2016-02-02

До г-жа Румяна Бъчварова, Министър на вътрешните работи


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

02 Февруари 2016 г. (Вторник)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

ПЕТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &   Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег. № 489702-ххх///04.02.2016 г.;

 

 

І.

            Госпожо Министър,

            Преди всичко тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ изрично и пределно ясно настоявам ДА ПОЛУЧА СПЕШЕН ОТГОВОР относно фактите и обстоятелствата, които съм описал в адресираните лично да Вас мои вече многократни настоявания за проверки и разследвания на многобройните престъпни посегателства, в които са участвували и участвуват БИВШИ И НАСТОЯЩИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ И РЕДОВИ служители на Министерството на вътрешните работи.

 

            Както превъзходно знаете, едната група факти и обстоятелства е неразривно свързана със СЕКРЕТНИТЕ ПРЕСТЪПНИ оперативни И МАНИПУЛАТИВНО-ФАЛШИФИКАТОРСКИ мероприятия на българските държавни и мафиотски специални служби

            с моята официална личностна и паспортна идентификация и

            официалната личностна и паспортна идентификация на едно друго лице, носещо абсолютно същите три-именни паспортно-идентификационни белези –

това е Янко Николов Янков,

кмет на град Елин-Пелин,

убит през Януари 2007 г.,

            разследването по което убийство

            УМИШЛЕНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ТЕНДЕНЦИОЗНО Е ВОДЕНО ТАКА, ЧЕ

            ДА НЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ

            КАКТО ИСТИНАТА ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА УБИЙСТВОТО,

            ТАКА И КОНКРЕТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ,

            ТАКА И (НАЙ-ВЕЧЕ) – ПОРИЧИТЕЛИТЕ НА УБИЙСТВОТО.

 

ІІ.

            Госпожо Министър,

            Припомням Ви текста на моето официално писмо от 28 Август 2015 г., озаглавено като Петдесет и трето (53-то)писмо-меморандум, адресирано до Посланика на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел, в което

            В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО съм написал следният текст:

„в частност ще се наложи да бъдат разсекретени и оперативните мероприятия, ръководени лично от Министъра на вътрешните работи на България по повод и във връзка с моите срещи в София с

депутат на Европейския парламент, гражданин (по рождение) на западноевропейска държава,

който бе посветен в плановете ми за регистриране в Швейцария на визираното Правозащитно бюро;

както и за опитите на визирания Министър да компрометира въпросния евродепутат чрез специална публикация във вестник „168 часа“;

както и изричният специален интерес към същия депутат от ЕП от страна на официалните служители на Швейцария по повод и във връзка с моите разговори с този депутат, проведени по стационарния телефон на хотела, в който аз и семейството ми бяхме настанени;

 

         в частност ще се наложи да бъде възобновено разследването и на едно

мистериозно все още неразкрито убийство

         в официалната документация, написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските специални служби

         изрично съм посочил името на мой приятел от студентските години - по онова време високопоставен магистрат - който непосредствено преди моето и на семейството ми заминаване за Швейцария ми каза, че разполага с информация, че

         е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на шестия етаж в блок 4 в квартал „Дианабад“.

 

          Мистериозното в случая е това, че по онова време, а и дълго време след това, никой не е знаел, че лице, носещо абсолютно същите три идентификационни имена като моето, е закупило апартамент, намиращ се в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз;

         впрочем, съвсем непосредствено след убийството на онзи Янко Николов Янков един изключително виден български журналист и добър познавач на дейността на секретните служби бе публикувал в неговия вестник „Поглед“ статия, в която изрично и ясно бе написал, че службите, които разследват убийството, никога няма да посмеят да разследват хипотезата за връзка между двамата, имащи същите три имена.

 

         Благоволете да проумеете, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че Вашите престъпни опити да ангажирате официалните български държавни и мафиотски институции със задачата да ме елиминират „от сцената“ на търсенето на Правосъдие

         за мен е ежедневна реалност още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС;

         и че през това време именно по вина най-вече на поощряваните от СССР/Русия и САЩ, както и от Великобритания и Швейцария (а също така и на някои други държави) престъпни български държавно-властнически и мафиотски структури абсолютно всички мои семейно и фамилно близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства,

         в резултат на които са погребани пет души от моята фамилия и двама души от фамилията на съпругата ми,

         а останалите живи мои най-близки хора, включително и до днешния ден, са подложени на нескончаеми систематични форми на престъпни посегателства,

         ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА АКУРАТНО ОПИСАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ НА НАДЛЕЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - които, разбира се, дори не благоволяват да дадат съответния легитимен отговор.”

 

ІІІ.

            Госпожо Министър,

            За пореден път официално, изрично и пределно ясно настоявам

            да поискате от швейцарските държавно-властнически институции цялостната документация, свързана с мен и членовете на моето семейство по повод и във връзка с това, че в същата документация изрично и ясно са регистрирани и

            ИЗВЪРШЕНИТЕ СПРЯМО МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ПРЕСТЪПНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ (СЕКРЕТНИ) СЛУЖБИ.

 

            В частност там следва да се намира и някакво официално писмо, адресирано до швейцарските власти уж в моя защита, написано от ръководството на някаква ШВЕЙЦАРСКА крайно лява екстремистка комунистическа организация, с която аз не само абсолютно никога не съм имал никакви взаимоотношения, но и за съществуването на която никога не съм знаел;

 

            поради което и тогава и сега настоявам да бъдат разследвани съответните престъпни функционери

            на швейцарските специални (секретни) служби

            и техните български партньори;

            които именно са били организирали извършването на тази абсолютно провакационно фалшификаторска провокация

            срещу мен и членовете на семейството ми като са създали и използували фалшиви документални масиви за да обезпечат своето престъпно поведение спрямо мен и членовете на семейството ми;

            и така да предотвратят възможността за регистриране в Швейцария на правозащитното бюро ЗА СЪДНЕ НА НЕДОСЕГАЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, което възнамерявах да регистрирам.

 

ІV.

            Впрочем, госпожо Министър,

            Изрично и категорично ясно настоявам за Вашето разпореждане за разсекретяване на цялостната документация, която е налична в системата на българските държавни институции, и която се отнася

            както за мен и свързаните с мен лица,

            така и за тук визираното друго лице със същите идентификационни официални белези и данни и свързаните с него лица;

 

            В частност настоявам да ми бъдат официално предоставени абсолютно пълни копия от цяластната дейност по разследването на убийството на визираното лице.

 

            В частност, става въпрос и за това, че вече в продължение на много години както в битността ми на научен изследовател, така и в битността ми на пострадало лице, съм положил неимоверни усилия да проуча светавната практика от сферата на дейността на специалните служби ОТНОСНО МАНИПУЛАТИВНО-ФАЛШИФИКАТОРСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ, свързана със съвпадението на имената на определени т. нар. „оперативно интересни лица”.

            В частност, ставя въпрос за това, че в световната литература не е отбелязан абсолютно нито един случай, при който двама души с три-именни идентификационни имена да са били заплитани във фалшифи секретни оперативни мероприятия така, че с оглед бъдещите цели на оперативните мероприятия, в крайна сметка да се окаже, че и двамата, без предварително да знаят това, са се оказали съжителствено живееци в апартаменти на един и същи етаж, при това разположени един срещу друг.

 

            Става дума за това, че от гледна точка на математическата теория на (за) вероятностите такъв вид съвпадения в реалната световна практика

            СА СЪС СТЕПЕН НА ЕСТЕСТВЕНА ВЕРОЯТНОСТ АБСОЛЮТНА НУЛА,

            НО СА РЕАЛНИ САМО ПРИ ЕДНО ЕДИНСТВЕНО УСЛАВИЕ – АКО СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СА ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛНИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ  ПОСТИГАНЕТО НА ТАКАВА ИМЕННО СИТУАЦИЯ.

02 Февруари 2016 г.                                                            Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар