2015-10-02

Шестдсет и първо (61-во) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария; до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие До Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София Към: ВКП №13033/2013, 06 Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции – №777 --- 02.10.2015 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
02 Октомври 2015 г. (Петък)
Шестдсет и първо (61-во)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;
до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция
Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен
слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския
паравоенен политически режим,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции – №777 --- 02.10.2015 г.


І.
Проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!
Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ
и всички прокурори и съдии,
които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на НЕО(ПОСТ)комунистическия банкстерско-ченгеджийско-мафиотски политически режим
            и така, чрез отказа си да осъществят Легитимно Правосъдие, са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид над българското население.

            Ти, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,
            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,
            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,
            пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура
            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,
            така и срещу онези институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

            Както превъзходно знаеш, престъпнико Цацаров, досега вече няколко пъти официално, писмено и публично съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие.

            Както превъзходно знаеш, престъпнико Цацаров, после най-любезно съм те уведомил, че временно съм спрял да те проклиням, за да мога да ти отправям моите най-добронамерени покани да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,
            да се покаеш пред Бога и пред човеците, и
            да направиш максимално всичко, което е по силите и възможностите ти да бъдат възстановени и репарирани поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации.

            Междувременно, престъпнико Цацаров, аз смирено се молех пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов! Но през всичкото това време ти, Престъпнико Цацаров, с рецидивно-устойчива криминална упоритост отказваше и отказа да приемеш Божието Просветление, отказа да се вразумиш и продължи да вършиш престъпления, изразяващи се най-вече в оневинителна полза на твоите високопоставени сатанински банкстерско-мафиотски господари.

            Ти, престъпнико Цацаров, пренебрегна и не пожела да се вслушаш в моето лично предупреждение към теб, че аз съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога ...

            Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че е неимоверно неадекватно да се надявате, че ще можете да дочакате деня или момента, в който аз ще отстъпя от Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото.
            Ти и твоите сатанински господари, престъпнико Цацаров, не пожелахте да проумеете, че не съм аз този, който ще ви прости всичките онези отделни конкретно и акуратно описани от мен престъпления, за които вече много десетилетия съм искал и продължавам да искам извършването на прокурорски и съдебни разследвания, но както твоите предшественици и техните подчинени прокурори, така и ти и твоите подчинени прокурори категорично отказвате да разследвате.  


ІІ.
            Припомням ти, престъпнико Цацаров, че:
            считано от 18 Юни 2013 г. до 16 Април 2015 г. надлежно съм регистрирал в твоя офис
            точно 14 (четиринадесет) преписки, съдържащи
            точно 475 (четиристотин седемдесет и пет) страници
            доказателствена и аргументационна документация,
            съдържанието на която е центрирано върху моето официално искане за
оставка, разследване и отговорност на Главния прокурор Сотир Цацаров
и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния паравоенен
банкстерско-мафиотски политически режим.
            Настоявам да бъде образувано следствено и съдебно дело срещу институционалното лице Сотир Цацаров,
            който, както на престъпно лично основание, така и на престъпно институционално основание, именно с цел да обезпечи безнаказаност
            КАКТО за собствените си престъпления,
            ТАКА и за престъпленията на господарите си от българския клан на транснационалната (световната) банкстерско-мафиотска корпоративност
            Е УЧАСТВУВАЛ И УЧАСТВУВА В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.
            Припомням ти, престъпнико Цацаров, че до днес в престъпно нарушение на принципите и нормите на Правото прокуратурата не е разследвала абсолютно нито един от фактите, които са посочени и описани във визираната документация и не ми е дала абсолютно никакъв отговор.

*************

            Отделно от горното, престъпнико Цацаров, припомням ти, че
            от 02 Март 2014 г. до 01 Февруари 2015 г.  надлежно съм регистрирал в твоя офис точно
            121 (сто двадесет и едно) ДРУГИ прецизно обосновани искания за разследвания, групирани под наименованието ЦацароМафия, по които досега не е извършено нито едно разследване и не съм получил абсолютно нито един отговор.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че считано от 12(13) Юни 2011 г. до 13(11) Март 2014 г. надлежно съм регистрирал в твоя офис
            точно 9 (девет) доказателствени и аргументационни преписки, съдържащи
            точно 231 (двеста и тридесет и една) страници,
            с искане за разследване и отговорност на държавния прокурорски служител (включително и заемащ длъжността Заместник Главен Прокурор) Камен Ситнилски и лицата, принадлежащи към неговия семеен, приятелски и мафиотско-организиран кръг, за извършената от тех юридически престъпна, включително и корупционна, дейност.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че на 21 Януари 2014 г. надлежно съм регистрирал в твоя офис съдържащо общо 23 (двадесет и три) страници доказателствено и аргументационно искане за разследване на Заместник-Главния прокурор Борислав Сарафов, участвувал и участвуващ в престъпната схема „продажба-дарение на имоти“.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че на 15(16) Юни 2013 г. надлежно съм изпратил с препоръчана поща съдържащото общо 26 (двадесет и шест) страници доказателствено и аргументационно искане за разследване на престъпната и другата недопустима дейност на Заместник-Главния прокурор Ася Петрова.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че от 10(11) Октомври 2011 г. до 18(21) Януари 2014 г. надлежно съм регистрирал в твоя офис три доказателствено и аргументационно акцентирани преписки, съдържащи 36 (тридесет и шест) страници искане за разследване на престъпната дейност на Първолета Никова, ноторно известна като скандален поръчков прокурор при Софийската градска прокуратура.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че на 15(17) Април 2013 г. надлежно съм регистрирал в твоя офис съдържащо 11 (единадесет) страници искане за разследване на Малена Филипова, изпълнявала длъжността Върховен прокурор, завеждащ отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че от 28 Октомври 2011 г. до 06(05) Септември 2013 г.  надлежно съм регистрирал в твоя офис 2 (две) преписки, съдържащи 41 (четиредесет и една) страници документация и аргументация относно искане за разследване на военния прокурор и зам. шеф на Софийската апелативна прокуратура генерал Николай Ганчев.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че от 13(16) Ноември 2011 г. до 28(29) Юни 2013 г. надлежно съм регистрирал (включително и чрез препоръчана поща) 3 (три) преписки, съдържащи 80 (осемдесет) страници документация и аргументация относно престъпна дейност, извършена от множество прокурори и съдии в страната, изразяваща се в предумишлено и умишлено процудурно замотаване и прекратяване на десетки или дори стотици хиляди съдебни преписки и дела, която престъпна дейност има характера не само на отказ от правосъдие, но и на фактическо съучастие и укривателство на престъпниците, както и на техното противоправно фактическо амнистиране или помилване.

*************
            Също така, престъпнико Цацаров, припомням ти, че на 14 Март 2011 г. надлежно съм регистрирал в твоя офис съдържащо 9 (девет) страници официално напомнително писмо-искане за разследване, озаглавено „ЦацароМафия-08“, в които изрично и пределно ясно съм написал, че за пореден път предоставям на твоето внимание шест знакови групи казуси относно поставена в услуга на мафията престъпна прокурорска дейност.


*************
            Престъпнико Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ В ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната транснационална и българска банкстерско-мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ
            ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И
            ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ
            НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
            ВЪВ ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да бъдат извършени легитимните процедури и
            да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!


ІІІ.
Заради систематично извършената и извършваната от теб
престъпна дейност
проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!

Проклети да са до ПЕТО (5-о, V) поколение
и всички прокурори и съдии,
които са извършвали и извършват престъпна дейност
и все още не са се покаяли и не са положили усилия
да репарират нанесените от тех болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации!

            И все пак, престъпнико Цацаров, повярвай, че би било разумно да имаш предвид, че адът, който неоснователно, несправедливо и престъпно обезпечаваш на стотици, на хиляди и дори на милиони хора тук на българската Земя, рано или късно ще те постигне и теб, при това напълно основателно и Справедливо,
            а заради теб ще постигне и най-близките ти хора
            (не само като възползували се от облагите от твоята престъпна дейност, но и като ментално солидарни с твоята зловеща престъпна дейност)!

            Не се съмнявай, престъпнико Цацаров – рано или късно Истината, Справедливостта и Правосъдието ще постигнат не само теб, но и най-близките ти хора, и то не само в Отвъдното, но и тук, на Земята!
            За злодеянията ти ще има Разплата!


ІV.
            За пореден път Ви Припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

            За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

            За пореден път Ви припомням, че моите официални писмени и непосредствено-присъствени изяви пред тук визираните посланически мисии имат безсрочен характер,
            или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано
            ИЛИ официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“),
            ИЛИ извършеното по Ваша явна или секретна воля мое „отпращане в небтието“.

            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)
Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,
Право на Бунт и
Право на Юридическа Отбранително-Защитна война
е Словото и Правото;
при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че
Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;
че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че
чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието, че
към Словото принадлежат и всичките онези
легитимни протестни, бунтовни и отбранително-защитни действия,
чрез които жертвите на престъпленията
биха могли и могат
категорично, ясно и непоколебимо
да покажат на управляващите престъпници,
че са длъжни да спазват Правото!

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
02 Октомври 2015 г.                                                                       Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар