2019-04-23

(23 Април 2019 г.), Четиредесет и първи (41-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

23 Април 2019 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесет и първи (41-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.


Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

- - - - - - -                                - - - - - - -                                - - - - - - -

            Акуратно ви припомням, че вече предоставеният на вашето внимание

„Списък на 4729 приоритетно-актуални казуси относно

една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим”

е предоставен на чуждестранния дипломатически корпус.  

 

Акуратно ви припомням и че предстои издаването КАКТО на книгата

         (53). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с. ISBN: 978-619-7008-21-0

ТАКА И и няколко други документални книги.

 

            Също така акуратно обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че тук визираният

казус „Трейс груп холд” АД

СРЕЩУ

„Сдружение БАНИ”

е позициониран върху

ФОРМАЛНОТО И СЪЩИНСКОТО мафиотско съдържание и цели

на фалшивото гражданско съдебно дело за шокиращо висока парична сума КАМУФЛАЖНО-ПРОВОКАЦИОННО предявено от

„Трейс груп холд” АД

срещу

„Сдружение Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ)”.

 

            Делото е класическо копие или образец на секретните оперативни мероприятия тип „аберацио иктус” и е

предназначено за вкарване

в секретен оперативен капан

на лице от БАНИ

(член на академичната общност, превъзходно запознат със стратегията на правителствено-мафиотската хунта да присвои възлизащите на 13 милиарда лева имоти на старата БАНИ, престъпно национализирани от комунистическата власт и СЛЕД ПРОМЕНИТЕ полагащи се на възстановената БАНИ или на легитимните наследници на дарителите на тези имоти),

 

         което лице да бъде въвлечено във фалшива извънсъдебна „делова среща” за „уреждане” на взаимоотношенията и да бъде убито,

         и после убийството да бъде камуфлажно прикрито и публично обяснено като извършено от криминално лице, което охотно е признало деянието и вината си.

 

            Впрочем, при прилагането на ОПЕРАТИВЕН ВАРИАНТ НА СЪЩИЯТ ТОЗИ МОДЕЛ ЗА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ УБИЙСТВА съвсем неотдавна бе убита една журналистка в Русе.

 

            Този тип модел за извършване на секретни убийства е описан в специализираната световна ЮРИДИЧЕСКА литература, екранизиран е във филми, и в частност е споменат в лекционния курс на генерал Иван Чобанов, специалист по оперативна психология и секретен оперативен метиджмънт в Академията на МВР, дългогодишен ръководител на отдел за секретни остри елиминационни мероприятия и камуфлажно прикрити убийства.

 

            Този модел, впрочем, е описан

            КАКТО В строго научните книги,

            ТАКА И В документалните книги,

            ТАКА И В лекционните курсове пред студентите от юридическите факултети,

на тук визираното планирано за убийство лице,

което именно е СЪЩИНСКИЯТ ОБЕКТ

на визираното оперативно мероприятие;

 

което лице е дългогодишен университетски преподавател и академичен изследовател, специалист по политически и правни учения, психология на правото, оперативен и правен метиджмънд и специалист по танатологичните и криминалните аспекти на убийствата.

 

            Процедурата е оперативно планирана от подчинените на правителствено-мафиотската хунта специални служби при ДАНС, МВР и Мафията;

 

            В процедурата са „въвлечени” няколко „технически” лица от БАНИ, които директно са ръководени от високопоставено лице от т. нар. фармацевтичен бизнес, което лице, ОСВЕН ЧЕ Е СЪСТАВНО СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ ОТ БИЗНЕСА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА,

            Е И син на Председателя на БАНИ и „се изживява” като закулисен господар Академията.

 

            Посочвам: Гражданско съдебно дело в Софийския Районен съд, №71721/2018 г. предявено срещу „Сдружение БАНИ”.

 

            Съществено внимание заслужава факта, че за съществуването на това АБСОЛЮТНО ЧЕНГЕДЖИЙСКО дело формално предявено срещу „сдружение БАНИ”

            НЕ Е УВЕДОМЕН И НЕ Е АНГАЖИРАН АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЮРИСТ-ЧЛЕН НА АКАДЕМИЯТА,

            а са ИНТЕНЗИВНО ОПЕРАТИВНО ангажирани журналистическите,  „юридическите” и ченгеджийските екипи на визирания фармацевтичен „бизнесмен”.

 

 

ІІ  

            Пледирам да получа вашето акуратно височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

            Настоявам КАКТО да получа абсолютно пълна информация, ТАКА И да бъдат реализирани изискванията на Принципите и Нормите на Правото.

23 Април 2019 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар