2010-09-03

СОФИЙСКАТА ВОДА И ГЕНОЦИДЪТ НАД СОФИЯНЦИ-4

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

================================================================

03 септември 2010 г.

До г-н Волен Сидеров - Председател на Комисията

за контрол на ДАНС в Народното събрание

Народно събрание на Република България

пл. „Народно събрание” № 2, 1169 (1000) София

Е-mail: infocenter@parliament.bg

До Софийска градска прокуратура,

прокурорска преписка № 3592/2007 г.

Прокурор Моника Малинова

Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Към:

Първата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 11.05.2006 г.;

Втората „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 02.08.2006 г.;

Третата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 05.03.2007 г.;

Четвъртата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 22.03.2007 г.;

Петата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 28.05.2007 г.;

Шестата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 21.06.2007 г.;

Седмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 25707, 26.06.2007 г.;

Осмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 11.08.2010 г;

Деветата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 12.08.2010 г;

Десетата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, (13) 14.08.2010 г;

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединените Американски Щати; и

8) Конфедерация Швейцария.

*************

Особено предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Софийската вода и геноцидът над софиянци – 4, http://iankov.blogspot.com/2010/09/4.html

*************

І.

Господин Председател на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание,

Уточнявам, че още на 28 май 2007 г. съм депозирал в офиса на Главния прокурор мое датирано на 26 май 2007 г. искане за разследване, в което на стр.4 съм посочил, че:

в интервю, публикувано във в-к „Мониторна 03.10.2002 г., бившият Министър на вътрешните работи на България генерал Богомил Бонев изрично, ясно и категорично е заявил, че като Министър на вътрешните работи е бил получавал специална информация, от която му е било станало известно,

че навсякъде по света, където фирмата „Интернешънъл уотър” е била спечелвала търговете за водна концесия, после тя не само е отказвала да предостави обещаните инвестиции, но дори е започвала да увеличава цената на водата, и че поради протестите на гражданите се е стигало да падане на съответните правителства;

и че неговото категорично лично мнение, съставено върху основата на информацията, която е бил получавал в качеството му на Министър на вътрешните работи, е, че „Сделката с „Интернешънъл уотър” е корупционна”.

Уточнявам, също така, че на стр.5-6 на същото искане за разследване изрично съм написал, че на 16 юни 2006 г. във в-к „Стандарт”, е публикувано интервю с бившия Министър на вътрешните работи Богомил Бонев, в което интервю ясно и изрично е казано,

че като премиер Иван Костов е бил спрял много по-добра концесия за „Софийска вода”,

което свое поведение е бил обяснил и мотивирал с това, че е бил получил писмо от Тони Блеър, в което премиерът на Великобритания пишел, че България няма да бъде приета в НАТО, ако не бъде сключен договор за концесия за софийската вода с посочената от него фирма.

Уточнявам, също така, че в моето искане за разследване изрично и пределно ясно съм записал следния текст:

►че Богомил Бонев е юрист по образование и по професия;

► че като такъв превъзходно знае, че в неговото интервю се съдържа т. нар. „свидетелско твърдение за наличието на определен правнорелевантен факт – престъпление, извършено от Минстър-Председателя на Великобритания, и престъпление, извършено от Министър-Председателя на България”; и че в този аспект това негово интервю има чисто юридическа, включително и доказателствена, стойност;

и че едно нормално правосъдие е длъжно да разпита: Б. Бонев като свидетел, а Иван Костов и Тони Блеър – като заподозрени в извършването на престъпление; както и да провери контактните механизми между двамата премиери;

при което трябва да се има предвид, че ако твърдението на Б. Бонев е било неотговарящо на истината, то в такъв случай то има правната квалификация на престъпление - от една страна против правосъдието, а от друга страна - против двамата премиери; прокуратурата, обаче, не е била предявила обвинение срещу Б. Бонев, което означава, че не е оспорила истинността на неговото твърдение; а и двамата премиери също не са предявили обвинение срещу Б. Бонев, от което следва логичният извод, че и те не са оспорили неговите твърдения.

Уточнявам, също така, че

ДО ДНЕС ПРОКУРОРСКИТЕ СЛУГИ НА МАФИЯТА НЕ СА БИЛИ ПРЕДПРИЕЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОЕТО ПРЕДЕЛНО ЯСНО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ИВАН КОСТОВ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРАЗКА С ТАКА ВИЗИРАНИЯ КАЗУС.

Господин Председател на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание,

Позовавайки се на горните факти и обстоятелства

ПЛЕДИРАМ ПРЕД ВАС ДА НАПРАВИТЕ КАКВОТО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ РАЗСЕКРЕТЕНИ ВСИЧКИТЕ ОНЕЗИ ДОКУМЕНТАЛНИ МАСИВИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В АРХИВА НА ДАНС И СЕ ОТНАСЯТ

КАКТО ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО Е БИЛ ПОЛУЧАВАЛ ПО ОНОВА ВРЕМЕ ТОГАВАШНИЯТ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА СОФИЙСКАТА ВОДА,

ТАКА И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО Е БИЛА СЪБИРАНА В ТОГАВАШНАТА СЛУЖБА ЗА СИГУРНОСТ (ръководена от гнома генерал Атанас Атанасов) ОТНОСНО ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО СКЛЮЧВАНЕТО НА КОРУПЦИОННИЯ ДОГОВОР ЗА СОФИЙСКАТА ВОДА.

*************

ІІ.

Ваше престъпно, изпълняващо прокурорска длъжност слугинско мафиотско нищожество,

пледирам да се ориентирате към спазване на Правото и Закона!

03 септември 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар