2015-04-16

Отворено писмо относно: Оставка, разследване и отговорност на Главния прокурор Сотир Цацаров по повод и във връзка с неговата съучастническо-укривателска, обезпечителна и „оневинителна“ престъпна дейност, извършена в лична полза и в полза на господарите му от паравоенния ченгеджийско-мафиотски политически режимAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
16 Април 2015 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга
на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
вербуван от специалните държавни и мафиотски служби
на компрометационна
травеститно-хомосексуална (педерунгелска) основа
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София

Към: ВКП №13033/2013, 06
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 772 --- 16.04.2015 г.
(към: „Всички карти на масата ... – 771 --- 06(07).04.2015 г.)

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Отворено писмо относно:
Оставка, разследване и отговорност
на Главния прокурор Сотир Цацаров
по повод и във връзка с неговата
съучастническо-укривателска,
обезпечителна и „оневинителна“ престъпна дейност,
извършена в лична полза и в полза на господарите му
от паравоенния
ченгеджийско-мафиотски политически режим.

І.
Проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!
            Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ и всички прокурори и съдии, които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим
            и така, чрез отказа си да осъществят Легитимно Правосъдие, са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид над българското население.

ІІ.
            Уточнявам, че считано от 18 Юни 2013 г. до 06(07) Април 2015 г. в офиса на Върховната касационна прокуратура официално са регистрирани 458 (четиристотин  петдесет и осем) страници документация, съдържанието на която е групирано в 13 (тринадесет) мои официални искания за
оставка, разследване и отговорност
на Главния прокурор Сотир Цацаров
и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него
функционери на престъпния паравоенен
ченгеджийско-мафиотски политически режим.

            Уточнявам, че настоящето Е ЧЕТИРИНАДЕСЕТО искане, и чрез него тук приложено предоставям на вниманието на Прокуратурата НОВИ ДОКУМЕНТАЛНИ ТЕКСТОВЕ, взети от официалното публично пространство.

            Така, с настоящето мое изрично и ясно искане за разследване на престъпна дейност,
настоявам да бъде образувано следствено дело
срещу институционалното лице Сотир Цацаров,
който,
както на престъпно лично основание,
така и на престъпно институционално
ченгеджийско и мафиотско основание,
именно с цел да обезпечи безнаказаност
КАКТО за собствените си престъпления,
ТАКА и за престъпленията на господарите си
от ченгеджийницата и от мафията,  
Е УЧАСТВУВАЛ И УЧАСТВУВА
В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

ІІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Настоявам да бъде извършено прецизно разследване и да получа адекватно обоснован отговор!!!
            Приложение: 14 (четиринадесет) страници.
16 Април 2015 г.                                                                 Янко Н. Янков
***
Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар