2015-04-06

Отворено писмо относно: Оставка, разследване и отговорност на Главния прокурор Сотир Цацаров по повод и във връзка с неговата съучастническо-укривателска, обезпечителна и „оневинителна“ дейност по тук посочения казусAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
06 Април 2015 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
вербуван от специалните държавни и мафиотски служби
на компрометационна
травеститно-хомосексуална (педерунгелска) основа
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София

Към: ВКП №13033/2013, 06
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 771 --- 06.04.2015 г.

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Отворено писмо относно:
Оставка, разследване и отговорност
на Главния прокурор Сотир Цацаров
по повод и във връзка с неговата
съучастническо-укривателска,
обезпечителна и „оневинителна“ дейност
по тук посочения казус

І.
Проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!
            Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ и всички прокурори и съдии, които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим
            и така, чрез отказа си да осъществят Легитимно Правосъдие, са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид над българското население.

ІІ.
            В настоящето адресирано до Главния Прокурор официално писмено искане за разследване
            КАКТО на цялостната престъпна дейност на изпълняващия фактическа длъжност, но юридически нелегитимен Главен прокурор Сотир Цацаров,
            ТАКА и на тук конкретно посочената престъпна дейност на същото лице, при което обръщам специално внимание на следните факти и обстоятелства:

            Първо. Досега официално съм депозирал и надлежно регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП) НЯКОЛКО СТОТИЦИ страници,
            в които надлежно съм описал и посочил фактите и обстоятелствата относно престъпленията, които са извършени от визираното лице Сотир Цацаров както в качеството му на гражданско лице, така и в качеството му на магистрат (съдия и Главен прокурор),
            ПО повод и във връзка с които досега конкретно по тези искания не съм получил абсолютно никакъв отговор и не е било извършено абсолютно нито едно разследване на визираното лице.

            Второ. Досега официално съм депозирал и надлежно регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП) ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО (НЯКОЛКО ХИЛЯДИ) страници,
            в които надлежно съм описал и посочил фактите и обстоятелствата относно престъпленията, които са извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата държавна власт (най-вече функционери на специалните държавни служби, на силовите министерства, на прокуратурата и на съда) И НА ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА,
            ПО повод и във връзка с които досега конкретно по тези искания не съм получил абсолютно никакъв легитимен отговор и не е било извършено абсолютно нито едно легитимно разследване,
            ТЪЙ КАТО ИМЕННО ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ СОТИР ЦАЦАРОВ РЪКОВОДИ, СА ИНСТРУКТИРАНИ ДА ОНЕВИНЯВАТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, А ВОДЕЩА РОЛЯ В ТОВА ОНЕВИНЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ИМА ИМЕННО СОТИР ЦАЦАРОВ.

            Трето. От всичко това е пределно ясно и очевидно, че КАКТО визираното престъпно лице Сотир Цацаров, ТАКА и неговите господари от специалните служби и от Мафията са заинтересовани
            ДА ОТСТРАНЯВАТ ОТ ПУБЛИЧНАТА СЦЕНА всички такива като мен и, разбира се, и самия мен, които настояваме за легитимно правосъдие,
            при което отстраняване използуват голямо множество различни и разнообразни оперативни ченгеджийски и мафиотски мероприятийни ресурси.

            Четвърто. Така, в тук визираната група казуси става дума за това, че
            считано от 18 Юни 2013 г. до днес
            надлежно съм регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура точно 442 (четиристотин и четиредесет и две) страници документация,
            съдържанието на която е центрирано върху моето официално искане за
оставка, разследване и отговорност
на Главния прокурор Сотир Цацаров
и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него
функционери на престъпния
ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим.
Така,
става дума за следните документални масиви:
            01. Първо искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Юни 2013 г., надлежно регистрирано на 18 Юни 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... - 580“, вх. рег. №3307 /2013, ІІ – 18.06.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 213;
            02. Второ искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Септември 2013 г., надлежно регистрирано на 09 Септември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... - 648“, вх. рег. №13033 /2013, V – 09.09.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 214 до 268;
            03. Трето искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Ноември 2013 г., надлежно регистрирано на 25 Ноември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 723“, вх. рег. №13033 /2013, V – 25.11.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 269 до 274;
            04. Четвърто искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Януари 2014 г., надлежно регистрирано на 28 Януари 2014 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 751“, вх. рег. №13033 /2013, V – 28.01.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 275 до 334;
            05. Пето искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Февруари 2014 г., надлежно регистрирано на 26 Февруари 2014 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 753“, вх. рег. №13033 /2013, V – 26.02.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 335 до 366;
            06. Шесто искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 11 Март 2014 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Отворено писмо „ЦацароМафия - 05 / 11.03.2014“....“,
документален пакет, съдържащ страници от 367 до 372;
            07. Седмо искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Юни 2014 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Всички карти на масата .... – 762“, вх. рег. №13033 /2013, 06 – 16.07.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 373 до 416;
            08. Осмо искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Юли 2014 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Всички карти на масата .... – 763“, вх. рег. №13033 /2013, 06 – 17.07.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 417 до 425;
            09. Девето искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 21 Юли 2014 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Всички карти на масата .... – 764“, вх. рег. №13033 /2013, 06 – 21.07.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 426 до 431;
            10. Десето искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 01 Август 2014 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Всички карти на масата .... – 767“, вх. рег. №13033 /2013, 06 – 01.08.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 432 до 436;
            11. Единадесето искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 04 Август 2014 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Всички карти на масата .... – 768“, вх. рег. №13033 /2013, 06 – 04.08.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 437 до 440;
            12. Дванадесето искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Август 2014 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Всички карти на масата .... – 769“, вх. рег. №13033 /2013, 06 – 28.08.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 441 до 448.
            13. ДНАСТОЯЩЕТО Е ТРИНАДЕСЕТО искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 06 Април 2015 г., надлежно регистрирано, озаглавено „Всички карти на масата .... – 771“, вх. рег. №13033 /2013, 06 – 06.04.2015 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 449 до 459.

            Пето. Тук приложено предоставям на вниманието на Прокуратурата текстове, взети от публичното пространство.

СКАНДАЛ! Прокуратурата покри 45 оперативни дела на ГДБОП срещу магистрати

frognews.bg/news, 27.03.2015
         Прокуратурата покри 45 оперативни дела на ГДБОП, водени срещу държавни обвинители и съдии. Това научи Фрог нюз от разследващи.
         Въпросните дела били предадени на главния прокурор Сотир Цацаров в момента, в който ГДБОП е минала под шапката на ДАНС.
         Антимафиотите, водили разработките, не искали събраната „гореща” информация да се носи нагоре-надолу по коридорите на двете служби, за да не се злоупотреби с нея.
         Решили, че най-сигурно ще е да я предадат лично на Цацаров и той да реши какво да прави. От този момент нататък материалите потънали в дън земя.
         Най-шокиращото за тези, които знаели какво се съдържа в папките е, че магистратите, попаднали във фокуса на ГДБОП, впоследствие били издигнати.
         Източниците на Фрог разкриха и за още по-куриозен случай. Става дума за контролирано изпуснати в медиите СРС-та, които уличиха в договорки няколко прокурори на високи позиции – апелативният прокурор на Бургас Емил Христов и окръжният прокурор на Хасково Иван Ванчев. Те били проведени преди избора на Камен Ситнилски за член на ВСС. В тази връзка е наложително да попитаме прокуратурата:
         (1).Разполага ли държавното обвинени с още по-компрометираща информация от въпросните СРС-та?;
         (2).Фигурира ли в тях и главният прокурор Сотир Цацаров и ако е така, в каква връзка?;
         (3). Защо само служители на ГДБОП са били проверени за теч на информация към медиите, но не и прокурорите, които също за знаели за скандалните записи?;
         (4). До къде стигна проверката на държавното обвинение, свързана с пускането на секретните записи в общественото пространство?
         От практиката е известно, че за подобни въпроси прокуратурата и Обвинител №1 се правят на ощипани. Такова беше поведението им с тефтерчето на Филип Златанов. Първоначално обвинителите, водени от зам.-главният прокурор Борислав Сарафов, съвсем целенасочено пуснаха само избрани части от творбата на Златанов. Когато, обаче се разбра, че в нея фигурира името на депутата от ДПС Делян Пеевски, писанията се изпариха при „странни” обстоятелства. Видимо за всички беше, че от този факт прокуратурата най-малко се притесни.
***
Как новата заместничка на Цацаров е осигурила обвинение на правозащитника Михаил Екимджиев
Тихомълком миналата седмица Висшият съдебен съвет назначи пловдивската съдийка Мария Шишкова за зам. главен прокурор
Росен Босев, 13 окт 2014, 21:25,
През януари 2011 г. съдия Шишкова е наградена
от тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов
с почетното отличие на МВР „За доблест и заслуга“ – III степен
            Миналият четвъртък с 13 гласа "за" и без дебати Висшият съдебен съвет (ВСС) назначи пловдивската съдийка Мария Шишкова за зам. главен прокурор. Номинацията, за която неофициално се говори от няколко седмици в Съдебната палата, беше издигната на същото заседание от Сотир Цацаров, а самата точка беше включена в дневния ред като извънредна.
            Встрани от мълчанието във ВСС, въпреки че става въпрос за ключов пост в единната и централизирана прокуратура, около номинацията на съдия Шишкова за зам. главен прокурор не се случи и обществен дебат.
            Името на съдия Шишкова е познато преди всичко сред юристите в Пловдив. И особено на известния правозащитник Михаил Екимджиев. С нея той се сблъсква преди 18 години, когато в опита си да се подготви за дело, по което е адвокат, Михаил Екимджиев става... обвиняем за клевета.
Случката
            "Случката се развива през 1997 г., малко след като заради практиката на Европейския съд по правата на човека и осъдителните решения срещу България по делата "Асенов" срещу България и "Николова" срещу България, беше променен Наказателно-процесуалният кодекс и съдът вече контролираше задържането под стража", спомня си адвокат Михаил Екимджиев. Той защитава задържан под стража обвиняем за кражба, който иска мярката му да бъде изменена в по-лека. Ден преди заседанието адвокат Екимджиев отива в съда и за да се запознае с делото: "Първоначално то ми беше предоставено от деловодителките, но съдия Мария Шишкова с тон, неподходящ за служебно ползване, ми разпореди да върна делото. На въпроса ми относно правното основание на това разпореждане г-жа Шишкова чистосърдечно ми отговори, че има уговорки с прокуратурата делата да не бъдат предоставяни на адвокати", разказва правозащитникът.
            На следващия ден по време на откритото съдебно заседание по делото адвокат Екимджиев прави възражение, че не следва да се дава ход на делото, защото не се е запознал с материалите от досъдебното производство и не може да осигури ефективна защита на клиента си. "Държах да се протоколира, че по лично разпореждане на съдия Шишкова съм бил лишен от тази дължима на защитника процедурна възможност. Пред повече от 10 души - експерти, прокурор, съдебни заседатели, стажанти, съдия Шишкова безцеремонно заяви: "Това няма да се протоколира."
"Наклеветил длъжностно лице"
            В протокола е записано само, че адвокатът не е запознат със следственото дело, но не и думите му, че достъпът до делото е бил препятстван от съдията. Това е важна подробност, защото процедурата е състезателна и забраната за запознаване с материалите по делото сериозно нарушава равнопоставеността на страните в производството по обжалване мярката за неотклонение "задържане под стража".
            Това кара адвокат Екимджиев да поиска от съда поправка в протокола от съдебното заседание. Молбата му завършва с изречението: "Само така би се санирало сериозно процесуално нарушение от страна на съда, граничещо с документно престъпление."
            По повод горното изречение съдия Шишкова сезира прокуратурата, която образува предварително производство и привлича като обвиняем адвокат Екимджиев за това, че е ... наклеветил длъжностно лице, като е приписал на съдия Мария Шишкова престъпление. Наложена му е мярка за неотклонение "подписка". Постановлението за образуване на предварително производство е обжалвано, но окръжната прокуратура го потвърждава като законосъобразно.
            Следва дълга кореспонденция между съда, адвокатурата и прокуратурата, в резултат на което разследването срещу адвокат Екимджиев е преместено в Пазарджик, а четири месеца по-късно е прекратено поради явна несъставомерност на деянието (липса на престъпление).
Без последствия
            Днес, близо 18 години по-късно, тази история е забравена освен от пострадалите в нея. Фактът, че близо година един адвокат е бил незаконно обвиняем заради желанието си да осигури адекватна защита на клиента си, остава без последствия за прокурорите, които са поддържали обвиненията въпреки очевидната им безпочвеност. А иначе мълчаливото повишаване на съдия Шишкова в зам. главен прокурор, която въпреки българските и международните закони е лишила адвокат от правото му да се запознае с делото, а заради възмущението му инициира наказателно производство срещу него, е просто поредният пример за несъстоятелността на актуалния състав на най-висшия орган по управление на съдебната система.
            От прокуратурата коментираха, че Мария Шишкова ще отговори на въпросите на "Капитал", когато встъпи в длъжност.
Диагнозата на Екимджиев:
Цацаров се обгражда с посредствени, но кучешки предани хора
            "Като всеки овластен страхливец Сотир Цацаров се обгражда с посредствени, но кучешки предани хора. Докато Роман Василев беше заместник главен прокурор, мислех, че по-лошо не може да бъде. Бракониерският избор на Мария Шишкова от ВСС ме опроверга", коментира пред "Капитал" адвокат Екимджиев. И допълни: "За разлика от Цацаров, при когото склонността към злоупотреба с власт е само рефлекс на номенклатурен апаратчик, при новата му заместничка това е служебен нагон. Кариерният възход на Шишкова показва, че пловдивският модел на управление на Сотир Цацаров, при който рецидивистите в нарушенията на човешките права, причинили най-много осъждания на България в Страсбург, най-бързо изкачваха магистратските йерархии, вече е ъпгрейдван, централизиран и институционализиран."
            Тревожен е фактът, че това злополучно съчетание на неограничена власт и неудържима склонност тя да бъде злоупотребявана се случва на върха на прокуратурата, където силата на властта и изкушенията за нейната противоправна употреба са най-концентрирани и персонифицирани.
            Родово-клановият подход, при който босове и сатрапи се обграждат с посредствени, но доверени и проверени протежета, създава измамно усещане за сигурност на вожда за сметка на общественото доверие в институциите. Поставяйки Мария Шишкова до себе си, Цацаров недвусмислено показва намерението си да продължи да управлява прокуратурата не като публична институция, а като бащиния – не с правни норми, а чрез сделки, кондики и уговорки. Това ще разшири зоната на личен комфорт на главния прокурор и новия му заместник за сметка на нашите права и надеждите ни най-после да видим една прокуратура, която работи в името на хората и на правото, а не обслужва егото и личните проекти на нейните ръководители", казва правозащитникът.
Кой е новият заместник
            Мария Шишкова е съдия от 1994 г., като първо правораздава в районния съд в Пловдив, а от 2000 г. е в наказателното отделение на окръжния съд, където дългогодишен ръководител беше и настоящият главен прокурор Сотир Цацаров. Наскоро съдия Шишкова беше кандидат за съдия в Софийския апелативен съд, но се отказа от конкурса.
            В прокуратурата тя ще заеме мястото на Ася Петрова, която наскоро оглави Върховната административна прокуратура. Тя пое този пост от Камен Михов, който беше назначен за представител на България в Eurojust.
            Името на съдия Шишкова е познато преди всичко сред юристите в Пловдив. Тя председателстваше съдебния състав, който остави за постоянно в ареста набедения за въоръжен грабеж Максим Савов, който беше оправдан на всички инстанции и осъди държавата. През януари 2011 г. съдия Шишкова е наградена от тогавашния вътрешен министър Цветан Цветанов (който е награждавал и Цацаров - бел. ред.) с почетното отличие на МВР "За доблест и заслуга" – III степен, за участието си в проекта "Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба на финансови средства, предоставени на България от ЕС".
***
АТАНАС АТАНАСОВ: Цацаров е назначен в нарушение на Конституцията
Основният закон изисква той да бъде избран с таен вот,
а гласуването беше чрез електронната система,
в която всеки може да види кой е гласувал и кой не
21 Ноември 2014 10:27
            Прокуратурата не трябва да е абсолютно независима, заяви пред Нова телевизия депутатът от Реформаторския блок Атанас Атанасов.
            В България се гледат дела и се произнасят присъди без да се представят истинските веществени доказателства, защото някой в прокуратурата е решил да не ги представи“, коментира Атанасов и добави: „Прокуратурата трябва да се извади от абсолютната й независимост. Главният прокурор трябва да се избира от Народното събрание и да бъде под отчета на парламента“, убеден е Атанасов.
            Сегашният главен прокурор беше избран в нарушение на Конституцията. Основният закон изисква той да бъде избран с таен вот, а гласуването беше чрез електронната система, в която всеки може да види кой е гласувал и кой не. Отговорност за избора на този главен прокурор имат и Бойко Борисов и Цветан Цветанов, които хвалеха този кандидат публично“, заяви той.
            Атанасов коментира и изчезналите тефтерчета на Филип Златанов. Според него изчезването им е измислена легенда. „То има общо с тези, чиито имена са съществували в тефтерите, но са прикрити“, заяви Атанасов. Според него. Б.Б. и Ц.Ц. нямат интерес от изчезването на тефтерите. „Това е насочено срещу тях“, заяви той.
            „Информацията, с която аз разполагам, е че с тефтерите са разполагали само някои служители на БОП и следствения отдел на градската прокуратура. В този кръг трябва да се търси какво се е случвало с тефтерите. Това е многопрофилно активно мероприятие, което се разиграва в стила на бившата Държава сигурност“, заяви той.
            „Целта е връщане на обществения фокус върху тефтерите и някои порочни практики от управлението на кабинета „Борисов“. Това е първата цел, но втората цел е да изчезнат истинските веществени доказателства, защото стана ясно, че това, което вадеха на онази пресконференция, не е цялата информация в тефтерите“, коментира Атанасов.
            „Имало е прикрити данни, които засягат обществено известни лица. Едно от нещата, за които се говори е „Д.П“, при което „П“ е станало на „10“, добави той. „Твърди се, че Д.П. е Делян Пеевски, аз откъде да знам“, каза още Атанасов.
***

            Шесто. Така, с настоящето мое изрично и ясно искане за разследване на престъпна дейност,
настоявам да бъде образувано следствено дело
срещу институционалното лице Сотир Цацаров,
който,
както на престъпно лично основание,
така и на престъпно институционално-мафиотско основание,
именно с цел да обезпечи безнаказаност
КАКТО за собствените си престъпления,
ТАКА и за престъпленията на господарите си от Мафията,  
Е УЧАСТВУВАЛ И УЧАСТВУВА
В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА,
включително и за обезпечаване на безнаказаността по тук визирания казус.

ІІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Настоявам да бъде извършено прецизно разследване на така визирания казус!
            Настоявам да получа адекватно обоснован отговор!!!
06 Април 2015 г.                                                                Янко Н. Янков
***
Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар