2012-05-01

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО 18 ПОСОЛСТВА С ИСКАНЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ - 02 МАЙ 2012 Г.


Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
02 Май 2012 г.


Отворено писмо до 18 посолства с искане
за съдействие за
УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ -  02 май 2012 г.


До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София


Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София
E-mail: Sofia@diplobel.org    
E-mail: ambabel@einet.bg    


Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София


Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София
E-mail:  reg1@sofi.diplo.de


Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков”  № 54, 1000 (1504) София
E-mail: sofamb@um.dk


Европейската комисия в България
ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София


Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София


Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София


Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София


Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)


Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)


Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София
Е-mail: emb.sofia@mfa.no


Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София


Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София


Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София


Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
E-mail: sof@minbuza.nl


Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
E-mail: Sofia@sdc.net


Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

-------------

Информационно копие
До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
бул. „Витоша” № 2, 1000 София


До Бойко Борисов –
Министър-Председатал на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст 

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. №4379/2003-2011 г.

-------------

            Ваши Превъзходителства,
            През 80-те години, по времето на обезпечения от СССР (Първия  Съветски Съюз) класически комунистически режим в България, посещавах повечето от тук визираните западни посолства в София с устни и писмени искания за дипломатическа закрила от престъпните посегателства на органите на българската държавна власт върху мен и членовете на семейството ми и на фамилията ми.
            В отговор на тези мои напълно легитимни действия бях противоправно арестуван, осъден и в продължение на шест години престоях в българските затвори при кошмарни и изключително жестоки условия и ежедневни интензивни репресивни третирания,  
            а през това време членовете на семейството и на фамилията ми бяха подложени на специален тотален далекобоен и интензивен терор, в резултат на който скоропостижно починаха баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

            Само няколко месеци след освобождаването ми от затвора поради пълното изтърпяване на наложената ми присъда,
            Върховният съд ме призна за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от Закона доказателства,
            а Президиумът на Българската академия на науките призна за противоправно и репресивно уволнението ми от престижната ми научна работа.

            Оттогава досега не съм спирал да настоявам за наказателна и за репараторна отговорност за (на) виновните физически лица и за репараторна отговорност на Държавата,
            а в отговор на тези мои напълно легитимни действия оттогава досега, вече повече от двадесет (20) години,
            обезпеченият от „Втория Съветски Съюзнов, още по-жестоко перверзен ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим
            не е спирал да подлага мен и членове на новото ми семейство на още по-жесток и по-перверзен вид репресии.

    Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху факта, че след всяко мое досегашно официално искане за Правосъдие, адресирано до прокурорската, съдебната и правителствената институции,

    аз и съпругата ми автоматично сме били подложени на изключително жестоки преки (директни), включително и тежко осакатяващи, посегателства,

    а през последните десет месеци неколкократно съм предупреждаван, че
    ако продължавам да настоявам за отговорност за извършените върху мен и семейството ми престъпления,
    ще бъдат отвлечени и избити децата ми.

    Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху факта, че последната серия мои официални искания за Правосъдие е озаглавена
    Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции“,
    като в тази серия към 07 Март 2012 г. са конкретно посочени и описани параметрите на точно 504 (петстотин и четири) престъпни актове, извършени от държавната власт от 1971 г. до днес.
    Впрочем, точните факти и параметри на повечето от визираните престъпни актове са обстоятелствено описани от самите престъпници в съответните документални масиви, съставени от Специалните служби, от Прокуратурата и от Съда.

            Ваши Превъзходителства,
            Пледирам за Вашата ангажираност и съдействие за
        УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ
        ЗА МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ.

            Приложено представям Ви:
            ***DVD диск с електронен запис на издадените мои документални книги и на оригиналните текстове на моите стотици официални искания за Правосъдие, адресирани до официалните български държавни институции;
            ***ксерокс-копия от някои мои или свързани с мен официални публикации.

            Post Scriptum:
            ***Всички екземпляри от настоящето мое „Отворено писмо“ (и неговите приложения), адресирани до тук визираните Посланици, ще бъдат предоставени чрез мое лично посещение в сградите на съотвените дипломатически мисии и чрез предоставянето им на съответните оправомощени служители;
            ***Информационните копия (БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯТА – тъй като оригиналните текстове на тези материали и без това се намират в техния патримониум!) до тук визираните две престъпни български мафиотско-държавни институции ще бъдат предоставени чрез мое лично посещение в техните офиси и ще бъдат надлежно регистрирани.
02 Май 2012 г.                                                          Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар