2017-05-12

(12 Май 2017 г.) До г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република България, ул. „Георг Вашингтон” № 22, София – 1202


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ)

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

12 Май 2017 г.

 

До г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република България,

ул. „Георг Вашингтон” № 22, София – 1202

 

            Госпожо Омбудсман,

            Тук приложено Ви предоставям копия от 42 (четиредесет и две) страници документация, по повод и във връзка с която бих желал да получа Вашето официално становище.

 

            Впрочем, непосредствено актуалният казус е директно свързан със СЪВМЕСТНАТА СИМБИОЗНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на т. нар. частни съдебни изпълнители и БАНКИТЕ ,

            при което, ПОНЕ СПОРЕД МЕН И ПОНЕ В МОЯТ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ,

            този именно казус е неразривно свързан с

            ОСНОВАНА ДЪЛБОКО В МИНАЛОТО, ШИРОКООБХВАТНО И ШИРОКОСПЕКТЪРНО РАЗПРОСТРЯНА В НАСТОЯЩЕТО, И ... НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО 

            ПЕРВЕРЗНО ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ.

 

            Накратко става въпрос за следното:

            ***в продължение на вече много години моята единствена банкова карта е използувана само и единствено за получаването на моята абсолютно мизерна пенсия, която служи за абсолютно мизерното обезпичаване на ежедневното оцеляване на семейството ми;

 

            ***този факт НЕСЪМНЕНО винаги е бил надлежно известен като официално отбелязан в приходно-разходната документация на визираната банка;

 

            ***същата банка АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ МЕ Е УВЕДОМЯВАЛА за наличиено на каквито и да са запорни процедури върху мизерната сума на банковата ми сметка;

 

            ***във визираният ден, опитвайки се да получа чрез банкоматният апарат мизерната си пенсия аз получих банкоматен фищ, в който е отбелязано, че е запорирана цялата мизерна сума на пенсията ми и е отбелазана сумата, която банката претендира, че съм длъжен да й изплатя чрез тоталното блокиране на пенсионната ми сметка;

 

            ***при поисканата от мен справка точно три банкови служителки НАЗИДАТЕЛНО, С ВЛАСТНИЧЕСКИ РИТОРИЧЕН АПЛОМБ НА ЗАТВОРНИЧЕСКО-КОНЦЛАГЕРНИ НАДЗИРАТЕЛИ

            ми „обясниха”, че имам наложен запор от частен съдебен изпълнител

            и че единственият начин да започна да получавам пенсията си е, да подпиша „споразумение”, съгласно текста на което

            чрез визираната запорна сума банката и частният съдебен изпълнител стават СЪСОБСТВЕНИЦИ на едиствената моя собственост – мизерното жилище, в което живея със семейството си;

 

            ***тъй като веднага поисках копия от документацията, на която банковите изроди се позовават, на мен ми бе отказано даването на всякаква банкова документация;

 

            ***при това не само абсолютно безуспешно бе искането ми да получа каквата и да е банкова информация

            НО И АБСОЛЮТНО БЕЗЕФЕКТНО БЕ МОЕТО ПОЗАВАВАНЕ НА ФАКТА,

            ЧЕ АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ УВЕДОМЯВАН И НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ПРОЦЕДУРА ПРЕД ДЪРЖАВЕН ИЛИ ЧАСТЕН СЪД

            И НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО НАЛИЧИЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ПРОЦЕДУРА НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ;

 

     ***НЕЩО ПОВЕЧЕ – ВСИЧКИТЕ МИ ОПИТИ ДА ПОЛУЧА КАКВАТО И ДА Е ПИСМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ БАНКАТА

ЗАВЪРШИХА С ТОВА ЧЕ ТОЧНО ТРИ БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛКИ ФАКТИЧЕСКИ МЕ ОБВИНИХА ЗА ПРЕСТЪПНИК

И ИЗВИКАХА УНИФОРМЕН СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА НА БАНКАТА,

КОЙТО ИМЕННО С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ АПЛОБМ НА ЗАТВОРНИЧЕСКИ НАДЗИРАТЕЛ

МИ ЗАПОВЯДА ДА НАПУСНА БАНКАТА

И СИЛОВО МЕ „СЪПРОВОДИ” ДО ИЗХОДА НА БАНКАТА.

 

 

 

            Моля за Вашата ангажираност относно казусите, посочени и описани във визирания текст. Приложение – съгласно текста.

12 Март 2017 г.                                Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .

& Край на документа

***

Няма коментари:

Публикуване на коментар