2018-10-15

(15 Октомври 2018 г.), Втори (2-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум До Младен Маринов, официален Министър на вътрешните работи, но фактически бивш мутренско-мафиотски престъпник, високопоставено назначен в МВР за да извършва специализирани полицейски престъпления по служба,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

15 Октомври 2018 г.

Втори (2-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До Младен Маринов, официален Министър на вътрешните работи, но фактически бивш мутренско-мафиотски престъпник, високопоставено назначен в МВР за да извършва специализирани полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Предварително акуратно уведомявам тук визираното официално високо институционално държавно-властническо лице, че

            систематичен, все още работно непълен списък на 1962 (хиляда деветстотин и шейсет и два) казуси, официално е предоставен (регистриран) от мен в офисите на

            ÞПрезидента на България,

            ÞГлавния Прокурор, и

            Þт. нар. (титулуваните) Главни Надзиратели на Съветско-Руско-Американския концлагер България - посланиците на Руската Федерация и на САЩ, от които съм поискал да получа техното съдействие да регистрирам в Русия и в САЩ т. нар. „Правозащитно фондационно бюро Истина, Справедливост ш Правосъдие”, чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в РФ и в САЩ

            моите прецизно документирани факти относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни лица; относно престъпната дейност на които субекти Правосъдието в България фактически отдавна не съществува, тъй като е „обяздено” и зависимо именно от същите тези престъпни субекти.

            Също акуратно уведомявам, че предстои да бъде осъществено издаването на обемистна документална книга, съдържаща

            допълнително разширено непълно оформяне на визираният „Списък

            приложен съм моето обширно официално писмо адресирано до Президентите на РФ и на САЩ,

            от които ще поискам

            „да разтурят Концлагер България”

            и да обезпечат функционирането на легитимно Правосъдие на Справедливостта и Правосъобразността.

 

ІІ.

            Предварително акуратно уведомявам тук визираното официално високо институционално държавно-властническо лице, че видно от каталозите на

***Българската национална библиотека, ***библиотеката на Софийския университет, ***националните библиотеки на множество европейски държави, ***конгресната библиотека на САЩ, ***библиотеките на няколко университети в САЩ, *** wikipedia.org/ и ***моят личен сайтв качеството ми на експертен научен академичен изследовател и университетски преподавател

съм автор на повече от 75 (седемдесет и пет)

строго научни и документални книги;

            при което, в частност, СПЕЦИАЛНО СЕ ПОЗОВАВАМ НА МОЕТО ЕКСПЕРТНО АВТОРСТВО НА ТУК ПОСОЧЕНИТЕ СТРОГО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КНИГИ,

И ЧЕ ИМАМ ЕКСПЕРТНОТО САМОЧУВСТВИЕ ДА ОБОСНОВАВАМ ТЕЗАТА, ЧЕ

убийството в град Русе е поръчково

и е поръчано от

правителствено-мафиотската хунта:

            01. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, С., „Янус”, 1993, 288 с. ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16;

            04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, С., „Янус”, 1998, 322 с. ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16);

            05. Янко Янков, Психология на правото, Том 1, С., Янус”, 2002, 517 с. ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16];

            17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, С., „Янус”,  2004, 134 с. ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16;

            19. Янко Янков, Руският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 130 с. ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16;

            22. Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;

            23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С.,   Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;

            25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 444 с. ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16;

            26. Янко Янков,  Убийството. Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2006, 142 с. ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16;

            27. Янко Янков, Самоубийството (Танатологически аспекти), С., „Янус”, 2006, 125 с. ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16;

            30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

            31. Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

            32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

            36. Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;

            37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

            39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            44. Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            66. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            69. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Янус”, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            71. Янко Янков, Политическият мениджмънт, С., „Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-85-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            75. Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, С., Янус”, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            76. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Янус”, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            78. Янко Янков, Увод в биопсихографското портретиране, С., „Янус”, 220 с., 220 с., ISBN:978-954-8550-72-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

 

 

ІІІ.

            Така, в контекста на горните изявления изрично и пределно ясно ви уведомявам, че ПРЕЦИЗНО СЛЕДЯ ОФИЦИАЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ ОТНОСНО УБИЙСТВОТО В ГРАД РУСЕ,

       и в интерес на Истината, Справедливостта и Правосъдието, в един по-късен момент ще обоснова и публично ще предоставя моето ЧАСТНО НАУЧНО ЕКСПЕРТНО ГЛЕДИЩЕ ПО КАЗУСА.

15 Октомври 2018 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар