2017-05-24

(25 Май 2017 г.) Четиредесет и първо (41-во) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:*(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); *(06)Омбудсмана на България.


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

25 Май 2017 г.

 

Четиредесет и първо (41-во) официално отворено писмо

 

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013;

            *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );

            *(06)Омбудсмана на България.

 

І.

            Преди всичко, ваши престъпни регионални демони на Злото, В КОНТЕКСТА НА ПРЕСТЪПНОТО ПОКУШЕНИЕ НАД МОЯ СИН уточнявам, че през последните две години всяка седмица съм посещавал веднъж или няколко пъти т. нар. „Приемна” на Министерството на вътрешните работи (МВР), за да регистрирам моето поредно ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО КОНКРЕТНО ОБОСНОВАНО официално искане за решаване на отделни конкретни казуси, при което поне минимум двадесет пъти изрично и ясно съм казвал на дежурният комисар, че ЖЕЛАЯ ТОЙ ДА ДОКЛАДВА ПО ВЪЗМОЖНОСТ ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МИНИСТЪРА, че определни високоавторитетни бивши и настоящи високопоставени университетски, академични, държавно-управленски и обществено-ангажирани лица, с които се познаваме отдавна и с които често се срещаме в т. нар. „кампус” на Софийския университет и Националната библиотека, СА МИ КАЗВАЛИ

                        ЧЕ ИМ Е КАЗАНО ДА МИ КАЖАТ,

че ако не спра да настоявам пред българските и чуждестранните институции за наказателна и репараторна отговорност на извергите от комунистическите и сегашните държавни и мафиотски институции и специални служби,

         ТО, КАКТО ДО СЕГА, ТАКА И СЕГА

ВСИЧКИТЕ МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА НЕ САМО ЩЕ ПОСТРАДАТ, НО И ЩЕ БЪДАТ ОТПРАТЕНИ В ОТВЪДНОТО.

 

            Също така уточнявам, че в контекста на аналогична „добронамерено-предупредителна” ситуация на 29 Декември 1995 г. върху мен бе извършено покушение, нескопосано камуфлирано като „пътно-транспортно произшествие”, завършило със т. нар. „средна телесна повреда” при което цялостната моя официална документация относно настоятелното ми ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО ОБОСНОВАНО ИСКАНЕ за разследване обхваща точно 448 (четиристотин и четиредесет и осем) страници,

ПРИ ДРАСТИЧНО НАГЪЛ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ДА ИЗВЪРШИ КАКВОТО И ДА Е РАЗСЛЕДВАНЕ.

 

            Също така уточнявам, че на 20 Май 2010 г., с вх. рег. №4379/20.05.2010 г. съм регистрирал в офиса на Министър-Председателя Бойко Бойрисов текст, в който изрично и ясно съм посочил че Директора на Института за правни науки при БАН, който е кадрови офицер и от бившите и от сегашните специални служби, „добронамерено” ме е „уведомил”, че ако продължавам да търся правата си, спрямо мен и членовете на семейството ми ще бъдат проведени

НОВИ СПЕЦИАЛНИ НАКАЗАТЕЛНИ АКЦИИ.

            После, на 18 Юни 2010 г., с вх. рег. №4379/21.06.2010 г. в Министерския съвет и вх. рег. №9559/18.06.2010 г. във Върховната касационна прокуратура изрично и ясно съм посочил, че тъй като продължих да настоявам за правата си, върху имота ми в родното ми село е извършено

СЕМАНТИЧНО ЗАПЛАШИТЕЛНО И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПОСЛАНИЕ.

            После, на 08 Юли 2010 г. с препоръчани писма до Премиера Бойко Борисов и Главния Прокурор Борис Велчев изрично и ясно съм посочил, че

на 21 Юни 2010 г., две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха пред Централната Съдебна палата в София, при това съвсем неслучайно точно пред охранителните видеокамери, и, целейки да ме ударат по главата, със специален боен железен предмет (т. нар. нунчаку)

ми счупира рамото на пет (5) парчета;

            и че въпреки, че прокуратурата бе сезирана както от медиите, така и лично от един високопоставен прокурор, който още на другия ден бе направил приятелско посещение при мен в болницата,

НЕ Е ПРЕДПРИЕТО АБСОЛЮТНО НИЩО,

ТЪЙ КАТО ПОКУШЕНИЕТО ВЪРХУ МЕН Е ИМАЛО И ИМА ХАРАКТЕРА НА СПЕЦИАЛНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ

И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ.

            Уточнявам, че моята ПРЕЦИЗНО ДОКУМЕНТАЛНА ПРЕПИСКА със всичките възможни инстанции относно визираното ПОКУШЕНИЕ със средна телесна повреда има общо 327 (триста двадесет и седем) страници, в които прецизно е отразен факта, че всичките тези държавни инстанции са направили абсолютно всичко възможно да не бъде извършено нито едно действие по разследване на покушението.   

 

            Така, в контекста на ПОКУШЕНИЕТО НАД МОЯ СИН тук и сега за пореден път препращам вашето внимание върху прецизно мотивираният текст на моето, акуратно предоставено ви в книжен вид и надлежно публикувано в два от моите сайтове т. нар. (04 Май 2017 г.) ЗАЯВЛЕНИЕ от Янко Николов Янков за регистриране на „Правозащитно фондационно Бюро Истина, Справедливост и Правосъдие””            при което изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, включително и СЕГА, ПО ВРЕМЕТО НА СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

  именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

  специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

 

ІІ.

            Също така изрично и ясно подчертавам, че на 27 Май 2016 г. надлежно съм регистрирал във вашите офиси моето т. нар. „Трето официално отворено писмо”, с което съм поискал да бъде извършено спешно разследване на фактите и обстоятелствата относно смъртта, а според мен – фактическото убийство, на моя братовчед Васил Цеков, Бакалавър по ветеринарна медицина, Магистър по право и дългогодишен кмет на родното ни село.

 

            Уточнявам, че: *ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ФАКТОСЪОБРАЗЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР;

*неговата майка и моята майка са сестри;

*неговият брат бе осъден абсолютно противоправно заедно с мен като член на ръководената от мен противодържавна организация, премина през затворническия ад в България и отдавна живее в САЩ;

*самият той е свидетел на неимоверно жестоките перверзно-престъпни оперативни мероприятия на комунистическата ДС върху неговите и моите родители и други близки хора;

*като кмет на селото същият е свидетел на неимоверно голямото множество престъпни посегателства на регионалната и централната Мафия както върху частните имоти на хората от селото, така и върху общинските имоти на селото;

*важно значение за мотивиране за неговото убийство на заинтересованите престъпни мафиотски и държавни институции и лица има това, че същият интензивно се е опитвал да предотвратява извършването на визираната престъпна дейност;

*също така важно значение има и факта, че същият, като наследствен собственик на сравнително огромна обработваема земя и гори изключително интензивно е бил шантажиран да извърши евтина продажба на същата собственост в полза на регионални и централни мафиотски структури;

*също така същият акуратно често ми е казвал, че неимоверно често пъти е бил подлаган на интензивен натиск от регионални държавно-властнически и мафиотски личности с искане да се противопоставя на моите интензивни опити за наказателна и репараторна отговорност както на престъпната дейност по времето на комунистическия режим, така и на престъпленията, извършени след бутафорните политически промени.

 

 

ІІІ.

            Също така изрично и ясно подчертавам, че вече многократно надлежно съм регистрирал в офисите на Министъра на вътрешните работи и на Главния прокурор МНОЖЕСТВО официални текстове с искания за прецизни разследвания на множество отделни казуси, групирани под кодовото наименование „Шестият етаж”; в които казуси в частност съм се позовал на съдържанието на т. нар.

„Строго секретно Дело №13304 на Първи отдел на Шесто управление на ДС”, в което АКУРАТНО са визирани основните направления на т. нар. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, насочени срещу

мен, съпругата ми и четиригодишният ни син.

 

            В частност там е посочено:

            ***че на т. нар. „Система-2” е възложено да извършва контрол на пощенската кореспонданция на „обекта” Янко Николов Янков, при което главното внимание да бъде насочено по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария и САЩ;

 

            ***че „Същият възнамерява да обедини недоволни млади научни работници в нелегална организация и да изпрати зад граница клеветнически материали за вътрешно-политическата обстановка в страната”;

 

            ***че е възложено да бъдат проучени и вербувани всички подходящи за това лица (ИМЕНАТА НА КОИТО СА ИЗРИЧНО И АКУРАТНО ПОСОЧИНИ!!!), живеещи в същия жилищен блок, на които да бъдат възложени задачите да създават постоянни провокационни конфликтни битово-скандални ситуации, насочени срещу мен и членовете на семейството ми, резултатите от които да бъдат използувани за (в) широкоспектърни компрометиращи мероприятия за моето елиминиране от „сцената” на извършваната от мен (дори по онова време на класическия съветски комунизъм!) ОФИЦИАЛНО НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНА дейност;

 

            ***че е възложено посредством радиостанции да бъдат осъществени оперативни мероприятия по (за) оперативна документация на разговорите, провеждани от мен по време на лекционните занятия със студентите от Юридическия факултет при СУ, а също така и в жилището, в което живея със семейството си, при което изрично и ясно е записано, че на оперативно документиране подлежат не само моите думи и действия, не само тези и на съпругата ми, но и тези на четиригодишният ни син (ВРЕМЕТРАЕНЕ – 180 – СТО И ОСЕМДЕСЕТ ДНИ – ПОЛОВИН ГОДИНА!!!!);

 

            ***че е обезпечено вербуването на поименно посочени точно 23 (двадесет и трима) чуждестранни студенти от ЮФ, от МА и от Института за чуждестранни студенти, абсолютно всичките от които преди това са пребивавали известно време в СССР и са били преминали определени курсове на специално секретно обучение в структурите на КГБ и ГРУ;

 

            ***че е обезпечено вербуването на ГОЛЯМ БРОЙ мой млади колеги от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет на СУ,

имената на които са изрично посочени и някои от задачите, които са им възложени са изрично посочени;

 

            ***че отделно от тук визираното строго секретно оперативно дело, аз вече съм бил и съм и обект по две други строго секретни оперативни дела, едното от които е „Терорист”,  а другото е „Скитник”;

 

            ***че по повод и във връзка с тези ТРИ строго секретни оперативни дела на Шесто управление на ДС са били ангажирани ГОЛЯМ БРОЙ ОФИЦЕРИ И АГЕНТИ, КОИТО СА ИЗВЪРШВАЛИ ГОЛЯМ БРОЙ ОТДЕЛНИ КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ срещу мен, срещу членовете на семейството и фамилията ми и срещу свързаните с нас трети лица.

            Впрочем, следва да бъде отбелязано, че от други секретни архивни източници е видно, че отделно от това съм бил обект и на следните строго секретни оперативни дела: „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”, по които също така са извършени ГОЛЯМ БРОЙ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА срещу моите права, срещу правата на членовете на семейството и на фемилията ми, и правата на голямо множество трети лица.

 

  ***че основен т. нар. „Отг.”, т.е. непосредствен изпълнителен или контролно-надзорен ОТГОВОРНИК за изпълнението на цялата тази СЛОЖНОСЪСТАВНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА „ПО ОНОВА ВРЕМЕ” НА КЛАСИЧЕСКИЯ СЪВЕТСКИ КОМУНИЗЪМ

              Е СЪЩОТО ОНОВА ЛИЦЕ,

              КОЕТО ОЩЕ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ (т.е. „ПО НОВОТО ВРЕМЕ”)

              ВЕЧЕ В „КАЧЕСТВОТО” МУ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОПОСТАВЕНА ПЕРСОНА ОТ СТРУКТУРАТА НА МУЛТИГРУП И МУЛТИИНТЕРНЕШЪНЪЛ    (ръководител на отдел за информационен анализ, стратегическо планиране и ефективни операции, т.е. нещо като Министър на вътрешните работи на БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА Съветско-Руските мафиотски и държавни специални служби!!!)

                 Е ЗАСТАНАЛО НАЧЕЛО НА ОПЕРАТИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОПИСАНИ В ТУК ВИЗИРАНИЯ КАЗУС „ШЕСТИЯТ ЕТАЖ”.

 

              Впрочем, от множество информационни източници е видно, че:

              *майката на същото това лице е известна като „Анка Партизанката”;

              *бащата е известен като личен приятел на перверзно жестокото страшилище Григор Шопов и като високопоставен офицер от ДС и КГБ;

              *а по-малкият от него роден брат – като Главен Секретар на Министерството на вътрешните работи по времето на едно от демократичните неоколониални посткомунистически правителства, а същото това лице известно време е било и ГЛАВЕН КАДРОВИК НА МВР.

 

            Уточнявам, че специално за престъпната дейност на същото това лице в офиса на Главния Прокурор съм регистрирал 7 (седем) ОСНОВНИ прецизно фактосъобразно обосновани искания за разследване в общ обем от 161 (сто и шейсет и една) страници. Впрочем, цялостният обем на описанието и посочването на престъпната дейност на същото това лице ОБХВАЩА ПОВЕЧЕ ОТ 500 (ПЕТСТОТИН) страници ПО КОИТО ДО СЕГА НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН, КАКЪВТО И ДА Е, ОТГОВОР.

Същото лице вече отдавна е пенсионер, има генералско звание от ДС и високо офицерско знание от КГБ.

            Днес същото лице заема изключително висока стратегическа позиция в структурата на българския клан на Червената Мафия.

 

            Обръщам Вашето внимание върху факта, че в цялата посочена, описанана и анализирана от мен обемиста документация е обърнато специално внимание върху факта, че още веднага (непосредствено) след

убийството на ст.н.с. ІІ ст. (доцент) Цветан Цветенов

и ст.н.с. ІІ ст. (доцент) Илко Ескенази, депутат от СДС, Заместник-Министър Председател (Вице-Премиер), и двамата мой колеги от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет при Софийския университет,

            аз съм поискал да бъде извършено прецизно фактосъобразно разследване на техните убийства, при което изрично, пределно ясно и изключително подробно съм описал и посочил фактите и основанията, имащи отношение към мотивите или причините на убийците за техното убийство;

              при това изрично и ясно съм посочил, че сравнително непосредствено преди техното убийство, точно по времето на моя сравнително високопоставен политически, обществен и научен статус,

              и двамата бяха доказателствено аргументирано мотивирани лично от мен така, че предпочетоха не само да ми разкажат множество подробности, но и да ми обещаят в най-близките дни да ми дадат официални писмени техни изложения относно това, че

СЪЩОТО ВИЗИРАНО ЛИЦЕ Е БИЛО ТЕХЕН НЕПОСРЕДСТВЕН АГЕНТУРЕН РЪКОВОДИТЕЛ

И В КАЧЕСТВОТО СИ НА ТАКЪВ ТОВА ЛИЦЕ

ГИ Е БИЛО ЗАСТАВИЛО ДА НАПИШАТ СРЕЩУ МЕН НЯКОЛКО АБСОЛЮТНО НЕВЕРНИ ДОНИСИ,

КОИТО ВПОСЛЕДСТВИЕ СА ПОСЛУЖИЛИ В ПРЕСТЪПНАТА СТРАТЕТИЯ НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДС ЗА МОЕТО ПРОТИВОЗАКОННО ОСЪЖДАНЕ И ЗА ПРЕСТОЯВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЕЛИ ШЕСТ ГОДИНИ;

              след което С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД

ОФИЦИАЛНО БЕХ ПРИЗНАТ ЗА НАПЪЛНО НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА. 

 

  Впрочем, както много добре е известно, разследванията на убийствата и на двамата са били преднамерено и целенасочено водени така, че и днес официално не са разкрити както убийците, така и мотивите и причините за убийствата;

              а това е така, именно защото в основата на техните убийства стои същото това лице, което и днес е изключително важен фактор в структурата на българския клан на Съветско-Руските държавни и мафиотски специални служби,

              и че убийствата на Цветанов и Ескенази са мотивирани от мотивираната от мен техна готовност да свидетелствуват и да демаскират пред Правосъдието тук визираното престъпно лице от българския клан на КГБ.

 

            Също така обръщам специално внимание върху факта, че в във визираната преписка изрично и пределно ясно съм посочил факта, че в официалните български печатни медии изрично и ясно е писано, че македонските специални служби са разследвали версията, че атентата срещу Президента на Македония Киро Глигоров е бил планиран и извършен именно от бойното терористично звено на „Мултигруп”;

            и че по повод и във връзка с това лично СЪЩОТО ТОВА ЛИЦЕ е обесило официалния български представител на „Мултигруп” в Македония Иво Янчев, бивш високопоставен офицер от Шесто управление на ДС, поради това, че същият е бил извършил „грешни действия”, чрез които е бил дал основание на македонските специални служби да тръгнат по следите на българските атентатори. 

 

            Също така във визираната документация изрично и пределно ясно съм посочил факта, че за разкриването на СЪЩНОСТТА, ПРОЯВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ШИРОКОСПЕКТЪРНАТА НЕИМОВЕРНО ЖЕСТОКА ПЕРВЕРЗНО-ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ СЪЩЕСТВЕНО ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА факта, че

         ТОЧНО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО АБСОЛЮТНО НЕВИННО ВКАРВАНЕ В ЗАТВОРА

         за да бъде както „приглушена съвестта”, така и повишено самочувствието на единия от агентите,

         който е имал висок практически агентурен принос за моето вкарване в затвора,  

         същият този агент на ДС е бил изпратен на обучение и защита на дисертация точно в същата онази т. нар. Висша школа на международното профсъюзно движение, в която е бил обучаван легендарният Карлос Чакала, и така заради заслугите му срещу мен този агент е бил удостоен и с високото самочувствие на агентурен боен кадър на КГБ.

 

            Впрочем, изрично и пределно ясно уточнявам, че макар и в малко по-друг агентурен контекст

други трима агенти (и тримата са жени!) на българската ДС и на съветската КГБ, които са имали своя принос за моето абсолютно противоправно репресиране,

днес, включително и в този момент, работят като високопоставени служители в т. нар. „Правен отдел” при Президента Румен Радев;

            уточнявам, че този факт вече отдавна съм го декларирал с официално писмо до Министъра на вътрешните работи и съм поискал пълен достъп до цялостната документация, намираща се в патримониума на МВР.

 

            Също така обръщам вашето внимание върху факта, че във визираните мои искания за разследване изрично и пределно ясно съм поискал да бъдат разследвани:

 

по „Строго секретно дело № 13304”:

(01)полковник Найден Петров, началник отдел Първи, Шесто управление на ДС; (02)офицер Гашев; (03)офицер Младенов; (04)офицер Б. Ангелов, началник отделение ІІІ; (05)офицер Ив. Иовчев; (06)офицер Иван Павлов; (07)офицер Нешев; (08)офицер Братанов; (09)офицер Челиев; (10)офицер капитан Кръстев; (11)оперативна група начело с офицер Ивайло Петров; (12)ОПЕРАТИВНА ГРУПА, ръководена от офицер Ангелов; (13)полковник (ХХХ), началник на Първи отдел на Четвърто управление на ДС; (14)офицера-следовател от Главно следствено управление (ГСУ) при ДС Петър Бъчваров.

 

по Строго секретно дело, Том 1, № 21441, ДОР „Дракон“:

(15)офицер Йордан Василев; (16)полковник Илия Шаренков; (17)офицер Л. Костадинов; (18)офицер Никифоров; (19)офицер Младенов; (20)офицер Г. Лилков; (21)офицер Г. Петров; (22)офицер Ц. Лозанов; (23)офицер Иван Даскалов; (24)офицер В. Вълчев; (25)офицер Тодоров; (26)офицер А. Павлов; (27)генерал-лейтенант Петър Стоянов; (28)генерал Мусаков; (29)Полковник Т. Козловски; (30)офицер Даскалов; (31)офицер Малионов; (32)началник на ГСУ при ДС полковник К. Коцалиев; (33)офицер Румен Андреев; (34)офицер Петър Бъчваров; (35)полковник Чавдар Новански; (36)офицер Любомир Иванов; (37)офицер Е. Ангелов; (38)полковник Ст. Стоянов; (39)съдия Петър Каменов;

          Том 2 от тук посоченото „строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и деянията им са не по-малко зловещи.

 

По Строго секретно дело, Том 1, № 24491, ЛДОР „Твърдоглавия“:

(40)офицер Сава Георгиев Денев; (41)генерал-майор Петър Стоянов; (42)полковник Я. Стефанов; (43)капитан Стоил Колев; (44)капитан Тодоров; (45)капитан Василев; (46)полковник Шаренков; (47)началник поделение 72400; (48)офицер Симеонов; (49)ОР Лозанов; (50)офицер Л. Костадинов; (51)Първи заместник-министър на МВР генерал-полковник Григор Шопов; (52)офицер Л. Костадинов; (53)офицер Сава Савов;

(54)офицер Илич Томински; (55)офицер В. Ангелов; (56)офицер Б. Лилков; (57)офицер Иван Денев; (58)офицер Хр. Дончев; (59)офицер Георги Петров; (60)офицер Стефан Давидов; (61)офицер Вълчо Вълчев; (62)офицер Георги Петров; (63)офицер Красимир Йосифов; (64)офицер Николай Тонев; (65)офицер Георги Богданов; (66)офицер Димитър Атанасов; (67)офицер Иван Атанасов; (68)генерал-майор Б. Велинов; (69)полковник А. Ценов; ((70)полковник Б. Калчев; (71)полковник Митьо Йорданов; (72)капитан Стефан Петров; (73)полковник Цеко Лозанов; (74)старши лейтенант В. Ангелов; (75)полковник Киров; (76)офицер Божидар Антов; (77)полковник Ц. Георгиев; (78)полковник Ат. Захов; (79)полковник Ст. Младенов; (80)майор П. Танчев;

(81)полковник Г. Христов; (82)полковник П. Ангелов; (83)майор Р. Илиева; (84)полковник К. Коцалиев; (85)офицер Ст. Колев;

         Том 2 от тук посочено „Строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги имат внушителен брой и деянията им са не по-малко зловещи.

 

            От материалите от съдебното дело, по което съм осъден е видно, че предоставените на наказателния съд томове на материалите от следственото дело, което е било водено в Главно следствено управление при ДС са САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ОБЕМИСТИ СЛЕДСТВЕНИ ТОМОВЕ, по които аз и свързаните с мен семейно, фамилно и прочее мой близки хора сме били обект на строго секретното внимание КАКТО на извергите от оперативните отдели на ДС, ТАКА и на извергите Главно следствено управление при ДС.

            Все пак, ОТ ТАЗИ ОСКЪДНА част на доказателствената документация е видно, че в ПРЕСТЪПНАТА СЛЕДСТВЕНА ДЕЙНОСТ са участвували следните офицери от Главно следствено управление при ДС:

(86)офицер полковник Богдан Николов Калчев, Зам-началник на ГСУ при ДС; (87)офицер генерал-майор Костадин Коцалиев, началник на ГСУ при ДС; (88)офицер Митьо Йорданов; (89)офицер Стефан Хаджиниколов; (90)офицер Стефан Петров; (91)офицер Владимир Петров Райковски; (92)офицер Румен Андреев; (93)офицер Чавдар Новански.

 

         Освен това от съдържанието на тук визираните „строго секретни дела” е видно, че аз съм бил обект на специализирано „строго секретно внимание” на още няколко такива дела, сред които са Терорист“, „Гадния“, „Злобния“, „Непокорник“ и „Скитник“, които все още не са ми предоставени за достъп и относно съдържанието на които нямам никаква конкретна представа, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и престъпните им деяния са не по-малко зловещи.

 

         Тук и сега преднамерено НЕ СЪМ посочил имената и броя на лицата, които са участвували в оперативните мероприятия в „качеството” им на агент-доносители и агент-провокатори,

         КАКТО И НА ЛИЦАТА, КОИТО В ОФИЦИАЛНОТО ИМ „КАЧЕСТВОТО” НА ПРОКУРОРИ И СЪДИИ, И ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ИМ „КАЧЕСТВО” НА АГЕНТУРНО ПОДЧИНЕНИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СА ИЗВЪРШИЛИ СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ.

 

         Също така тук и сега преднамерено НЕ СЪМ посочил имената и броя на лицата, които са участвували в насочените против мен строго секретни оперативни мероприятия на ДС ПО ВРЕМЕТО НА ШЕСТГОДИШНОТО МИ ПРЕБИВАВАНЕ В ЗЛОВЕЩИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАТВОРИ.

         Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които ИМЕННО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРИТЕ СА УЧАСТВУВАЛИ В НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

 

 

ІV.

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

         без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

 

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

  Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които

ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ДВЕТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ –

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР

И МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

 

              Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

              ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАДЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ МОИ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВЪШИТЕ ОФИСИ МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІІ. 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

25 Май  2017 г.                                                         Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар