2011-05-22

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 4-А (Четири-А)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=1

================================================================

25 Май 2011 г.

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията

на специалните държавни служби и на прокуратурата! – 4-А (Четири-А)

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС

и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга

на българския клан на руската Червена мафия и на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие

До: Trojanov Ilija,

82178 Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Федерална Република Германия -

ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

E-mail: sofamb@um.dk

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

E-mail: info@embassyofireland.bg

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: emb.sofia@maec.es

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: emb.sofia@mfa.no

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) -

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: Sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: sof@minbuza.nlКонфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.seЕвропейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! – 4-А (Четири-А) , http://iankov.blogspot.com/2011/05/4.html .

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА – ВЕЧЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - НЕ СА ПРЕДПРИЕМАЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ от специалните държавни служби, от прокуратурата и от други ангажирани с държавната власт институции и лица,

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ПРОТИВ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ, РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗРИЧНО ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН ТРЕТИ ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА,

КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ,

ТАКА И ЗА ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО АНГАЖИРАНИТЕ С МАФИЯТА И С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНАТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,

А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

КАКТО И ДА ПОСТИГНАТ ФАКТИЧЕСКО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОТ ДЪРЖАВАТА.

*************

Трето предварително уточнение:

Обръщам специално внимание върху това, че НЕСЪМНЕНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ИЗХОДНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА, ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И ЦЕЛТА ИМ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

Е ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНО ТОТАЛНО ОБЕЗМОЗЪЧАВАНЕ И ОБЕЗКОСТЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ТАКА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО

ДА НЯМА В ОБЩЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО НИКАКВИ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ДА СА МОТИВИРАНИ И ДА ИМАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ, ВОЛЕВИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРЕСТЪПНА МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ;

ТАКА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАЗИ ИМЕННО СТРАТЕГИЯ ПОНАСТОЯЩЕМ СИТУАЦИЯТА Е ТАКАВА, ЧЕ

ДОКАТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ОСЪЩЕСТВЯВАН И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, обезпечил физическото унищожаване (ПЛАНОМЕРНАТА СМЪРТ) на 1 850 000 души,

И ДОКАТО 85% (осемдесет и пет процента) ОТ ОСТАНАЛОТО ВСЕ ОЩЕ ЖИВО НАСЕЛЕНИЕ ЖИВЕЕ НА ГРАНИЦАТА НА ТОТАЛНАТА и по същество ЛЕТАЛНА (смъртоносна) БЕДНОСТ,

ТО САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2010) ГОДИНА, благодарение на тази именно обезпечена от държавата мафиотска престъпност и геноцидна ситуация,

НА ВСЕКИ 4 (четири) ДНИ Е ИЗНИКВАЛ НОВ МИЛИОНЕР, при това с минимум два милиона и половина лева (виж:

14 Май 2011 г., Новини. Dir.bg, http://novini.dir.bg/news.php?id=8623322 ,

14 Май 2011 г., Блиц.бг, http://www.blitz.bg/news/article/108296 ,

14 Май 2011 г., Куриер.бг, http://kurier.bg/bulgaria/18530.html ).

*************

Четвърто предварително уточнение:

Обръщам внимание върху това, че

по повод на всичките ми ДОСЕГАШНИ (В ПРОДЪЛЖАНИЕ НА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ) отделни конкретни искания за разследване на особено значимите престъпни посегателства върху мен, членовете на семейството ми, ръководените от мен обществени организации и трети пострадали лица,

ВИНАГИ СЪМ БИЛ СТАВАЛ ОБЕКТ НА НОВИ И ОЩЕ ПО-ИНТЕНЗИВНИ, ПО-ЗЛОВЕЩИ И ПО-ПЕРВЕРЗНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

целта на които мероприятия винаги е била да бъда мотивиран да спра да търся защита на правата ни,

при което прокуратурата абсолютно винаги не е предприемала абсолютно нищо за защита на нарушените ни права, и абсолютно винаги, по несъмнено престъпен начин, е обезпечавала пълна безотговорност за престъпниците.

В контекста на това ТУК И СЕГА УТОЧНЯВАМ:

Само през изтеклия (миналия) ЕДИН МЕСЕЦ поне 11 (единадесет) души от жилищния блок, в който живея, от квартала, от приятелския и от професионалния (преподавателски и студентски) кръг изрично ме уведомиха, че при преднамерени покани по телефона, призовавания, внезапни или уговорени лични посещения у дома им или дори при напълно случайни срещи

КАКТО представители на Полицията (МВР), ТАКА и представители на ДАНС

са ги призовавали за официален или конфиденциален разпит, са ги посещавали в домовете им или са ги спирали на улицата,

при което НЕ САМО са им задавали множество чисто битови въпроси относно мен, съпругата ми и непълнолетната ни дъщеря,

НО И СА изисквалrи от тези лица ДА НАПИШАТ СПЕЦИАЛНИ И ОБШИРНИ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ИЛИ ОБЯСНЕНИЯ“ относно това:

откога ме познават?“, „как ме познават?“, „какво мислят за мен?“, „какви личности ме посещават у дома?“, „с какви хора са ме виждали да се срещам и общувам“, „виждали ли са ме да посещавам заведенията в квартала и ако да – с какви хора?“, „често ли са ме виждали пиян?“ (Nota bene: Не дали въобще са ме виждали пиян, а дали често пъти са ме виждали пиян!!!) „конфликтна личност ли съм?“, „представлявам ли заплаха и опасност за живеещите в блока, в квартала и в професионалната ми общност?“, „известно ли им е (дали са чули да се говори), че аз имам връзка с украинската мафия и се занимавам с пласиране на наркотици и антики?“, „известно ли им е, че съм кум на бившия главен прокурор Никола Филчев и че съм съучастник в неговите и на брат му престъпления?“, „известно ли им е, че като депутат във Великото Народно събрание съм бил ползувал служебния си „Мерцедес“ и дипломатическия си паспорт, за да пренасям контрабандни стоки през границата?“, „известно ли им е, че благодарение на връзките ми с украинската мафия и от престъпната ми дейност (с наркотици и с антики) притежавам десетки милиони във валута, както и жилища в Швейцария и в Лондон?“, „известно ли им е, че съм бил в затвора заради тероризъм?“, и множество други подобни въпроси.

Дори нещо повече – преди тези няколко акции, през последните години, СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИТЕ СИ И ПРЕДИ ДА ЗАМИНАТ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА мои вече бивши (т.е. дипломирали се) студенти изрично са ми казвали, че при опитите им да постъпят на работа в системата на Полицията, Прокуратурата и Съда съвсем директно им е било казвано, че условие да бъдат назначени е да напишат доноси срещу мен, като ме обвинят в някаква злоупотреба с преподавателския ми статус.

Тъй като КАКТО САМИЯТ АЗ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО, ТАКА И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ, ТАКА И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

НЕ СМЕ ИЗВЪРШИЛИ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ДОРИ МИНИМАЛНО НАРУШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ОБЩЕСТВЕН РЕД,

СЧИТАМ, ЧЕ така извършваните от визираните институционални лица „проверки“, „разследвания“ или „обзорни разговориИМАТ ХАРАКТЕРА НА ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ, ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЩИ НАШИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ.

Считам, също така, ЧЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТЪЙ КАТО НЕ СА БИЛИ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ И ДА МАНИПУЛИРАТ ХОРАТА, С КОИТО СА СЕ СРЕЩАЛИ, КАТО СА ИМ КАЗВАЛИ, ЧЕ ИМАТ СТАТУСА НА СВИДЕТЕЛИ относно свързани с МЕН СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ най-елементарни ПРАВОСЪОБРАЗНИ факти и обстоятелства,

И ЧЕ ВИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НЕ СА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЗИ ХОРА, ЧЕ ТЕ ИМАТ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛИ“ И ЧЕ КАТО ТАКИВА СА ДЛЪЖНИ ДА ГОВОРЯТ И ДА ПИШАТ ОНОВА, КОЕТО Е БИЛО ПОИСКАНО ОТ ТЯХ ИЛИ ДОРИ ИМ Е БИЛО ТЕКСТУАЛНО ДИКТУВАНО - независимо от обстоятелството, че писаното по абсолютно никакъв начин не се отнася за престъпна дейност.

Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от времето на класическия комунистически режим през 70-те и 80-те години, и че разполагам с ксерокс-копия от няколко от строго секретните оперативни дела на Държавна сигурност, от които е видно,

че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен „морален авторитет“ на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60 – 85 години,

както и че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани почти 90% от тогавашното младо поколение мои колеги от Българската академия на науките (БАН) и от Софийския университет (СУ).

Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

Тук и сега ще посоча само това:

***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ

ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд

ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,

ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА

ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС

или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО

видни бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, вицепремиери, министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието), видни висши прокурори (включително и Главен прокурор), видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Стразбург, съдия в Хага, конституционен съдия в Косово, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС, някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС);

***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА

всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,

СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,

НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

(за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*************

*************

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса:

Приложено представям 19 (деветнадесет) страници КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, надлежно депозирана и регистрирана в офисите на Главния прокурор, Министър-Председателя, Министъра на вътрешните работи, Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание, Rob WainwrightDirector of Europol (чрез: Национално звено „Европол“ при ДирекцияМеждународно оперативно полицейско сътрудничество в МВР) и седем ръководители на базирани в София западни дипломатически мисии.

относно СПЕЦИАЛНО ОРГАНИЗИРАНАТА И ОСЪЩЕСТВЕНАТА ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ОТ ПРОКУРАТУРАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

по повод и във връзка с която, отделно от това, Прокуратурата е извършила брутални престъпни нарушения на моите гарантирани от Закона права и интереси, като

мълчаливо (чрез конклудентни действия)

е отказала да извърши легитимно разследване и така е обезпечила безотговорност за извършителите на престъплението.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че на 08 Ноември 2010 г., съм предявил пред Главния прокурор искането

да бъде извършено разследване относно конкретна престъпна дейност, извършена два дни преди това, на 05 Ноември 2010 г.,

от съдържателната същност на която недвусмислено и пределно ясно е станало очевидно, че

това, което е станало на тази дата, е само ВРЪХНАТА ТОЧКА (НО НЕ И ЗАВЪРШЕК!!!)

на една извършвана против мен В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ от специалните служби на държавата секретна престъпна оперативна дейност.

Става дума за това, че:

по време на проведен в Пловдив открит (публичен) семинар за обучение на медии, магистрати и полицаи за опазване на културното наследство, са били направени официални изказвания от

прокурора от Върховната касационна прокуратура Николай Соларов (агент на комунистическата ДС с псевдоним „Петров“),

заместник-министъра на културата Тодор Чобанов и

Володя Велков – прононсирано престъпно мафиотско ченге, изпълняващо длъжността Директор на дирекцията в ГДБОП и отговарящо за трафика на антики;

извадки и интерпретации на въпросните изказвания на въпросните официални държавни институционални субекти са били публикувани в публичното пространство на голямо множество медийни адреси;

при което в своите изказвния въпросните официални държавни институционални лица са били заявили следното:

***че от България към САЩ има около пет канали за трафик на антики, като един от най-активните трафиканти е братът на бившия главен прокурор Никола Филчев – Ангел Филчев;

***че основният трафик на антиките е през Австрия, където задължително минава през Митко Станков–Бузата, който при бягството си от страната преди години е бил подпомогнат от тогавашния народен представител от Седмото Велико Народно събрание (1990-1991 г.) и Председател на Партия Либерален Конгрес Янко Янков;

***че отделно от това самият Янков пък е кум на бившия главен прокурор Никола Филчев, и че „има неслучайни случайности“;

***че двама от десетината основни трафиканти са именно Митко Станков–Бузата и братът на бившия главен прокурор Никола Филчев – Ангел Филчев, и че не е случаен фактът, че Янко Янков е свързан с тях.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че на 08 Ноември 2010 г., съм депозирал в офиса на Главния прокурор текст, който гласи седното:

***Тъй като АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ БИЛ ИМАЛ И НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ТАКА ВИЗИРАНАТА ДЕЙНОСТ НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА,

***Тъй като АБСОЛЮТНО НИКОГА И ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН ИЛИ ФОРМА

НЕ СЪМ РАЗПИТВАН НИТО КАТО СВИДЕТЕЛ, НИТО КАТО ЗАПОДОЗРЯН, НИТО КАТО ОБВИНЯЕМ

КАКТО ОТ ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТАКА И ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА ДЪРЖАВА

КАКТО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВАТО И ДА Е ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ТАКА И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТАКА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ;

изрично, недвусмислено ясно и категорично

определям така визираните по-горе изказвания на въпросните официални държавни институционални субекти,

както и медийното разпространение на тези изказвания

като предумишлено прецизно организирана и проведена престъпна компроматна дейност,

възложена от българския мафиотски елит

и организирана от официалните български специални служби и техната (основана върху хомосексуална и друга зависимост) агентура в прокуратурата и в държавния апарат.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че във визираното мое, датирано на 08 Ноември 2010 г., искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал следното:

Като ПРИЧИНИ И МОТИВИ за извършването на посочената престъпна дейност на визираните ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ

ПОСОЧВАМ СЛЕДНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА:

***от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми и най-близките ми фамилни роднини сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления, шест от които са със смъртен резултат, извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт;

от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, но досега не е било проведено нито едно законосъобразно разследване, и до днес не сме получили абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие;

***през 2008 г. предприех стратегия на интензивно завеждане на съдебни дела ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА;

***през март 2009 г. предприех интензивна стратегия на завеждане на съдебни дела против българската държава пред МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД В СТРАЗБУРГ;

***тъй като отказах да се съобразя с МНОГОБРОЙНИТЕ „добронамерени предупреждения“ да спра тази си дейност и на 20 май 2010 г. депозирах пред Министър-Председателя на България и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че висш офицер от специалните служби изрично ме е предупредил,

че ако не спра правозащитната си дейност, аз и членовете на семейството ми ще бъдем жестоко наказани,

на 10 юни и на 21 юни както домът ми, така и лично самият аз станахме обект на две брутални покушения;

***тъй като по повод и във връзка с всичко това написах НЯКОЛКО обширни изложения на фактите, които адресирах до Министър-Председателя на Великобритания Дейвид Камерън и до Президента на Конфедерация Швейцария Дорис Лойтхорд,

ВЕДНАГА КОНСТАТИРАХ, че върху първото „Известие за доставяне на пощенската пратка“ в Лондон липсват каквито и да са печати на британските пощенски служби, а второто и третото „Известия за доставяне“ въобще не ми бяха върнати,

АЗ ПРИЕМАМ ТЕЗИ ФАКТИ КАТО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО КАТЕГОРИЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО,

че поради „оперативно-санитарни“ съображения

ПОЩЕНСКАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЕ ИЗЗЕМВА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА АДРЕСАТИТЕ;

В контекста на всичките тези факти и обстоятелства аз приемам за недвусмислено ясно, че ЦЕЛТА НА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА КОМПРОМАТНА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НЕУТРАЛИЗИРА МОИТЕ ИЗЛОЖЕНИ ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОСНОВАТЕЛНИ АРГУМЕНТИ И ПРАВОСЪОБРАЗНИ ИСКАНИЯ,

КАТО МЕ ПРЕДСТАВИ КАТО основателно и законосъобразно преследван ПРЕСТЪПНИК,

СЪС ЗАЩИТАТА НА КОЙТО НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА СЕ АНГАЖИРАТ.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че във визираното мое, датирано на 08 Ноември 2010 г., адресирано до Главния прокурор искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал следното:

В контекста на всичките тези факти и обстоятелства ТУК И СЕГА ПРЕДЯВЯВАМ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

Първо: всички адресати на настоящето мое официално писмо да поискат от надлежните институции

ДА БЪДЪТ РАЗСЕКРЕТЕНИ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ АРХИВНИ И АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ, НАМИРАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ИНСТИТУЦИИ,

И СЪЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НЕ САМО НА ПРАВОСЪДИЕТО, НО И НА ВСИЧКИ ПРОЯВЯВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС МЕДИИ И НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО АНГАЖИРАНИ ЛИЧНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ;

Второ: ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАНО СЛЕДСТВЕНО, ПРОКУРОРСКО И СЪДЕБНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СА ВИЗИРАНИ В ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИЧНИ ПРЕСТЪПНИ КОМПРОМАТНИ ТВЪРДЕНИЯ И ИЗКАЗВАНИЯ НА ВИЗИРАНИТЕ СУБЕКТИ;

Трето: ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАНО И УСТАНОВЕНО ДАЛИ ВИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ СА БИЛИ ИЗПОЛЗУВАЛИ ФАКТИЧЕСКИ БЕЗКОНТРОЛНАТА СИ ТАЙНА ДЕЙНОСТ, ЗА ДА ИЗВЪРШАТ ПРЕСТЪПНО КОМПРОМАТНО ЗАБЛУЖДАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ.

Във връзка с това обръщам внимание върху факта, че съвсем неотдавна, само преди месеци,

официални служители на българските специални служби признаха и заявиха пред Специалната Парламентарна комисия,

че често пъти осъществяват практиката да използуват по престъпен начин базираните в България чуждестранни посолства и чуждестранните специални служби,

като им предоставят фалшива документация,

уличаваща в престъпна дейност лица, които нямат абсолютно нищо общо с каквато и да е престъпна дейност,

и по този начин да осъществяват престъпно елиминиране на онези личности,

които в името на Истината и на Правото се противопоставят на престъпленията на Мафията и на нейните слуги от държавния апарат;

Четвърто: Считам, че макар и съгласно българското и европейското Право и в частност съгласно българската Конституция Министър-Председателят, Министърът на вътрешните работи и Главният прокурор да са йерархично най-високопоставени над визираните специални служби и държавни институции,

същите - поради редица (преди всичко вербовъчни и мафиотско-принадлежни) причини, фактически са ЗАВИСИМИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ - и поради това обстоятелство аз нямам основателни причини да бъда оптимист относно техното официално институционално и личностново поведение по визирания тук казус.

В същото време обаче считам, че така визираният тук казус притежава абсолютно всички белези, които са необходими, за да бъде поставен на вниманието на официалните европейски и световни държавни и обществени институции, включително и на вниманието на българските и европейските съдебни институции и, разбира се, на вниманието на водещите европейски и световни интелектуалци;

Пето: считам, че макар и в редица отношения европейските и другите държави и техните дипломатически представителства в България, както и другите европейски и световни (международни държавни и обществени) институции ДА НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ НАМЕСВАТ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

все пак -

КАКТО ПОРАДИ НАЙ-ОБЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛЕГИТИМАЦИЯ, КОЯТО ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ДАВАТ НА ТАЗИ ВЛАСТ,

ТАКА И ПОРАДИ ФАКТА НА НЕСЪМНЕНО ОГРАНИЧЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В КОНТЕКСТА НА НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ,

ТАКА И ПОРАДИ АНГАЖИМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,

ТАКА И В ЧАСТНОСТ ПОРАДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА НОРМАТИВНА СИЛА НА НЕОТДАВНА ПРИЕТАТА СТОКХОЛМСКА ПРОГРАМА -

НЯМАТ ПРАВОТО ДА ПРЕНЕБРЕГВАТ КАЗУСИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАЩИТАТА НА НАРУШЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА,

И АКО НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ОЧЕВИДНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТО СЛЕДВА ДА НОСЯТ ЗАЕДНО С НЕЯ СОЛИДАРНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАНАСЕНИТЕ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ;

Шесто: Настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Правото!

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че в моето датирано на 11 Ноември 2010 г. ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

надлежно депозирано и регистрирано в офисите на Главния прокурор, Министър-Председателя, Министъра на вътрешните работи, Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание, Rob WainwrightDirector of Europol (чрез: Национално звено „Европол“ при Дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество в МВР) и седем ръководители на базирани в София западни дипломатически мисии,

съм посочил, че журналистът Иван Бакалов е публикувал материал, в който е обърнал внимание върху фактите:

че твърдението на тримата високопоставени държавни служители на МВР, на Правителството и на Прокуратурата, според което през 1991 г. Митко Станков е бил избягал от България с депутатския мерцедес на Янко Янков е неверно най-малкото поради това, че по онова време във Великото Народно събрание въобще не е било имало мерцедеси, а и, освен това, Янко Янков въобще не е бил разполагал с каквато и да е служебна депутатска лека кола;

че твърдението на тримата високопоставени държавни служители е неверно най-вече поради това, че самият Митко Станков разполага с официална документация, от която е видно, че той е бил напуснал България на 22 Септември 1991 г. с влак през Калотика, че после се е бил връщал три пъти в България и никой не го е бил задържал, и че освен това делата, които са били водени против него, са били прекратени още през 1989 г.;

че твърдението на тримата високопоставени държавни служители относно наличието на престъпна взаимовръзка между Янко Янков и Никола Филчев е неверно поради това, че още по времето, когато Никола Филчев все още е бил заемал високопоставения пост на Главен прокурор Янко Янков е бил направил изявления в медиите, в които официално е нарекъл Филчев „престъпник“ и официално се е отрекъл от кумството си, тъй като кумството е вид роднинство, а той не желае да бъде роднина на престъпник;

че чрез визираното твърдение тримата високопоставени държавни служители съзнателно се опитват да отвлекат вниманието от факта, че действителните търговци на антики са хора от структурата на Мафията, а ГДБОП (Главната дирекция при МВР за борба с организираната престъпност)
и прокуратурата също така са структури на Мафията
.

*************

Седмо уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че в моето датирано на 11 Ноември 2010 г. ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

надлежно депозирано и регистрирано в офисите на Главния прокурор, Министър-Председателя, Министъра на вътрешните работи, Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание, Rob WainwrightDirector of Europol (чрез: Национално звено „Европол“ при Дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество в МВР) и седем ръководители на базирани в София западни дипломатически мисии,

съм посочил:

че специално внимание обръщам върху факта, че ангажирането с визираната ПРЕСТЪПНА дейност на присъствувалия там Заместник-Министър по недвусмислен начин свидетелствува за НАЛИЧИЕТО НА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА СТРАТЕГИЯ; който факт е едно от милионните доказателства не само за наличието на ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И НА СЕГАШНИЯ ПРЕМИЕР с визираната престъпна дейност, но и за наличието на престъпна ангажирaност на ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВА И НА ВСИЧКИ ПРЕМИЕРИ от времето на Великото Народно събрание (от 1990 г.) до днес;

че обръщам специално внимание върху факта, че ангажирането с визираната ПРЕСТЪПНА дейност на присъствувалия там Високопоставен служител на Министерството на вътрешните работи по недвусмислен начин свидетелствува за НАЛИЧИЕТО НА ПРЕСТЪПНА НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНА ПОЛИЦЕЙСКА СТРАТЕГИЯ [който факт е едно от милионните доказателства не само за наличието на ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА СЕГАШНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА СЕГАШНИЯ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ с визираната престъпна дейност, но и за наличието на престъпна ангажирaност на всички МИНИСТЕРСТВА И МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ от времето на Великото Народно събрание (от 1990 г.) до днес];

че обръщам специално внимание върху факта, че ангажирането с визираната ПРЕСТЪПНА дейност на присъствувалия там Високопоставен ПРОКУРОР от Върховната касационна прокуратура по недвусмислен начин свидетелствува за НАЛИЧИЕТО НА ПРЕСТЪПНА НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНА ПРОКУРОРСКА СТРАТЕГИЯ [който факт е едно от милионните доказателства не само за наличието на ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА СЕГАШНАТА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА И НА СЕГАШНИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР с визираната престъпна дейност, но и за наличието на престъпна ангажирaност на всички ГЛАВНИ ПРОКУРАТУРИ И ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ от времето на Великото Народно събрание (от 1990 г.) до днес];

че обръщам специално внимание върху факта, че тъй като от времето на визираната моя „ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ“, „извършена“ още преди 20 (двадесет) години, до днес АБСОЛЮТНО НИКОГА И ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН ИЛИ ФОРМА НЕ СЪМ

нито „уведомяван“, НИТО РАЗПИТВАН -

НИТО КАТО СВИДЕТЕЛ, НИТО КАТО ЗАПОДОЗРЯН, НИТО КАТО ОБВИНЯЕМ -

КАКТО ОТ ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТАКА И ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА ДЪРЖАВА;

и тъй като едно такова абсолютно недопустимо поощряващо престъпността деяние на органите на официалната държавна власт има характера на абсолютно недопустима престъпна дейност,

категорично, ясно и недвусмислено настоявам да бъде извършено обстойно разследване на всички лица, които съгласно Закона и Правото са били длъжни да ме арестуват, но не са го били направили, и същите лица да бъдат осъдени;

че декларирам, че считам, че е повече от очевидно, че по някакъв ПРОТИВОЗАКОНЕН И ПРОТИВОПРАВЕН повод и в някаква ПРОТИВОЗАКОННА И ПРОТИВОПРАВНА ФОРМА

още през визираната 1990 или 1991 г. в специалните служби на българската държава НА МОЕ ИМЕ е било формирано специално строго секретно ФАЛШИВО ДЕЛО за оперативно наблюдение, оперативно разработване и оперативна провокационна дейност,

предназначението на което дело несъмнено е било ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНО СРЕЩУ МЕН С КОМПРОМАТНА И МАНИПУЛАТИВНА ЦЕЛ,

ЗА ДА БЪДА ШАНТАЖИРАН И

ДА БЪДА ЕЛИМИНИРАН ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОЗИЦИ, които бих могъл да използувам за търсене на наказателна и репараторна отговорност от комунистическите и посткомунистическите престъпници;

че отново ясно и недвусмислено обосновавам тезата, че

ПРИЧИНИТЕ И МОТИВИТЕ за извършването на посочената престъпна дейност на визираните ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ СЕ СЪДЪРЖАТ ВЪВ ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,

ЧЕ МАКАР И ФАКТИЧЕСКИ НИКОГА ДА НЕ СЪМ СПИРАЛ ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЪРСЕНЕ КАКТО НА ЛИЧНА НАКАЗАТЕЛНА, ТАКА И НА ЛИЧНА И ДЪРЖАВНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

ВСЕ ПАК ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА (2010 г.) СЪМ ОТБЕЛЯЗАЛ ОСОБЕНО ВИСОК ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ТАЗИ СИ ДЕЙНОСТ, КАТО СЪМ АНГАЖИРАЛ ВНИМАНИЕТО НА РЕДИЦА ВИДНИ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ,

ПОРАДИ КОЕТО ИМЕННО, КАТО ОТМЪСТИТЕЛНА НАКАЗАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ КАКТО ИМУЩЕСТВОТО МИ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, ТАКА И САМИЯТ АЗ

СТАНАХМЕ ОБЕКТ НА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОРГАНИЗИРАНИ ИМЕННО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА И ПОКУШЕНИЯ;

че отново ясно и недвусмислено обосновавам тезата, че в контекста на всичките тези факти и обстоятелства аз приемам за недвусмислено ясно,

че ЦЕЛТА НА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА КОМПРОМАТНА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НЕУТРАЛИЗИРА МОИТЕ ИЗЛОЖЕНИ ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ ОСНОВАТЕЛНИ АРГУМЕНТИ И ПРАВОСЪОБРАЗНИ ИСКАНИЯ,

КАТО МЕ ПРЕДСТАВИ КАТО основателно и законосъобразно преследван ПРЕСТЪПНИК,

СЪС ЗАЩИТАТА НА КОЙТО НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ ДА СЕ АНГАЖИРАТ;

че обръщам специално внимание върху факта, че съвсем неотдавна, само преди няколко месеци,

официални служители на българските специални служби признаха и заявиха пред Специалната Парламентарна комисия,

че често пъти осъществяват практиката да използуват по престъпен начин базираните в България чуждестранни посолства и чуждестранни специални служби,

като им предоставят фалшива документация,

уличаваща в престъпна дейност лица, които нямат абсолютно нищо общо с каквато и да е престъпна дейност,

и по този начин да осъществяват престъпно елиминиране на онези личности,

които в името на Истината и на Правото

се противопоставят на престъпленията на Мафията и на нейните слуги от държавния апарат;

че обръщам специално внимание върху факта, отново изрично ясно и категорично

Обвинявам като извършители (в качеството им на високопоставени съучастници, разпоредители и ръководители)

СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ и

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (ПРЕМИЕР), и

че настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Правото!

*************

Осмо уточнение по съществото на казуса:

Днес, 25 Май 2011 г., ДЕКЛАРИРАМ, че

вече тече ОСМИЯТ МЕСЕЦ, откакто съм предявил така визираните по-горе искания за извършване на разследване на извършената против мен от специалните държавни служби, от Правителството и от Прокуратурата

ДВЕДЕСЕТЛЕТНА (в продължение на повече от ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ) ПРЕСТЪПНА дейност,

ПРИ КОЕТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР;

И ЧЕ СЧИТАМ, ЧЕ ТОЗИ ФАКТ ИМА ХАРАКТЕРА НА АБСОЛЮТНО ЯСНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ

КАКТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ и неговата Главна Дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП),

ТАКА И САМОТО ПРАВИТЕЛСТВО,

ТАКА И ПРОКУРАТУРАТА

ФАКТИЧЕСКИ СА НИСКОПОСТАВЕНИ СТРУКТУРИ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛОН НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ;

При което фактическото институционално предназначение на Прокуратурата е именно това - ДА ОБЕЗПЕЧАВА ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ТЯХ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

И ФАКТИЧЕСКИ ДА ПРОДЪЛЖАВА И ДА ПОДДЪРЖА СТРАТЕГИЯТА НА ЖЕСТОКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ И ДА ЛИКВИДИРА ВСЕКИ, КОЙТО ИМА МОТИВАЦИОННИ И ДРУГИ РЕСУРСИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО МОЖЕ ИЛИ БИ МОГЪЛ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ПРЕСТЪПНАТА ВАКХАНАЛИЯ НА ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ПАРАВОЕННИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

*************

*************

*************

Раздел ІІІ

Заключително уточнение по съществото на казуса:

Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че

настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на европейското и българското Право!

*************

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че

съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права,

като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Което означава, че Техни превъзходителства посланиците са акредитирани

НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

и в този смисъл от една страна

всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани

СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,

съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;

а от друга страна

всяка аргументация (каквато често пъти ми е била изтъквана лично на самия мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други европейски държави,

издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,

НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Впрочем, позволявам си също така да припомня, че ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар.Стокхолмска програма за защита на гражданите.

*************

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да обърна внимание върху факта, че

тоталното шествие на толерираното от българската държава МАФИОТСКО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО НАСИЛИЕ и пълната липса на Правосъдие

характеризират ситуацията съвсем не като хуманитарна КРИЗА,

а именно като хуманитарен КОЛАПС;

и че в контекста на тази ситуация в очите на българските юристи и на обикновените граждани съвсем не изглежда да има характера на същинска човеколюбива загриженост наскоро лансираната от някои западни дипломати

теза за необходимостта от ДЕБАТ“.

Позволявам си да обърна внимание на западните дипломатически представители на факта, че сред българските интелектуални кръгове вече доста отдавна битува констатацията и възгледът,

че българското общество се нуждае съвсем не от „ДЕБАТ“ по повод и във връзка с тотално липсващото правосъдие,

а от съвсем реална и ефективна ЧУЖДЕСТРАННА ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – граждани и на Европейския съюз!

*************

Позволявам си да обърна внимание на европейските дипломатически представители на факта, че

българските граждани, които поне официално и документално са и граждани на Европейския съюз,

имат правото да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,

и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз

СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право,

ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ

НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН

ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА,

отколкото, примерно казано, гражданите на Ирак или Либия.

25 Май 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар