2012-05-14

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИр НА ПРОКУРАТУРАТА, НА СЪДА...!-507-508А


Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
14 Май 2012 г.

Към:
Всички карти на масата - № 10“ - 13.06.2011 г.
ВКП № 13377  / 2008 г., V

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 507-508
(петстотин и седем – петстотин и осем)


До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
Съдебна палата,
бул. „Витоша” № 2, 1000 София


До Бойко Борисов –
ноторно известен мафиотски престъпник, изпълняващ длъжността
Министър-Председатал
на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,

един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст 

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2011 г.

-------------      -------------      -------------

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

01. Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

02. Кралство Белгия - бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София

03. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София

04. Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

05. Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков”  № 54, 1000 (1504) София

06. Европейската комисия в България -
ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

07. Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

08. Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

09. Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

10. Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)

11. Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)

12. Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

13. Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

14. Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София

15. Република Турция – бул. „Васил Левски”  № 80, 1000 София

16. Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

17. Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София

18. Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

19. Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

-------------

*************
Раздел І:
Първо уточнение по съществото на казуса:
            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че съгласно официално декларираните принципи и норми на ПРАВНАТА СИСТЕМА на България
            именно Главният прокурор и Министър-Председателят са институционалните държавни субекти,
            които контролират и са длъжни да контролират дейността на всички държавни специални служби.

            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че специално в България ФАКТИЧЕСКИ е точно обратното – именно държавните специални служби са непосредствено функционалният фактор, който тотално контролира механизма на институционализирането и на функционирането на всичките държавни и обществено-политически институции;
            и че така, КАКТО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ, ТАКА И ЦЯЛАТА ОФИЦИАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА,
            ФАКТИЧЕСКИ СА ПРЕВЪРНАТИ В ТОТАЛНО ЗАВИСИМИ ОТ СЛУЖБИТЕ МАРИОНЕТНИ СУБЕКТИ ОТ ФАРСОВИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНО-ВЛАСТОВИ ТЕАТЪР.

            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че ТЪЙ КАТО В БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СА УДАРНИЯТ ЮМРУК НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА И НА СВЕТОВНАТА МАФИЯ,
            то фактически така наречената „Република България“ не е нищо друго освен най-нискойерархично структурно звено на Мафията.

            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че
            специално аз, още от времето на 70-те години ДО ДНЕС,  
            НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕФЕКТИВЕН ПРАВЕН (ЮРИДИЧЕСКИ) КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ТЕЗИ СЛУЖБИ
            И ЗА ЕФЕКТИВНОТО НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции.

*************

            Вече многократно, изрично, ясно и категорично съм ЗАЯВЯВАЛ И ЗАЯВЯВАМ, че е крайно време прокурорските и полицейските субекти, при които биват изпращани („в глуха линия“) моите искания за разследвания,
            да спрат прилагането на престъпния ченгеджийско-мафиотски трик, изразяващ се в това, че първото (и обикновено единственото!) нещо, което предприемат и правят, Е ДА МИ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА, ДА МИ ИЗПРАЩАТ ПРИЗОВКИ ИЛИ ДА ИДВАТ ДО ДОМА МИ, с които искат от мен да се „явя“ при тях В БЪРЛОГАТА ИМ, за да дам „ОБЯСНЕНИЕ“ по написаното от мен.
            Във връзка с това ИЗРИЧНО И ЯСНО УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ВСИЧКО НАПИСАНО ОТ МЕН Е НАПИСАНО НА ПРЕЦИЗНО НОРМАТИВЕН (т.е. официален) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, който е официален и задължителен за владеене от всичките функционери на българските държавни институции; И ЧЕ АКО ТЕЗИ СУБЕКТИ НЕ РАЗБИРАТ КАКВО СЪМ НАПИСАЛ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ „ОБЯСНЕНИЕ“, ТО ТЕ СА ДЛЪЖНИ
            ИЛИ ДА ПОДАДАТ ОСТАВКАТА СИ КАТО НЕПРИГОДНИ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
            ИЛИ ДА СИ НАЗНАЧАТ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КОЙТО ДА ИМ „ОБЯСНИ“ КАКВО ТОЧНО СЪМ НАПИСАЛ.

            При това обръщам внимание върху обстоятелството, че както на българската юридическа общност, така и на европейските дипломатически кръгове е превъзходно известен фактът, че механизмът на призоваванията в качеството на „свидетел“ е метод, който прокурорските и полицейските слуги на Мафията използуват ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН КАТО ПРИВИДНО ЗАМАСКИРАН ПОВОД И ПРИВИДНО ЗАМАСКИРАНО ПРЕСТЪПНО (НЕЛЕГИТИМНО) ОСНОВАНИЕ, ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ привидно „доброволното“ или откровено принудителното ПРОТИВОПРАВНО ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В БЪРЛОГАТА НА ЗВЯРА (Полицията и Прокуратурата),

         КЪДЕТО ТЕ БИВАТ ПОДЛАГАНИ НА НЕИМОВЕРЕН психически и физически ШАНТАЖ, целта на който шантаж е пострадалите от престъпленията да се „вразумят“ и да се откажат от претенциите си за Правосъдие, и така благодарение на полицейските и на прокурорските слуги на Мафията да бъде обезпечена безотговорност за престъпниците.

            Това, ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН МЕТОД, впрочем, е официално и публично признато в медиите не от кого и да е, а именно от бившия Министър на вътрешните работи и бивш Председател на Парламента Йордан Соколов.

            Освен това: обръщам специално внимание на факта, че тъй като по същество всичките мои искания за разследвания са искания за разследвания на отделни конкретно посочени и описани
            престъпни дейности, извършени от специалните служби на държавата и от Прокуратурата;
            тъй като съгласно установените от Правото и Законите изисквания за
             функционално-йерархична компетентност
          на разследващите държавни органи
         преписките по тези мои искания за разследвания подлежат на възлагане на специализираните висшестоящи и високопоставени органи и институции;
            то очевидно е, че самото изпращане и възлагане на въпросните  преписки на низовите (районните) прокуратури и низовите полицейски управления има характера на противоречащо на Правото и на Закона преднамерено (предумишлено) престъпно замотаване на преписките и обезпечаване на безотговорност за престъпните дейци.

*************

            Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.


            Тук визираната серия на моите искания за разследване на голямото множество отделни престъпни актове (престъпления), извършени от Специалните държавни служби и от неразривно свързаните с тях (и фактически подчинени на тях) Полиция, Прокуратура, Съд, Правителство и други държавни институции,  
            по същество е актуализирано възпроизвеждане на вече надлежно направени преди това такива искания за разследвания, по повод и във връзка с които досега не е било предприемано нито едно ЛЕГИТИМНО разследване;
става дума
       за повече от 600 (шестотин) отделни престъпни актове,
       извършени за периода от 50 (петдесет) години
       от 1970 г. до днес, месец май 2012 г.),

            подробното описание на които отделни престъпни актове се съдържа
            КАКТО ВЪВ все още непубликувания СЪСТАВЕН ОТ САМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ архив на комунистическата Държавна сигурност,
            ТАКА И ВЪВ все още непубликувания СЪСТАВЕН ОТ САМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ архив на комунистическите прокурорски и съдебни институции,
            ТАКА И ВЪВ все още непубликувания СЪСТАВЕН ОТ САМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ архив на сегашните (посткомунистически) съдебни институции,

            ТАКА И В МОЯ ЛИЧЕН АРХИВ, ПУБЛИКУВАН в следните официални книжни издания:
            11 (единадесет) официално издадени (и депозирани в множество български, европейски, американски и други библиотеки) обемисти книжни издания, озаглавени:
            Документ за самоличност. Политическа документалистика“, голям издателски формат – 70Х100Х16,
            Том 1 (640 стр.), Том 2 (576 стр.), Том 3 (576 стр.), Том 4 (568 стр.), Том 5 (546 стр.), Том 6 (526 стр.), Том 7 (546 с.), Том 8 (640 стр.), Том 9 (620 стр.), Том 10 (419 стр.) и Том 11 (202 стр.) – общо почти шест (6) хиляди страници;
            Българският посткомунистически геноцид. Документалистика“ (427 cтр.); „Политическите убийства. Книга І. Кой уби Володя Наков“ (150 стр.); „Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов“, (156 стр.); „Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. Политическа документалистика, Книга Първа“ (144 стр.).
-------------

            Само мимоходом държа да отбележа, че
            ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ от изключително многобройните секретни оперативни мероприятия на тайните (специалните) служби и на публичните демонстративни мероприятия на официалните органи на държавната власт
            Е НЕ САМО
         моето противозаконно осъждане и престояване в затвора като невинно осъден в продължение на пълни шест (6) календарни години,
         след което Върховният съд официално ме призна за невинно осъден ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА и отмени присъдата ми,
            НО И
         СМЪРТТА НА ШЕСТ ДУШИ ЧЛЕНОВЕ НА МОЯТА ФАМИЛИЯ;

            А ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ от изключително многобройните мероприятия на специалните служби, насочени към сломяване на моята воля и на моята мотивация за търсене на наказателна и репараторна отговорност
            са изключително многобройните репресивни и шантажни акции срещу членовете на семейството ми,
            изключително многобройните нападения лично върху мен,
         включително и два опити за убийство, завършили с осакатяващи травми;

            ПРИ ТОВА СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА ФАКТЪТ, ЧЕ САМО ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ,
            на 20 Май 2010 г., надлежно съм регистрирал (вх. рег.№ 4379/20.05.2010 г.) в офиса на Министър-Председателя Бойко Борисов официален писмен текст, в който изрично съм написал, че ЕДНО ИЗРИЧНО И ПОИМЕННО ПОСОЧЕНО ЛИЦЕ, което е кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР и Правителството „добронамерено“ ме е уведомило, че ако продължавам да търся правата си,
            спрямо членовете на семейството ми
            ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми;

            СЛЕД КОЕТО,
            тъй като В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ Министър-Председателят Бойко Борисов НЕ Е ПРЕДПРИЕЛ АБСОЛЮТНО НИЩО,
            на 21 Юни 2010 г. върху мен бе извършено ДРАСТИЧНО ПОКУШЕНИЕ,
            при което, с очевидно демонстративна цел направиха това не само точно в центъра на София, не само точно пред Съдебната палата, но и точно пред охранителните видеокамери,
            като две очевидно професионално обучени лица със железен предмет (нунчаку - nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета; в изключително многобройните ми искания за разследване изрично и ясно съм написал, че
            визираното покушение ми дава основанието да считам, че НАЙ-ВЕРОЯТНО целта е била да ме ударят по главата и да ме убият,
            но че единствено моето внезапно, инстинктивно бързо (на бивш спортист) отместване само с три-четири сантиметри е отклонило удара и го е стоварило върху рамото, като по този начин убийството е било „заменено“ с осакатяване;

            СЛЕД КОЕТО, ВЕЧЕ ВТОРА ГОДИНА,
         ПРОКУРАТУРАТА КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРЕДПРИЕМА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЪБИТИЕТО, който факт несъмнено има характера на индиция, имплицитно разкриваща, че
            визираното покушение има характера на специално оперативно мероприятие, възложено от свръхелитите на българския клан на руската Червена мафия и изпълнено от специалните държавни служби.

-------------
            Впрочем, държа да отбележа, че
     с финансово-икономическия, технологическия, кадровия, организационния, оперативния и прочее
    РЕСУРС ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ НЕЩА РАЗПОЛАГАТ
            НЕ САМО ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,
            НО И ТЕХНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ГОСПОДАРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
            КЪМ КОЙТО КЛАН ДНЕС ПРИНАДЛЕЖАТ
            ГОЛЯМ БРОЙ БИВШИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ОФИЦЕРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ (специалисти именно по такъв вид дейност),
            КОИТО ДНЕС СА ВИДНИ БИЗНЕСМЕНИ,
    ЗА НАКАЗАТЕЛНАТА И РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОИТО
    АЗ НЕ САМО НЕ СЪМ СПИРАЛ ДА НАСТОЯВАМ,
    НО И ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЪМ ОСОБЕНО СИЛНО НАСТОЯТЕЛЕН.

            КЪМ КОЙТО ПРЕСТЪПЕН ВИСОКОПОСТАВЕН КЛАН ДНЕС НЕ ПРОСТО ПРИНАДЛЕЖАТ, А ЗАЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЙЕРАРХИЧНИ ПОЗИЦИИ
    онези именно офицери от Държавна сигурност, които както по-рано, така и днес           бяха свързани и продължават да са свързани с ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ИМЕННО МЕ ДЪРЖА В ЗАТВОРА КАТО НЕВИННО ОСЪДЕН ЦЕЛИ ШЕСТ ГОДИНИ И КОЯТО УСПЯ ДА ОБЕЗПЕЧИ СМЪРТТА НА ШЕСТ ДУШИ ОТ МОЯТА ФАМИЛИЯ И ОТ СЕМЕЙСТВОТО МИ;

         А една част от тези уж бивши офицери от Държавна сигурност са точно същите, които преди години „отговаряха“ за академичната и агентурната кариера на изследователите от БАН и преподавателите от Софийския университет,
КОИТО ТЕХНИ АГЕНТИ ДНЕС СА РЕКТОРИ, ДЕКАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО И ПРEПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВСИЧКИ ДНЕШНИ ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ,  
         И КОИТО КАКТО ПО-РАНО, ТАКА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС МЕ ПОДЛАГАТ НА МНОЖЕСТВО ШАНТАЖНИ АКЦИИ,
         ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО МИ ПОСТАВЯТ УСЛОВИЕТО ДА ИМ СЕ ПОДЧИНЯВАМ ПОД СТРАХ ДА НЕ ПОСТРАДАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:
            Обръщам вашето внимание върху факта, че преди една година, на 13 Юни 2011 г., надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура преписка, имаща вх. №13377/08V, озаглавена „Всички карти на масатат и отговорност за престъпленията на ...“, като поредният номер е 10 (десет).

            Обръщам вашето внимание върху факта, че визираната преписка се състои от
            43 (четиредесет и три) страници аргументирано изложение и
            109 (сто и девет) страници документално приложение,
            касаещи изключително многобройни факти и обстоятелства относно изключително многобройни отделни престъпни актове, извършени от специалните държавни служби и институции спрямо (против) моята съпруга Елка Янкова;
            които престъпления са извършени именно с цел да рефлектират върху мотивационната сфера на моята непримирима позиция, насочена към търсене на наказателна и на репараторна отговорност за престъпленията, извършени именно от същите тези държавни специални служби и институции.

         Обръщам вашето внимание върху факта, че ченгеджийско-мафиотските фелационисти от системата на Прокуратурата, на които тази преписка е била възложена за разглеждане,  
         ДО ДНЕС НЕ СА МЕ УВЕДОМИЛИ ПО АБСОЛЮТНО НИКАКАВ НАЧИН ЗА НАПРАВЕНОТО И ПРЕДПРИЕТОТО,
         И ЧЕ СЛЕДОВАТЕЛНО СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
         ПОРАДИ КОЕТО НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ И ЗА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (на) ДЪРЖАВАТА.

            Обръщам вашето внимание, върху факта, че от систематична гледна точка на тук визираната серия това конкретно престъпно деяние – а именно липсата на легитимно разследване и липсата на изричен и ясен отговор, даден на заинтересовата страна - има своето обозначение като
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ №507 (петстотин и седем).

*************
Трето уточнение по съществото на казуса:
            Обръщам вашето внимание върху факта, че казусите, съдържащи се във визираната преписка, имат И ОЩЕ НЯКОЛКО АСПЕКТИ, имащи характера на още няколко отделни престъпни актове,
            НА КОИТО ИМЕННО ТУК И СЕГА ЩЕ НАБЛЕГНА ПО-ОБСТОЙНО
            И КОИТО ЩЕ ФОРМУЛИРАМ КАТО
         ПРЕСТЪПЛЕНИЕ №508 (ПЕТСТОТИН И ОСЕМ).

         Така, тук приложено предоставям копия от 30 (тридесет) страници, съдържащи описание на още няколко отделни престъпни актове, извършени от официалните държавни институции в изпълнение на престъпната воля именно на специалните държавни служби.


tst tst tst
         Настоявам за
         пълно разсекретяване на абсолютно всички информационни масиви на всичките български специални служби,
         в които по какъвто и да е начин и по какъвто и да е повод
         се среща моето име и имената на членовете на моето семейство,
         както и имената на близките роднини на съпругата ми.

         Настоявам за
         Извършване на наказателно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всички офицери и агенти на специалните служби, които са се занимавали с мен и моите близки.
14 Май 2012 г.                                                          Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар