2019-04-04

(04 Април 2019 г.), Тридесет и трети (33-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

04 Април 2019 г.

 

Тридесет и трети (33-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

І

            Акуратно обръщам вашето вниматие върху обстоятелството, че тук визираният казус

„Престъпна дейност на Правителствено-мафиотските специални служби изготвили и използували фалшива документация с подменен мой ЕГН (единен граждански номер), за да бъде осъществено моето оперативно компрометиране чрез фалшиви факти и аргументи, предоставени най-вече на чуждестранни специални служби и институции”

се основава върху следната официална документалност:

            ***текст, регистриран на 04.09.2017 г. в офисите на: (01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; (02)Президента на България; (03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; (04)Главния Прокурор; (05)Министъра на вътрешните работи; (06)Омбудсмана на България; (07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет

            ***датирано на 12.09.2017 г. писмо до мен от ВКП за изпращане „по компетентност” на Софийската градска прокуратура;

            ***датирано на 29.09.2017 г. писмо до мен от СГП за изпращане „по компетентност” на ВКП и на СГП.

Никакъв отговор!!! Очевидно и очевадно е прилагането на т. нар.

„трик захвърляне на дъното на блатото”.

 

ІІ

            Пледирам да получа вашето височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

            Настоявам КАКТО да получа абсолютно пълна информация, ТАКА И да бъдат реализирани изискванията на Принципите и Нормите на Правото.

            Настоявам за ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ на всички лично и институционално ангажирани с визираната широкоспектърна престъпна дейност.

04 Април 2019 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар