2012-08-08

До Прокурора на Международния наказателен съд в Хага


Address for letters:
Янко Н. Янков –
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38,
1172 София, България
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38,
1172 Sofia, Bulgaria
===============================
08 Август 2012 г.

До Международния наказателен съд
офис на Прокурора
П. К. 19519
2500 СМ Хага,
Холандия

To The International Criminal Court
Office of the Prosecutor
P.O. Box 19519
2500 CM, The Hague,
The Netherlands

            Тук приложено Ви изпращам книга на английски, френски, немски и български езици, за да имате представа относно моята личност, професионална и обществено-политическа ангажираност и дейност.
            Изпращам Ви и списък (библиография) на книгите, които съм написал и издал.
            Изпращам Ви копие на 382 страници официална документация, оригиналът на която документация се намира в офиса на Главния прокурор на България. В тази документация е обоснована тезата, че
            докато по време на класическата комунистическа власт от Септември 1944 г. до Ноември 1989 г. в България е бил извършван селективен класов комунистически геноцид над отделни групи и слоеве от населението,
            то след камуфлажните политически промени от Ноември 1989 г. досега,
            включително и от 01 Юли 2002 г. досега,
            в България се извършва тотален посткомунистически геноцид върху всички български граждани,
            в резултат на което отделно от нормалната смъртност и отделно от емиграцията
            от демографската карта на българската държава липсват 1 850 000 български граждани-жертви на провежданата геноцидна държавна стратегия, организирана и системно провеждана от всички посткомунистически правителства;
            която престъпна държавна стратегия се изразява в:
 евгеника (евгенетика),
социално-медицински геноцид,
медикаментозен геноцид,
пенсионен геноцид,
образователно-професионален геноцид,
интелектуален геноцид,
социално-икономически геноцид,
държавен тероризъм (държавно терористично насилие),
извънсъдебни убийства, както  и
множество други форми на ежедневно животоосакатяващо и животоотнемащо геноцидно насилие и изтребление на гражданите на България.
            Уточнявам, че текстът на визираната документация от с.1 до с.337 е издаден като книга, която има следните библиографски параметри:
            Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид  (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            Iankov Ianko, The Bulgarian Post-communist Genocide (Documentary), Sofia, Ianus Publishing Company, 2010, 427 pp. Gross Dimensions: 70 х 100/ 16, ISBN 978-954-8550-64-2.

С горното настоявам  уважаемият Прокурор да предприеме необходимите действия за стартиране на наказателна процедура спрямо българската държава и нейните отговорни длъжностни лица от Ноември 1989 г. до днес.
            Уточнявам, също така, че след приключването на тук предприетата процедура за търсене на наказателна отговорност от престъпниците, ще бъде направено ново издание на книгата, в което ще бъде отразена Вашата (на Съда) дейност по казуса и Решението, което ще издадете или ще откажете да издадете.
            Впрочем, обръщам се към Вас не защото имам доверие в досегашното и сегашното състояние на правосъдието в България, Европа и Света, а защото се надявам някога, в бъдещето, да има Правосъдие.
08 Август 2012 г.                                      Янко Н. Янков:  . . . . . . . .  

1 коментар:

  1. Здравейте,

    Получихте линякакъв отговор от Международния наказателен съд? Как се развиха събитията?

    Поздрави!

    ОтговорИзтриване