2013-07-04

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 590 Янко Н. ЯнковAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
04 Юли 2013 г.                                                                                                      

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 590


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП № 3307 /
Относно:
казус № 3 относно:
престъпна дейност,
извършвана от Камен Ситнилски,
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е СЕДМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и  обстоятелствата, свързани с
казус № 3 относно:
престъпна дейност, извършвана от Камен Ситнилски.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;
            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно,
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря, която се е възползувала от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите, които Вие сте нанесъл на обектите на престъпната Ви дейност и на техните деца.

            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите да бъдат извършени
НОВИ, ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно престъпната дейност на Камен Ситнилски, свързана със следния, тук накратко изложен (описан) казус.

            На 12 (13) Юни 2011 г. надлежно съм регистрирар в офиса на Върховната касационна прокуратура текст, който има следните регистрационни белези: „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата! – 11-А (Eдинадесет-А), вх. рег. № 4063 / 10, VІ – 13.06.2011 г.“.

            Същият текст е публикуван и в моя личен сайт на следния електронен адрес:

            В частност във визирания (състоящ се от 17 страници) текст се съдържат и следните редове:
„Първо уточнение по съществото на казуса:
       Преди един ден, на 10 Юни 2011 г., петък, към 13 часа и 30 минути по обяд, на вратата на жилището ми се позвъни и двама униформени и в пълно бойно снаряжение полицаи ми казаха, че имат издадено от прокурор Постановление за моето принудително отвеждане в Трето Районно управление на МВР за разпит като „свидетел“.
         Поисках да ми бъде дадено копие от Постановлението, но ми казаха, че такова ще ми бъде дадено там, в Трето районно управление на МВР;
         това, разбира се, е АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО
         и аз имах пълното право да откажа да се подчиня,
         но прецених,
         че точно този елемент от техната стратегия и тактика е предвиден
         именно с цел да бъда предизвикан да направя отказ,
         и така те да имат формалния  мотив или повод да извикат цяла полицейска армия за „подкрепление“,
         и при добре режисиран публичен скандал
         да приложат върху мен насилие,
         обосновано като „предизвикано по моя вина поради неподчинение на легитимен орган на властта, изпълняващ легитимно прокурорско Постановление“;
         все пак полицаите ми показаха документ, озаглавен „Справка“, в който бе записано, че има такова Постановление за моето принудително отвеждане за разпит като „свидетел“, но копие от този документ също така въобще не ми бе дадено.
         Разбира се, на излизане от жилищния блок, ПРЕД ОЧИТЕ НА СЪСЕДИТЕ строго беше спазено изискването за отвеждане на арестанти, като аз се намирах плътно между двамата полицаи.
         Вместо в Трето районно управление на МВР, обаче, аз бях отведен в Първо Районно управление на МВР, къдено бях „настанен“ в намираща се на първия етаж обширна „стая“ с решетки на прозорците, и в продължение на повече от 40 (четиредесет) минути плътно до мен се намираше единият от двамата въоръжени полицаи.
         По едно време другият полицай влезе и ми показа
         копие от Постановление, което, обаче, бе издадено НЕ ОТ ПРОКУРОР,
         а от някакъв „разследващ полицай“,
         и поискаха от мен да се разпиша, че съм запознат със съдържанието на „Постановлението“;
         отказах да подпиша,
         като заявих, че съгласно европейското и българското Право на мен трябва да ми бъде дадено копие от това Постановление, което копие трябва да остане при мен като абсолютно неподлежащ на изземване документ, тъй като този вид актове подлежат на последващо обжалване относно техната юридическа и фактическа основателност.
         Към 14 часа и 30 минути бях изведен от тази сграда и под охраната на ЧЕТИРИМА ВЪОРЪЖЕНИ ПОЛИЦАИ, единият от които шофираше колата,
         към около 15 часа бях отведен
         НЕ В ТРЕТО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР, както предварително ми бе казано,
         А В СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, НАМИРАЩА СЕ непосредствено до площад „Възраждане“.

*************
Второ уточнение по съществото на казуса:
         По силата на професионалния и обществения ми статус зная,
         че на целия последен етаж на точно тази сграда се намира изключително обширен и модерно обзаведен секретен офис на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС),
         входът за който е позициониран точно срещу стълбището и точно до асансьора,
         като за разлика от всички останали врати в тази сграда, които са построени така, че бравата на врата се намира вляво,
         то бравата на тази (разбира се – блиндирана) врата е позиционирана вдясно и е електронна.
         Макар и че съвсем неслучайно споменавам този „дизайнерски щрих“, обръщам специално внимание на следните факти и обстоятелства:
         нито едно от провежданите спрямо „редовите граждани“ оперативни мероприятия на ДАНС не се осъществява в самия офис на тази служба, а всичките се провеждат в офиса (кабинета) на някои от служителите, почти всички от които, включително и т.нар. юристи, имат военно образование и са завършили Академията на МВР;
         точно в тази сграда и точно в кабинетите на такива служители са били „призовавани“ или принудително отвеждани
         ЗА ВРАЗУМЯВАНЕ ЧРЕЗ РАЗПИТА ИМ КАТО „свидетели“
         повечето от онези „граждани“, които имат „неблагоразумиетода си „въобразяват“, че в България съществува феноменът „Право“ и проявяват упоритостта да настояват за спазване на техните гарантирани от Закона права;
         точно тази сграда е една от трите намиращи се в София полицейски сгради, в които се осъществява и онова, което лаконично, но пределно ясно и категорично, е описано в едно от интервютата на бившия Министър на вътрешните ралботи и бивш Председетел на Народното събрание Йордан Соколов.
(... ... ... ... ... ... ...)
-------------
         Впрочем, ноторно известно е
         КАКТО че в България са извършени повече от триста (300) поръчкови убийства и почти още толкова безследни изчезвания,
         ТАКА И че почти никой от близките не проявява интензивен интерес към разследване на казусите.
         Според „добре информирани източници“,
         този ефект се постига именно след проведен  именно в тази сграда „разпит като свидетел“ .
-------------
*************
Трето уточнение по съществото на казуса:
         Когато пристигнахме в тази сграда, полицаите ме отведоха в кабинета на
         разследващия полицаи Чавдар Георгиев, който ме уводоми,
         че по нареждане на заместник-главен прокурор (чието име не успях да науча)
         съм призован да бъда разпитан като „свидетел“ относно това,
         че „неизвестно лице“ (най-вероятно аз) е било извършило
         престъпление, като е НАБЕДИЛО в престъпление съдията Светлин Михайлов.
         Впрочем, в медиите отдавна е публикувана информацията, че визираният съдия е ноторно известен като корумпиран съдия, който, между другото, е взел триста хиляди левове подкуп, за да придаде съдебна легитимност на нелегитимното избиране на Главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи.
         Така или иначе,
         АЗ ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО
         ОТКАЗАХ ДА УЧАСТВУВАМ В ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИЯ ФАРС,
         НАРЕЧЕН „разпит на свидетел“,
         разследващият полицай стриктно състави протокол,
         който бе  подписан от някакво девойче, което удостовери, че е свидетел на факта, че аз отказвам да разговарям с разследващия полицай.
*************
Четвърто уточнение по съществото на казуса:
         На онзи заместник-главен прокурор, който е бил постановил образуването на въпросното разследване и моето принудително отвеждане за разпит като „свидетел
         препоръчвам да изостави характерния за „меките китки“ ПРИНЦИП НА КУРВЕКТНОСТТА, който принцип, очевидно, е така дълбоко присъщ на неговата психологическа поведенческа характеристика,
         и да приеме ПРИНЦИПА НА КОРЕКТНОСТТА, В СЪОТВЕСТВИЕ С КОЙТО ДА ПОСТАНОВИ МОЕТО ПРИВЛИЧАНЕ КАТО ОБВИНЯЕМ, А НЕ КАТО СВИДЕТЕЛ.

         Тук и сега няма да се спирам на факта, че цялата тази мърлява история Е „ИНТЕЛЕКТУАЛНО ТВОРЕНИЕ“ НА „ГЕНИАЛНИТЕ УМОВЕ“ ОТ ДАНС,
         чийто агенти, очевидно, са както визираният съдия, така и визираният заместник-главен прокурор,
         и целта на което „творение“ е била под предлог за извършване на разследване да бъде извършено компрометиране на моята личност.

       Така или иначе ясно, изрично и категорично
       НАСТОЯВАМ
       КАКТО ДА МИ БЪДЕ ОТПРАВЕНО ОБВИНЕНИЕ ПО ВИЗИРАНОТО СЛЕДСТВЕНО ПОЛИЦЕЙСКО ПРОИЗВОДСТВО,
       ТАКА И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН НЕ САМО ДОСТЪП, НО И ПЪЛЕН ПАКЕТ КСЕРОКС-КОПИЯ ОТ ВСИЧКИТЕ НАЛИЧНИ В ПАПКАТА НА ТОВА СЛЕДСТВИЕ ДОКУМЕНТИ.
Раздел ІІІ
Заключително уточнение по съществото на казуса:
         Към всичките тук визирани адресати на настоящето изложение заявявам, че
       настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на европейското и българското Право!“
***


ІІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Това бе част, при това ОСНОВНАТА или ВОДЕЩАТА част от визирания текст.
            Както вече съм посочил, пълният текст е надлежно регистриран във ВКП и е публикуван в Интернет на моя личен сайт.
            Тук и сега предстои да направя само ЧЕТИРИ уточнения:

            Първо: в така нареченото „Второ уточнение по съществото на казуса“ съм посочил, че „По силата на професионалния и обществения ми статус зная, че на целия последен етаж на точно тази сграда се намира изключително обширен и модерно обзаведен секретен офис на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), входът за който е позициониран точно срещу стълбището и точно до асансьора, като за разлика от всички останали врати в тази сграда, които са построени така, че бравата на врата се намира вляво, то бравата на тази (разбира се – блиндирана) врата е позиционирана вдясно и е електронна.“.
            Тук и сега уточнявам, че наистина това нещо го знаех предварително (не съм длъжен да посочвам източниците си на тази информация), НО истина е и това, че
            полицаите, които ме отведоха в тази сграда
            първо ме отведоха точно пред вратата на визирания секретен офис на ДАНС,  
            и тъй като при позвъняването никой не им отвори вратата
            те се обадиха по телефоните и
            едва след това ме отведоха в офиса на визирания разследващ полицай Чавдар Георгиев.
            И точно тази наистина „неволна“ или пределно глупава грешка на редовите полицаи бе ефективно префесионално използувана от мен,  
            като аз я споменах на разследващия полицаи Чавдар Георгиев и изрично и пределно ясно му казах, че в конкретния случай с мен той действува като престъпник, прикриващ престъпленията на престъпниците от ДАНС.
            Истината е, че той силно се смути и ... дискретно жестикулационно ми даде да разбера, че в момента аз съм обект на провокативен видеозапис.

            Второ: след визираната по-горе набързо приключила наша „официална срещаразследващият полицаи Чавдар Георгиев
            лично ме изпрати на изхода на сградата и
            там пределно ясно ми каза и ми даде възможността да разбера няколко изключително важни за мен неща:
            Þче разпореждането за моето арестуване е било направено лично от заместник-главния прокурор Камен Ситнилски;
            Þче в операцията е участвувал прокурорът Спартак Дочев;
            Þче действително става дума за секретна операция на „ДАНС;
            Þче истинската и дълбоко прикрита цел на моето арестуване е била свързана с целта да бъда провокативно замотан с кризисни ситуации, които да бъдат използувани за това аз да бъда ПРЕДЕЛНО ИНТЕНЗИВНО СПЛАШЕН ЗА ЖИВОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ и то така, че да спра да настоявам за разследвания на извършените против мен и моите близки престъпления;

            Трето: че, всъщност, непосредствената цел на операцията е свързана с моите разкрития относно това:
            Þче преди време някакъв мой високопоставен приятел ме е бил предупредил, че срещу мен и срещу членовоте на семейството ми се подготвя атентат и убийство, и ми е препоръчал да замина някъде по света за няколко месеци;
       Þче аз, Янко Николов Янков, действително съм бил със семейството си няколко месеци в неизвестни на специалните служби държави,
       където съм разказал за това отправено ми предупреждение и
       изрично съм посочил името на лицето, което ме е предупредило за подготвяното убийств,о и че този именно факт е официално регистриран (записан) в документацията на службите на тези две държави;
        Þче през това време действително е бил убит човек, който се е казвал Янко Николов Янков, но това е бил кметът на град Елин-Пелин;
        Þче по някаква си
            изключително подозрителна случайност,
            аз, Янко Николов Янков, и визираният (убитият) Янко Николов Янков
            живеем на един и същ адрес  
            НЕ САМО в един и същ жилищен блок,
            НО ДОРИ И НА ЕДИН И СЪЩ ЕТАЖ,  
            И НА ВСИЧКО ОТГОРЕ -  в съседни (разположени един срещу друг!!!) апартаменти.

            Четвърто: че, специалните служби са притеснени от ДВЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
            Þче НЯКОЙ МЕ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДИЛ НЯКОЛКО МЕСЕЦИ ПРЕДИ УБИЙСТВОТО, и
            Þче само няколко дни след убийството на единия Янко Николов Янков в броя на в-к „Поглед“ от 15 Януари 2007 г.
            главният редактор на вестника Валери Найденов
            е бил обезпечил отпечатването на статия,
            в която е било споменато за съществуващата странна взаимовръзка между двете лица с еднакви три идентифициращи ги имена,
            при което е било споменато или намекнато, че
            МВР работи по шест версии за убийството на единия,
            но никога няма да разследва седмата версия – връзката между единия Янко Николов Янков и другия Янко Николов Янков.

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
уведомявам Ви, че предстои да депозирам пред Вас ОЩЕ НЯКОЛКО
казуси относно
престъпна дейност,
извършвана от Камен Ситнилски,
и че за всички казуси настоявам да получа правосъобразен отговор!

V.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
04 Юли 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар