2015-10-04

Шестдсет и второ (62-во) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария; до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие; До г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000 Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г., Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г., Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г., Към: (04) настоящият текст е предоставен на дежурния офицер в МинистерствотоAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
05 Октомври 2015 г. (Понеделник)
Шестдсет и второ (62-во)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
            до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;
            до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие;
            До г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000
Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.,
Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.,
Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г.,
Към: (04) настоящият текст е предоставен на дежурния офицер в Министерството

І.
            Уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум,
            имам „честта“ да Ви („ви“) уведомя, че
            преди 26 (двадесет и шест) години, на 31 Октомври 1989 г., при освобождаването ми след шестгодишно кошмарно пребиваване и излизането ми от Софийския централен затвор брат ми Камен Н. Янков ми подари модерен за онова време пружинен ръчен часовник „за отмерване на Новото време“;
            и че само 17 минути след това аз се озовах в сградата на посолството на САЩ,  където бех посрещнат от двамата най-високопоставени дипломати, които, впрочем, съвсем неслучайно ми очертаха „контурите на предстоящото Ново време“ като ми казаха, че вече съществува все още дискретно споразумение, съгласно което в името на щастливото мирно съвместно съществуване между ненаситно кръвожадните изверги и невинните жертви на техните престъпления елитите на СССР и САЩ са поели задължението да не позволят на невинните жертви на престъпния комунистически режим да търсят и да получат наказателна и репараторна отговорност както лично от причинителите на злодеянията, така и от държавата.

            Впрочем, само един месец по-късно „Двамата Големи“ се срещнаха и официално подписаха такова споразумение, а единият от високопоставените американски дипломати съвсем неслучайно ми каза, че поне в България ЦРУ работи като филиал на КГБ, че той не е съгласен с това и че ако това продължи още една година, той демонстративно ще напусне дипломатическата си работа и ще се опита да участвува в осъществяването на една хуманна световна промяна.

            Тези неща, всъщност, доста отдавна сравнително подробно съм ги описал както в многобройните ми  публицистични, така и в чисто научните ми прояви и издания, но сега ги споменавам, за да кажа, че съвсем неслучайно днес аз отново поставих на ръката си именно този часовник, подарен ми от вече отдавна мъртвия ми брат, за чиято смърт (а и не само на неговата, а и на баба ми, дядо ми, баща ми и майка ми) са виновни именно по-горе визираните двама Големи Високохуманни Злодеи.
            Които Злодеи, всъщност, точно през последния четвърт век недвусмислено ясно разкриха и доказаха себе си като садистични престъпни причинители не само на болките, мъките, страданията и смъртта на няколко хиляди селективно подбрани жертви като мен и моите най-близки хора, но и на  почти цялото население на България, а и не само на България.

            Впрочем, видно от няколкото хиляди страници на моята официална документална и научна книжнина
            още от 70-те и 80-те години до днес
            В ТОТАЛЕН КОНФЛИКТ С ТАКА ВИЗИРАНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ВИЗИРАНИТЕ ДВЕ ГЛАВНИ СИЛИ НА СВЕТОВНОТО ЗЛОДЕЙСТВО
            като класически юрист и привърженик на индивидуално-конкретно доказаната, а не на абстрактно-хипотетичната колективна отговорност,
            аз не съм спирал да настоявам за наказателна и репараторна отговорност
            НЕ САМО от (на) всеки отделен конкретно доказан престъпен деец и от българската държава,
            НО И от (на) всеки техен интерсубектен (чуждестранен) индивидуален и корпоративен (държавен и/или транскорпоративен) съучастник  в злодеянията
            НЕ САМО на престъпния класически комунистически  политически режим на Съветската Империя на Злото,
            НО И на престъпния НЕО(ПОСТ)комунистически банкстерско-мафиотски паравоенен политически режим на Руско-Американско-Европейския паравоенен политически режим на Новата Империя на Злото.

ІІ.
            Вие, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, разбира се превъзходно знаете това, но пак ще го напиша – именно през този, повече от четвърт век календарно време не само аз, но и абсолютно всичките мои най-близки хора точно през това време се оказахме обекти на количествено и „качествено“ не по-малко и не по-малки жестокости, които, обаче, се оказаха и много по-сатанински перверзно-жестоки от предишните.
            Почти всичкото това, разбира се, отдавна най-акуратно съм го описал в изключително многобройните ми искания за разследване и отговорност, които съм регистрирал и депозирал
            както пред надлежните български държавни институции,
            така и пред поне 51акредитирани в София дипломатически мисии,
            така и пред редица надлежни държавни органи на европейски и други държави.

ІІІ.
            Вие, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, разбира се превъзходно знаете текстовете на моите предишни три официални искания до Министъра на вътрешните работи на България за надлежно обезпечаване на „конфликтния диалог“ между мен и Вас.
            В контекста на тази именно „тема“ съм длъжен с чиста съвест да благодаря на Министъра за неговата изключително акуратно извършена дейност по обезпечаването на охраната и съдействието при провеждането на всяка моя отделна „дипломатическа“ изява.
            В същото време мога да кажа, че сравнително най-приемливо (няколкократно, при всяко мое отделно посещение) се отнесоха към мен официалните представители на посолството на САЩ и до известна минимална степен представителите на посолството на Русия.

            Също така в същото време съм длъжен да кажа и това, което вече многократно съм Ви го казвал – че по силата на професията и статуса ми се познавам с голям брой добре инфорпмирани професионалисти и превъзходни анализатори в най-различни сфери; и че съгласно техните мнения
            СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ЗА КАТЕГОРИЧНО ВЕРНИ ИЗВОДИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ,
            ЧЕ СЕЛЕКТИВНИТЕ И ТОТАЛНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ, КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ ПРАВЯТ
            СТАВА ПО СИЛАТА НА ДЕМОНИЧНАТА ВОЛЯ НА ТЕХНИТЕ БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ГОСПОДАРИ ОТ
            ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА НАДДЪРЖАВНА КОРПОРАТИВНОСТ И ОТ
            ДЪРЖАВИТЕ НА РУСИЯ, САЩ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ,
            както и на още няколко други такива държави, които също така са структурен компонент на транснационалната банкстерска и специфично-мафиотска корпоративност.
         Също така съм длъжен за пореден път да кажа и това, че съгласно мнението на моите високо-професионално информирани познати или приятели
         до сега не е имало нито един такъв случай на прецизно обоснована и категорично неотстъпчива съпротивителна позиция с човек като мен
         в  нито една държава от съветската империя на Злото
         просто защото там изчадията на Злото не са репресирали юрист с моята квалификация и с моя селски инат;
         и че след като фактически доста отдавна са успяли да смачкат и унищожат хората с висока лична и професионална мотивация за категорична съпротива,  
         и руските и западните банкстерско-мафиотски и държавни спецслужби са силно заинтересовани да подстрекават българските банкстерско-мафиотски и държавни институции
         да модернизират досегашните елиминационни оперативни методи и средства“ и „да направят нещо оперативно-радикално“, с което да ме отстранят от сцената и да се отърват от моите високопрофесионални юридически аргументи;
и че „това“ „оперативно-радикално нещо“
вече е в интензивен заключителен ход
по образуваното още през 1994 г.
стратегическо широкоспектърно мероприятие с кодовото наименование „Шестият етаж“.
         Впрочем, редица от ОСНОВНИТЕ престъпни посегателства по точно това мероприятие са надлежно описани както пред Главния прокурор, така и пред Министъра на вътрешните работи, и се отнасят за различни широкоспектърни форми на посегателства върху членовете на семейството ми.
            Пак в контекста на същото съм длъжен да уточня, че
            абсолютно всички адресати са получили текстовете на всичките мои  досегашни писма-меморандуми най-вече по (в) електронните си пощенски адреси,
            като отделно от това всеки отделен меморандум е бил предоставен и в печатен хартиен вид в пощенските кутии и/или офисите на избирателно подбрани от мен една или две дузини посолства.
            Също така почти всички мои имащи документален характер текстове са публикувани и в моя Интернет-сайт.
            Освен това повече от 30 посолства вече няколко пъти са получили специални DVD записи на всичката предишна документация както от тази серия, така и от цялата моя официална политико-юридическа документалистика, така и част от електронните записи на специфично научните ми издания.

ІV.
            Така, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, уведомявам Ви, че
от днес е в ход повишената степен на проявление на моята отдавна обявена стратегия на т. нар.
протестна, бунтовна и юридическа военно-отбранително-защитна
присъственост
 пред Вашите дипломатически мисии,
при което присъствеността ми ще е по-интензивна 
пред мисиите на Великобритания, САЩ, Австрия, Германия, Нидерландия и Франция.
При това нека изрично и ясно уточня,
че моята т. нар. „присъственост“ не е „окупационна“,
а е отбранително-защитна, и че Вие сте окупаторите, а не аз!!!

V.
            За пореден път Ви Припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!
            За пореден път Ви Припомням, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

            За пореден път Ви припомням, че моите официални писмени и непосредствено-присъствени изяви пред тук визираните посланически мисии имат безсрочен характер,
            или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано
            ИЛИ официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“),
            ИЛИ извършеното по Ваша явна или секретна воля мое „отпращане в небтието“.
            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)
Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,
Право на Бунт и
Право на Юридическа Отбранително-Защитна война
е Словото и Правото;
при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че
Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;
че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че
чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;
че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието, че
към Словото принадлежат и всичките онези
легитимни протестни, бунтовни и отбранително-защитни действия,
чрез които жертвите на престъпленията
биха могли и могат
категорично, ясно и непоколебимо
да покажат на управляващите престъпници,
че са длъжни да спазват Правото!
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
05 Октомври 2015 г.                                                                        Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар