2010-07-17

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-2

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

================================================================

17 юли 2010 г.

До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2009 г.

До г-н Цветан Г. Цветанов - Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” № 29, 1000 София

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на руския и българския посткомунистически мафиотски режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Съединените Американски Щати; и

7) Конфедерация Швейцария.

Първо предварително уточнение:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ! 2”,

http://iankov.blogspot.com/2010/07/2.html.

*******

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:

от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми и най-близките ми фамилни роднини сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,

шест от които са със смъртен резултат,

извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт;

от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления,

но досега не е било проведено нито едно законосъобразно разследване, и

до днес не сме получили абсолютно никакво правосъдие.

*******

СПЕЦИАЛНО

предварително уточнение:

На 20 май 2010 г. съм депозирал пред Министър-председателя на България и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че едно високопоставено лице, което е и кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР,

добронамерено ме е уведомило, че

ако продължавам да търся правата си (пред съдилищата и пред държавните административни институции),

спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби на държавата, които именно са виновни като разпоредители и като обезпечители на извършването на въпросните престъпни нарушения на правата ми и на правата на членовете на семейството ми.

Тъй като продължих да настоявам да търся правата си по всички надлежно регистрирани пред институциите казуси,

на 10 юни 2010 г. върху имота ми в моето родно село е било осъществено ПОКУШЕНИЕ, имащо недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО заплашително и предупредително ПОСЛАНИЕ, извършено и поставено именно от СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА и от МАФИЯТА,

а на 21 юни с.г. две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София, със железен предмет счупиха рамото ми на пет парчета, и въпреки че прокуратурата е сезирана не само от медиите, но и лично и официално от един високопоставен прокурор (който бе направил приятелско посещение при мен в болницата),

до днес не е предприето абсолютно нищо именно защото престъплението има характера на специално оперативно мероприятие, извършено от най-Специалния отдел при Специалните служби, И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН на Червената мафия.

С други думи пределно ясно уточнявам, че

ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН АПАРАТ

Е СИНХРОННО ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ,

ИЗВЪРШВАНИ ОТ МАФИЯТА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

главната цел на които операции, поне досега, е била да бъда мотивиран да се откажа от търсенето на защита на нарушените ми права.

Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам, че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият,

но че внезапното ми инстинктивно отместване на главата само с три-четири сантиметри е отклонило удара и го е било стоварило върху рамото,

като по този именно начин убийството е било „заменено” с осакатяване.

Първо:

Господин Министър-Председател,

Господин Министър на вътрешните работи,

Ваше прокурорско нищожество,

На 10 юни 2010 г. сутринта секретарката на кметството на село Клисурица, област Монтана ми се обади по телефона и ме уведоми: че съседите на имота ми са установили, че проводниците на електрическото захранване на къщата са отрязани и липсват; че единият от прозорците е разбит; и че в двора се намират разхвърляни вещи, които са били изнесени от къщата. Казах й да уведоми полицията.

Когато след пет часа пристигнах, констатирах: че полицаите вече са били направили оглед около къщата; че са били открили разхвърляните в двора вещи; че са били занесли в общината намерения в двора портативен телевизор; и че са били изразили учудването си, че той е бил оставен в тревата край къщата.

Констатирах:

че влизането в къщата е било осъществено чрез най-нормално отключване и отваряне на входната врата - направено, несъмнено, от висок специалист и професионалист;

че едва след това решетката на прозореца е била избита отвътре навън и е била захвърлена непосредствено под прозореца;

че гардеробите в стаите въобще не са били отваряни;

че намиращите се в къщата голямо множество ценни и пазарно скъпи вещи въобще не са били докосвани;

че няколкото привидно липсващи вещи по-късно бяха намерени от мен в тревата извън оградата на имота ми;

че липсва един неимоверно стар компютър (подарен ми, впрочем, през декември 1989 г. лично от световноизвестния Джордж Сорос);

че няколкото художествено изработени и отлети бронзови статуетки на сокол, поставени върху мраморни плочи са счупени и липсват, като са оставени само мраморните им поставки; тъй като в същата стая са се намирали и са останали абсолютно непокътнати поне още пет-шест бакърени (медни) и месингови вещи, повече от очевидно е, че унищожаването на статуетките е имало СЕМАНТИЧЕН ХАРАКТЕР;

отговорът се съдържа във факта, че съгласно Устава на регистрираната още през април 1990 г. ръководена от мен политическа партия главен символ на партията е именно Соколът;

нещо повече – Соколът е официално обществено признат фамилен символ или тотем, свързан с дейността преди и по време (през 1688 г.) на Чипровското въстание на Вельо Стойов, който именно е и основател на моята фамилия Вельовски;

че никога преди това върху територията на селото не са били извършвани прекъсвания на електрозахранването на къщите, в които е било влизано с цел кражба; че в случая това е било направено поради факта, че през последните две години предумишлено съм разпространил слуха, че в къщата ми на село съм инсталирал система за секретно видеонаблюдение; че за камуфлаж е било прекъснато електрозахранването и на съседката баба Донка, в дома на която също така е било влизано през същата нощ и не е било откраднато абсолютно нищо.

Специално внимание заслужава фактът, че аргументът, че било могло да става дума за кражба на две медни жици с дължина десет-петнадесет метри е абсолютно малоумен, тъй като в къщата са се намирали инсталационни медни жици с обща тежина поне десет килограми, които са оставени непокътнати.

Специално внимание заслужава и фактът, че както преди събитието, така и след него в бюлетина на МВР за произшествията са посочени редица случаи на станали в други села кражби на електрозахранващи проводници, но ... за събитието с моя имот не е посочена дори и една дума, сякаш това не е било станало!!! Което обстоятелство е недвусмислено доказателства за факта, че на специалистите от МВР-Монтана е било пределно ясно, че и дума не може да става за кражба на меден кабел, и че това е било направено само за прикриване на същинската цел на покушението върху имота.

Второ:

Специално внимание обръщам върху факта, че станалото на 10-ти юни 2010 г. СЕМАНТИЧНО ПОКУШЕНИЕ върху посочения имот Е ВТОРОТО ПОРЕДНО ТАКОВА;

и че то е станало в контекста на изключително интензивните „доброжелателни предупреждения”,

които са ми били отправяни с препоръката

да спра да търся правосъдие за извършените против мен и членовете на семейството ми престъпления.

Трето:

Специално внимание обръщам върху факта, че ПЪРВОТО ТАКОВА ПОКУШЕНИЕ върху посочения имот е станалото в края на януари 2008 г.,

и че е било станало само наколко дни след като аз и членовете на семейството ми се завърнахме от продължително пребиваване в Швейцария, Франция и Испания,

където имахме официални срещи със съответните представители на държавната власт,

на които предоставихме голямо количество документация, обосноваваща тезата ни,

че официалните български държавно-властнически институции са нискойерархични структурни звена от постсъветската Червена Мафия, и че същите провеждат срещу нас множество престъпни секретни оперативни мероприятия.

При и по този повод съм написал и надлежно регистрирал

три официални писмени текстове,

адресирани включително и до Министър-Председателя и до Главния прокурор,

които текстове имат следните дати:

18 май 2008 г., 27 юни 2008 г. и 13 февруари 2009 г.

Четвърто:

В текста от 18 май 2008 г.

изрично и пределно ясно съм записал:

че преди това, през декември 2004 г. и през юли 2005 г., е имало констатирани от полицията две „прониквания” в стопанските постройки в имота; че на пръв поглед е изглеждало, че целта е била „кражба на вещи”, като обаче по странен начин не е била взета нито една от много намиращите се там вещи с висока предметна потребителска

стойност и висока пазарна цена, а са били „изчезнали” само няколко вещи с неимоверно незначителна потребителна стойност и незначителна пазарна цена - които вещи, обаче, по-късно са били намерени лично от мен като разхвърляни върху територията на сравнително огромния имот;

че при взломното проникване в къщата е било ПОДЧЕРТАНО ДЕМОНСТРАТИВНО ПОСТЪПЕНО ПО АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ НАЧИН;

че както полицията, така и прокуратурата ПРЕДНАМЕРЕНО, ДЕМОСТРАТИВНО И С РЕЦЕДИВНА ПРЕСТЪПНА УПОРИТОСТ са разглеждали казусите именно като „кражба на незначителни по стойност вещи”,

при което имплицитно и категорично са били отказали да обърнат каквото и да е официално внимание на моите изрично и ясно формулирани аргументи, че

въпросната „кражба”, всъщност, е КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИЕ НА СЪВСЕМ ДРУГ ВИД ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА;

че трезвият логичен поглед върху казусите недвусмислено показва, че в случаите става дума за едно-единствено нещо: ЗА СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА Мафията и на държавата;

че преди всичко въпросните деяния са имали и имат характера на т. нар. „семантични послания”, дълбоката съдържателна същност на които има едно- единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”;

че на второ место, от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл. 33 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на жилището”;

че на трето место, от оперативна и от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл. 32 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на личния живот на граждените” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин;

че в частност този тип деяния могат да имат както характера на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконо секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ;

че дори нещо повече - този тип деяния могат да имат характера не само на тайно поставяне на аудио- и видео-записващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции;

че този тип деяния имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на личния суверенитет;

че НАРЕД С ВЪПРОСНИТЕ АБСОЛЮТНО НЕПОТРЕБНИ ВЕЩИ ОТ КЪЩАТА Е БИЛА ВЗЕТА И ЕДНА ПАПКА, СЪДЪРЖАЩА ФОТОКОПИЯ ОТ НОТАРИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ИМОТИТЕ, КОИТО СА ОСТАВЕНИ В НАСЛЕДСТВО ОТ РОДИТЕЛИТЕ МИ.

Пето:

В текста от 27 юни 2008 г.

изрично и пределно ясно съм записал:

че всичките взломни прониквания в имението и в селския ми дом винаги са имали пределно очевидния характер на секретни оперативни мероприятия;

че става дума за „семантични послания”, имащи едно-единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”;

че става дума за престъпно нарушаване на гарантираната от чл. 33 от КонституциятаНЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕТО”;

че става дума за престъпно нарушаване на гарантираната от чл. 32 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на личния живот на граждените” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин.

че става дума за престъпни деяния, имащи характера както на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконно секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ;

че става дума за деяния, имащи характера не само на тайно поставяне на аудио- и видео-записващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.

Шесто:

В текста от 13 февруари 2009 г.

изрично и пределно ясно съм записал:

че взломното проникване в жилището е било станало именно само няколко дни, след като аз и членовете на семейството ми сме се били завърнали от продължително пребиваване в Швейцария, Франция и Испания, където сме имали официални срещи с представители на държавната власт, пред които сме обосновали тезата, че българските държавни институции са структурен елемент от системата на българския клан на руската Червена мафия, и че специално спрямо нас се провеждат престъпни секретни оперативни мероприятия;

че прокуратурата и полицията в Монтана не са направили абсолютно нищо за разкриването на престъпните дейци;

че прокуратурата и полицията в Монтана ПРАВЯТ АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, ЗА ДА ПРИКРИЯТ КАКТО САМИЯ ХАРАКТЕР НА ДЕЯНИЕТО, ТАКА И САМИТЕ ДЕЙЦИ;

че още в текста (изложението) от 18 май 2008 г. съм посочил, че НАРЕД С ВЪПРОСНИТЕ АБСОЛЮТНО НЕПОТРЕБНИ ВЕЩИ ОТ КЪЩАТА Е БИЛА ВЗЕТА И ЕДНА ПАПКА, СЪДЪРЖАЩА ФОТОКОПИЯ ОТ НОТАРИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ИМОТИТЕ, КОИТО СА ОСТАВАНИ В НАСЛЕДСТВО ОТ РОДИТЕЛИТЕ МИ;

че през лятото на 2008 г. няколко души от селото са ми казали, че в някакъв интернет-сайт на някаква фирма е било публикувано обявление, подадено от мое име, съгласно текста на което аз съм бил обявил за продажба наследствения ми имот;

че к ъсно през есента на 2008 г. аз съм узнал, че в селото са били ходили двама души, които са се били представили като служители на фирмата, в сайта на която е било публикувано обявлението, и са били поискали да направят оглед на имота, за да могат да го продадат на клиенти, които вече били проявявали интерес към този имот;

че близо два месеци след посещението на въпросните двама мистериозни личности, едва след като го поставих натясно кметът на село Клисурица, община Монтана - Васил Цеков – е потвърдил пред мен, че тези двама души са се били срещали лично с него, че са му били оставили визитката с личните си имена и с името на фирмата, и ми каза, че той не ми се е бил обадил, за да ме уведоми за събитието, защото телефоните му били подслушвани (!!! ??? !!!), както и че по-късно щял да ми даде сведенията за имената на личностите, които са го били посетили по този повод; и че до този момент (13 февруари 2009 г.!!!) кметът, въпреки няколкото ми лични срещи с него, просто е отказвал да ми даде информация както относно имената на личностите, които са го били посетили относно имота, така и относно имената на фирмата.

Седмо:

В текста на днешното,

от 17 юли 2010 г., изложение,

изрично и пределно ясно уточнявам:

ЧЕ ЕДВА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 Г. кметът на село Клисурица, община Монтана - Васил Цеков – БЛАГОВОЛИ ДА МИ ДАДЕ ВИЗИТКАТА НА ЕДИНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО СА ГО БИЛИ ПОСЕТИЛИ ПО ПОВОД ПРЕСТЪПНАТА ФАЛШИВА ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБАТА НА МОИТЕ НАСЛЕДСТВЕНИ ИМОТИ;

И ЧЕ НАСТОЯВАМ ТОЙ ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛНО РАЗПИТАН ПО ТОЗИ АСПЕКТ НА КАЗУСА.

Уточнявам, че върху визитката е записано: „Рангел Рангелов, Монтана, мобилен: 0885 101 421, адрес: Юлиус Ирасек № 5, Българиан пропертис”.

Осмо:

В текста на днешното,

от 17 юли 2010 г., изложение,

изрично и пределно ясно уточнявам:

ЧЕ СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТАКА ПОСОЧЕНИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

СА ДЕЛО ИМЕННО НА ЦЕНТРАЛНИ (СОФИЙСКИ) И РЕГИОНАЛНИ (МОНТАНСКИ)

БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ,

НА СЛУЖИТЕЛИ НА БИВШАТА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СИГУРНОСТ,

КАКТО И НА СЛУЖИТЕЛИ НА СЕГАШНАТА ДАНС,

КАКТО И НА НАЙ-МАЛКОТО ЕДИН ТЕХЕН БИВШ И НАСТОЯЩ АГЕНТ, ЖИВЕЕЩ В СЕЛОТО.

*******

Господин Министър-Председател,

Господин Министър на вътрешните работи,

Ваше прокурорско нищожество,

НАСТОЯВАМ ЗА НАЙ-СТРОГО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ПОСОЧВАМ В НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ.

17 юли 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар