2013-07-24

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 601Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен чле//н (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
24 Юли 2013 г.                                                                                                      

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 601


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България
и до всички чуждестранни информационни агенции в България
относно:
престъпния МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ
на българската прокуратура да разследва
ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
ОТНОСНО ТОВА, ЧЕ
през 1995г.
агентът на специалните служби
Петър Манков Манков
по престъпен начин,
чрез свой личен подпис
и без да притежава абсолютно никави правомощия
е получил от касата на
финансова къща  „Омега-94“ООД
намиращата се на моя лична сметка
парична сума в размер на
5 815
(пет хиляди и осемстотин и петнадесет)
щатски долари.

--------------------------------------------
От приложените и посочените
от мен доказателства
е видно, че
Първо:
            На 01 Януари 1995 г. аз съм сключил с финансова къща „Омега-94“ООДДоговор за доверително управление на финансови активи“;

Второ:
след което
чрез свой личен подпис
и без да притежава абсолютно никакви пълномощия
лицето Петър Манков Манков
е получил от касата на визираната финансова къща
взети именно от моята лична сметка
сума в размер на 5 815
(пет хиляди осемстотин и петнадесет)
щатски долари.

Трето:
            В моите адресирани до Прокуратурата искания за разследване изрично и пределно ясно съм написал:
            че парите са били взети от финансовата институция и са били предоставени на визираното лице
            именно по времето, когато
            Специалните държавни служби са били обезпечавали провеждането
            срещу мен
            и срещу ръковадената от мен политическа партия
            на специална по-обща стратегия на
            тотално лишаване от всички видове възможности за нормално икономическо и битово същестувване
            и за нормална личностна и политическа дейност;

            че в момента на извършването на деянието визираното лице – Петър Манков Манков – е имал официалния статус на Генерален директор на две съвместни „Киргизко-български“ фирми – „ИнтерМег“ и „Кибос“ („Държавен вестник“ брой 32 от 07 Април 1995 г. и „Държавен вестник“ брой 99 от 19 Ноември 1996 г.),
            които фирми са имали статуса на важни структурни звена от системата на руската мафия и на руските и на българските специални служби
            и са били едни от важните фактори в механизма на децентрализирането и преструктурирането на територията на България като зона на интензивна дейност на българските кланове на руската Мафия и на руските специални служби;

            че визираното лице – Петър Манков Манков – е бил агент на Държавна сигурност
            и като такъв е изпълнявал особени задачи не само по разработването на множество опозиционно настроени срещу комунистическата система български граждани,
            но и по обезпечаване на посткомунистическата престъпна дейност върху българската територия на киргизкия клан на руската мафия;
            ***че синът на Петър Манков вече в продължение на много години е офицер от сегашните специални служби на Министерството на вътрешните работи;
            ***че съпругата на сина (тоест - снахата) на Петър Манков е бивш гражданин на СССР и агент на КГБ;
            ***че съпругата на самия Петър Манков също така е била агент на Държавна сигурност;

            че още на 16 Ноември 1995 г.
            съм бил поискал от Главния прокурор и от Софийския градски прокурор да бъде извършено разследване на същото това лице – Петър Манков Манков;
            че впоследствие такива искания за разследване съм бил поискал:
            ***на 13 Декември 1998 г.,
            ***на 21 Юли 1999 г.,
            ***на 30 Юли 1999 г.,
            *** на 11 Октомври 2001 г.,
            ***на 28 Септември 2006 г.,
            ***на 17 Януари 2007 г.,
            ***на 14 Март 2011 г. и
            ***на 15 Март 2011 г. ;

            че едва след моето изложение от 13 Декември 1998 г. преписката е била възложена на Николай Желязков от сектор „Икономическа полиция“ при Пето полицейско управление;

            че в текста на изложението ми от 11 Октомври 2001 г. изрично и пределно ясно съм написал, че „чрез слугите си от Прокуратурата Червената мафия най-прецизно е пазела Петър Манков от разследвания“;

            че в текста на изложението ми от 11 Октомври 2001 г. изрично и пределно ясно съм написал, че „многобройните политически, икономически, социални, морални и пр. удари върху мен са прецизно организирани именно от тайните служби на държавата (служещи на Червената мафия) и от отделни мафиотски структури, и
            че Прокуратурата от всички нива обезпечава
            както физическите, икономическите и пр. брутални посегателства върху мен,
            така и безнаказаността и безотговорността на престъпниците“.

Четвърто:
            Тъй като съм абсолютно категоричен, че престъпниците-прокурори са унищожили досега прилаганите от мен текстове, съдържащи описание на фактите, доказателствата и исканията за разследване,
тук и сега за пореден път прилагам копие от 50 (петдесет) страници документация.

---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ОСМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
24 Юли 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар