2019-04-03

(03 Април 2019 г.), Тридесет и втори (32-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

03 Април 2019 г.

 

Тридесет и втори (32-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І

            Акуратно обръщам вашето вниматие върху обстоятелството, че тук визираният казус

„Преторианската гвардия на хунтата

Борисов-Цацаров-Пеевски - ОБЕЗПЕЧИТЕЛ на

тоталната корупция, тоталния геноцид и тоталното унищожение на държавата и на обществото”

се основава върху следният официален публичен текст:


5 млрд.лв. за заплати на раздутата българска администрация

 


5 млрд.лв. за заплати на раздутата българска администрация 

 


Армията на бг-чиновниците и бюрокрацията расте неудържимо-над 5 млрд.лв. отиват за заплати

 

            Както се случва от години насам, администрацията расте - и като брой структури, и като щатни бройки, и като заплати, пише "Фрогнюз".

            Според публикацията в сайта бюрокрацията у нас към 31 декември 2017-а е 139 665 щатни бройки (132 648 за 2016-а).

            Освен това съществуват общо 70 консултативни съвета, от които 32 са създадени с постановление на Министерския съвет и 38 - със закон.

            От тях 35 са създадени към правителството, 28 са създадени като консултативен орган към министър, пет - към председател на държавна агенция, и две - към изпълнителен директор на изпълнителна агенция.

            Прави впечатление също така, че незаетите щатни бройки в администрацията са 10 760, като текучеството спрямо 2016-а е подскочило два пъти!

            За заплати са изхарчени над 5 млрд. лева.

            Издръжката също е солидно перо - разходите са се увеличили с 400 млн. лв. в сравнение с година по-рано.

            От 580 административни структури през 2017 г. (559 през 2016-а), които прилагат Закона за администрацията, две са без годишни отчети, четири - с отчети с грешки, десет - с частични отчети, една не е дала никаква информация.

            Трета поредна година отчет не представят осем ведомства, втора поредна година - три структури.

            Тези 580 администрации обаче не са всички на брой у нас.

         Поради спецификата на своята дейност в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) не са въвели данни за 2017 г.  

***"Авиоотряд 28",

***Държавната агенция "Национална сигурност",

***Държавната агенция "Разузнаване",

***Държавната агенция "Технически операции",

***Служба "Военна полиция",

***Служба "Военна информация",

***Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,

***Централната избирателна комисия,

***Икономически и социален съвет,

***Националният военноисторически музей,

***Почивната база "Орлица",

***Почивната база "Слънчев бряг" и

***редакцията на списание "Гора".

            Интересно какво е специфично тайното и свръхсекретно в щата и заплатите на правителствения авиотряд, на почивните бази на Министерския съвет, на Централната избирателна комисия, на Икономически и социален съвет, на Военноисторическия музей, че дори и на една редакция на списание?, изброява Банкеръ.

            Освен изброените в споменатите 580 структури не влизат и някои комисии, звената на съдебната система, в отчетите на МВР и МНО не са включени наетите лица, липсва Държавния фонд "Земеделие" и т.н.

С всички уговорки бюрокрацията у нас

към 31 декември 2017-а е

139 665 щатни бройки (132 648 за 2016-а).

         Освен това съществуват общо 70 консултативни съвета, от които 32 са създадени с постановление на Министерския съвет и 38 - със закон.

         От тях 35 са създадени към правителството, 28 са създадени като консултативен орган към министър, пет - към председател на държавна агенция, и две - към изпълнителен директор на изпълнителна агенция.

            Прави впечатление също така, че незаетите щатни бройки в администрацията са 10 760, като текучеството спрямо 2016-а е подскочило два пъти!

За заплати пък са изхарчени над 5 млрд. лева.

            Естествено, издръжката също е солидно перо - разходите са се увеличили с 400 млн. лв. в сравнение с година по-рано.

            Данните са взети от Националния статистически институт по справки, подавани към него.

            Те може да са верни, а може и да са неверни, след като за не подаден години наред отчет към ИИСДА не се носи никаква отговорност.

            В същото време някои наивници смятат, че най-точната и вярна картина за броя на структурите, на чиновниците, за равнището на заплатите може да се получи чрез НОИ и Здравната каса.

         Явно този прост и надежден способ не изнася на властта и тя гледа да отбие номера със статистически справки вместо с финансови документи.

            Оказва се, че и конкурсното начало, толкова широко рекламирано, се прилага сравнително ограничено - само 33.5% от служителите са назначени по този начин.

            Още един любопитен факт - щатните бройки, заети от жени в държавната администрация, са 67 500. А на ръководните длъжности жените са точно две-трети - 66% от всички. Излиза, че живеем в матриархат и нежният пол управлява България, макар премиерът да се слави като първи мъжага. С тези данни Истанбулската конвенция, предизвикала толкова спорове, е приложена дори с излишък у нас.

            Иначе 57% от чиновниците са висшисти.

            Лидират стопанските науки - 33%, техническите - 15.8%, правото -11%, педагогиката - 7.1%, сигурност и отбрана - 6.5% и социалните науки - 5.7 процента.

            С друга специалност са 21 процента.

            Най-голямо текучество през 2017-а е имало в изпълнителните агенции, като почти всеки пети е бил освободен.

            През тях преминават и се разпределят европейските средства и смяната на правителствата подсказва за какво иде реч.

            Смущават и оценките за дейността на администрацията, които тя си е поставила:

            - "Изключително изпълнение" - 7559 оценки, или 11.2% от всички поставени;

            - "Изпълнението надвишава изискванията" - 35 639 оценки, или 52.7% от всички поставени;

            - "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" - 23 585 оценки, или 34.8% от всички поставени;

            - "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" - 827 оценки, или 1.2% от всички поставени;

            - "Неприемливо изпълнение" - 76 оценки, или 0.1%.

            Покрай "изключителното изпълнение" и "надвишените изисквания" през 2017-а са подадени 129 891 жалби по повод лошо администриране!

            Исканията до съда за завеждане на дела заради действия или бездействия на администрацията са 3045.

            Драматични размери достига у нас диференциацията в заплащането за една и съща работа на една и съща длъжност в едно и също звено.

            Например началник отдел може да взима 800 лв. основна заплата, може да прибира и 3200 лв., на старши специалистът може да му дават жалките 480 лв., а може и почти 1700 лева.

            Тези методики за определяне на заплащането, които са нормативно постановени, облагодетелстват единствено методиката "наш човек" и отдавна се нуждаят от коренна промяна.

            Поразително е, че от 115 743 бр. компютри и лаптопи във ведомствата на 23 221 не е инсталиран антивирусен софтуер.

            Независимо от изразходваните няколко милиарда за електронно правителство 13.79% от администрациите нямат система за документооборот, 15.69% нямат система за правно-информационни услуги, 31.03% не са въвели система за управление на човешките ресурси, 3.97% нямат система за труд и работна заплата, 3.62% нямат... счетоводна система, 43.45% не разполагат със система за управление на база данни, а 55.86% нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през WEB.

            Затова пък 132 000 души, вкл. и чистачките, общо ползват 355 327 активни телефонни номера, от които 150 247 фиксирани,193 521 мобилни и 11 559 комбинирани.

            С други думи, на всеки средностатистически чиновник се падат 3 телефонни номера от различен тип, а на по-високопоставените - до четири-пет.

            Единственото обяснение в случая е корупция и ползване за лични и семейни нужди.

            Могъщата българска бюрокрацията ползва 2648 сгради.

            Повечето ведомства и структури са разположени в няколко - например Агенцията за устойчиво енергийно развитие ползва шест.

            Разбира се, че е възможно да се преструктурира месторазположението на различните звена - особено в столицата, така че те да се съберат под общ покрив.

            Това със сигурност ще е много по-удобно за гражданите и фирмите, ползващи услугите им, само че защо да се прави, след като в нашата държава гражданите работят за чиновниците, а не обратното.

            Срамно е също така, че днес, в страна от Европейския съюз, чиновническата армия расте, а електронното управление е потънало в забвение.

            Една съпоставка с времената на социализма показва, че тогава щатът на администрацията е бил с 22 хил. бройки по-малък, въпреки че се управляваше цялото национално стопанство и населението бе с 2 млн. повече.

            Сега разходите за бюрократите са много по-големи, но ползите са непропорционални ниски спрямо създадените административни възможности и капацитет.

 

 

ІІ

            Пледирам да получа вашето височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

            Настоявам КАКТО да получа абсолютно пълна информация,

            ТАКА И да бъдат реализирани изискванията на Принципите и Нормите на Правото.

03 Април 2019 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар