМАЛА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА ВЪЗЛАГА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА СА ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

А Е БИЛА НАПРАВИЛА ТОВА,

ЗА ДА МОЖЕ ПО-КЪСНО ДА ОСЪЩЕСТВИ НОВ ШАНТАЖ ВЪРХУ ТЕЗИ ХОРА И

ДА ГИ ПРИНУДИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ТЪРСЕНЕТО НА РЕПАРАТОРНА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ ТЯХ И ПРОТИВ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА ИМ.

------------- ------------- -------------

В КОНТЕКСТА НА ТОВА ТУС И СЕГА ПРЕДЯВЯВАМ ИСКАНЕТО

ПРОКУРАТУРАТА ДА ИЗВЪРШИ ПЪЛНА ОФИЦИАЛНА СПРАВКА

ДАЛИ ВСИЧКИТЕ ОНЕЗИ 126 ДУШИ, ЗАРАДИ КОИТО СЪДЕБНОТО ДЕЛО ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

ВСЪЩНОСТ НЕ СА СРЕД СПИСЪЦИТЕ НА ОНЕЗИ ИМЕННО, КОИТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ „ГОЛЯМАТА ЕКСКУРЗИЯ ДО ТУРЦИЯ“

СА БИЛИ ШАНТАЖИРАНИ И ВЕРБУВАНИ

ИМЕННО ЗА ДА МОГАТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В ЕДИН ПО-КЪСЕН ПЕРИОД ОТНОВО ДА ГИ ШАНТАЖИРАТ

И ТАКА, В СЛУЧАЯ С ВИЗИРАНОТО ДЕЛО,

ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПРОЦЕСУАЛНА АРГУМЕНТАЦИЯ,

ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

------------- ------------- -------------

Има, разбира се, и още нещо, което е изключително съществено.

Става дума за това,

дали лицата – следователи, прокурори и съдии - които са извършвали официални служебни действия по процедурата на това дело,

всъщност, са били свързани (като агенти или служители) с комунистическата Държавна сигурност,

която именно е извършвала визираната престъпна дейност.

Става дума, също така, за това,

дали лицата – следователи, прокурори и съдии - които са извършвали официални служебни действия по процедурата на това дело,

всъщност, са били деца или други роднини

които са се били възползували от облагите на своите родители или роднини,

които облаги те са били получили по повод и във връзка с извършваните от тях престъпления,

включително и по визираното дело.

Тъй като познавам лично визирания Николай Чирипов, с когото сме състуденти и сме следвани в един и същ курс на юридическия факултет,

и тъй като много добре зная, че той е син от семейство на видни комунистически функционери и се е възползувал от облагите, които неговото семейство е получавало от престъпната комунистическа система,

считам, че неговото участие като магистрат по визираното дело

е равнозначно на участие на син на нацистки престъпник в обвинителната колегия на Нюрнбергския процес.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че

Правителството на Република България е извършило ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,

като е организирало и обезпечило съществуването в страната на ГЕНОЦИДНА СИТУАЦИЯ,

юридически квалифицируема към т.нар. ПРЯК и КОСВЕН ГЕНОЦИД.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

От приложените и визираните доказателства е видно, че

В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

въпреки несъмнено много добре известните й цитирани по-горе факти

ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ

ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*************

*************

*************

Раздел ІІІ

Заключително уточнение по съществото на казуса:

Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че:

настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Международното, на Европейското и на Българското Право!

*************

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че

съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права,

като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Което означава, че Техни превъзходителства посланиците са акредитирани

НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

и в този смисъл от една страна

всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани

СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,

съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;

а от друга страна

всяка аргументация (каквато често пъти ми е била изтъквана лично на самия мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други европейски държави,

издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,

НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Впрочем, позволявам си също така да припомня, че ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“.

***

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да обърна внимание върху факта, че

тоталното шествие на толерираното от българската държава МАФИОТСКО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО НАСИЛИЕ и пълната липса на Правосъдие

характеризират ситуацията съвсем не като хуманитарна КРИЗА,

а именно като хуманитарен КОЛАПС;

и че в контекста на тази ситуация в очите на българските юристи и на обикновените граждани съвсем не изглежда да има характера на същинска човеколюбива загриженост наскоро лансираната от някои западни дипломати

теза за необходимостта от ДЕБАТ“.

Позволявам си да обърна внимание на западните дипломатически представители на факта, че сред българските интелектуални кръгове вече доста отдавна битува констатацията и възгледът,

че българското общество се нуждае съвсем не от „ДЕБАТ“ по повод и във връзка с тотално липсващото правосъдие,

а от съвсем реална и ефективна ЧУЖДЕСТРАННА ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – граждани и на Европейския съюз!

***

Позволявам си да обърна внимание на европейските дипломатически представители на факта, че

българските граждани, които поне официално и документално са и граждани на Европейския съюз,

имат правото да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,

и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз

СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право,

ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ

НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН

ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА,

отколкото, примерно казано, гражданите на Ирак или Либия.

16 Октомври 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар