2016-02-11

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на МВР


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

11 Февруари 2016 г. (Четвъртък)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

ШЕСТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

Към вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &   Към вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;   &   Към вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

Към вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;   &  

НАСТОЯЩЕТО - вх. рег. № 489702-ххх///11.02.2016 г.;

 

І.

            Госпожо Министър,

            ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ изрично и пределно ясно настоявам ДА ПОЛУЧА СПЕШЕН ОТГОВОР относно фактите и обстоятелствата, които съм описал в адресираните лично да Вас мои вече многократни настоявания за проверки и разследвания на многобройните престъпни посегателства, в които са участвували и участвуват БИВШИ И НАСТОЯЩИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ И РЕДОВИ служители на Министерството на вътрешните работи.

 

ІІ.

            Госпожо Министър,

            Днес аз разполагам с копие от т. нар. „Строго секретно Дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто управление на Държавна сигурност”, в което АКУРАТНО са визирани основните направления на т. нар. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, насочени срещу мен и членовете на семейството ми.

            В частност е посочено, че на т. нар. „Система-2” е възложено да извършва контрол на пощенската кореспонданция на „обекта” Янко Николов Янков, при което главното внимание да бъде насочено по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария и САЩ.

            В частност е видно, че е възложено да бъдат проучени и вербувани всички подходящи за това лица (ИМЕНАТА НА КОИТО СА ИЗРИЧНО И АКУРАТНО ПОСОЧИНИ!!!), живеещи в същия жилищен блок, на които да бъдат възложени задачите да създават постоянни провокационни конфликтни битово-скандални ситуации, насочени срещу мен и членовете на семейството ми, резултатите от които да бъдат използувани за (в) широкоспектърни компрометиращи мероприятия за моето елиминиране от „сцената” на извършваната от мен ДОРИ ПО ОНОВА ВРЕМЕ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНА дейност.

            В частност, от впоследствие реализираните множество отделни оперативни мероприятия е видно, че в отсъствие на собственика на горния (над моя) апартамент, уж наскоро настанилите се там наематели са извършили такова „неволно” наводняване на пода на апартамента, в резултат на което водата е проникнала в инсталационните улеи на електрическата инсталация на долния (т.е., моя) апартамент; в резултат на което същата инсталация е тотално увредена;

            впрочем, обстоятелството, че се касае именно за повреда, предизвикана от наводняване на горния етаж, БЕ ЕКСПЕРТНО И СВИДЕТЕЛСКИ УСТАНОВЕНО ВПОСЛЕДСТВИЕ, като първоначално всичките усилия на тогавашните служители на МВР беха насочени към това, да докажат, че повредата е извършена по моя вина.

 

ІІІ.

            Госпожо Министър,

            Тук и сега приложено Ви предоставям 10 (десет) страници документация, надлежно регистрирана в офиса на Първо РУП-СДВР, от която е видно, че настоявам да бъде извършено проучване и разследване на факта, че

            САМО ПРЕДИ БРОЕНИ ДНИ

            с електрическата инсталация на моя апартамент се бе случило АБСОЛЮТНО СЪЩОТО СЪБИТИЕ, в резултат на което инсталацията бе увредена и се наложи да бъде извършен спешен ремонт на същата.

            Настоявам за спешен отговор!

            Приложение – съгласно текста.

11 Февруари 2016 г.                                                            Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар