2014-05-05

Отворено писмо „ЦацароМафия - 64 / 09.05.2014“ Към: Отворено писмо „ЦацароМафия - 63 / 08.05.2014“ Към: Отворено писмо „ЦацароМафия - 62 / 07.05.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
09 Май 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 64 / 09.05.2014“
Към: Отворено писмо „ЦацароМафия - 63 / 08.05.2014“
Към: Отворено писмо „ЦацароМафия - 62 / 07.05.2014“


На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вече тече ВТОРАТА ГОДИНА откакто Вие чрез обезпечена от Мафията нелегитимна и по същество престъпна процедура сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България,  
            през което време по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото (и Справедливостта), и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари.

            Все пак както на самия Вас, така и на Вашите господари ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената ситуация, и че

вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми
            на български и европейски гражданин,
            на формационен юрист,
            на обществено ангажирано лице и
            на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност, в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и на жесток селективен и тотален геноцид,
както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели и легитимни обществени формирования и юридически лица.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  от служители на комунистическата Държавна сигурност, от служители на посткомунистическите специални служби и от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.


ІІ (Второ)
            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега    за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен (в тази папка!) общ обем от
21 (двадесет и една) страници
документация и аргументация относно:

Първо (1).
Престъпна дейност,
извършена от функционери на българските посткомунистически специални служби,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми, и
срещу ръководените от мен обществени и политически организации,
която дейност се изразява в
серия от многократни директни (явни) и
конклудентни (подразбиращи се)
шантажи, заплахи и предупреждения
за извършване на елиминационни действия
срещу мен и срещу членовете на семейството ми
ако не спра
да пиша искания до прокурорските, съдебните и административните институции
за разследване на престъпленията,
които са извършени срещу всички нас и
срещу ръководените от мен обществени и политически организации;

една от връхните точки на която престъпна дейност,
освен това, се изразява и в
изключително многобройни отделни престъпни актове,
извършени от функционери на специалните служби
и насочени директно и косвено
срещу последните останали живи членове на моята фамилна и семейна общност, а именно:
***срещу съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
***срещу нейната майка, нейния баща и нейния брат,
както и към манипулиране и мотивиране
на нейни роднини и познати
да извършват срещу съпругата ми и респективно срещу мен
 определени оперативни мероприятия на специалните служби;

Второ (2).  
Престъпна дейност,
извършена от функционери на Прокуратурата и на МВР,
изразяваща се в престъпен отказ
да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.


ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата
документация относно така визирания казус.
В частност в тук визираната папка
се съдържат копия от множество искания за разследване,  
по ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА с така визирания казус:

            01. Т. нар. „Тъжба“, имаща характера на Искане за извършване на правнообезпечителни процедури и прокурорско разследване,
            адресирана до Главния прокурор (Никола Филчев), до Президента на България (Петър Стоянов) и до Министъра на Правосъдието (Васил Гоцев),
            предявено от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирана на 05 Април 1999 г., лично депозирана (предоставена) в офиса на визираните институции.

            ***В текста изрично и ясно е посочено, че от 09 до 26 Август 1998 г. Величка Христова Петкова, родена на 04 Ноември 1937 и живуща в град Габрово, майка на съпругата ми Елка Петкова Янкова, е била приета за лечение в Окръжната болница в Габрово, но след неефективни медицински манипулации положението й се е било влошило и по настояване на нейната дъщеря, моята съпруга, тя е била преместена в София.

            *** В текста изрично и пределно ясно съпругата ми е написала следното:
            „Още докато майка ми се намираше в софийската болница
            в предвид на възникналите съмнения относно вероятността за наличие на преднамерено поведение
            или на груба лекарска небрежност или невежество,
            както и относно вероятността за съществуваща реална опасност за скриване или унищожаване на документацията, аз успях да се сдобия с оригиналната медицинска документация относно прилаганите в Габрово спрямо майка ми медицински интервенции.
            С тази документация и по реда на т. нар. частни консултации, още докато майка ми бе жива, съпругът ми бе посетил
            няколко души лекари-специалисти, включително и специалист по съдебна медицина, и те категорично, ясно и недвусмислено му бяха обяснили, че
            съществуват напълно достатъчни основания да се счита, че майка ми е била получила смъртоносните увреждания на здравето си именно в болницата в град Габрово,
            и че това е станало в резултат или на преднамерено поведение, или на груба лекарска небрежност, или на невежество.
            В същото време, някои от лекуващите лекари в софийската болница, без да бъдат изрични и категорични в думите си, все пак с недомлъвки и намеци даваха да се разбере, че
            причината за тежкото състояние на майка ми е именно в извършените спрямо нея медицински манипулации в болницата в гр. Габрово.“

            *** В текста изрично и пределно ясно съпругата ми е написала следното:
            На 01 Септември 1998 г. в Медицинския институт „Пирогов“ в София на 60-годишна възраст почина майка ми Величка Христова Петкова, родена на 04 Ноември 1937 г. и живуща в гр. Габрово.
            Със специално официално писмо поисках да получа копия от т. нар. „Епикриза“ и „Аутопсионен протокол“, но тези официални документи ги получих едва след много настоявания и след изтичането на повече от два месеца, през което време всяка седмица получавах различни отговори и отпращания „за следващата седмица“. Дали този факт има някъкъв скрит престъпен мотив е нещо, което подлежи на допълнително уточняване, което може да стане ясно и недвусмислено едва в контекста на общото уточняване на всички факти и обстоятелства относно смъртта на майка ми.

            *** В текста изрично и пределно ясно съпругата ми е написала следното:
            „След като получих епикризата и аутопсионния протокол, систематизирах наличната медицинска документация, и на 16 Декември 1998 г. отправих адресирана до Главния прокурор т. нар. „Тъжба“, в която:
            А) Категорично заявих, че отказваме да върнем в архивата на медицинското заведение в Габрово въпросната оригинална документация, тъй като тя доказва наличието на престъпление и тъй като съществува вероятност документацията да бъде скрита или унищожена;
            Б) Категорично заявих, че съм готова до предоставя оригиналната документация на надлежно назначените от разследващите органи медицински комисии;
            В) Изрично заявих, ме съм приложила и прилагам съгласно списъка към тъжбата ксерокс-копия от наличната медицинска документация;
            Г) Ясно и недвусмислено заявих, че от медицинската документация е видно, че съществуват напълно достатъчно основания да се счита, че майка ми е починала в резултат или на преднамерено поведение или на груба лекарска небрежност или невежество;
            Д) Категорично заявих, че се обръщам към Главния прокурор с искането да бъде извършено разследване относно причините и обстоятелствата на смъртта на майка ми, при което да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза със задачата за изрично и недвусмислено произнасяне в това отношение.“

            *** В текста изрично и пределно ясно съпругата ми е написала следното:
            „След всичкото това получих „отговор“ от канцеларията на Главния прокурор, имащ №1093/98.ІІІV и дата 29.12.1998 г., подписан от прокурор П. Делова, съглесно окйто тъжбата ми е изпратена „по компетентност“ на Окръжната прокуратура в гр. Габрово.

            *** Накрая в текста изрично и пределно ясно съпругата ми е написала следното:
            „От момента от който Главната прокуратура най-официално е предоставила тъжбата ми и приложените към нея доказателства на прокуратурата, определена като „компетентна“ да извърши валидно разследване, до днес вече са изминали повече от три месеца.
            През това време, съгласно българските закони, тази прокуратура е била длъжна да приключи разследването си в срок от два месеца и да ме уведоми за резултата.
         През това време направените от мен опити да разбера каква е съдбата на тъжбата ми и на приложените от мен доказателства са оставали без всякакъв резултат. Сякаш такава тъжба никога не е била предявявана.
       Което, според мен, е още един от множеството поредни факти от доказателствената верига, подкрепяща основателността на съображенията ни, че
       в случая въобще не става дума за наличие на груба лекарска небрежност или за невежество,
       а че се касае за преднамерено поведение на определени лекари от болницата в Габрово,
       които са били тайно и користно ангажирани с една съвсем определена престъпна организация
       с организираната от бившата Държавна сигурност днешна Червена мафия,
       която отдавна е ангажирана с осъществяването на множество подобни акции срещу всички близки хора на съпруга ми.
(... ... ... )
05 Април 1999 г.     д-р Елка П. Янкова: . . . . . .“; 


            02. Т. нар. „Жалба“, адресирана до Апелативната прокуратура гр. Велико Търново,
            предявена от съпругата ми д-р Елка Петкова Янкова,
            датирана на 14 Юни 1999 г.,
            против Постановление от 20 Май 1999 г. за прекратяване на наказателното производство по следствено дело №37/1999 г. по описа на Габровската окръжна прокуратура;


            03. В папката е налице Писмо и Приложение на копие от Постановление от 28 Октомври 1999 г. на Симеон Николов Генчев, Габровски окръжен прокурор, за прекратяване на наказателното производство; 


            04. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 18 Април 2011 г., регистрирано на 18 Април 2011 г.,
            адресирано до Главния прокурор Борис Велчев, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13377/2008, V    ---   18.04.2011г.
            В текста изрично и ясно е посочено, че
            главното мое искане е центрирано върху факта и обстоятелството, че
            майката на съпругата ми
       „е починала при обстоятелства, които пределно ясно предполагат наличието на престъпно виновно деяние на определени лица,
       и че свързаната с визираната смърт медицинска документация НЕ САМО НЕ Е БИЛА НАДЛЕЖНО ПРЕДОСТАВЕНА на съпругата ми,
       но и впоследствие Прокуратурата само е показала и категорично е отказала да предостави на съпругата ми копие от тази отнасяща се за смъртта на майка й документация“;

            Тоест, както от предходните текстове на нашите (на съпругата ми и моите) искания, така и от тук визираният текст е видно, че
       НИЕ ВИНАГИ СМЕ НАСТОЯВАЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА НАСТОЯВАМЕ
       КАКТО ДА ПОЛУЧИМ ПЪЛНАТА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО СМЪРТТА,
       ТАКА И ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, В КОИТО ИЗРИЧНО И ЯСНО ДА БЪДАТ ОТРАЗЕНИ
       КАКТО МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКТИ,
       ТАКА И НАШИТЕ АРГУМЕНТИ ОТНОСНО РОЛЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В ПРИЧИНЯВАНЕТО НА ВИЗИРАНАТА СМЪРТ.


            05. Намиращо се в предишната папка - Отворено писмо „ЦацароМафия - 63 / 08.05.2014“  - 
            предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 11 Юни 2011 г., регистрирано на 13 Юни 2011 г.,
            адресирано до Главния прокурор Борис Велчев, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13377/2008, V    ---   13.06.2011г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 10“;


            06. Намиращо се в предишната папка - Отворено писмо „ЦацароМафия - 63 / 08.05.2014“  - 
            предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 28 Май 2012 г., регистрирано на 28 Май 2012 г.,
            адресирано до Главния прокурор Борис Велчев, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13377/2008, V    ---   28.06.2012г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 512“;


            07. Намиращо се в предишната папка - Отворено писмо „ЦацароМафия - 63 / 08.05.2014“  - 
            предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 28 Април 2013 г., регистрирано на 29 Април 2013 г.,
            адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №3307/2013    ---   29.04.2013г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 560“;

