2018-07-06

(06 Юли 2018 г.), До проф. дтн инж. Георги Славчев Михов – официален Ректор на Техническия Университет–София, но фактически оборотна ченгеджийско-мафиотска мутреса (Мадам), обслужваща комплексната престъпна дейност на мафиотския клан Тагарински, извършвана върху територията на студентския град, бул. „Св. Климент Охридски” 8, Студентски Комплекс, София – 1756, Към: ***20.09.2017 г.; ***15.01.2018;


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

--------------

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

06 Юли 2018 г.

 

До проф. дтн инж. Георги Славчев Миховофициален Ректор на Техническия Университет–София, но фактически оборотна ченгеджийско-мафиотска мутреса (Мадам), обслужваща комплексната престъпна дейност на мафиотския клан Тагарински, извършвана върху територията на студентския град, бул. „Св. Климент Охридски 8, Студентски Комплекс, София - 1756

Към: ***20.09.2017 г.; ***15.01.2018;

 

            Дълбокоуважаема университетска ченгеджийско-мафиотска Мадам,

            имам удоволствието да Ви припомня, че ВИЕ МИ ДЪЛЖИТЕ ОБСТОЕН И ПРЕЦИЗНО ЯСЕН ОТГОВОР НА ДВЕ КОРЕКТНО ЛЮБЕЗНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМА, адресирани до Вас и надлежно предоставени Ви,

              по повод и във връзка с престъпната дейност на т. нар. Мафиотски клан Тагарински, чиито високопоставен представител е лицето, което е институционализирано при Вас като т. нар. Главен Секретар на ТУ,

              И ИМЕННО В ТОЗИ СИ СТАТУС ТОВА ПРЕСТЪПНО ЛИЦЕ ИЗПЪЛНЯВА ШИРОКОСПЕКТЪРНА КОМПЛЕКСНА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

              при която използува всички възможни т. нар. „ресурси” както на Университета, така и на прилежащи към ТУ териториални и институционални формирования,

              както и сравнително широка мрежа от зависими от специалните държавни служби и от мафията множество отделни престъпни личности.

 

         Благоволете да проумеете Дълбокоуважаема университетска ченгеджийско-мафиотска Мадам,

         че Вие ми дължите обстоен отговор относно Вашата ЛИЧНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ангажиреност с визирания бос на визирания мафиотски клан,

         обслужващ престъпната мафиотско-държавна власт на ръководеният от Премиера Бойко Борисов престъпен мутренско-мафиотски политически режим тип Хунта.

06 Юли 2018 г.                                                        Янко Н. Янков: . . . . . . . . . .  ..  . .

& Край на документа  

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар