2017-02-16

15 Февруари 2017 г., Седми персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ; До поредните български надзиратели на Концлагер България: ***Президента г-н генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

15 Февруари 2017 г. (Сряда)

 

Седми персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ;

            До поредните български надзиратели на Концлагер България:

            ***Президента г-н генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков

 

Раздел Първи – Главен обвинителен акт

І.

            Вие, Ваши концлагерно-надзирателни величия несъмнено превъзходно знаете, че:

            ***Смъртността в България е като в концлагер;

            ***Доскоро България официално бе на 10-то място в света по смъртност на населението, а според последните официални статистически данни през 2015 и 2016 г. България вече е на ВТОРО  място в света (след южноафриканското Кралство Лесото) И ИНТЕНЗИВНО СЕ Е УСТРЕМИЛА КЪМ ПЪРВОТО;

            ***Според НСИ смъртността е около 110-112 хиляди души на година, а раждаемостта е 62 000, а това означава, че България има най-големия отрицателен естествен прираст в света, което е дори по-страшно от високата смъртност;

            ***Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165;

            ***България е на трето място в света по застарялост на населението – средната възраст на българските граждани се изчислява на 41,4 години;

            ***Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост.

            ***Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

            ***Ако в България през 1942 г. е имало 10 500 училища, то през 2000 г. вече са 3491, а през 2016 г. училищата са 2456.

            ***България се топи с 220 души на ден, с 9 души на час;

            ***Здравната каса ВЕЧЕ официално е заявила, че няма да плаща за лечение на хора, които, според нейната преценка няма да живеят дълго; ИЛИ по-точно – за които господарите на престъпната държавна власт СА ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ СЪДБАТА ИМ ДА НЕ ЖИВЕЯТ ДЪЛГО, А ИЗЖИВЕНИЯТ КРАТЪК ЖИВОТ ДА Е АБСОЛЮТНО НЕКАЧЕСТВЕН И ТОТАЛНО МИЗЕРЕН;

            ***Раковите болници режат и осакатяват здрави жени като през Средновековието;

            ***Хиляди млади българи са отвлечени и изкормени за “резервни части“ за платежоспособни български и най-вече чуждестранни „нуждаещи се” да живеят по-дълго;

            ***Напълно ПЛАНОМЕРНО България е пред прага на национална онкологична катастрофа.

 

            Това, разбира се, са само НЯКОЛКО „бегли” статистически „извадки” или „щрихи”, които ВИЕ несъмнено превъзходно знаете и разбирате,

            И В КОНТЕКСТА НА КОИТО ВАШЕТО назначение като поредни надзиратели на Концлагер България,

            ОСОБЕНО В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНИТЕ ПРОЦЕСИ И СЪБИТИЯ

            несъмнено ви разкрива или би трябвало да ви разкрива ВИЗИЯТА,

         че, все пак, АКО СТЕ ЛИЧНОСТИ С ВИСОКО ХУМАНИТАРНО ИНДИВИДУАЛНО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО И КАТО ТАКИВА СЛУЖИТЕ НА СВОИТЕ НАРОДИ, А НЕ НА ПРЕСТЪПНАТА СВЕТОВНА ГЛОБАЛИСТИЧНА БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКАТА КОРПОРАТИВНОСТ,

         ВИЕ разполагате с неимоверния исторически  ВИСОКОБЛАГОРАДЕН ШАНС и с НАПЪЛНО РЕАЛНАТА  ВЪЗМОЖНОСТ

 

         ***ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ И ДОРИ ЕФЕКТИВНО ДИРЕКТНО ДА ИЗЗЕМЕТЕ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ от разпоредителната сфера на престъпните интернационални и транснационални КОРПОРАТИВНИ БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ  СУБЕКТИ, които са я узурпирали,

 

         *И ДА Я ВЪРНЕТЕ В ПАТРИМОНИУМА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

И ТАКА

ДА ЗАКРИЕТЕ КОНЦЛАГЕР БЪЛГАРИЯ И

ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ДОСТОЙНСТВОТО И ХУМАННИЯ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

 

         *ИЛИ ДА СЕ ПРОЯВИТЕ КАТО ПОРЕДНИТЕ ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЛУГИ НА ДЕМОНИТЕ НА ЗЛОТО И ОКОНЧАТЕЛНО ДА УНИЩОЖИТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДА ЗАКРИЕТЕ ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ.  

 

 

ІІ

Припомням Ви, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК,

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ,

които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен

и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО свързаните с мен лица

са НЯКОЛКО ХИЛЯДИ.

 

            При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци

            ВЪПРЕКИ МОИТЕ МНОГОБРОЙНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени.

 

            Всъщност, така посочената моя лична и семейно-фамилна „ситуация” на пълна безотговорност за извършените срещу нас злодеяния съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

            ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

            НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ (от Септември 1944 г. до края 1989 г.).

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите {НЕО(ПОСТ)комунистическите} секретни служби  

абсолютно всички все още живи жертви на класическия комунизъм

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” и ИНТЕНЗИВНО „получават”

статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние,

на абсолютно пълната икономическа, политическа, социална, битова

и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

            Дори нещо още повече – докато по-рано, по времето на класическия ИНТЕРнационален съветски комунизъм геноцидът в България така или иначе беше ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАН И ПО СЪЩЕСТВО ОБЕКТНО-СЕЛЕКТИВЕН и фактически бе прилаган ПОЧТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО (единствено) спрямо конкретно-исторически ситуативно обявените за „врагове на народа” и „опасни знакови личности”

            НЯКОЛКО ХИЛЯДИ души,

            а съвкупно за целия половинвековен период – НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ,

            то след политическите промени в България от 1989 г. ДО ДНЕС жертвите на НЕОкомунистическия ТРАНСнационален НЕОколониален, ГЕОикономически и ГЕОполитически режим

са несъизмеримо колосално по-големи:

 

            ***ДНЕС отделно от нормалната смъртност в България са геноцидно умъртвени повече от 2,5 милиона души, а други 2,5 милиона, уж доброволно и за техна собствена „транспортна” сметка, но фактически геноцидно, са депортирани в европейски и други емигрантски трудови гета (бази на съвременното робство);

 

            ***ДНЕСс само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен”, но всъщност мафиотски, икономически обмен”, и това са изключително „лица” произлизащи от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което именно тези „лица” притежават или владеят  97% от т. нар. „национално богатство”;

 

            ***ДНЕС всички останали, около 92% от населението разполагат със „Свободата” да организират и ръководят параметрите и условията на своя „домашен” икономически и политически концлагер или затвор и да вегитират и агонизират в полуживо битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч

            КАКТО от (под) официалните изисквания на класическото Римско Право относно задълженията на робовладелците към робите,

            ТАКА И от (под) официалните нормативни изисквания на ЕС относно жизнения стандартен минимум на домашните животни;

 

            ***ДНЕС само 2% от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система;

 

            ***ДНЕС все още липсва пълна и адекватна официална информация, но на специалистите е пределно ясно, че всичките ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, КРЕДИТИ И ДЪЛГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комунистическите и особено (най-вече) на НЕОкомунистическите правителства са били и са подчинени на главната цел

          получените парични суми на практика да бъдат ПРЕСТЪПНО разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,

          при което в крайна сметка погасяването на задълженията да бъде осъществено чрез още по-интензивно тотално ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности

          и така българските граждани и България да бъдат ТОТАЛНО ОГРАБЕНИ и да бъдат поставени в пълно безизходно положение (състояние);

 

            ***ДНЕС, въпреки Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българския клан на Съветската КГБ – ДС се ползува от неймоверно интензивното покровителство на ЦРУ и фактически е пълният и абсолютен господар на абсолютно всички икономически, политически, държавно-властови и прочее сфери;

 

            ***ДНЕС минимум 95% от персоналния състав на Прокуратурата, Съда и Адвокатурата са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани както с престъпната дейност на комунистическата ДС, така и с престъпната дейност на новите специални служби, така и с престъпната дейност на българския клан на ИНТЕРнационалната и ТРАНСнационалната банкстерска и мафиотска корпоративност;

 

            ***ДНЕС, все повече и повече се налага категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм” съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията”, „извън сферата” на комунизма, а е ЕТАП ИЛИ СТАДИИ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самият комунизъм;

            и че ДНЕС МНОГО ПО-АКТУАЛНО Е ОСЪЖДАНЕТО НА ПОСТКОМУНИЗМА, чиито функционери са не само максимално дълбоко генетично свързани с класическият комунизъм, не само са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сфера,

            НО И злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.

 

            Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

КАКТО и

в името на болките и страданията на стотиците, на хилядите и на милионите мъртви и все още живи лично непознати за (на) мен хора,

към които аз изпитвам дълбоко човешко съчувствие;

 

в съответствие с и в изпълнение на

Принципите и Нормите на Истината, Справедливостта и Правото

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

към което,

макар и в различна степен и различна проявна форма

фактически принадлежат всичките участници

в досегашния престъпен НЕОКОЛОНИАЛЕН, ПАРАВОЕНЕН, БЕНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

към което, естествено, принадлежите и вие,

и ще продължа да настоявам за налагане на пълна

наказателна и репараторна отговорност

на (за) съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

ІІІ.

            Припомням ви, че:

            когато през късната есен на 1989 г., след абсолютно престъпнен шестгодишен кошмарен комунистически затворническа ад, бех освободен и се включих в политическите процеси като участник в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание,

            аз бех единствения, който изрично и категорично се противопоставяше на умело поощряваната от българския клан на КГБ официална пропагандна камуфлажно-бутафорна теза на фалшивата антикомунистическа опозиция за колективната отговорност на комунистите („всички са”) и комунизма („всички сме”) виновни (която теза фактически обезпечаваше и обезпечи пълната безотговорност!)

            и обосновавах тезата, че

            единствената реална и легитимна отговорност е личната (а не колективната!) наказателна и репараторна отговорност;

            при това само и единствено за конкретно прецизно легитимно доказани отделни престъпни и деликтни деяния;

         и че като израз на висока цивилизована хуманност към ВСИЧКИ престъпни дейци, включително и за осъдените комунистически престъпници, трябва да бъдат осигурени модерни затвори „тип ШЕРАТОН”.

         Тъй като, обаче,   НИКОЙ, АБСОЛЮТНО НИКОЙ, от прецизно тотално режисираното бутафорно

българско И НАЙ-ВЕЧЕ Малтенско

СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКО-ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКО

         политическо пространство не искаше „да чуе” и да позволи това да стане, то, разбира се, въобще не стана.

 

            Така, именно поради това, през последните вече повече от десетина години, все по-често, официално и публично, не само публицистично, но включително и в строго научните си академични и университетски лекцци, статии, студии и обемисти книги, аз започнах да обосновавам тезата:

         че така наречените „Избори” и „Протести” са ероточен масаж за всяка власт, а за българската са си баш кеф;

         че КАКТО ПРИ СЕКСА, ТАКА И ПРИ ПОЛИТИКАТА ШЕСТВИЯТА, ПРОТЕСТИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕФОРМИ, ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ СМЕНЯТ САМО ПОЗАТА, А ПОЗИЦИЯТА СЕ СМЕТЯ ЕДИНСТВЕНО С БУНТ.

         И че единственият начин да се оправят нещата в България е

         УРАГАННИЯТ БУНТОВЕН ВИХЪР ИЛИ ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ И ВОЕННИЯТ РЕЖИМ,

         при който всяка седмица в центъра на София да бъдат бесени или гилотинирани МИНИМУМ по трима души – банкер, прокурор и съдия! Докато другите си вземат поука!

         И ако пак не вървят нещата, ще трябва да бъдат добавени и Главен прокурор, Президент, Премиер и министри! И всички такива предишни, разбира се!

         И че за съжаление, обаче, поне засега, поради спецификата не само и не толкова на българските етно-ментални условия, но и най-вече на стратегическите условия на геоикономическото и геополитическото Малтенско Съветско-Американско и ЗападноЕвропейско пространство това е само литературна фантастика, и поне засега май няма как да стане и управляващите разчитат точно на това.

         НО ЧЕ, ВСЕ ПАК, обаче, не е изключено и е вероятно визираната остра историческа необходимост да се случи именно поради това, което правят, а също и поради това, което не правят, КАКТО ВСИЧКИ СЕГАШНИ, ТАКА И ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ УПРАВЛЯВАЩИ;

         че аналогични предпоставки и събития отпреди време беха стананали Национален празник на французите;

         и че не е изключена вероятността ИМЕННО ЧРЕЗ ПОДОБНО ТОТАЛНО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИТЕ С ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

         и българите да положат историческите основи на свой Нов наистина автентичен и наистина Достоен Национален Празник!

 

 

ІV

            Така, по повод и във връзка с това за пореден път Ви припомням, че

            тъй като имам голямо множество „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

настоявам за Правосъдие

по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

         Впрочем, за пореден път ви уведомявам и припомням, че не само лично на мен ми е много добре известно, но и на широката общественост чрез медиите е известно, че при едно от конфиденциалните заседания на Парламентарната Комисия за контрол на (над) Специалните служби при един от предшествуващите Парламенти

         високопоставени представители на същите тези служби дискретно са изнесли (съобщили)  „строго конфиденциалната информация”,

 

         КАКТО ЧЕ високопоставени представители на поне няколко базирани в София официални дипломатически мисии и на специалните служби на същите тези държави,

         ТАКА И ЧЕ високопоставени функционери на ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ (ТНК),

         са настоявали и настояват КАКТО пред Българското Правителство и неговите Специални служби,

         ТАКА И пред определени господарствуващи (сутеньорствуващи) над Правителството утвърдени ноторно известни престъпни мафиотски структури

            да бъдат осъществени и систематично осъществявани драстични, включително и така наречените „максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елегантни или дори драстично брутални елиминационни оперативни мероприятия

                        срещу абсолютно всички отделни български граждани,

                        КОИТО ПРОЯВАВАТ НЕПРЕКЛОННО ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

                        И ОТСТОЯВАТ ТЕЗАТА ЗА СЪДЕБНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИ И ДЕЛИКТНИ ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНОВИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ.

 

                        Впрочем, за пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че по силата на професионалната ми специализация и ноторно известната ми гражданска и политическа позиция многократно съм се ползувал от доверието на определени лично познати високопоставени магистрати и други властово ангажирани лица,

                        които обичайно дискретно, но понякога и с изричното заявление, че са готови официално и надлежно да свидетелствуват, са ми казвали, че в техните професионални сфери битува устойчивата висококомпетентна информираност, че

                        както специалните служби, така и дипломатическите служби, така и интернационалните и транснационалните банкстерско-мафиотски личностни и корпоративи лица,

                        КОИТО СА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, изрично, пределно ясно и настойчиво са изисквали и изискват както от институциите на българската държавна власт, така и от действуващите в България техни доверини мафиотски личностнови и корпоративни субекти,

            ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ СИСТЕМАТИЧНО, ИНТЕНЗИВНО, УСТОЙЧИВО, ПЕРМАНЕНТНО И ЕСКАЛИРАЩО ИЗВЪРШВАНЕ (ПРОВЕЖДАНЕ) НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И ФОРМИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРАСТИЧНИ ТАКИВА)

 

                        НА ИКОНОМИЧЕСКА, ПРОФЕСИОНАЛНА, БИТОВА, ЗДРАВОСЛОВНА И ПРОЧЕЕ ИЗОЛИРАНОСТ (ОТСТРАНЕНОСТ)

                        КАКТО ЛИЧНО СПРЯМО МЕН,

                        ТАКА И СПРЯМО МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

                        КАКТО И СПРЯМО ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

                        ПРИ ТОВА ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, КАТО ТАКИВА ПОРЪЧИТЕЛИ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ СА БИЛИ ПОСОЧВАНИ:

                        ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ, СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И МАФИОТСКИ АНГАЖИРАНИТЕ СУБЕКТИ, ПРИНАДЛЕЖНИ НА:

                        ***СССР/РУСИЯ И КГБ-СССР,

                        ***САЩ И ЦРУ,

                        ***ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

                        ***ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

                        ***ШВЕЙЦАРИЯ,

                        ***И В СИТУАТИВНО ОТДЕЛНИ СЛУЧАЙ – РЕДИЦА ЗАПАДНО- И ИЗТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, КЪМ ЧИИТО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИСИИ АЗ СЪМ СЕ ОБРЪЩАЛ С ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ.

 

            Впрочем, в непосредствена взаимовръзка с така визираната скандална и абсолютно престъпна дипломатическа, ченгеджийска и мафиотска интернационална и транснационална ситуация битува информацията, че в случая представителите на тук визираните правителства изрично и пределно ясно са дали да се разбере, че

            още по времето на действието в България през 1944-1947 г. на т. нар. „Съюзна Контролна Комисия” членовете на същата (СССР, САЩ и Великобритания) са се били дискретно джентълменски съгласили и са били приели като (за) ИМАЩА АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

            издадената в Москва (на 02.06.1947 г.) от НКВД/КГБ така наречена „Строго секретна КАА/08.113 Инструкция НК/003-47”;

 

         и че т. нар. „Малтенски Споразуметелни Проколи

         МЕЖДУ СССР И САЩ, но фактически между КГБ И ЦРУ

         имплицитно са препотвърдили валидността на тази Строго секретна Инструкция,

         включително и за периода след бутафорните политически промени през 1989-1990 г., т.е. ДО ДНЕС И ЗА В БЪДЕЩЕ.

 

            По-точно, онова, което е важното като валидно в случая е регламентацията на чл.41 и чл.42 на (от) Инструкцията, съгласно която е разпоредено:

            ***„да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение”;

            ***”Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени им от Партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба, като се използуват за кадрови резерв за друго време”.

 

            Впрочем, вече ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, поне в България,

         ИМЕННО ПО ПРИЧИНА НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ДЖЕНТЪЛМЕНСКИ” И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДОГОВОРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

         всичките жертви на класическия съветски интернационален комунизъм по същество станахме и останахме

         жертви и на тези именно престъпни изроди, чиято безотговорност е и продължава да бъде обезпечена

         ОТ ПРЕСТЪПНОТО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ

         СССР И САЩ

         И РЕСПЕКТИВНО МЕЖДУ КГБ-СССР И ЦРУ.

 

            Впрочем, припомням Ви, че още преди четвърт век, още в началото на бутафорните политически промени

            АЗ  ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗАПОЧНАХ ПУБЛИЧНО И ОФИЦИАЛНО ДА ГОВОРЯ И ДА ПИША И ДА ОБОСНОВАВАМ ТЕЗАТА

            (с която именно още през 1990 г. и най-вече през и след 1991 г. си „навлекох” гнева и отмъстителността на ЦРУ),

ЧЕ ПОНЕ В БЪЛГАРИЯ ЦРУ РАБОТИ КАТО ФИЛИАЛ НА КГБ

            И В ИМЕТО НА СЪВМЕСТНИЯТ СВЕТОВЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН МАЛТЕНСКИ КОМУНИЗЪМ, НАРИЧАН ОЩЕ И ГЛОБАЛИЗЪМ ИЛИ НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ ЗОРКО БДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ДУХА, ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

И ТАКА ИМЕННО ЦРУ И САЩ

ОБЕЗПЕЧАВАТ АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ

ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ИЗВЕРГИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА СЪВЕТСКАТА КГБ.

 

            Впрочем, специално внимание заслужава версията, съгласно която доскоро, а и в момента бушуващият т. нар. конфликт между САЩ и Русия, всъщност е конфликт, организиран и провеждан от ЦРУ СЪВСЕМ НЕ СРЕЩУ КАДРИТЕ НА КГБ-СССР, а срещу  реорганизираното през 2004 г. от Владимир Путин ФСБ;

            тъй като доминиращата стратегическа нагласа на реорганизираното ФСБ се характеризира с имплицитен отказ от споразуменията между ЦРУ и КГБ и Малтенските споразумения между СССР и САЩ НАЙ-ВЕЧЕ относно установяването и поддържането на съвместен съучастнически престъпен глобалистичен банкстерско-мафиотски геоикономически и геополитически  режим.

            Вероятно аналогична или симетрична е и мотивацията на стратегията на Президента Доналд Тръмп насочена към драстично реорганизиране на ЦРУ - на същото онова ЦРУ, което вече в продължение на няколко десетилетия бе извършило престъпен отказ да служи на американския народ и националните американски елити,

            и се бе поставило в подчинение на банкстерите (банкерите-гангстери), и което именно, в престъпно съучастие с КГБ-СССР, бе установило и наложило световния Малтенски неоколониален банкстерско-мафиотски глобалистичен геоикономически и геополитически режим.

            И все пак, струва ми се, че ИМЕННО ПРЕЗ ИНАГУРАЦИОНННИЯТ ЯНУАРИ 2017 г. визираната ситуация започна да придобива качествено нови исторически рамкови измерения и е формирано началото на две отделни нови епохи – на новите геополитически стратегии и на новите ценностно-културни стратегии.

 

 

V.

            Впрочем, държа изрично и пределно ясно да уточня следното:,

            *макар че почти целият ми вече половинвековен живот на професионален юрист, учен-изследовател и интензивно активен противник на престъпната българска комунистическа и НЕО(ПОСТ)комунистическа държавна власт

            по същество се характеризира с нестихващо кръвожадно ожесточение и ескалираща перверзност на специалните български държавни и мафиотски служби срещу мен и моите най-близки хора; 

            *макар че почти целият ми този половинвековен живот се характеризира именно с неимоверно ескалираща изостреност на неимоверно многоликите опасности;

          *ВСЕ ПАК, за мен е АБСОЛЮТНО категорично установен факт, че докато по-рано на т.нар. „преден боен фронт” срещу мен заставаха и беха разположени именно българските държавно-властнически и мафиотски структури,  

         то през последният вече повече от четвърт век „предният боен фронт” срещу мен и моите най-близки хора все по-очевидно ясно е формиран и активно и интензивно поддържан именно от бойно-елиминационните сили на специалните служби, дипломатическите мисии и официалните правителствени институции

         НАЙ-ВЕЧЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЪРЖАВИ,

         а също така и на НЯКОЛКОТО ДРУГИ ТАКИВА,

         към които изрично, ясно и директно съм се обръщал с официални обстойно-доказателствени и юридически аргументирани текстове,

ВОДЕЩАТА АРГУМЕНТАЦИОННА СЪЩНОСТ НА КОИТО ВИНАГИ СЕ Е СВЕЖДАЛА ДО ИСКАНЕТО МИ ЗА

НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА;

         КАТО абсолютно винаги, тези институции на тези държави

         са пренебрегвали и пренебрегнали тези мои текстове и фактосъобразни юридически аргументи, СЪС СЪЩАТА ОНАЗИ БРУТАЛНА ПЕРВЕРЗНОСТ И ЦИНИЧНОСТ,

         КОЯТО МНОГО ДОБРЕ МИ Е ПОЗНАТА ИМЕННО ОТ ПРАКТИКАТА НА КЛАСИЧЕСКОТО БЪЛГАРСКО КОМУНИСТИЧЕСКО ЕЖЕДНЕВИЕ.

 

 

VІ.

            Впрочем, тук и сега, специално към (за) тук визираните ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България – посланиците на Руската Федерация и на САЩ изрично и пределно ясно припомням, че вече в продължение на повече от четвърт век интензивно съм настоявал и продължавам да настоявам:

            ***да бъдат официално резсекретени, да получат официален публичен характер и ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ, СССР/Русия (и която и да е друга държава), които документи по един или друг начин се отнасят за мен и свързаните с мен лица;

            ***да бъде обезпечено прилагането на РЕАЛНО ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО ПРАВОСЪДИЕ за всичките казуси, които, вече в продължение на няколко десетилетия са надлежно официално предявени, описани и посочени от мен относно деликтната и престъпната дейност на съответните конкретни индивидуално-личностнови и корпоративни лица, и за които именно държавно-властовите институции и специалните служби на СССР/Русия и САЩ до сега са обезпечавали и продължават да обезпечават ПЪЛНА ОБЕЗОТГОВОРНОСТ.  

 

            На тук визираните ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ и на поредните български надзиратели на Съветско/Руско-Американския Концлагер България – посланиците на Руската Федерация и на САЩ, и на Президента и Министър-Председателя (Премиера) на България НАКРАТНО (ЛАКОНИЧНО), изрично и пределно ясно припомням, че:

            ***(01)преди четири десетилетия, със съдействието на военният аташе на Великобритания Джон Бак, започнаха моите ИНТЕНЗИВНИ взаимоотношения с дипломатическите служители на САЩ в България;

 

            ***(02)по повод и във връзка с това при едно от поредните ми посещения в Посолството поканих Н. П. Посланика лично той или негов представител да посети домът на родителите ми в родното ми село, и така, само броени минути след това, аз и политическия секретар на посолството на САЩ Джоузеф Александър Кийл се отправихме с неговата дипломатическа кола и пристигнахме в село Клисурица, Михайловградски окръг (днес община град Монтана). Уточнявам, че това, доколкото зная и разбирам, Е БИЛО единственото посещение на западен дипломат в частен български дом в продължение на половинвековното комунистическо управление в България.

            На тръгване той прегърна майка ми и й каза Не се притеснявайте за сина си! Ние ще му помогнем! Не се притеснявайте и за всичките вас – ние няма да позволим да издевателстват над вас!“.

            Впрочем, дори и днес съм почти уверен, че по онова време този високопоставен американец е бил искрен и вероятно не е имал достатъчно ясна представа за дълбоката античовешка и престъпна същност на вече установените споразумения между висшите ръководни кръгове на ЦРУ и КГБ.

            Впрочем, още на другия ден аз бех осъден и изпратен на тежък физически труд в концлагера в химическите заводи край Девня, Варненоско, а след два месеци бех арестуван в килиите на Главно следствено управление на ДС в София.

 

            ***(03)само две седмици след моето арестуване Държавният департамент на САЩ е излязъл със специален официален и публично оповестен Доклад, в който моето име е посочено като пример на български гражданин, лишшен от човешки права;

 

            ***(04)При арестуването ми беха предявени три обвинения, като главното или водещото бе за подстрекаване на САЩ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ за враждебна дейност срещу СССР, държавите от социалистическия лагер и България;

            при което преди осъждането ми и по време на пребиваването ми в килиите на Главно следствено управление на ДС и на Софийския затвор СРЕЩУ МЕН БЕХА ПРОВЕДЕНИ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНИ ИНТЕНЗИВНИ И АБСОЛЮТНО БЕЗСКРУПУЛНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

            (включително и, непосредствено преди денят на първото съдебно заседение през края на Декември 1984 г., затварянето ми в килия, подът на която бе покрит в дебел слой полузамръзнала вода, а върху дюшекът, поставен във водата, бе поставен мъртъв затворник, покрит с неимоверно мръсно скъсано одеало, и ... за да оцелея в неимоверно ледено-студената килия през нощта, аз легнах и „спах” в буквалния смисъл на думата „прегърнат” с мъртвеца),

          ЦЕЛТА НА КОИТО МЕРОПРИЯТИЯ БЕ ДА БЪДЕ ПРЕЧУПЕНА ВОЛЯТА МИ И ДА БЪДА ПРИНУДЕН ДА СЕ ПРИЗНАЯ ЗА ВИНОВЕН И ДА ПРОСЯ ЗА МИЛОСТ.

            При това съществува специален документ, подписан от заместник-министъра на МВР по ДС генерал Григор Шопов, за прилагането върху мен на химически и фармацевтимни средства с цел за пречупване на волята ми.

            След осъждането ми ВЕДНАГА бех изпратен в зловещо известният затвор в Пазарджик, където ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНАТА ЦЕЛ бех подложен на неимоверно жестоки физически и химико-фармацевтични издевателства, при което два пъти бех в състояние на кома – веднъж след неимоверно жесток осакатяващ побой и веднъж след принудително прилагане на химико-медикаментозни препарати.

            В същото време брат ми и баща ми са били многократно арестувани за по два, три, пет и седем дни, при което от тех е искано да подпишат декларация, че се отказват от мен и порицават моята престъпна дейност,

            и именно поради техната „престъпна упоритост” и отказът им да направят това по време на престоят им в килиите на ДС те са били подложени на систематични химически и фармацевтични третирания, в резултат на които впоследствие и двамата починаха от раково заболяване;

            а аз, при високо развит тумор на надбъбречната жлеза (т. нар. „феохромоцитом”) веднага след освобождаването ми от затвора бех спасен в единствения в Европа специализиран медицински център „Гросхадерн” в Мюнхен, Германия и категоричното заключение на лекарите бе, че заболяването се дължи на химически и фармацевтични третирания в затвора.

            НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА, точно по време на връхната точка на оперативните мероприятия срещу мен, срещу брат ми и срещу баща ми, в затвора присигна за среща с мен полковник (впоследствие - генерал) Божидар Антонов, началник по ДС на ОУ на МВР в Михайловград.

            Тъй като той е роден в съседно село и с него НЕ САМО сме се познавали още като деца и съученици в гимназията и като състуденти в Юридическия факултет, НО И В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ СМЕ БИЛИ БЛИЗКИ ПРИЯТЕЛИ. В присъствието на началника на затвора той ми каза, че:

            *е пристигнал при мен по поръчение на Министъра на МВР, при това по настояване на Посолството на САЩ;

            *всичките оперативни мероприятия срещу мен, брат ми, баща ми и всички други свързани с мен и с нас лица, са били НЕПОСРЕДСТВЕНО ръководени и провеждани НЕ ОТ НЕГО, а от специален високопоставен екип при Министерството, И ЧЕ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ Е ЗНАЕЛО ЗА ТЕХ;

            *от посолството на САЩ са настоявали за моето освобождаване от затвора и да ми бъде обезпечена възможността да замина за САЩ или в Западна Европа, но това да стане само след като и ако бъде пречупена и подчинена моята воля и волята на най-близките ми хора и след като ние изрично, ясно и официално се признаем за виновни пред комунистическата българска държавна власт;

         *накрая неговите изрични думи беха: „Не само в САЩ, но и в която и да е западна европейска държава НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ ПРИЕТ, АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ СИ СЕ ПОДЧИНИЛ НА НАС! Това е практика по ОТДАВНА ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВАЩО ВИСОКОПОСТАВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, която важи не само за теб, а за всички като теб – преди теб и след теб!”.

 

            ***(05)Тъй като аз, разбира се, категорично отказах да приема направеното ми предложение, останах в затвора още цели три години;

 

            ***(06)Само броени минути след освобождаването ми НА 31 ОКТОМВРИ 1989 г. от ШЕСТГОДИШНИЯ ЗЛОВЕЩО-КОШМАРЕН престой в комунистическите затвори прекрачих прага на посолството на САЩ и веднага, а и през следващите дни

            УЗНАХ И ПРОУМЯХ, че между ЦРУ и КГБ е постигнато СПЕЦИАЛНО АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО И ПО СЪЩЕСТВО АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНО АНТИЧОВЕШКО СПОРАЗУМЕНИЕ, което предстои да бъде закрепено от държавните лидери на СССР и САЩ;

            съгласно което НЯМА ДА БЪДЕ ПОЗВОЛЕНО на нито един от жертвите на комунистическите злодеяния, ДА ПОЛУЧИ НЕ САМО РЕАЛНО, НО ДОРИ И СИМВОЛИЧНО НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗЛОВЕЩИ СЕЛЕКТИВНО-ГЕНОЦИДНИ И РЕПРЕСИВНИ СЪБИТИЯ, на които той и неговите близки хора са били подложени от българския клан на престъпната интернационално мотивирана съветска комунистическа държавна власт;

            И ЧЕ КГБ И ЦРУ, СССР/РУСИЯ И САЩ ЗАДРУЖНО И ЕНЕРГИЧНО НЯМА ДА ПОЗВОЛЯТ ДА БЪДЕ НАКАЗАН ДОРИ СИМВОЛИЧНО ЗАРАДИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ НИТО ЕДИН ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИЗВЕРГИ,

            ТЪЙ КАТО, съгласно постигнатото ПРЕДИ ПОНЕ ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЦРУ И КГБ

            КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ ЩЕ ЗАВЪРШИ С КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЕЛИТИТЕ СРЕЩУ СОБСТВЕНИТЕ ИМ НАРОДИ

            ПРИ КОЕТО СЕЛЕКТИВНИЯТ ГЕНОЦИД ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕН С ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД, И АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН КОМУНИЗЪМ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ БОЙНИ КАДРИ НА ИНТЕНЗИВНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАН СВЕТОВЕН РЕД.

 

            ***(07)После, почти броени дни след това, аз и Румен Воденичаров, бяхме поканени на специална среща с високопоставен пристигнал от САЩ функционер на Новото Време, който, обосновавайки тезата си за съществуваща „опасност от кървава комунистическа съпротива” и предлагайки ми „блестяща политическа кариера”

            поиска от мен В ИМЕТО НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА КЪРВАВАТА КОМУНИСТИЧЕСКА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ПРОТИЧАЩИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ официално и публично да заявя, че в името на ХУМАННИЯ БЕЗКРЪВЕН МИРЕН ПРЕХОД се отказвам да търся наказателна и репараторна отговорност за злодеянията, които са извършени срещу мен и моите най-близки хора и срещу други като нас;

            тъй като, ОБАЧЕ, АЗ ВЕДНАТА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕЦЕНИХ, ЧЕ НАПРАВЕНОТО МИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВСЪЩНОСТ, ИМА ХАРАКТЕРА НА ИЗМАМНИЧЕСКИ ПОДЛО ЗАМИСЛЕН КАПАН ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ОТ СЦЕНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ СЪБИТИЯ,

            ЕНЕРГИЧНО ЗАЯВИХ, ЧЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМ НАПРАВЕНОТО МИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОНЕЖЕ ОТ МЕН ФАКТИЧЕСКИ се иска да скъсам не само юридическата си диплома, която ми повелява да се боря за ПРАВОСЪДИЕ, но да скъсам и Светото Писание, КОЕТО МИ ПОВЕЛЯВА ДА СЕ БОРЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ;

            ТАКА, разговорът с мен веднага ПРИПРЯНО бе прекратен и Н. П. Посланика деликатно и по-скоро конфузно ме изпрати на изхода на резиденцията, като Румен Воденичаров остана на масата за разговори;

            Уточнявам, че едва по-късно разбрах и проумях кой, всъщност е и какво представлява видният американски функционер на Новото Време, с когото бе визираната високопоставена среща, и който фактически бе „едва сдържано вбесен” от моето позоваване на Принципите и Нормите на Правото и на Светото Писание, чието име е Джордж Сорос;

 

            ***(08)После, като активен член на Националната политическа „Кръгла маса” участвувах в срещата с Държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и имах обширен специален разговор с неговия секретар по сигурността Боб Хътчингс, от когото узнах, че ЦРУ и Посолството на САЩ в България категорично няма да позволят да бъде потърсена дори и символична отговорност от комунистическите злодеи;

 

            ***(09)После, като депутат във Великото Народно събрание (имащо юридическия статус на Сенат), аз и живеещият в Мюнхен, Германия, St. M., доктор по философия (PhD) на Кьолнския университет, бивш политически съветник на Конрад Аденауер и на Франц Йозеф Щраус, автор на няколко книги, една от които официално е призната за „вдъхновителен импулс“ за формирането на политическата концепция на Роналд Рейгън и обявяването на СССР за „Империя на Злото“,

            получихме специална официална покана (и диплома) за членство и участие в дейността на т. нар. „Конференция на американските политически лидери” и пристигнахме във Вашингтон, където участвувахме в дискретна делова среща, на която аз (и моят германски приятел) категорично и ясно отхвърлих предложението да бъда включен в проект за бляскава политическа кариера, тъй като в замяна на това от мен бе поискано да стана интензивен публичен изразител на тезата, че за успешното безкръвно и мирно демократизиране на обществата от разпадащата се Съветска Империя същите се нуждаят от високоблагородния жест на страдалците, които да пледират за безотговорност за извършените спрямо тех злодеяния.

 

         ***(10)СЛЕД ТОВА, до днешния ден, вече повече от четвърт век,

         ЦРУ и Посолството на САЩ ВОДЯТ ЖЕСТОКА ЕЛИМИНАЦИОННА ХИБРИДНА ВОЙНА СРЕЩУ МЕН И МОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

         като, както по-рано, така и днес, конкретните оперативни мероприятия, всъщност, се възлагат на и се изпълняват от престъпните български бойни кадри на класическия съветски комунистически режим,

         които кадри вече повече от четвърт век ФАКТИЧЕСКИ СА АБСОЛЮТНО ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗОТГОВОРНИ КАКТО ЗА ПРЕДИШНИТЕ, ТАКА И ЗА НОВИТЕ ИМ ЗЛОВЕЩИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ,

         тъй като са „бронирани” като „демократични партньори” на „демократичните сутеньори” от КГБ, от формираната именно от високопоставените бойни кадри на КГБ/СССР Руска Червена Мафия и от ЦРУ, САЩ и ЕС.

 

 

VІІ.

            Обръщам специално внимание върху факта или обстоятелството, че:

            ***Дипломатическата институция КАКТО НА САЩ, ТАКА И НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ са надлежни адресати и надлежни длъжници да дадат официален отговор по множество МОЙ така наречени „Отворени официални писма-МЕМОРАНДУМИ”,

            включително и по една отделна специална серия от 75 (седемдесет и пет) писма, адресирани до 51 (петдесет и един) имащи дипломатически статус адресати, общото или водещото наименование на които меморандуми е „Cry for Justice / Cry for Law / Вик за Правосъдие”;

 

         ***Считано от 02 Юни 2016 г. ДО ДНЕС СПЕЦИАЛНО Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин е адресат и надлежен длъжник да дадете официален отговор по точно 44 (четиредесет и четири) така наречени „ПЕРСОНАЛНИ МЕМОРАНДУМИ”.

 

            ***че съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, Европейският съюз има характера на НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, според който ВЕЧЕ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ  са СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО;

            и че в този смисъл ВСИЧКИ ПОСЛАНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, РАЗБИРА СЕ, И ПОСЛАНИКА НА САЩ и ПОСЛАНИКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

            са акредитирани НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА МАФИОТСКА (ДЪРЖАВНА) ВЛАСТ, НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ,

            И ЧЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ ВСИЧКИ НАДЛЕЖНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА АКРЕДИТАЦИЯТА!!!

 

            Също така обръщам Вашето внимание върху факта, че ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК ЧРЕЗ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ***ПРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ***ПРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА САЩ И ***НА ПОЧТИ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И ***НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ СЪЮЗ,

            СЪМ СЕ ОПИТВАЛ ДА ТЪРСЯ И ДА НАМЕРЯ СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО НАДЛЕЖНО ОПИСАНО И ДОКАЗАНО ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ БОЙНИТЕ КАДРИ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ

            НЕ САМО ПО ВРЕМЕТО НА ПОЛОВИНВЕКОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕСТЪПНАТА КЛАСИЧЕСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАНА И ОРГАНИЗИРАНА КОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ДО 1990 Г.,

            НО И ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК ПО ВРЕМЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНО МОТИВИРАНАТА И ОРГАНИЗИРАНА НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО ПО-ПЕРВЕРЗНА ПРЕСТЪПНА НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ;

          НО ВМЕСТО НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР ВИНАГИ НЕ САМО ЛИЧНО АЗ СЪМ ПОЛУЧАВАЛ И ПОЛУЧАВАМ, НО И МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА ВИНАГИ СА ПОЛУЧАВАЛИ И ПОЛУЧАВАТ ОЩЕ ПО-ОЖЕСТОЧЕНИ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА.

 

            Обръщам Вашето вниманиевърху факта, че още на 09 май 2007 г., по повод годишнината от назначаването на Майкъл Хейдън за директор на ЦРУ (с когото, струва ми се, лично съм се запознал в сградата на посолството на САЩ преди постъпването му като военно аташе в София), в мое официално публично писмо до него (и с копия до посланиците на Великобритания, Швейцария, Белгия, Франция, Германия, Европейската комисия и САЩ) изрично съм написал следният текст:

„(... ... ... ... ... ) Поне аз почти всяка седмица срещам по улиците на София личности, които много добре познавам като мои бивши и сегашни палачи, които с различна степен на откровеност, директност, ехидност, наглост, заплашителност и дори цинична „добронамереност” ми казват думи, смисловото съдържание на които в обобщен и синтезиран вид гласи: „По-рано ние служехме на КГБ и на Червената армия, днес служим на ЦРУ и НАТО - а ти както по-рано, така и днес си и ще бъдеш наша жертва!”.

         И целият проблем за мен в случая се свежда до това, че същите тези личности както по-рано, така и днес са и продължават да бъдат контингент на българския клан на руската Червена мафия, в структурата на която са включени като нискойерархични елементи не само руската, но и българската държава, и дори не само руското, но и българското общество;

         при което за мен остава странен и все още недостатъчно понятен фактът, че Западът и в частност САЩ наистина ги приемат, легитимират и енергично защитават именно като „свои демократични партньори”.” 

            Нещо повече – в моя, адресиран лично до Н. П. Посланика на САЩ,  датиран на 01 Септември 2016 г. т. нар. „ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ (25-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ” изрично и пределно ясно съм посочил, че ОЩЕ на 06 Юли 2007 г. надлежно съм изпратил чрез официалната държавна пощенска служба мое официално писмо до: ***Her Excellency Ms. Condoleezza Rice - Secretary of State; ***His Excellency Gen. Michael V. Hayden, Director CIA, към писмото ми от 09 май 2007 г.; ***До Негово Превъзходителство г-н Джон Байърли - Посланик на САЩ; и че отделно от това лично съм посетил сградата на Посолството на САЩ и съм предоставил копие от писмото до Н.П. г-н Джон Байърли; и че СЛЕДОВАТЕЛНО същото писмо би трябвало да е и на Негово официално служебно достояние.

            И че в това писмо изрично и пределно ясно се съдържа текст, че не само лично аз, но и голяма част от българското население сме заинтересовани да узнаем истината относно причините за несъмнения факт, че през последните две десетилетия в България се извършва пределно очевиден тотален геноцид над българското население, който очевиден за нас геноцид не е очевиден единствено за управляващите кръгове на САЩ и на Европейския съюз; и че този именно факт несъмнено се дължи на това, че става въпрос за някаква степен и форма на съучастничество.

            Впрочем, във визираният текст съм посочил, че за да мога по-бързо и по-лесно да асимилирам и да осъзная този именно факт, на мен ми е „помогнало” „едно напълно случайно, но доста важно за мен обстоятелство”. Няколко години преди това бях гледал някакъв американски филм, отнасящ се за следвоенна Япония, в който сюжетът бе изграден върху това, че след капитулацията на т. нар. „японски милитаризъм” американската окупационна власт не само е възложила извършването на демилитаризацията именно на своите доскорошни противници – милитаристите; не само не е защитила от избиване и репресии онези японци, които по време на войната са били техни естествени съюзници; но дори е разконспирирала някои от своите най-видни помощници и агенти и е дала възможност и дори изрична препоръка на “демилитаризиращите се милитаристи” да ги убият.

            Виж: ***Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат), Глава VІ, §3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията, с. 336-352;

            ***Виж:2012-12-03, Маскарадът „Американска подкрепа на опозицията” - първа част


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-amerikanska-podkrepa-na-opozitsiyata-parva-tchast/


http://iankov.blogspot.bg/2012/12/3.html


            ***Виж: 2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - втора част,


http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post.html


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-vamerikanska-podkrepa-na-opozitsiyatav-v-vtora-tchast/


            ***Виж: 2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - трета част,


http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-vamerikanska-podkrepa-na-opozitsiyatav-v-treta-tchast/


            ***Виж: 2012-12-03, Маскарадът "Американска подкрепа за опозицията" - четвърта част, http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_9603.html


http://www.eurochicago.com/2012/12/maskaradat-amerikanska-podkrepa-na-opozitsiyata-tchetvarta-tchast/


            Посочвам, че във визираният текст изрично и пределно ясно съм написал следното:

         „Така, в контекста на горното, тук и сега Ваше Превъзходителство, аз изрично и пределно ясно Ви питам:

         „Защо, спрямо мен и спрямо моите най-близки хора, а и спрямо всички други като мен и като нас, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК САЩ ПРОВЕЖДАТ СЪЩАТА ИЛИ АНАЛОГИЧНА НА ЯПОНСКАТА СТРАТЕГИЯ НА СИСТЕМАТИЧНО СЕЛЕКТИВНО УНИЩОЖЕНИЕ?

 

 

Раздел Втори – Специални обвинителени акценти

(01)

            Обръщам специално внимание върху БРУТАЛНО ПРЕСТЪПНИЯ ФАКТ, специално посочен, описан и доказан от мен в многобройните ми писма до институциите, че както спрямо мен, така и спрямо абсолютно всички преди и след мен т. нар. „знакови личности”, които АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕПРАВОСЪОБРАЗНО са били т. нар. „обекти” на т. нар. „оперативни мероприятия” на престъпните комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически специални служби,

АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕПРАВОСЪОБРАЗНО  са били „специални обекти”

и моите и нашите семейно и фамилно най-близки хора;

            И ЧЕ ВЪВ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ СЛУЧАИ Е НАЛИЦЕ и т. нар. престъпен акт на брутално-перверзна намеса на специалните служби в личните семейни отношения именно с цел за постигане на престъпно лишаване на обектите от ценностите на семейните отношения;

            които ценности, всъщност, според Светото Писание ИМАТ ДИРЕКТЕН БОЖЕСТВЕН ПРОИЗХОД, и именно поради това престъпните, ИМАЩИ САТАНИНСКИ ПРОИЗХОД държавно-властови режими, винаги са особено силно и пристрастно заинтересовани да унищожават тези ценности, тъй като, именно семейството и семейните отношения са естествените противопоставителни ядра на съпротивата и противопоставянето срещу всяко престъпно държавно управление.

 

(02)

            Тъй като ОФИЦИАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ЮРИДИЧЕСКА ДОКТРИНА, както на Руската федерация, така и на САЩ, така и на България гласи, че ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ОБЕЗПЕЧАВА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА (на Справедливото Правосъдие), А НЕ НА ПРЕСТЪПНАТА СИЛА;

            и тъй като поне аз и моите семейно и фамилно най-близки хора, А СЪЩО ТАКА И ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ДРУГИ ХОРА, именно от Девети Септември 1944 г. ДО ДНЕС СМЕ БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ОБЕКТИ СЪВСЕМ НЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНАТА, А ИМЕННО НА ОБЕЗПЕЧЕНАТА ОТ КГБ-СССР И ЦРУ ПРЕСТЪПНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНО-ВЛАСТОВА СИЛА,

            изрично и пределно ясно настоявам ПРЕД ТУК ВИЗИРАНИТЕ АДРЕСАТИ да благоволят да обосноват  своята ПОЗИЦИЯ И РОЛЯ в така визираната ситуация.  

 

(03)

            Тъй като на всичките тук визирани адресати е ноторно известно т. нар. „Съобщение на Европейската Комисия{Брюксел, 27.2.2013, СОМ(2013) 92 final}, съгласно което двете най-неотложни за решаване „предизвикателства” са „изкореняването на бедността” и „осигуряването на достоен живот и устойчиво благополучие и благоденствие”;

  и тъй като е ноторно известно, че поне в България стратегията на държавната власт е насочена към премахване на бедността чрез геноцидно премахване на бедните и осигуряването на достоен живот и устойчиво благоденствие само за високопоставените престъпни слоеве;

            тук и сега настоявам да получа гледището на тук визираните димполатически представители на Руската федерация, на САЩ и на българската държавна власт.

 

(04)

            Тъй като на всичките тук визирани адресати са ноторно известни

            *КАКТО т. нар. „Доклад” на Генералната Асамблея на ООН (12 January 2009), съгласно който: всяка държава е длъжна да защитава своето население от геноцид, военни престъпления, етнически чистки и престъпления против човечността, и в случаите, когато държавата явно не защитавя своето население от посочените престъпления и нарушения,

МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ Е ДЛЪЖНА да предприеме колективни действия за защита на това население в съответствие с Устава на ООН;

            *ТАКА И т. нар. „Доклад” на Амнести Интернешънъл, озаглавен „България: край на безнаказаността чрез универсална юрисдикция”, съгласно текста на който:

            Държави, на чиито територии се извършва геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления, насилствени изчезвания и извънсъдебни екзекуции, ЧЕСТО ПЪТИ НЕ РАЗСЛЕДВАТ И НЕ ПОДВЕЖДАТ ПОД ОТГОВОРНОСТ ВИНОВНИЦИТЕ.

            Тъй като в такива случаи само една малка част от виновниците за подобни престъпления магат да бъдат изправени пред Международния наказателен съд и пред други международни съдилища,

            другите държави носят отговорността да раздадат правосъдие чрез т. нар. универсална юрисдикция;

                        съгласно която Държавите са способни (имат правомощието) да действуват като представители на Международната Общност – т.е. имат правото да разследват и осъждат извършителите на престъпления, без значение на чия територия са извършени, каква е националността на извършителя или жертвата и без да бъдат накърнени интересите на държавата, която твърди, че има юрисдикция.

          Този вид юрисдикция е един от най-ефективните инструменти, чрез които може да се сложи край на безнаказаността на най-сериозните престъпления според международното право.

          В миналото България Е БИЛА една от първите държави, позволила на съдилищата си да упражняват универсална юрисдикция върху ВСИЧКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – това е било регламентирано в Първия наказателен закон на Княжество България от 1896 г., КОЙТО ЗАКОН Е ДЕЙСТВАЛ ДО 1951 г..

          Днешният български НК, обаче, В НАРУШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА СЪДЕБНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА МНОЖЕСТВО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

                        Така, следователно в момента България е БЕЗОПАСНО УБЕЖИЩЕ ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА ВИЗИРАНИ В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

     Следователно за голяма част от престъпните деяния, извършени върху територията на България, от български граждани и техни чуждестранни съучастници,

единствената реална възможност за спазването на Международното Право

е АНГАЖИРАНОСТТА на чуждите държави;

включително чрез ангажираността на техните дипломатически мисии в България,

включително, разбира се,

ЧРЕЗ АНТАЖИРАНОСТТА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И

НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (САЩ).

 

 

Раздел Трети – специален пледоарен акцент

         НАСТОЙЧИВО И ЕНЕРГИЧНО ПЛЕДИРАМ пред тук визираните адресати – Техни Превъзходителства Посланиците на Руската федерация и САЩ, Президента на България и Министър-Председателя (Прeмиера) на България

         да предприемат специална процедура за обстойто изясняване,  уточняване и наказателно-репараторно съдебно анализиране на абсолютно всички факти и обстоятелства

         относно съвместната престъпна дейност на българските, британските и швейцарските държавни институции, специални служби и институционални лица

         по повод и във връзка с моите опити да регистрирам във Великобритания и в Швейцария

         т. нар. „Правозащитно Бюро” за подмогагане на британското, швейцарското и европейското Правосъдие за разследване, съдене и обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност

         на всички личностнови и корпоративни субекти, които са недосегаеми пред престъпното българско правосъдие.

 

            Както вече, поне частично ви е известно, в мое официално писмо до Министъра на вътрешните работи, озаглавено

Казус: Защо и как през 2000 г. специалните служби на престъпния съветско-руско-американски политически режим в България ме отвлякоха от Лондон, където бех легитимен политически емигрант

(текста, впрочем, е публикуван в Интернет:            лаконично съм посочил, че:

            ***След като В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНИ АКТИВНО И НАПЪЛНО БЕЗУСПЕШНО УЧАСТВУВАХ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ ПО-АКТИВНО СЕ ОПИТВАХ ДА ПОЛУЧА ПРАВОСЪДИЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

ПРЕЗ АВГУСТ 1999 Г. ПОИСКАХ ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ

ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И

ВЕДНАГА ПРЕДПРИЕХ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

ЗА ОФИЦИАЛНО СЪЗДАВАНЕ НА

ПРАВОЗАЩИТНО БЮРО,

КОЕТО ДА ИЗВЪРШВА ИНФОРМАЦИОННО ДОКУМЕНТАЛНО

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ БРИТАНСКИ, ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ИНСТИТУЦИИ

И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

ЗА ОСЪЖДАНЕ НА ОНЕЗИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ,

КОИТО СА НЕДОСЕГАЕМИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ.

 

            ***В отговор на това (ПРИ НЕСЪМНЕНОТО СЪУЧАСТИЕ и на специалните служби на Великобритания, САЩ и други) българските специални служби са предприели специални оперативни мероприятия срещу всички мои семейно и фамилно най-близки хора;

            за това както съпругата ми, така и мои приятели, ВЕДНАГА са били надлежно писмено уведомили посланиците на САЩ, Великобритания, Франция и Германия, които, обаче, несъмнено именно ПОРАДИ СТРАТЕГИЧЕСКОТО СИ СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ

            пределно ясно (както официално писмено, така и конклудентно) са били дали на съпругата ми да разбере, че отказват да се ангажират с обезпечаване на защитата на техния застрашен живот;

            и така ФАКТИЧЕСКИ са ПООЩРИЛИ ИЛИ ДОРИ ПОДСТРЕКАЛИ българските специални служби да извършат широкоспектърна престъпна дейност.

 

            ***В крайна сметка аз фактически бех ОТВЛЕЧЕН от Лондон, тъй като евентуалното създаване на визираното Правозащитно бюро

фактически е било поставило под заплаха осъществяването на вече интензивно предприетото сключване и изпълнение на престъпен корупционен концесионен договор между българския премиер Иван Костов и британския премиер Тони Блеър;

с който договор е било планирано и впоследствие осъществено

ограбването на гражданите на град София с

ЕДИН МИЛИАРД И ТРИСТА МИЛИОНА ЛЕВОВЕ

факт, който по-късно, през Септември 2006 г., е безспорно установен от Парламентарната Комисия за борба с корупцията.

 

            ***Надлежно уточнявам, че моята официално-документална папка, озаглавена „Престъпната дейност на британските и българските държавни институции и специални служби по повод моят опит да регистрирам в Лондон Правозащитно Бюро”

съдържа ПОВЕЧЕ ОТ ТРИСТА (300) СТРАНИЦИ;

 

            ***Уточнявам, че моята официално-документална папка, озаглавена „Концесионният договор между премиерите Иван Костов и Тони Блеър НЕ Е КОНЦЕСИЯ, А Е ПРЕСТЪПНО БАНДИТСКО ОГРАБВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ”,

съдържа ПОВЕЧЕ ОТ ТРИСТА (300) СТРАНИЦИ;

 

            ***В мое официално писмо до Министъра на вътрешните работи озаглавено

„Казус „Престъпната дейност на МВР и ДАНС срещу холандски депутат от Европейския Парламент, с когото сме обсъждали моят план за регистриране в Швейцария на Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие” за документално обезпечаване пред европейски и други съдилища на искове за отговорност на недосегаемите в България престъпници”

            лаконично съм посочил доказателствата за една малка част от престъпната дейност на българските специални служби по повод и във връзка с моят опит да регистрирам така визираното Правозащинто Бюро в Швейцария.

 

            ***Изрично и пределно ясно уточнявам, че моята официална документална преписка, разкриваща престъпната дейност на швейцарските държавни институции и специални служби относно опита ми да регистрирам в Швейцария Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие”

съдържа ПОВЕЧЕ ОТ СЕДЕМСТОТИН (700) СТРАНИЦИ.

 

         Така, тук и сега, специално в контекста на горните текстове, изрично и пределно ясно се обръщам към Техни Превъзходителства Посланиците на Руската федерация, САЩ и Президента и Премиера на България с ПРОВАКАЦИОННО-ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИТЕ ДУМИ:

         Демаскирайте се, разкрийте истинското си лице          като разкриете вашето конкретно и ясно отношение и ангажираност

         както към всичките казуси, посочени и описани в предишни мои меморандуми до Вас, така и СПЕЦИАЛНО ПО ТОЗИ КАЗУС, посочен в този меморандум!!!

         Нещо повече – ако наистина сте личности с високо човешко и хуманитарно достойнство и сте служители на своите народи, а не на транснационалните банкстерски и мафиотски структури,

            ОБЕЗПЕЧЕТЕ РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ И ПРАКТИЧЕСКОТО (ФАКТИЧЕСКОТО) РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ (НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ) НА ВИЗИРАНОТО

            Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие”.

 

            СЪЩО ТАКА, пред тук визираните адресати Посланиците на Русия и САЩ в „качеството” им на поредните ГЛАВНИ интернационални и транснационални НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            настоявам да предприемат ПРЕД ТЕХНИТЕ НАЦИОНАЛНИ СЪДИЛИЩА и да обезпечат осъществяването на множество отделни СТРИКТНО ПРАВОСЪОБРАЗНИ процедура за разследване, съдене и наказателно и репараторно осъждане НА ВСИЧКИ ЛИЧНОСТНИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ

            за които надлежно и акуратно съм депозирал в българските правителствено-държавно-властови, прокурорски и съдебни институции съответното посочване и описание на съответната конкретна престъпна и деликтна дейност.

 

 

Раздел Четвъри – текущ обвинителен акт

            Пред тук визираните адресати настоявам за НЕЗАБАВНА РЕВИЗИЯ И НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР относно факта, че до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор и абсолютно никаква легитимна реакция

            (освен, разбира се, ПРЕСТЪПНИТЕ НАКАЗАТЕЛНО-РЕПРСИВНИ И ЕЛИМИНАЦИОННИ оперативни мероприятия на които аз и моите най-близки хора сме интензивно подложени и които несъмнено следва да бъдат считани като своеобразен подразбиращ се „отговор”)

            ОТНОСНО ВСИЧКИТЕ КАЗУСИ, които са посочени и описани в моите МНОГОБРОЙНИ официални писмени изяления до:

            ***Негово Превъзходителство Посланика на Руската федерация;

            ***Негово Превъзходителство Посланика на САЩ;

            ***Президента на България;

            ***Министър-Председателя (Премиера) на България и Вице-Премиера и Министър на вътрешните работи на България.

            Отделно от това настоявам за НЕЗАБАВНА РЕВИЗИЯ И НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР относно факта, че до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор и абсолютно никаква легитимна реакция ОТНОСНО КАЗУСИТЕ, които са посочени и описани в:

 

(01)

            В моя т. нар. ПАПКА №008, надлежно адресирана специално до Министъра на вътрешните работи, регистрирана в офиса на 01 Март 2016 г., обновена на 07 Октомври 2016 г., озаглавена „Към вх.рег. №489702-480 --- 01 Март 2016  г. Относно казус „Шестият етаж” – обект аз, Янко Николов Янков, моята първа съпруга и нашия 4 (четири)-годишен син””.

            Уточнявам, че тук визираният казус е относно т. нар. „Строго секретно Дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто управление на Държавна сигурност”,

            в което АКУРАТНО са визирани основните направления на т. нар. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ, насочени срещу мен и членовете на семейството ми.

            Уточнявам, че съм написал следното: „ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ ЗА СПЕШЕН ОТГОВОР! В ЧАСТНОСТ ЕНЕРГИЧНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ:

            *ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА, ОТДЕЛНА ОТ ТАЗИ,  ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ , СРЕЩУ МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, КОЯТО Е БИЛА ИЗВЪРШЕНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ – ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НЕЙНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ФУНКЦИОНЕРИ!

            *ДА ИЗВЪРШИТЕ ВСИЧКО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДОКУМЕНТАЛНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО ТАКА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ПРИ КОЕТО

            *ДА МИ ПРЕДОСТАВИТЕ ПЪЛНИ НАДЛОЖНО ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА!

 

(02)

            В моя т. нар. ПАПКА №017, надлежно адресирана специално до Министъра на вътрешните работи, регистрирана в офиса на 07 Март 2016 г., обновена на 20 Октомври 2016 г., озаглавена „Към вх.рег. №489702-507///07.03.2016 г. Казус „Шестият етаж”. Относно интензивно провежданото оперативно мероприятие на специалните служби, насочено към превръщането на моето и на семейството ми ежедневие в ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ””

            Уточнявам, че в тук визираният казус става въпрос за провежданите срещу мен и членовете на семейството ми строго секретни оперативни мероприятия, които са били „предизвикани”, „мотивирани” и „обосновани” от „ОСТРО СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ” за ЕЛИМИНАЦИОННО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ на (срещу) извършваната от мен „злостна” „престъпна” „антипартийна и антидържавна дейност”, изразяваща се в това, че:

            ***(стр. 9, План, датиран на 02 Октомври 1976 г.) „Обектът провежда противодържавна агитация пред студенти от Юридическия факултет, използувайки за целта анекдоти, афоризми и легенди”;

            ***(стр. 9, План, датиран на 02 Октомври 1976 г.) „В контактите си с млади научни работници провежда разговори, насочени към обединяване на недоволните от тях, с цел противопоставянето им срещу политиката на партията и организирането им в противодържавни групи”;

            ***(стр.119, План, датиран на 15 Февруари 1977 г.) „Същият възнамерява да обедини недоволни млади научни работници в нелегална организация и да изпрати зад граница клеветнически материали за вътрешно-политическата обстановка в страната”. 

            Уточнявам, че ИМЕННО ПОРАДИ ТАКА ПОСОЧЕНАТА МОЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, тук става въпрос за ВЕРБУВАНЕТО НА ПОИМЕННО ПОСОЧЕНИТЕ 31 (тридесет и един) СЪСЕДИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, на които е било възложено извършването на интензивни ситуационно остри провакационни публично-скандални мероприятия, срещу мен, съпругата ми и нашия 4 (четири)-годишен син.   

            Уточнявам, че в случая става въпрос за това да ми бъдат предоставени 31 (тридесет и една) отделни папки, в които е надлежно документирана ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ ДС, относно шантажирането и вербуването на визираните 31 съседи, почти всичките от които са били на преклонна възраст, и какво точно им е било възлагано и как е било изпълнено.

 

(03)

            В моя т. нар. ПАПКА №021, надлежно адресирана специално до Министъра на вътрешните работи, регистрирана в офиса на 24 Февруари 2016 г., става въпрос за казус, относно ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на офицери от ДС: 

            В частност в Папката е посочено:

            ***че на т. нар. „Система-2” е възложено да извършва контрол на пощенската кореспонданция на „обекта” Янко Николов Янков, при което главното внимание да бъде насочено по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария и САЩ;

            ***че „Същият възнамерява да обедини недоволни млади научни работници в нелегална организация и да изпрати зад граница клеветнически материали за вътрешно-политическата обстановка в страната”;

            ***че е възложено посредством радиостанции да бъдат осъществени оперативни мероприятия по (за) оперативна документация на разговорите, провеждани от мен по време на лекционните занятия със студентите от Юридическия факултет при СУ, а също така и в жилището, в което живея със семейството си;

            ***че е обезпечено вербуването на поименно посочени точно 23 (двадесет и трима) чуждестранни студенти;

            ***че е обезпечено вербуването на ГОЛЯМ БРОЙ мой млади колеги от Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет на СУ, имената на които са изрично посочени и някои от задачите, които са им възложени са изрично посочени;

            ***че отделно от тук визираното (образувано през Октомври 1976 г.) строго секретно оперативно дело, аз вече съм бил и съм и обект по две други строго секретни оперативни дела, едното от които е „Терорист”,  а другото е „Скитник”;

            ***че по повод и във връзка с тези ТРИ строго секретни оперативни дела на Шесто управление на ДС са били ангажирани ГОЛЯМ БРОЙ ОФИЦЕРИ И АГЕНТИ, КОИТО СА ИЗВЪРШВАЛИ ГОЛЯМ БРОЙ ОТДЕЛНИ КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ срещу мен, срещу членовете на семейството и фамилията ми и срещу свързаните с нас трети лица.

            Впрочем, следва да бъде отбелязано, че от други секретни архивни източници е видно, че отделно от това съм бил обект и на следните строго секретни оперативни дела: „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”,

            по които също така са извършени ГОЛЯМ БРОЙ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА срещу моите права, срещу правата на членовете на семейството и на фемилията ми, и правата на голямо множество трети лица.

 

(04)

            В моя т. нар. ПАПКА №016, надлежно адресирана специално до Министъра на вътрешните работи, регистрирана в офиса на 17 Март 2016 г., обновена на 24 Март 2016 г., на 25 Март 2016 г. и на 25 Октомври 2016 г., озаглавена „Към: ....вх.рег. №489702-625///17.03.2016 г.,.... №489702-695///24.03.2016 г., №489702-709///25.03.2016 г., Казус „Престъпленията на българския клан на КГБ””, в частност, съм посочил, че:

            ***само за (през) периода от 70-те до 90-те години става въпрос за повече от 250 (двеста и петдесет) души, които по един или друг начин, в една или друга конкретно проявена форма, са участвували в насочената срещу мен и срещу моите най-близки хора престъпна дейност на българския клан на КГБ – комунистическата Държавна сигурност (ДС).

            ***съм поискал да ми бъдат предоставени копия от цялостната документация относно престъпните изверги, които са били ангажирани по осъществяването на престъпните строго секретни оперативни разработки по „Строго секретно дело № 13304/1976 г.“, и че това са:

(01)полковник Найден Петров, началник отдел Първи, Шесто управление на ДС;

(02)офицер Гашев;

(03)офицер Младенов;

(04)офицер Б. Ангелов, началник отделение ІІІ;

(05)офицер Ив. Иовчев;

(06)офицер Иван Павлов;

(07)офицер Нешев;

(08)офицер Братанов;

(09)офицер Челиев.

(10)офицер капитан Кръстев.

(11)оперативна група начело с офицер Ивайло Петров.

(12)ОПЕРАТИВНА ГРУПА, ръководена от офицер Ангелов;

(13)полковник (ХХХ), началник на Първи отдел на Четвърто управление на ДС.

(14)До тук, заедно с изверга Петър Бъчваров, броят е 14.

            От страниците на Строго секретно дело, Том 1, № 21441, ДОР „Дракон“ е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

(15)офицер Йордан Василев;

(16)полковник Илия Шаренков;

(17)офицер Л. Костадинов;

(18)офицер Никифоров;

(19)офицер Младенов;

(20)офицер Г. Лилков;

(21)офицер Г. Петров;

(22)офицер Ц. Лозанов;

(23)офицер Иван Даскалов;

(24)офицер В. Вълчев;

(25)офицер Тодоров;

(26)офицер А. Павлов;

(27)генерал-лейтенант Петър Стоянов;

(28)генерал Мусаков;

(29)Полковник Т. Козловски;

(30)офицер Даскалов;

(31)офицер Малионов;

(32)началник на ГСУ при ДС полковник К. Коцалиев;

(33)офицер Румен Андреев;

(34)офицер Петър Бъчваров;

(35)полковник Чавдар Новански;

(36)офицер Любомир Иванов;

(37)офицер Е. Ангелов;

(38)полковник Ст. Стоянов;

(39)съдия Петър Каменов;

          Том 2 от тук посоченото „строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и деянията им са не по-малко зловещи.

            От страниците на Строго секретно дело, Том 1, № 24491, ЛДОР „Твърдоглавия“ е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

(40)офицер Сава Георгиев Денев;

(41)генерал-майор Петър Стоянов;

(42)полковник Я. Стефанов;

(43)капитан Стоил Колев;

(44)капитан Тодоров;

(45)капитан Василев;

(46)полковник Шаренков;

(47)началник поделение 72400;

(48)офицер Симеонов;

(49)ОР Лозанов;

(50)офицер Л. Костадинов;

(51)Първи заместник-министър на МВР генерал-полковник Григор Шопов;

(52)офицер Л. Костадинов;

(53)офицер Сава Савов;

(54)офицер Илич Томински;

(55)офицер В. Ангелов;

(56)офицер Б. Лилков;

(57)офицер Иван Денев;

(58)офицер Хр. Дончев;

(59)офицер Георги Петров;

(60)офицер Стефан Давидов;

(61)офицер Вълчо Вълчев;

(62)офицер Георги Петров;

(63)офицер Красимир Йосифов;

(64)офицер Николай Тонев;

(65)офицер Георги Богданов;

(66)офицер Димитър Атанасов;

(67)офицер Иван Атанасов;

(68)генерал-майор Б. Велинов;

(69)полковник А. Ценов;

((70)полковник Б. Калчев;

(71)полковник Митьо Йорданов;

(72)капитан Стефан Петров;

(73)полковник Цеко Лозанов;

(74)старши лейтенант В. Ангелов;

(75)полковник Киров;

(76)офицер Божидар Антов;

(77)полковник Ц. Георгиев;

(78)полковник Ат. Захов;

(79)полковник Ст. Младенов;

(80)майор П. Танчев;

(81)полковник Г. Христов;

(82)полковник П. Ангелов;

(83)майор Р. Илиева;

(84)полковник К. Коцалиев;

(85)офицер Ст. Колев;

         Том 2 от тук посочено „Строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги имат внушителен брой и деянията им са не по-малко зловещи.

            От материалите от съдебното дело, по което съм осъден е видно, че предоставените на наказателния съд томове на материалите от следственото дело, което е било водено в Главно следствено управление при ДС

            са САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ОБЕМИСТИ СЛЕДСТВЕНИ ТОМОВЕ,

            по които аз и свързаните с мен семейно, фамилно и прочее мой близки хора сме били обект на строго секретното внимание КАКТО на извергите от оперативните отдели на ДС, ТАКА и на извергите Главно следствено управление при ДС.

            Все пак, ОТ ТАЗИ ОСКЪДНА част на доказателствената документация е видно, че в ПРЕСТЪПНАТА СЛЕДСТВЕНА ДЕЙНОСТ са участвували следните офицери от Главно следствено управление при ДС:

(86)офицер полковник Богдан Николов Калчев, Зам-началник на ГСУ при ДС;

(87)офицер генерал-майор Костадин Коцалиев, началник на ГСУ при ДС;

(88)офицер Митьо Йорданов;

(89)офицер Стефан Хаджиниколов;

(90)офицер Стефан Петров;

(91)офицер Владимир Петров Райковски;

(92)офицер Румен Андреев;

(93)офицер Чавдар Новански.

            Освен това от съдържанието на тук визираните „строго секретни дела” е видно, че аз съм бил обект на специализирано „строго секретно внимание” на още няколко такива дела, сред които са

            Терорист“, „Гадния“, „Злобния“, „Непокорник“ и „Скитник“,

            които все още не са ми предоставени за достъп и относно съдържанието на които нямам никаква конкретна представа,

            но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и престъпните им деяния са не по-малко зловещи.

            Тук и сега преднамерено НЕ СЪМ ПОСОЧИЛ имената и броя на лицата, които са участвували в оперативните мероприятия в „качеството” им на агент-доносители и агент-провокатори,

            КАКТО И НА ЛИЦАТА, КОИТО В ОФИЦИАЛНОТО ИМ „КАЧЕСТВОТО” НА ПРОКУРОРИ И СЪДИИ, И ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ИМ „КАЧЕСТВО” НА АГЕНТУРНО ПОДЧИНЕНИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СА ИЗВЪРШИЛИ СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ.

            Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които са участвували в насочените против мен строго секретни оперативни мероприятия на ДС ПО ВРЕМЕТО НА ШЕСТГОДИШНОТО МИ ПРЕБИВАВАНЕ В ЗЛОВЕЩИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАТВОРИ.

            Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които ИМЕННО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРИТЕ

            СА УЧАСТВУВАЛИ В НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

 

(05)

            В моя т. нар. ПАПКА №031, надлежно адресирана специално до Министъра на вътрешните работи, регистрирана в офиса на 04 Януари 2017 г., става въпрос за казус озаглавен „Разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на (за) проф. д-р Александър Асенов Воденичаров”.

 

(06)

            В моя т. нар. ПАПКА №027, надлежно адресирана специално до Министъра на вътрешните работи, регистрирана в офиса на 12 Декември 2016 г., става въпрос за казус озаглавен „Казус: „ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ДС спрямо членовете на семейството на Димитър Асенов Саръиванов и ВЕРБУВАНЕТО на същия да участвува от 1944 г. до смъртта си (1996 г.) КАКТО в престъпната дейност НА ДС срещу БАЩА СИ И БРАТ СИ, ТАКА И В ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ДС срещу други хора;

            В ЧАСТНОСТ – извършената през 1989-1990 г. престъпна дейност на същото лице ЛИЧНО СПРЯМО МЕН И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ЛЕГИТИМНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ”

 

Раздел заключителен

         Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ

         НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

15 Февруари 2017 г.                                                                       Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар