2013-06-09

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 572 (част четвърта – допълннение към „Всички карти на масата ...“ 525, 526 и 527)Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
09 Юни 2013 г.                                                                                                      Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 572
(част четвърта – допълннение към
„Всички карти на масата ...“ 525, 526 и 527)


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП № 2821 /2009, V
26.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013


Относно:
геноцидно и корупционно мотивираната престъпна дейност на мафиотската електроснабдителна фирма ЧЕЗ
и нейните слуги от
Президентството, Правителството, Прокуратурата, Полицията и прочие 


І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България,
            КАТО ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),  насочени към
            няколко все още знакови,
            но вече станали нискостепенни и катарзисно-ритуално жертвоприносителни фигури („опашката на гущера“) от българския мафиотски елит (най-вече Цветанов, Борисов и Флоров),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър, който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен това, разбира се, съвсем не е изненада или каквато и да е „новост“, тъй като, както несъмнено много добре Ви е известно, през цялата си почти половинвековна дейност на юрист аз интензивно съм изтъквал тезата,
че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията;
И ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ
относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

         Така, ДНЕС НЕСЪМНЕНО ИМАМ ВСИЧКИТЕ НЕОБХОДИМИ ФОРМАЛНИ И СЪЩНОСТНИ ОСНОВАНИЯ ДА ПРЕДПРИЕМА ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
в контекста на което
ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ

ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат факти относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.

            В частност,
            КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
            ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!

*************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Към вече приложените по визираната преписка 173 страници документация, добавям (прилагам) още 70 (седемдесет),
            с което на този етап моята обвинителна теза е подкрепена и обоснована в рамките на
            243 (двеста четиредесет и три) страници документация,
            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОЯТО
            РЪКОВОДЕНАТА ОТ ВАС ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ Е ИЗВЪРШИЛА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ, имащи характера на отказ от правосъдие за жертвите на престъпленията и на обезпечаване на безотговорност за извършителите на престъпленията.

*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
         Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
09 Юни 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар