2016-02-06

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър, относно 05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

05 Февруари 2016 г. (Петък)

 

            До г-жа Румяна БъчвароваМинистър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

ПЕТО официално писмо относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

Към: вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   Към: вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

Към: вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  Към: вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег № 489702-хххх///05.02..2016 г.;

 

І.

            Госпожо Министър

            За пореден път настоявам за спешно разследване и за спешен отговор!

            За пореден път питам: кого по-точно обслужват полицейските проститутки от Пето Районно проституско управление на МВР?!?

            За пореден път питам:

на кого, всъщност, принадлежи така наречената Българска Държава (и нейната полиция)

на българския народ

или на модернизирания престъпен български клан на интернационалната НЕО(ПОСТ)съветска КГБ и транснационалните световни банки и корпорации?!?

 

ІІ.

            Госпожо Министър

            Както превъзходно знаете, в т. нар. „Заповед за задържане на лице” и „Протокол за личен обиск на лице” изрично и пределно ясно е записано, че

на 11-ти Септември 2015 г. аз съм бил ЗАДЪРЖАН точно в 13 часа и 55 минути и

съм бил ОБИСКИРАН точно в 14 часа и 55 минути; и

съм бил ОСВОБОДЕН точно след 24 часа, т.е. на 12-ти Септември 2015 г..

 

            Отделно от това, Вие, разбира се, превъзходно знаете, че:

            #само ДВА ДНИ след това, на 15 Септември 2015 г. надлежно съм публикувал в моя Интернет-Сайт (и във Фейсбук) текста на моето т. нар. 56-то Писмо-Меморандум до всичките 51-дипломатически адресати, като електронния адрес на публикацията е:


            #само ДВА ДНИ след това, на 15 Септември 2015 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура копие от моето т. нар. 56-то Писмо-Меморандум до всичките 51-дипломатически адресати и до Главния прокурор, където съм получил документално потвърждение за регистрацията, извършена под вх. № 13033/ и дата 15.09.2015 г.;

            # само ДВА ДНИ след това, на 15 Септември 2015 г. надлежно съм изпратил на електронните пощенски адреси на всичките 51-дипломатически адресати ТЕКСТА НА визираното т. нар. 56-то Писмо-Меморандум;

            # само ДВА ДНИ след това, на 15 Септември 2015 г. надлежно лично съм предоставил в офисите на 24 (двадесет и четири) дипломатически мисии копие от книжния текст на визираното т. нар. 56-то Писмо-Меморандум;

            # само ДВА ДНИ след това, на 15 Септември 2015 г. надлежно лично съм предоставил на жандармерийският екип, охраняващ посолството на Великобритания ДВЕ КОПИЯ от книжния текст на визираното т. нар. 56-то Писмо-Меморандум,

            като едното е било предназначено за Посланика,

            а другото – ЗА АКУРАТНО ОТКРИТО И ПОЧТЕНО ДЖЕНТЪЛМЕНСКО ПРЕДОСТАВЯНЕ на висшестоящето ръководство на жандармерията, което, разбира се, е подчинено лично на Министъра на вътрешните работи, т.е. на Вас.  

 

ІІІ.

            Така, при така визираните надлежни и официални мои публични регистрационни изяви на визираните факти и обстоятелства,

            Вие, госпожо Министър,

            разбира се, превъзходно знаете, че основният текст на визираното мое официално т. нар. 56-то Писмо-Меморандум Е СЛЕДНИЯТ:

*************

***

          Уведомявам Ви, че съгласно „Заповед за задържане на лице“, регистрирана в 05 РПУ на МВР, издадена в 13 часа и 55 минути на 11 Септември 2015 г., именно аз съм придобил това „качество“.

          Уведомявам Ви, че съгласно „Протокол за личен обиск на лице“, аз съм бил обискиран точно в 14 часа и 55 минути, когато именно от мен са били иззети всичките ми лични вещи, включително и телефонния ми GSM-апарат, при което преди изземването му полицаят акуратно поиска от мен самият аз да изключа апарата

          (за чието включване впоследствие технологично е необходимо да се знае и използува специалният код, който, поне хипотетично, е известен само на мен и узнаването на който е възможно както чрез предварителното ми подлагане на специални разузнавателни мероприятия или прилагането на някакви други специални (секретни) технологични знания).

***

          Уведомявам Ви, че от съдържанието на раздел „Контакти“, подраздел „Дневник“, подраздел „Набрани номера“ на същия телефонен апарат е видно, че в 15 часа и 08 минути от апарата е бил набран следният телефонен номер - *06* (звезда-нула-шест-звезда).

***

          Уведомявам Ви, че поне според мен е повече от очевидно и разбираемо:

          (1) че това набиране на този телефонен номер от моя апарат не е извършено от мен;

          (2) че така посоченият набран телефонен номер е неимоверно необичаен и несъмнено има специален секретен характер;

          и (3) че това набиране е било извършено именно от съответен специалист от специалните (секретните) служби на МВР.

***

          Уведомявам Ви, че е пределно очевидно и е напълно основателна моята категоричност, че в случая

          е налице СЛОЖНА престъпна дейност с ВСЕ ОЩЕ НЕИЗЯСНЕНИ СЕКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ И СЕКРЕТНО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛ. И С ЕВЕНТУАЛНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА НЕ САМО ВЪРХУ ИНФОРМАЦИОННАТА СФЕРА, НО И ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ДОРИ ВЪРХУ ЖИВОТА,

          извършена от специалните (секретните) служби на МВР, на шпионажа или на Мафията, 

          изразяваща се в драстично престъпно нарушение на моите гарантирани от Правото права относно неприкосновеността на собствеността и неприкосновеността и гарантираността на функционирането на моят телефонен апарат.

          Уведомявам Ви, че НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

15 Септември 2015 г.                                            Янко Н. Янков

& Край на документа

*************

 

ІV

            Госпожо Министър,

            Вие, разбира се, превъзходно знаете поне общите съдържателни насоки на моите изключително многобройни официални писма до

            ФАКТИЧЕСКИЯ, НО НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България Сотир Цацаров,

            във всяко едно от които изрично и пределно ясно съм включвал и включвам текста, че той е престъпен високопоставен слуга на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим.

            Вие, разбира се, превъзходно знаете и това, че естествено и на на него, на Сотир Цацаров, изрично и пределно ясно многократно и най-официално съм му писал, че

            той съвсем не е „Главен прокурор”,

            а фактически е Главната Мадам-Ръковидител на престъпния прокурорски проститутски бардак, обслужващ с престъпни „прокурорски услиги”

            най-високопоставените клиенти от българския клан на интернационалната и транснационалната мафиотска и неоколониална система.

 

            Така, Вие Госпожо Министър, несъмнено превъзходно знаете, че

            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОЕТО ГОРЕПОСОЧЕНО НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНО официално искане за разследване на визираните факти и обстоятелства,

            той, Главната Прокурорска-Мадам Сотир Цацаров и неговата престъпна банда,

            ДО СЕГА не са направили абсолютно нищо.

 

            Впрочем, не е съвсем вярно, че не са направили абсолютно нищо, тъй като както по всичките други казуси, така и по този

            СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПНО ПРОКУРОРСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

            НА БЕЗОТГОВОРНОСТТА

            НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

            И НА ТЕХНИТЕ НИСКОПОСТАВЕНИ ПАРАНТИИ.

 

V

            Госпожо Министър,

            Както вече (поне от тук визирания по-горе текст) знаете ВЕДНАГА СЛЕД МОЕТО АРЕСТУВАНЕ ВЪРХУ МОЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПНО ПОКУШЕНИЕ, ЧИИТО ОБЕМНИ И СЪДЪРЖАТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ОКОНЧАТЕЛНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО УСТАНОВЕНИ.

            Това, което е очевидно, обаче, поставя множество съпътствуващи въпроси, сред които водещите са:

            Първо: „Кой точно е извършителят на деянието – някакъв си келяв пискойерархичен престъпен полицай ИЛИ НЕГОВИЯТ ВОДЕЩ ОФИЦЕР ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЛИ МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ?”;

            Второ: „Какъв точно е бил характера на визираното престъпно покушение върху мобилния ми телефонен апарат:

            ***„само за проверка на нещо си, ли?”;

            ***„само за включване на подслушвателна система, ли?”;

            ***„или включително и за включване в апарата на вредоносни радиоактивни, химически и прочее субстанции?”.

 


            Госпожо Министър,

            Вие, разбира се, превъзходно знаете, че в същото това време

            при Вас съм регистрирал казуса „Шестият етаж”,

            който е неразривно свързан с казуса „Швейцария”,

            и оттам – с казуса „„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”.

 

          Вие, разбира се, БИ ТРЯБВАЛО ПРЕВЪЗХОДНО ДА ЗНАЕТЕ, че в същото това време

          не само самият аз,

          дори не толкова самият аз,

          КОЛКОТО ИМЕННО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ СА БИЛИ И СА ПОСТАВЕНИ ПРИ НЕИМОВЕРНО ЖЕСТОКИ ИНТЕНЗИВНИ ПРОВОКАЦИИ,

          ПРИ КОИТО ОТ МЕН ИЗРИЧНО Е ИСКАНО И СЕ ИСКА ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ВСЯКАКВА ЗАЩИТА НА ЧЛЕНОВОТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

          ПРИ КОЕТО ТОВА ИМЕННО УСЛОВИЕ Е ПОСТАВЕНО КАТО ГЛАВНО ИЛИ ВОДЕЩО УСЛОВИЕ ЗА ТЕХНОТО ОЦЕЛЯВАНЕ,

          ЗА ТОВА ВЪРХУ ТЕХ ДА НЕ БЪДЕ ПОСЯГАНО С УБИЙСТВО,

          ЗА ТОВА ТЕ ДА БЪДАТ ОСТАВЕНИ ЖИВИ.

 

            Госпожо Министър,

            НАСТОЯВАМ ДА ВЗЕМЕТЕ СПЕШНИ МЕРКИ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА!

            Приложение – 3 (три) страници копие от посоченото по-горе мое писмо-Меморандум от 15 Септември 2015 г.

05 Февруари 2016 г.                                    Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

*************

Няма коментари:

Публикуване на коментар