2019-04-02

(02 Април 2019 г.), До В. Ортакчиев, официален прокурор при СРП, но фактически нископоставен престъпен функционер на хунтата Борисов-Цацаров-Пеевски


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

02 Април 2019 г.

До В. Ортакчиев, официален прокурор при СРП, но фактически нископоставен престъпен функционер на хунтата Борисов-Цацаров-Пеевски, изпълняващ специализирани прокурорски престъпления по служба имащи характера на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОКУРОРСКИ УСЛУГИ, т.е. ПРОКУРОРСКА ПРОСТИТУЦИЯ, обслужващи престъпните АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, София-1463, бул. „Ген. М. Скобелев№23

 

            Престъпна ченгегджийско-мафиотска проститутко,

            от текста на твое наскоро издадено - на 18.02.2019 г. - т. нар. „Постановление”, което НЕ Е АДРЕСИРАНО ДО МЕН И НЕ Е ИЗПРАЩАНО НА МЕН,

            но в което се споменава моето име И ОТ КОЕТО УЗНАХ,

            че при теб се намира някаква заведена на мое име преписка, датирана на 26.10.2018 г., каквато преписка аз не съм завеждал в Районната прокуратура

            и която вероятно е била изпратена при теб от други ПРЕСТЪПНИ КАТО ТЕБ адресати, които са възложили на теб да замотаеш преписката и ТАКА да обезпечиш безотговорност за лицата и дейностите, които са визирани от мен и за които аз настоявам за ОТГОВОРНОСТ.

 

         Настоявам да получа твоето официално прокурорско Постановление по повод и във връзка с тази преписка.

 

            Настоявам ДА СПАЗИШ И ДА СПАЗВАШ легитимните изисквания относно ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО на актовете, които прокурорите издават; в частност такова изискване ти не си спазил

            не само относно изписването на твоето пълно официално лично и служебно именуване,

            но и относно ИЗИСКВАНЕТО ЗА ФАКТИЧЕСКА (ФАКТОЛОГИЧЕСКА) ПЪЛНОТА И АРГУМЕНТАЦИЯ при постановяването на твоето „Постановление” от 18.02.2019 г.

 

            Настоявам да ми бъде предоставена лично от теб твоята официална имаща публичен характер биографична справка.

 

            По повод и във връзка с настоящето мое официално „писмо” до теб акуратно те уведомявам, че ако имаш някакви ЛИЧНИ И/ИЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ към мен можеш да ги предявиш съгласно принципите и нормите на Българското, Европейското и Международното Право.

02 Април 2019 г.                                      Янко Н. Янков: ...............................

& Край на документа

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар