2013-02-03

Официално отворено писмо до Негово Превъзходителство Посланика на Република УнгарияЯнко Николов Янков
гражданско лице –
гражданин на България и на Европейския съюз,
Университетски професор (Associate Professor),
Доктор по право,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38,
София 1172, България
Web sites:
=======================================================  
03 Февруари 2013 г.

Официално отворено писмо
до Негово Превъзходителство Посланика на
Република Унгария
ул. „Шести Септември” № 57, 1000 София


            Ваше Превъзходителство,
            Приложено представям Ви копие от моето датирано на 03 Февруари 2013 г. официално писмо (14 страници), както и приложенията към него (общо 200 + 14 = 214 страници), адресирано до
János Áder, Staatspräsident
Budapest , Hungary (Magyarország)
            Приложено представям Ви DVD-диск, съдържащ папка-електронен запис на голяма част от документацията, касаеща моите изключително многобройни – хиляди на брой – официални и напълно безрезултатни опити от момента на излизането ми от затвора през есента на 1989 г. до днес, да получа правосъдие.
            Уточнявам, че:
            голяма част от документацията е официално публикувана във вид на документални книги, а друга част е направена публично достояние чрез Интернет;
            голяма част от документацията е предоставена (в хартиен и в електронен вид) и на западните посолства в София,

            и отразява факта, че
            по повод и във връзка с голямото множество описани от мен казуси
            нито една дипломатическа мисия не се е ангажирала с мнение и застъпничество за спазване на изискванията на международното и регионалното европейско право
            относно върховенството на Правото и зачитането на човешките права в комунистическа и посткомунистическа България.

            В приложените в DVD-диска текстове, наред с всичко останало, се съдържат и текстовете на четири документални книги, върху съдържанието на които обръщам Вашето внимание, и това са:
            Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;
            Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;
            Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c.  ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

            За пореден път си позволявам да обърна Вашето внимание върху факта, че съществуват
            голямо множество актове на ООН, на Европейския съюз, на Съвета на Европа и на Република Унгария,
            по силата на които дипломатическите мисии, включително и тези в България,
            са акредитирани не само и дори не толкова при българската държава, а и,  дори най-вече, при българските граждани,
            и наред с всичко друго, имат и задължението да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права;

            и че всяка аргументация, акцентираща върху тоталния суверенитет на българските държавни институции,
            и особено в контекста на техната ноторно известна дълбока генетична връзка с трансформираната в Червена Мафия Червена Армия,
            по своята най-дълбока същност и в крайна сметка
            има характера на откровено и зле прикрито легитимиране не само на тоталната и селективната диктурура,
            но и на практиката на тоталния и на селективния геноцид срещу българските граждани, които, също така, са и европейски граждани.

            За пореден път обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че съгласно принципите и нормите на съвременното Право, включително и Правото на Европейския съюз и Правото на Република Унгария,
             суверенитетът на държавните институции е производен от суверенитета на гражданите,
            и че едно от най-важните задължения на западновропейските дипломатически мисии, акредитирани в държавите-членки на Европейския съюз, включително и акредитираните в България,
            е да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права, включително и като се противопоставят на диктаторските, геноцидните и другите подобни практики на българските държавни институции.

            Така, позовавайки се на тези именно актове, адресирам до Вас настоящето мое официално отворено писмо и заявявам искането си да получа Вашия официален  отговор.

            Позволявам си да подчертая, че т.нар. „политическа коректност“ не бива да става претекст за неутралитет пред лицето на престъпността и нейните властови представители.

            Като Ви пожелавам плодотворен мандат, изразявам желанието си да нарушите досегашното си мълчание по повод и във връзка на голямото множество мои адресирани до Вас писма и да ми отговорите.
            Приложения: съгласно горния текст.
03 Февруари 2013 г.                                               Янко Н. Янков:  . . . . . . . . .

1 коментар:

  1. Г-н Янков! Прочетох обръщението Ви и се хващам за главата! Как е възможно да сте принуден да търсите помощ от подобни люде?! Унгарският посланик е последният, към когото трябва да се обърнете. Той по всяка вероятност е близък роднина на някой от политическта им върхушка. Мисля, че с едно изключение - Полша, всички останали бивши соц. републики не са преминали още в демократична Европа. Оказа се, че подценяването на политическата върхушка в тези страни от Запада е причина за буксуването на демократичните процеси не само в България, но и навсякъде.А е очевадно, че Западът в алчността си почна да краде собственост заедно с гаулайтерите на сконистемата от концлагери "Съветски блок". Бившата комунистическа номенклатура овладя икономиките в страните от Източния блок и почна да диктува условията на прехода. Погледнете една Чехия. Точно там измислиха РМД системата за безплатно присвояване на богатствата, създадени от поколения преди тях.От там и от Унгария тръгна т.н. реституция, която върна удесеторена собственост( а не в реална стойност) на внуци и правнуци(вкл. на онези, които са били натрупали богатсвата си от тясно сътрудничество с нацистите - във Франция никой не помисля и до днес да връща "Рено" по тази причина). Според скромното ми мнение Вашият глас първо трябва да прозвучи от медиите(има все още свободни медии у нас - СКАТ). Да си върнете пак към старите си и изпитани другари и да започнете всичко от начало...

    ОтговорИзтриване