            ***От текста на които ТРИ МОИ ОФИЦИАЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ ДО ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
            е видно, че КЪМ ТАМ ВИЗИРАНИЯ ЕДИН КАЗУС ВЕЧЕ съм включил за съвместно разглеждане и още един казус,
            текстът на който се отнася за
            предумишлено предизвиканата именно от оперативните мероприятия на функционерите на специалните служби
            смърт на Величка Христова Петкова, майка на съпругата ми:
  на 01 Септемврви 1998 г. е починала майката на съпругата ми;
  в датирана на 16 Декември 1998 г., адресирана до Главния прокурор  специална ТЪЖБА, съпругата ми е обосновала тезата,
  че майка й – Величка Христова Петкова – само няколко дни преди това е била приета за лечение в Окръжната болница в град Габрово, където ПРИ НАЛИЧИЕТО ИЛИ НА ПРЕДНАМЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ, или на груба лекарска небрежност, или на невежество, Е ПОЛУЧИЛА СМЪРТОНОСНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ЗДРАВЕТО;
  и изрично и ясно е поискала ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО РАЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА СМЪРТТА НА НЕЙНАТА МАЙКА.
  От приложените доказателства е видно:
  че в датирана на 05 Април 1999 г. адресирана до Главния прокурор, до Президента и до Министъра на правсъдието специална ТЪЖБА  съпругата ми е посочила, че впоследствие е била получила „отговор“ от канцеларията на Главния прокурор, който „отговор“ има № 1093/98.ІІІV и дата 29.12.1998 г. и е подписан от прокурор П. Делова, съгласно текста на който тъжбата й е изпратена „по компетентност“ на Окръжната прокуратура в град Габрово;
  че впоследствие, СЛЕД КАТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦИ (при законово наличие за двумесечно приключване на разследването) НЕ Е БИЛО ИЗВЪРШВАНО ВАЛИДНО РАЗСЛЕДВАНЕ И СЪПРУГАТА МИ НЕ Е БИЛА ПОЛУЧИЛА НИКАКЪВ ОТГОВОР,
  тя отново е поискала от Главния прокурор да бъде разпоредено да й бъде отговорено;
  че във визираната, датирана на 05 Април 1999 г. ТЪЖБА, съпругата ми изрично и ясно е написала (с.100), че счита,
  че нововъзникналата визирана ситуация (а именно: липсата на разследване и липса на отговор на нейното искане за разследаве!!!) несъмнено има характера на пределно ясно доказателсткво за това,
  че в случая вобще не става дума за наличие на груба лекарска небрежност или за невежество, А ЧЕ СЕ КАСАЕ ДО ПРЕДНАМЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В ГАБРОВО, КОИТО СА БИЛИ ТАЙНО И КОРИСТНО АНГАЖИРАНИ С ЕДНА СЪВСЕМ ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ – С ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ДНЕШНА ЧЕРВЕНА МАФИЯ, КОЯТО ОТДАВНА Е АНГАЖИРАНА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА МНОЖЕСТВО ПОДОБНИ АКЦИИ СРЕЩУ ВСИЧКИ БЛИЗКИ ХОРА НА СЪПРУГА МИ“.
  От приложените доказателства е видно (с.101-104), че на 14 Юни 1999 г. съпругата ми е датирала и изпратила до Главния прокурор и до Апелативната прокуратура в град Велико Търново ЖАЛБА, против Постановлението от 20 май 1999 г. за прекратяване на наказателното производство по следствено дело №37 от 1999 г. по описа на Габровската окръжна прокуратура, в текста на която ЖАЛБА изрично и ясно е написала: 
  че на 30 Април 1999 г. е била разпитана като свидетел, при което следователят й е бил предоставил възможността да се запознае с лекарската (СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКАТА) експертиза НАБЪРЗО, КАТО Е ОТХВЪРЛИЛ НЕЙНОТО ИСКАНЕ ДА Й БЪДЕ ДАДЕНО КОПИЕ ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА, за да може тя да анализира на спокойствие съдържанието на тази експертиза;
  че наскоро след разпита й като свидетел тя е получила копие от Постановлението за прекратяване на следственото дело;
  че нейната изрично, ясно и ОБСТОЙНО изразена теза е, че майка й е била получила смъртоносните необратими и фатални увреждания на здравето си именно в болницата в град Габрово;
  че и днес, след политическите промени продължава да е валидно авторитетното и компетентно мнение на най-дългогодишния ръководител на Катедрата по съдебна медицина проф. Иван Попвасилев, че „при социализма съдебната медицина прикриваше убийствата“;
  че тъй като на нея (на съпругата ми) въобще не й е било дадено копие от Съдебномедицинската експертиза, то този факт е идеален пример към примерите, посочени от проф. Попвасилев;
  че тя (съпругата ми) настоява да бъде отменено Постановлението, делото да бъде върнато за доразследване и да бъде отговорено на формулираните от нея (съпругата ми) въпроси.
  От приложените доказателства е видно (с. 105-109), че:
  Окръжната прокуратура в град Габрово е издала Постановление от 28 Октомври 1999 г. за прекратяване на наказателното производство, 
  ОТ ТЕКСТА НА КОЕТО ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЛИЧИ, ЧЕ НЕ Е ДАДЕН НИТО ЕДИН УБЕДИТЕЛЕН ОТГОВОР НА ИЗТЪКНАТИТЕ ОТ СЪПРУГАТА МИ АРГУМЕНТИ И ВЪПРОСИ,
  И ЧЕ ОТНОВО НА СЪПРУГАТА МИ НЕ Е БИЛО ДАДЕНО КОПИЕ ОТ СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
  и не й е била дадена никаква възможност да се запознае на спокойствие и обстойно със съдържоанието на тази експертиза и да изрази своето мнение по нея.
  От приложените доказателства и от изтъкнатите съображения е видно,
  ЧЕ И ДНЕС ОСТАВА В СИЛА ИЗРАЗЕНОТО ОЩЕ на 05 Април 1999 г. мнение на съпругата ми,
  че в случая вобще не става дума за наличие на груба лекарска небрежност или за невежество,
  А ЧЕ СЕ КАСАЕ ДО ПРЕДНАМЕРЕНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В ГАБРОВО, КОИТО СА БИЛИ ТАЙНО И КОРИСТНО АНГАЖИРАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ДНЕШНА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
  И ЧЕ ТОВА Е БИЛО СТАНАЛО (НАПРАВЕНО, ОСЪЩЕСТВЕНО, РЕАЛИЗИРАНО)
  КАТО ЕДНО ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ (ТАЙНИТЕ) ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ,
  НАСОЧЕНО СРЕЩУ ВСИЧКИ МОИ БЛИЗКИ ХОРА.
     Днес аз, Янко Николов Янков, изрично и ясно обвинявам специалните държавни служби и Прокуратурата
     КАКТО В организиране на престъпно посегателство върху живота на майката на моята съпруга и в предизвикване на нейната смърт,
     ТАКА И В организиране на престъпно обезпечаване на безотговорност за престъпниците чрез престъпно провеждане на така нареченото разследване,
     И НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПЪЛНО РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА НАМИРАЩАТА СЕ В ТЕЗИ СЛУЖБИ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИМЕТО НА СЪПРУТАТА МИ, С ИМЕТО НА НЕЙНАТА МАЙКА И С ИМЕНАТА НА ДРУГИТЕ НЕЙНИ БЛИЗКИ ХОРА,
     КАТО ИЗРИЧНО И ЯСНО ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ВСЕКИ ОТКАЗ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТОВА ИМА И ЩЕ ИМА ХАРАКТЕРА НА ЯСНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ДОСТОВЕРНОСТ НА МОЯТА ОБВИНИТЕЛНА ТЕЗА; 


            08. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 05 Август 2013 г., регистрирано на 08 Август 2013 г., адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №3307/2013, ІІ   ---   08.08.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 610“;
            ***От текста е видно, че тук кратко, изрично и пределно ясно съм написал, че за пореден път настоявам за разследване на:
            Първо: организирана и системно провеждана от ДЕВЕТДЕСЕТТЕ (90-те) години до НАШИ ДНИ (вече повече от ДВАДЕСЕТ – 20 - ГОДИНИ) от всички досегашни ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ ОПЕРАТИВНА МНОГОЦЕЛЕВА ПРАКТИКА на престъпно РЕПРЕСИВНО и по същество СЕЛЕКТИВНО ГЕНОЦИДНО (социално-елиминационно и изтребително) третиране на
            *СЪПРУГАТА МИ д-р Елка Петкова Янкова (Магистър по стоматология и магистър по социална педагогика),
            *нейната майка Величка Христова Петкова (вече покойник),
            *нейния баща Петко Георгиев Петков (вече покойник),
            *нейния брат Георги Петков Петков (магисътр по стоматология, принуден да емигрира),
            *и други нейни близки хора (подложени на множество интензивни социално-елиминационни оперативни мероприятия на специалните служби).  
            Второ: престъпна дейност, извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица, изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено облекчаване на провеждането и прикриването на мероприятията на спецслужбите, както и на процедурно замотаване и прекратяване на всички на съпругата ми и всички мои искания за провеждане на легитимно разследване;


            09. Предявено лично от мен в качеството ми на съпруг и пълномощен представител искане за извършване на правнообезпечителни процедури и на прокурорско разследване,
            датирано на 12 Ноември 2013 г., регистрирано на 08 Ноември 2013 г., адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, регистрирано в офиса на ВКП, вх. рег. №13033/2013, V   ---   08.11.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 709“.
            ***От текста е видно, че тук кратко, изрично и пределно ясно съм написал, че:
            *за пореден път настоявам за разследване на престъпната дейност, насочена срещу съпругата ми д-р Елка Янкова и нейните най-близки фамилни роднини;
            *отнася се за официално прикрит като правосъдие фактически противоправен и престъпен отказ да се извърши легитимно правораздаване;
            *отнася се за ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух
на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото общественополитическо Зло.

*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  
*** *** *** *** *** *** ***  

Тъй като така или иначе
тук визираните казуси имат характера
както на конкретни престъпни деяния,
така и на конкретни проявления
на константна престъпна практика на специалните служби,
ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

--- --- ---

ІІІ (Трето)
            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби  
            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,
            посочвам и призовавам като свидетели:
            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който само преди броени дни изрично и ясно е заявил в медиите, че
МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“.
Виж:

Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж

Последна редакция на 17/04/14 18:27

МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет

18 април 2014, 18:27 | Мира Боева

РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!

Публикувано на от afera

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,
            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение
            да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого,
            когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство -

            ***естествено, посочвам както текстовете на разсекретените архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,
            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,
            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,
            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),
            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва
            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и
            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.


ІV (Четвърто)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ очевидно е налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,
            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
         че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
         за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
         ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец, ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
         НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци, НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
         и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

         Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че макар и без официални пълномощия и назначения, фактически и конклудентно вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
09 Май 2014 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар