2013-07-17

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 599Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен чле//н (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
16 Юли 2013 г.                                                                                                      

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 599


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България
и до всички чуждестранни информационни агенции в България
относно:
престъпния отказ на българската прокуратура да разследва
МНОГОКРАТНИТЕ ЗАПЛАХИ
(или „добронамерени предупреждения“)
и
последвалото ги
ОСАКАТЯВАЩО ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ,
извършено върху мен
на 21 Юни 2010 г.,  
по повод и във връзка с което досега съм предявил
множество официални искания за разследване,
по които въобще
не е извършено легитимно разследване
и не ми е даден легитимен отговор

--------------------------------------------
От приложените от мен доказателства е видно, че
в офиса на Премиера (Министър-Председателя),
в офиса на Главния прокурор и
в офиса на Върховната касационна прокуратура
по ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
ЗАПЛАХИТЕ И
ПОКУШЕНИЕТО
съм регистрирал ОФИЦИАЛНИ ТЕКСТОВЕ със следните дати по години:

            ***на 24 Януари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            ***на 10 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            ***на 27 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            ***на 19 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, регистрация в офиса – вх. рег. № 4379 / 20.05.2010 г.;

            ***на 20 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. № 4379 / 20.05.2010 г.;

            ***на 18 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите -  
            офис на Премиера, вх. рег. № 4379 / 21.06.2010 г.,
            офис на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи -  препоръчано писмо, пощенска разписка № 613-RPS1202001:EF2, пощенски клон 1202, дата 20.06.2010 г.;

            ***на 19 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. № 4379 / 21.06.2010 г.;

            ***на 07 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, офис на Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Нарадното събрание, препоръчани писма с пощенски разписки;

            ***на 08 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата -  
            офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки - приложение на епикризата с диагноза – „фрактура коли хирургици хумери декстри“;    

            ***на 24 Юли 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата -  
            офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            ***на 03 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата -  
            офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            ***на 15 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата -  
            офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание,  препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            ***на 15 Октомври 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата -  
            офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателвя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            ***на 18 Октомври 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата -  
            офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателвя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            ***на 09 Февруари 2011 г.  – До Софийска градска прокуратура чрез Районна прокуратура; Жалба срещу Постановление за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската районна прокуратура;  

            ***на 28 Март 2011 г.  – До Апелативна прокуратура чрез Софийска градска прокуратура -  Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската градска прокуратура;

            ***на 15 Юни 2011 г.  – До Върховна касационна прокуратура чрез Апелативна прокуратура - Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство; регистрация в офиса на Софийската апелативна прокуратура;  
            ЛИПСВА КАКЪВТО И ДА Е ОТГОВОР ОТ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО Е ДЛЪЖНА ДА ДАДЕ НЯКАКЪВ ОТГОВОР!!!

            ***на 04 Юни 2013 г.  – До Главния прокурор Сотир Цацаров – „Всички карти на масата ... – 569“, вх. рег. № 4866 / 11 VІ, 05.06.1013 г.
ТЕКСТЪТ СЪДЪРЖА
37 (тридесет и седем) страници
ОПИСАНИЕ НА АГЕНТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
на едно от главните действуващи лица.

---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е СЕДМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече СЕДЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
16 Юли 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар