2013-12-15

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 737Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
17 Декември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 737


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -


Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
организирана и системно провеждана
от СЕДЕМДЕСЕТТЕ (70-те) години на ХХ век до НАШИ ДНИ
от всички досегашни
(КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ)
БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ
ОПЕРАТИВНА МНОГОЦЕЛЕВА ПРАКТИКА
на престъпно взломно проникване в
намиращото се в село Клисурица, община Монтана
жилище (дом)
на семейството и фамилията ми

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване
В частност в тук визираната папка се съдържат копия от:

01.  Прокурорска преписка в Главна прокуратура, отдел „Следствен“,
№12278.95.ІІІ / 1995 г.;

            02. Полицейско производство по дознание №99/2005 г. по описа на Районното полицейско управление гр. Монтана срещу неизвестен извършител;

            03. Прокурорска преписка № 2838/2005 г. по описа на Районна прокуратура гр. Монтана;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 15 Април 2006 г., регистрирано на 17 Април 2006 г., вх. рег.
№3372/17.04.2006 г.;

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 14 Август 2006 г., регистрирано на 14 Август 2006 г., ГП вх. рег. №3372/2006 г., ВКП вх. рег. №22755/2006, ІІ;

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 03 Октомври 2006 г., регистрирано на 03.10.2006 г., ГП вх. рег. №3342/2006 г., ВКП вх. рег. №22755/2006, ІІ;

            07. Досъдебно производство по Дознание № 86/2008 г. по описа на Районно полицейско управление гр. Монтана, Прокурорска преписка
№242/2008 г. по описа на Районната прокуратура гр. Монтана;

            08. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор и до Раойонния прокурор гр. Монтана, датирано на 18 Май 2008 г., изпратено с препоръчани писма на 19 Май 2008 г.;

            09. Прокурорска преписка във Върховна Касационна прокуратура,
№15132/2006 г., VІ;

            10. Искане за разследване, адресирано
до Главния Прокурор (регистрирано във ВКП вх. рег. №15132/2006 г.,
30.06.2006 г.) и
до Директора на Националната следствена служба (вх. рег. №ДП-42/1995 г./ 30.06.2008 г.);

            11. Искане за разследване, адресирано до Заместник.Главния Прокурор, отговарящ за досъдебното производство, датирано и регистрирано на 13 Февруари 2009 г., вх. рег. №2539/13.02.2009 г.;

            12. Предоставено на Прокуратурата официално писмо, адресирано до Министър-Председателя на България, вх. рег. №4379/21.06.2010 г.;

            13. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, Министър-Председателя и Министъра на вътрешните работи, датирано на 17 Юли 2010 г., изпратено с препоръчани писма на 19.07.1010 г.;

            14. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание, Министър-Председателя и Министъра на вътрешните работи, датирано на 22 Юли 2010 г., изпратено с препоръчани писма на 23.07.1010 г.;

            15. Искане за разследване, адресирано до Директора на Окръжната Дирекция на МВР гр. Монтана, по полицейска преписка №16756/2010 г., изпратено с препоръчано писмо на 09.08.2010 г.;

            16. Постановление за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка №1867/2010 г. по описа на Районната прокуратура гр. Монтана;

            17. Искане за разследване, адресирано до Окръжната прокуратура гр. Монтана, подадено чрез Районната прокуратура, датирано на 21 Март 2011 г., изпратено с препоръчано писмо на 21.03.2011г.;

            18. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано и регистрирано на 18 Април 2011 г., вх.  рег.№4670/18.04.2011 г.;

            19. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 06 Юни 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 7“, ВКП вх. рег. №4670/2011, 06.06.2011 г.;

            20. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 16 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 87“, ВКП вх. рег. №15132/2006, VІ, 16.11.2011 г.;

            21. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 30 Юли 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 607“, ВКП вх. рег. №3307/2013, ІІ, 31.07.2013 г.;

            22. НАСТОЯЩЕТО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

Уточнявам, че в тук визираната папка се съдържат копия от ПОВЕЧЕ ОТ 200 (ДВЕСТА) страници документация и аргументация,
по които досега
не съм получил абсолютнонито един легитимен и адекватен отговор.
***
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус – най-вече полицаи и прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
17 Декември 2013 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар