2017-02-17

15 Февруари 2017 г., До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г., Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

15 Февруари 2017 г. (Сряда)

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.,

Насрочено за 20.02.2017 г., 15.00 часа,

Бул. „Драган Цанков”, № 6

 

 

            Тук приложено предоставям копия от 21 (двадесет и една) страници от НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАН доказателствен материал, датиран на 08 Февруари 2017 г.

            ОБОСНОВАВАЩ И ДОКАЗВАЩ МОТИВИТЕ И ФАКТИТЕ, имащи непосредство отношение към ПРЕДЯВЕНОТО МИ ОБВИНЕНИЕ КАТО ПОДСЪДИМ ПО ТОВА СЪДЕБНО ДЕЛО.

            Този доказателствен материал несъмнено има стойност и значение относно разкриването на ИСТИНАТА за моята престъпна ТЕРОРИСТИЧНА И ХУЛИГАНСКА дейност, извършена срещу посолството на Швейцария;

            или по-точно – ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ този доказателствен материал обосновава и доказва

            МОЯТ КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ ДА СЕ ПРИМИРЯ С И ДА СЕ ПОДЧИНЯ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА:

            БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

            И ТЕХНИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ, ПАРТНЬОРИ И СУТЕНЬОРИ;

 

         и, разбира се, за пореден път доказва, че тук визираният съдия по делото Е ИЗВЪРШИЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЪРШИ

 

         КАКТО престъпление по служба (престъпление против Правосъдието),

 

         ТАКА И престъпна съдебна услуга {т.е. съдебна (правосъдна) ПРОСТИТУЦИЯ} В ПОЛЗА НА на неговите сутеньори от специалните служби и от Мафията.

 

            Впрочем, уточнявам, че текста на тук приложения доказателствен материал е публикуван в ИНТЕРНЕТ - виж:

            08 Февруари 2017 г., Пети персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

***Негово Превъзходителство г-н Анатолий Анатолиевич Макаров извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

***Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ;

До поредните български надзиратели на Концлагер България:

***Президента г-н генерал Румен Радев и

***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков15 Февруари 2017 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар